Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Pensie de urmas. Data stabilirii drepturilor de pensie

Pensie de urmas. Data stabilirii drepturilor de pensie

  Publicat: 02 Jun 2010       5482 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Drepturilor de pensie de urmas se acorda de la data depunerii cererii, insotita de actele doveditoare, in situatia in care aceasta cerere nu a fost depusa in termen de 90 zile de la data decesului.

Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Act adoptat de organele de stat,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Legatura juridica dintre o persoana si parintii ei.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Legaturta juridica intre copil si tata izvorand din descendenta naturala sau din infiere.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.


Prin sentinta civila nr. 2487/2007, pronuntata de catre Tribunalul Bucuresti, s-a respins actiunea formulata de catre reclamanta D.M., in contradictoriu cu intimata Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti.

Pentru a pronunta aceasta hotarare prima instanta a retinut ca fiind neintemeiata cererea reclamantei de stabilire a drepturilor de pensie de urmas cu incepere din data introducerii actiunii de stabilire a paternitatii (13 martie 2002), de vreme ce nu a facut dovada inregistrarii la intimata a cererii de acordare a pensiei in termenul prevazut de art. 85 alin 1 lit. c din Legea nr. 19/2000, respectiv in 90 de zile de la data decesului.

S-a apreciat ca fiind neintemeiata si solicitarea acordarii pensiei de urmas de la data de 11 decembrie 2002, cand se sustine ca a depus o cerere de acordare a pensiei de urmas, intrucat pentru a se face aplicarea dispozitiilor art. 85 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 19/2000, era necesar sa existe dovezi ca o astfel de cerere, insotita de documentatia aferenta, a fost depusa la organul competent in acest sens.

Nu s-a luat in considerare cererea adresata de catre reclamata Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari sociale, avand in vedere ca aceasta institutie nu are competenta de a stabili drepturi de pensie, organul competent fiind Casa Teritoriala de Pensie in raza caruia isi are domiciliu asiguratul, potrivit art. 24 lit. e) din H.G. nr. 13/2004.

Totodata, s-a constatat ca era necesar a se dovedi indeplinirea cerintelor prevazute de Cap. B, Sectiunea a VII-a pct. 28 lit. c) din O.M.M.S.S.F. nr. 340/2001, respectiv depunerea actelor necesare cererii pentru stabilirea drepturilor de urmas, ori in speta nu s-a probat ca hotararea prin care s-a admis actiunea de stabilire a paternitatii a ramas irevocabila.

Impotriva acestei hotarari s-a formulat recurs de catre reclamanta care a criticat-o pentru nelegalitate, sub urmatoarele motive:

Prima instanta gresit a respins cererea reclamantei, in raport de dispozitiile art. 85 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 19/2000, intrucat s-a probat in cauza ca actiunea de stabilire a paternitatii se judecase pe fond de catre Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti, la data adresarii primei cereri de stabilire a pensiei de urmas. Casa Teritoriala de Pensii nu a luat in considerare sentinta pronuntata de Judecatoria sectorului 4 Bucuresti, prin care se stabilise ca minorul D.G.I. este fiul lui I.G. cu o probabilitate de 99,9662%, intrucat nu era irevocabila. Ulterior, Casa Teritoriala de Pensii a stabilit pensia de urmas in favoarea copilului recurentei, in baza deciziei instantei de apel, investita cu formula executorie care a mentinut hotararea de stabilire a paternitatii, insa fara a lua in considerare cererea initiala.

Hotararea instantei de fond a fost criticata de recurenta si pentru respingerea probei cu inscrisuri solicitata, respectiv solicitarea unor relatii de la Casa Teritoriala de Pensii privind data inregistrarii primei cereri de stabilire a pensiei de urmas.

In fata instantei de recurs, in conformitate cu prevederile art. 305 C. pr. civ. s-a incuviintat proba cu inscrisuri solicitata de catre recurenta, la dosar fiind depuse relatii de la Casa Teritoriala de Pensii a sectorului 4 Bucuresti, cat si de la C.N.P.A.S., din care rezulta ca recurenta a adresat la data de 10 decembrie 2002 doar o cerere catre Casa Nationala de Pensii de stabilire a pensiei de urmas in favoarea fiului sau, insotita de sentinta de stabilire a paternitatii nr. 8138 din 28 noiembrie 2002 a Judecatoriei sectorului 4 Bucuresti, copii de pe certificatul de nastere al minorului D.G.I. si de pe certificatul de deces al defunctului I.G., cerere care a fost inregistrata atat la registratura generala sub nr. 16759/11 decembrie 2002, cat si la oficiul juridic al Casei de Pensii sub nr. 831 din 12 decembrie 2002. La solicitarea Curtii, recurenta a mai depus la dosar copii de pe deciziile civile nr. 1226/8 iunie 2006 si nr. 868/2004 ale Tribunalului Bucuresti si de pe decizia civila nr. 503/14 martie 2007 a Curtii de Apel Bucuresti.

Cererea de suspendare a judecatii prezentei cauze a fost respinsa, prin incheierea de sentinta, de la termenul de judecata de la data de 28 noiembrie 2007, pentru considerentele inscrise in aceasta.

Analizand intregul material probator administrat in cauza prin prisma criticilor formulate de catre recurenta, care pot fi incadrate in motivul de recurs prevazut de art. 304 pct. 9 C. pr. civ., cat si din oficiu, conform art. 3041 C. pr. civ., Curtea retine urmatoarele:

Potrivit sentintei civile nr. 8138/28 noiembrie 2002, pronuntata in dosarul nr. 2813/2002, de catre Judecatoria sectorului 4 Bucuresti, s-a stabilit ca I.G. (decedat la 3 martie 2002) este tatal minorului D.G.I. (nascut la data de 20 ianuarie 2001). Apelul formulat impotriva acestei sentinte de catre ceilalti fii ai defunctului, paratii I.S. si I.A., a fost respins initial de catre Tribunalul Bucuresti in doua cicluri procesuale, prin deciziile civile nr. 868 din 15 decembrie 2004 si nr. 1226 din 18 iunie 2006, insa, in prezent, acesta se rejudeca de catre instanta de apel, ca urmare a deciziei instantei de recurs, Curtea de Apel Bucuresti, sectia a III-a civila, nr. 503 din 14 martie 2007.

In raport de hotararile judecatoresti amintite, Curtea constata ca actiunea de stabilire a paternitatii fata de minorul D.G.I., nu a fost admisa in mod definitiv si executoriu, sentinta primei instante (Judecatoria sectorului 4 Bucuresti) fiind apelata, iar apelul impotriva acesteia fiind in curs de solutionare la Tribunalul Bucuresti.

Ca atare, cererea dedusa judecatii formulata de recurenta reclamanta, avand ca obiect stabilirea pensiei de urmas in favoarea fiului sau, D.G.I., cu incepere de la data formularii cererii de filiatie (13 martie 2002), a fost judicios respinsa de catre prima instanta, care a apreciat corect faptul ca era necesar ca cererea de stabilire a pensiei de urmas sa fie insotita de documente justificative, respectiv de dovada ramanerii definitive si irevocabile a sentintei de stabilire a paternitatii minorului fata de defunctul I. G.

Raportul de expertiza intocmit de catre Institutul Mina Minovici, din care rezulta ca probabilitatea de paternitate a numitului I.G. fata de minorul D.G.I., este de 99,99662%, nu are relevanta juridica in cauza, acesta putand fi valorificat doar in cadrul procesului avand ca obiect stabilirea paternitatii.

In concluzie, Curtea retine ca intimata nu poate fi obligata prin hotarare judecatoreasca la stabilirea drepturilor de pensie de urmas de la data pretinsa de catre recurenta in prezenta cauza, in conditiile prevazute de art. 85 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 19/2000, intrucat la data solicitarii acesteia, recurenta nu a depus dovezi la Casa Teritoriala de Pensii, in sensul prevazut de Cap. B Sectiunea a VII-a pct. 28 lit. c) din O.M.M.S.S.F. nr. 340/2001, din care sa rezulte faptul ca urmasul, pentru care solicita pensie, indeplinea cerintele prevazute de lege pentru acordarea acesteia, respectiv ca prin hotarare judecatoreasca s-a statuat, in mod definitiv si executoriu, ca este fiul defunctului I.G.

Pentru toate considerentele aratate, Curtea costata ca instanta de fond a interpretat si aplicat corect prevederile legale incidente in cauza, motiv pentru care va respinge recursul ca nefondat, in temeiul art. 312 C. pr. civ.
Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti, sectia a VII-a civila si pentru cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale, decizia nr. 39 din 9 ianuarie 2008


Citeşte mai multe despre:    Pensie de urmas    Legea 19/2000    Paternitate    Casa Teritoriala de Pensii    Stabilirea paternitatii
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Acord de mediere privind recuperarea de catre Casa Judeteana de Pensii a sumelor platite cu titlu de pensie de urmas
Pronuntaţă de: Tribunalul Dambovita, Sectia civila, Sentinta civila nr. 774 din 27.04.2010

Acordare ajutor social lunar sotului supravietuitor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 739 din data 16.11.2011

Modificare decizie de pensionare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.1038 din data 21.03.2011

Respingere contestatie la executare. Clarificare obiect executare silita
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr. 632 din data 17.02.2011

Recalculare punct de pensie
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.894 din data 05.10.2009

Anulare decizie in partea care priveste data la care a survenit pensionarea. Recalculare pensie magistrat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.1368 din data 09.12.2009

Eliberare adeverinta care sa ateste ca a beneficiat de grupa I de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 766 din data 20.08.2009

Recalculare pensie de asigurare sociala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 748 din data 19.08.2009

Acordare pensie de urmas
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 94 din data 23.01.2009

Contestatie impotriva deciziei de pensionare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.1018 din data 01.09.2010Articole Juridice

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Cum se determina si cum va evolua pana in 2030 valoarea punctului de pensie
Sursa: EuroAvocatura.ro

Ce se va intampla cu pensiile speciale dupa intrarea in vigoare a noii legi a pensiilor?
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cum se va realiza cresterea varstei de pensionare la femei si la barbati? Orizont 2030
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cum se va egaliza varsta de pensionare pentru femei si barbati?
Sursa: EuroAvocatura.ro

Pensionar de invaliditate de gradul III. Tipul contractului de munca
Sursa: CSM

Salariat decedat. Drepturi banesti acordate urmasilor
Sursa: Autor: Ana Cioriciu Stefanescu