Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Familiei » Obligatie asumata de unul dintre soti in timpul casatoriei. Caracterul personal al acesteia

Obligatie asumata de unul dintre soti in timpul casatoriei. Caracterul personal al acesteia

  Publicat: 26 May 2010       13659 citiri        Secţiunea: Dreptul Familiei  


(comunitate de bunuri) Regim stabilit de lege sau prin invoiala partilor cu privire la bunurile lor.
Spre deosebire de bunurile dobandite in timpul casatoriei, care sunt prezumate de la data dobandirii lor de oricare dintre soti ca fiind bunuri comune (conform art. 30 C. fam.), in situatia datoriilor, prezumtia care functioneaza nu este aceea a comunitatii, ci a caracterului personal.

Suma de bani sau alte valori care trebuie platite de catre un debitor unei alte persoane,
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
Act adoptat de organele de stat,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Contract prin care partile termina un proces inceput ori preintampina un proces ce poate sa se nasca, facandu-si concesii reciproce.
Act adoptat de organele de stat,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Reprezinta suma de bani care se da unuia dintre copermutanti (partile din contractul de schimb), in cazul in care bunurile care se schimba nu sunt de valoare egala.
Denumire data monedei unice europene.
Contract prin care partile termina un proces inceput ori preintampina un proces ce poate sa se nasca, facandu-si concesii reciproce.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Suma de bani sau alte valori care trebuie platite de catre un debitor unei alte persoane,
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Persoana fizica sau juridica ce datoreaza o suma de bani debitorului urmarit
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Suma de bani sau alte valori care trebuie platite de catre un debitor unei alte persoane,
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Drept de proprietate
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Contract prin care partile termina un proces inceput ori preintampina un proces ce poate sa se nasca, facandu-si concesii reciproce.
Dovada scrisa prin care
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Suma de bani sau alte valori care trebuie platite de catre un debitor unei alte persoane,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Suma de bani sau alte valori care trebuie platite de catre un debitor unei alte persoane,
(comunitate de bunuri) Regim stabilit de lege sau prin invoiala partilor cu privire la bunurile lor.
Suma de bani sau alte valori care trebuie platite de catre un debitor unei alte persoane,
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
Contract prin care partile termina un proces inceput ori preintampina un proces ce poate sa se nasca, facandu-si concesii reciproce.
Creditor a carui creanta este garantata prin gaj, adica printr-un drept real accesoriu avand ca obiect unul sau mai multe bunuri mobile pe care titularul dreptului de creanta le poate executa cu prioritate,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
(termen CNA) Drepturile obtinute de catre un radiodifuzor, īn temeiul unui contract, de la organizatorul unui eveniment si/sau de la proprietarul ori, dupa caz, administratorul locului unde se desfasoara evenimentul, de la autori si de la alti detinatori de drepturi vizati,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Ansamblul bunurilor, drepturilor si obligatiilor care alcatuiesc patrimoniul lasat de defunct.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Sanctiune ce intervine in cazul nesocotirii unor cerinte de publicitate fata de terti, prevazute de lege pentru anumite acte juridice.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Calitate a unui act juridic de a intruni toate conditiile si de a produce toate efectele prevazute de lege.
Suma de bani sau alte valori care trebuie platite de catre un debitor unei alte persoane,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Termen ce desemneaza in mod generic pe oricare din titularii unui drept de proprietate comuna in devalmasie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Operatia juridica prin care inceteaza starea de coproprietate ori de indiviziune, in sensul ca bunul sau bunurile stapanite pe cote-parti sunt impartite materialmente intre copartasi, fiecare devenind porprietar exclusiv asupra unei parti determinate sau asupra unui anume bun dintre cele ce formau obiectul coproprietatii.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.


Asadar, cel interesat in a invoca pentru o datorie contractata de unul dintre soti caracterul ei comun, trebuie sa faca dovada ca se regaseste in vreuna din ipotezele reglementate de art. 32 lit. a)-d) C. fam.Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei sectorului 2 Bucuresti, contestatorul I.I. a formulat in contradictoriu cu intimata creditoare C.L. si intimata I.L. contestatie la executare, solicitand scoaterea de sub urmarire silita a imobilului a€“ apartamentul nr. 108 a€“ proprietatea contestatorului.

In motivarea in fapt a cererii s-a aratat ca imobilul asupra caruia s-a pornit executarea este proprietatea exclusiva a contestatorului, tert fata de executare . In drept, au fost invocate dispozitiile art. 399 si art. 404 C. pr. civ.

Intimata creditoare a solicitat respingerea contestatiei ca neintemeiata, iar pe cale reconventionala a cerut sa se constate nulitatea absoluta a tranzactiei incheiate intre contestator si sotia acestuia, consfintita prin hotarare judecatoreasca, intrucat a fost facuta pentru fraudarea legii si a intereselor legitime ale creditoarei, avand o cauza ilicita. De asemenea, s-a cerut obligarea contestatorului la despagubiri pentru intarzierea executarii silite.

Prin sentinta civila nr. 937 din 3 februarie 2005, Judecatoria sectorului 2 Bucuresti a respins contestatia la executare si cererea reconventionala, ca neintemeiate.

Pentru pronuntarea acestei hotarari, prima instanta a retinut ca intre intimatele C.L. si I.L., in calitate de imprumutator, respectiv imprumutat, s-a incheiat un contract de imprumut, al carui termen de scadenta nu a fost respectat. Drept urmare, creditoarea a pornit executarea silita, emitandu-se somatia, inscrisa in cartea funciara la 25 mai 2004.

La data inscrierii somatiei, imobilul a€“ obiect al executarii, se afla in coproprietatea debitoarei si a sotului acesteia (in cota de 1/2), cealalta cota de 1/2 fiind proprietatea exclusiva a debitoarei. Ulterior, respectiv la 15 iunie 2004, contestatorul si intimata debitoare au divortat, iar cu privire la bunurile comune au incheiat o tranzactie (consfintita prin hotarare judecatoreasca), potrivit careia intregul imobil a fost lasat in proprietatea contestatorului, acesta urmand sa achite fostei sotii o sulta de 9.000 euro.

S-a apreciat ca neintemeiata sustinerea contestatorului in sensul ca executarea silita a imobilului nu poate avea loc pentru datoria cuprinsa in titlul executoriu intrucat imobilul ar constitui bunul lui propriu, fata de dispozitiile art. 497 alin. (4) C. pr. civ. care fac inopozabila tranzactia creditoarei, fiind incheiata dupa transcrierea somatiei in cartea funciara. De aceea, s-a concluzionat ca intimata creditoare poate face abstractie de tranzactie si in felul acesta poate continua urmarirea silita a imobilului, care fata de ea isi pastreaza calitatea de bun comun.

De asemenea, instanta a retinut caracterul de datorie comuna a celei contractate de intimata prin contractul de imprumut, prezumand aceasta natura juridica in raport de dispozitiile art. 32 C. fam., potrivit carora sotii raspund cu bunurile comune pentru obligatiile contractate de fiecare dintre ei, pentru nevoile casniciei. Interpretand per a contrario dispozitiile art. 493 C. pr. civ., instanta a retinut posibilitatea creditorilor comuni ai sotilor codevalmasi in a urmari bunurile comune ale acestora.

In ce priveste cererea reconventionala, prima instanta a apreciat ca nu se poate constata nulitatea tranzactiei incheiate de soti, fata de imprejurarea ca ea a fost consfintita prin hotarare judecatoreasca, astfel incat procedandu-se in sens contrar s-ar ajunge la incalcarea puterii lucrului judecat.

S-a retinut ca tranzactia este, oricum, inopozabila creditoarei in raport de prevederile art. 497 alin. (4) C. pr. civ., iar referitor la pretentia acesteia de acordare a despagubirilor pentru pagubele cauzate prin intarzierea executarii silite, s-a constatat ca nu a fost facuta dovada existentei si cuantumului prejudiciului suferit, astfel incat pretentia este nefondata.

Apelul declarat de contestator impotriva acestei sentinte a fost admis prin decizia civila nr. 446 din 9 septembrie 2005 a Tribunalului Bucuresti, sectia a IV-a civila, care a schimbat in parte solutia in sensul admiterii contestatiei la executare, anularii formelor de executare si dispunerii incetarii executarii silite, cu mentinerea celorlalte dispozitii ale sentintei.

In considerentele deciziei, raspunzand criticilor formulate, tribunalul a retinut ca este gresita interpretarea data de instanta fondului contractului de imprumut ca fiind perfectat in interesul ambilor soti. S-a constatat in acest sens, ca imprumutul a fost contractat de catre intimata I.L. in nume personal, aceasta garantand restituirea sumei cu toate bunurile imobile si mobile pe care le detine in proprietate .

Drept urmare, creditoarea avea posibilitatea sa urmareasca pentru recuperarea imprumutului numai bunurile pe care debitoarea ei le avea in proprietate . Or, potrivit sentintei civile nr. 4586 din 15 iunie 2004 a Judecatoriei sectorului 2 Bucuresti s-a pus capat starii de codevalmasie a sotilor asupra imobilului a€“ care a revenit, potrivit tranzactiei incheiate, in lotul apelantului contestator, ceea ce inseamna ca la momentul pornirii executarii silite bunul apartinea unui tert .

Ca atare, s-a apreciat asupra caracterului fondat al contestatiei la executare, cu atat mai mult cu cat creditoarea nu a instituit un drept de ipoteca asupra imobilului, pentru a-l putea urmari in mainile oricui s-ar afla.

Referitor la invocarea exceptiei de inadmisibilitate a cererii reconventionale in cadrul procedurii speciale a contestatiei la executare, s-a apreciat caracterul nefondat al criticii. In acest sens, s-a considerat ca, desi invocarea nulitatii tranzactiei nu s-a facut cu respectarea dispozitiilor art. 119 C. pr. civ. a€“ care reglementeaza formularea cererii reconventionale, desfasurarea in aceasta modalitate a procesului, in acelasi cadru, nu a fost de natura a prejudicia in vreun fel partile litigante.

Decizia tribunalului a fost atacata cu recurs de catre creditoarea C.L., care a formulat critici de nelegalitate in conditiile art. 304 pct. 9 C. pr. civ., sustinand urmatoarele:

- Instanta de apel a apreciat gresit asupra caracterului de datorie personala asumata de intimata I.L. prin contractul de imprumut incheiat, avand in vedere dispozitiile art. 32 C. fam., potrivit carora sotii raspund cu bunurile comune pentru obligatiile contractate de fiecare dintre ei pentru nevoile casniciei, prezumandu-se astfel, caracterul comun al datoriei asumate de fiecare din soti.

De aceea, dispozitiile art. 402 raportat la art. 399 C. pr. civ. permiteau executarea silita a unui bun comun de catre creditorul comun al sotilor. Totodata, instanta de apel nu a tinut cont de imprejurarea ca intimata parata detinea cota de 3/4 din imobil (respectiv, cota de 1/2 dobandita prin mostenire, iar cealalta cota de 1/2 in devalmasie cu sotul).

- Hotararea este nelegala si pentru ca instanta de apel a ignorat dispozitiile art. 497 alin. (4) C. pr. civ., potrivit carora tranzactia incheiata in fraudarea intereselor creditoarei nu-i era opozabila acesteia, astfel incat fata de creditoare imobilul isi pastra calitatea de bun comun si executarea silita imobiliara putea continua asupra acestuia.

Faptul ca era vorba de o tranzactie pur fictiva, incheiata doar in scopul fraudarii creditorului rezulta si din adeverinta Asociatiei de proprietari potrivit careia intimata debitoare locuieste si in prezent in imobil, ca si din alte hotarari judecatoresti, investite cu formula executorie, prin care intimata a fost obligata la restituirea de sume de bani si altor persoane .

Intimatii nu au depus intampinare.

Examinand criticile formulate, Curtea retine urmatoarele:

- Aprecierea pe care a facut-o instanta de apel asupra caracterului datoriei asumate de intimata I.L. prin contractul de imprumut incheiat, in sensul ca este o datorie personala iar nu una comuna, este corecta.

Dispozitiile art. 32 C. fam. invocate de recurenta justifica pentru obligatia asumata de unul dintre soti caracterul ei de datorie comuna, atunci cand a fost contractata pentru implinirea nevoilor obisnuite ale casniciei [lit. c)].

Spre deosebire de bunurile dobandite in timpul casatoriei, care sunt prezumate de la data dobandirii lor de oricare dintre soti ca fiind bunuri comune (art. 30 C. fam.), in situatia datoriilor prezumtia care functioneaza nu este aceea a comunitatii, ci a caracterului personal. Asadar, cel interesat in a invoca pentru o datorie contractata de unul dintre soti caracterul ei comun, trebuie sa faca dovada ca se regaseste vreuna din ipotezele reglementate de art. 32 lit. a)-d) C. fam.

In speta, contractul de imprumut a fost incheiat de sotie in nume propriu, aceasta fiind cea care a garantat restituirea a€˛cu toate bunurile imobile si mobile pe care le are in proprietatea€¯. Nu rezulta din continutul contractului faptul ca imprumutul ar fi fost facut cu scopul a€˛implinirii nevoilor obisnuite ale casnicieia€¯. Chiar in absenta unei astfel de clauze, recurenta avea posibilitatea sa probeze ca suma de bani imprumutata a fost utilizata in acest sens si ca astfel, datoria este una comuna.

In lipsa unor asemenea dovezi, simpla imprejurare ca obligatia a fost contractata de unul din soti in timpul casatoriei, nu e de natura sa duca prin ea insasi la concluzia caracterului comun, pentru ca aceasta ar contraveni dispozitiilor art. 32 lit. c) C. fam. si ar insemna o extindere a prezumtiei de comunitate reglementata de art. 30 C. fam., care functioneaza in materia dobandirii bunurilor.

De aceea, critica pe acest aspect, a calificarii obligatiei asumate de catre intimata debitoare, este nefondata.

- In privinta dispozitiilor art. 497 alin. (4) C. pr. civ. si ignorarea lor de catre instanta de apel in judecata cauzei, criticile sunt insa intemeiate.

Potrivit textului mentionat, a€˛din momentul notarii somatiei in cartea funciara, orice act de instrainare sau constituire de drepturi reale cu privire la imobilul urmarit este inopozabila€¯. Asa cum a rezultat din probele dosarului si cum a stabilit pe situatia de fapt instanta fondului, intervenirea tranzactiei intre soti a€“ prin care, lichidandu-se starea de codevalmasie, imobilul a fost atribuit in lotul contestatorului a€“ a avut loc dupa ce fusese emisa somatia de executare . In aceste conditii, sanctiunea care intervine cu privire la tranzactie este aceea a inopozabilitatii efectelor ei fata de creditor .

Sustinerea intimatului contestator potrivit careia tranzactia produce efecte declarative si ca atare, textul de lege ar fi inaplicabil, nu poate fi primita. Desi in principiu are caracter declarativ, efectul in acest sens al tranzactiei se realizeaza doar daca aceasta nu are drept scop sa confere partilor drepturi noi, ci numai sa recunoasca drepturi preexistente. Altminteri, atunci cand in schimbul renuntarilor sau concesiilor facute de o parte, cealalta efectueaza anumite prestatii (de exemplu, plateste o suma de bani, transmite un drept de proprietate), tranzactia produce efect constitutiv sau translativ de drepturi .

Or, in speta, tranzactia realizata de parti a produs un astfel de efect, avand in vedere ca bunul imobil ce a constituit obiectul ei nu se afla decat in cota de 1/2 in devalmasia sotilor. In rest, cota de 1/2 reprezenta proprietatea exclusiva a sotiei [in temeiul dispozitiilor art. 31 lit. b) C. fam., fiind dobandita de aceasta prin mostenire de la mama sa]. In consecinta, tranzactionandu-se prin cedarea intregii proprietati a imobilului in schimbul unei sume de bani, nu se poate sustine caracterul declarativ al tranzactiei. Intimatul contestator a dobandit in aceasta modalitate si cota de proprietate ce apartinea exclusiv sotiei sale, nefiind vorba deci de recunoasterea unor drepturi preexistente in patrimoniul contestatorului.

Sub acest aspect insa, prin incidenta dispozitiilor art. 497 alin. (4) C. pr. civ., tranzactia e lovita de inopozabilitate. Imprejurarea ca tranzactia a fost consfintita prin hotarare judecatoreasca nu inlatura aplicarea sanctiunii, intrucat ea vizeaza contractul, ca manifestare de vointa a partilor (supus ca atare, conditiilor de validitate si cauzelor de ineficacitate).

Retinand caracterul de datorie personala a obligatiei asumate si faptul ca instrainarea cotei de 1/2 proprietate personala a debitoarei nu-i este opozabila creditoarei, rezulta ca ea poate urmari a€“ in aceasta limita a€“ bunul imobil, in vederea satisfacerii creantei sale. Executarea silita in aceasta modalitate este conferita de dispozitiile art. 493 alin. (2) C. pr. civ.: a€˛creditorii personali pot urmari cota-parte determinata a debitorului lor din imobilul aflat in coproprietate, fara a mai fi necesar sa ceara impartealaa€¯.

In ce priveste insa, cota de 1/2 care face obiect al proprietatii devalmase, ea nu poate fi supusa urmaririi fata de dispozitiile art. 33 C. fam. (bunurile comune nu pot fi urmarite de creditorii personali ai unuia dintre soti decat dupa urmarirea bunurilor proprii ale sotului debitor) si de dispozitiile art. 493 alin. (1) C. pr. civ. a€“ potrivit carora, creditorii personali ai unui debitor codevalmas nu vor putea sa urmareasca partea din imobilele aflate in proprietate comuna, ci vor trebui sa ceara mai intai imparteala acestora.

Rezulta ca admiterea contestatiei la executare nu se putea face decat corespunzator cotei de 1/2 reprezentand proprietatea codevalmasa a sotilor, creditoarea avand insa posibilitatea urmaririi imobilului pentru cota de 1/2, drept de proprietate personala. Admitand contestatia la executare in intregime, instanta de apel a pronuntat o solutie nelegala, cu ignorarea textelor de lege incidente in materie si mentionate anterior, ceea ce atrage aplicabilitatea dispozitiilor art. 304 pct. 9 C. pr. civ.

In consecinta, recursul a fost admis si decizia tribunalului a fost modificata in parte, in sensul admiterii numai in parte a contestatiei, pentru cota de 1/2 reprezentand proprietate codevalmasa a sotilor, care nu poate face obiect direct al executarii silite, fara respectarea in prealabil a conditiilor impuse de dispozitiile art. 33 C. fam. si art. 493 alin. (1) C. pr. civ. Au fost mentinute celelalte dispozitii ale deciziei.
Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti, sectia a III-a civila si pentru cauze cu minori si familie, decizia nr. 46 din 10 ianuarie 2006


Citeşte mai multe despre:    Art. 30 Codul Familiei    Bunuri comune    Soti    Obligatii    Obligatie personala
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Competenta materiala dupa valoarea obiectului actiunii, actiune de partaj bunuri comune separata de actiunea de divort.
Pronuntaţă de: Sectia civila a Curtii de apel Galati Decizie nr. 161R/1997 din 23/12/1997

Competenta materiala dupa valoarea obiectului actiunii, actiune de partaj bunuri comune separata de actiunea de divort.
Pronuntaţă de: Sectia civila a Curtii de apel Galati Decizie nr. 161R/1997 din 23/12/1997

Competenta materiala dupa valoarea obiectului actiunii, actiune de partaj bunuri comune separata de actiunea de divort.
Pronuntaţă de: Sectia civila a Curtii de apel Galati Decizie nr. 161R/1997 din 23/12/1997

Instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor proprietate comuna a sotilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 2616 din 29 august 2012

Mediere. Partajarea bunuri comune
Pronuntaţă de: Judecatoria Iasi

Acord de mediere. Impartirea bunurilor comune inaintea ramanerii irevocabile a hotararii de divort.
Pronuntaţă de: Judecatoria Ramnicu Sarat, Sentinta civila nr. 156 din 21.01.2011

Acord de mediere. Desfacerea casatoriei si cereri accesorii. Respectarea interesului superior al minorului
Pronuntaţă de: Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti, Sectia civila, Sentinta civila nr. 1112 din 07.03.2011

Acord de mediere. Divort prin acordul sotilor si partajul bunurilor comune
Pronuntaţă de: Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti, Sectia a II-a Civila, Sentinta civila nr. 4466 din 11.06.2010

Desfacerea casatoriei prin divort si partajul bunurilor comune. Acord de mediere
Pronuntaţă de: Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti, Sectia civila,Sentinta civila nr. 6629 din 07.10.2010

Acord de mediere. Partajul bunurilor comune, dupa desfacerea casatoriei
Pronuntaţă de: Judecatoria Petrosani, Sentinta civila nr. 7327 din 16.12.2010Articole Juridice

Mandatul intre soti. Prezentare generala
Sursa: avocat STOICA IOANA

Despre regimul matrimonial, in general
Sursa: avocat STOICA IOANA

“Justitia tarzie este justititie nula”. Solutie alternative - Arbitrajul judiciar. Tribunalul de Arbitraj Judiciar – Bucuresti.
Sursa: EuroAvocatura.ro

Conventia matimoniala. Privire aprofundata
Sursa: EuroAvocatura.ro

Noul Cod Civil: Partajul (Art. 669-686)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Noul Cod Civil: Proprietatea comuna (Art. 631-686)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Noul Cod Civil: Conventia matrimoniala
Sursa: EuroAvocatura.ro