din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2161 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Modificare decizie de pensionare

Modificare decizie de pensionare

  Publicat: 07 Nov 2012       5946 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Perioada in care s-a platit contributia de asigurari sociale atat de catre asigurat, cat si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin cererea de chemare in judecata inregistrata sub nr. de mai sus, reclamantul P.A.G. a solicitat in contradictoriu cu parata Casa Judeteana de Pensii Cluj sa se dispuna modificarea deciziei paratei in sensul platii drepturilor stabilite prin aceasta, aferente unui stagiu de cotizare de 46 ani, I luna, 15 zile si 72,72521 puncte, incepand cu 01.10.2007 si nu incepand cu data de 01.03.2010, cum eronat s-a stabilit, cu cheltuieli de judecata .

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Perioada in care s-a platit contributia de asigurari sociale atat de catre asigurat, cat si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat.
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
Perioada in care s-a platit contributia de asigurari sociale atat de catre asigurat, cat si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Viciu al unei hotarari,
Perioada in care s-a platit contributia de asigurari sociale atat de catre asigurat, cat si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(in prima instanta). Reglementat in cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala, s elimiteaza la fapta si persoana (persoanele) aratata in actul de sesizare a instantei, chiar si in cazul de extindere a procesului penal.
Perioada in care s-a platit contributia de asigurari sociale atat de catre asigurat, cat si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Perioada in care s-a platit contributia de asigurari sociale atat de catre asigurat, cat si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Perioada in care s-a platit contributia de asigurari sociale atat de catre asigurat, cat si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Suma care se plateste periodic de catre titulsrul unei obligatii legale de
Suma care se plateste periodic de catre titulsrul unei obligatii legale de
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.


Cerea a fost solutionata prin sentinta civila nr. 3382/14.10.2010, pronuntata de Tribunalul Cluj, in sensul respingerii.


S-a retinut ca prin decizia nr. 254263 din 27.10.2008 emisa de parata s-a stabilit in favoarea rec1amantului o pensie pentru munca depusa si limita de varsta in cuantum de 897 lei, retinandu-se un stagiu de cotizare realizat de catre reclamant de 43 ani, 8 luni si 15 zile .


Prin decizia de revizuire nr. 254263/20.07.2010 emisa de parata s-a stabilit un stagiu de cotizare de 46 ani, 1 luna, 15 zile, iar punctajul a fost majorat, stabilindu-se o pensie de 1739 lei cuvenita reclamantului, drepturile revizuite urmand a fi acordate incepand cu 01.05.2010.


Tribunalul a apreciat ca data de acordare a drepturilor revizuite a fost corect stabilita de catre CJP prin prisma dispozitiilor art. 95 alin. 3 din Legea nr. 19/2000 si art. 169 al. 1, 2, 3 din Legea nr. 19/2000 si a datei de depunere la CJP a adeverintei nr. 254263/20.07.2010.


Impotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamantul P.A.G., criticand hotararea primei instante pentru nelegalitate si netemeinicie si solicitand, totodata, admiterea recursului, modificarea sentintei atacate in sensul admiterii contestatiei, cu obligarea paratei la rectificarea deciziei nr. 254263 din 20.07.2010 de revizuire a dosarului initial de pensionare, astfel incat pensia aferenta unui stagiu de cotizare de 46 ani, 1 luna si 15 zile si a unui numar de 72,72521 puncte realizate, stabilit prin aceasta decizie, sa ii fie platita incepand cu 01.10.2007 si nu incepand cu data de 01.03.2010, cu cheltuieli de judecata .


Considera ca acordarea drepturilor de pensie revizuita trebuie sa se faca incepand cu data de 01.03.2007, iar nu incepand cu data de 01.03.2010, cum in mod gresit a apreciat instanta fondului.


Decizia revizuita se intemeiaza pe adeverinte depuse in dosarul initial de pensie, astfel ca decizia atacata nu este una de "recalculare", ci una de "revizuire``, astfel ca drepturile de pensie revizuite se impun a fi acordate prin raportare la data cererii initiale de pensionare. Practic, decizia contestata reprezinta o decizie prin care intimata si-a corectat propriile erori in determinarea stagiului de cotizare si a punctajului din decizia initiala de pensionare.


Solutia Tribunalului este fundamentata in mod eronat pe dispozitiile art. 95 si art. 169 din legea nr. 19/2000, in conditiile in care acestea privesc recalcularea, desi reclamantul a inteles sa conteste o decizie de revizuire.


Instanta de fond a retinut in mod gresit ca la data de 22.04.2010 au fost depuse inscrisurile doveditoare pe baza carora a fost emisa decizia atacata, asa cum gresit a dispus ca drepturile recalculate sa ii fie acordate incepand cu data de 01.05.2010, adica din luna urmatoare datei in care se afirma ca le-ar fi depus reclamantul recurent.


Inscrisurile doveditoare pe baza carora a fost emisa de catre intimata Decizia nr. 254263 din 20.07.2010 de revizuire a dosarului initial de pensionare au existat in dosarul initial de pensionare.


De fapt, instanta de fond a confundat Decizia de recalculare a pensiei nr. 254263 din 20.07.2010, aflata printre actele depuse de intimata la dosarul cauzei, cu Decizia de revizuire a dosarului initial de pensionare nr. 254263 din 20.07.2010, cea de-a doua fiind cea care constituie obiectul judecatii. Ambele decizii poarta acelasi numar si au fost emise in aceeasi data - 20.07.2010, insa acestea au temeiuri diferite si stabilesc un cuantum diferit al drepturilor banesti.


Decizia de revizuire a dosarului initial recalculeaza stagiul de cotizare, majorandu-l cu 2 ani si 5 luni, prin "revizuire stagiu dosar initial", dupa cum s-a inserat chiar in motivarea inscrisa de catre intimata pe aceasta decizie, in timp ce Decizia de recalculare a pensiei, emisa la aceeasi data, adauga un stagiu de cotizare de 2 luni, cu mentiunea "adaugare vechime". Emiterea celei din urma decizii a fost justificata de o noua dovada adusa de catre reclamant in luna aprilie 2010, cu privire la 2 luni lucrate, astfel ca s-a dispus ca drepturile recalculate sa ii fie platite acestuia incepand cu luna urmatoare celei in care a facut cererea, respectiv din 01.05.2010.


Intimata nu si-a exprimat pozitia procesuala.


Nu au fost administrate probe noi.


Recursul este fondat.


Criticile formulate de catre recurentul reclamant care privesc exclusiv data de acordare a drepturilor de pensie stabilite prin decizia de revizuire nr. 254263 din 20.07.2010, emisa de catre intimata sunt intemeiate.


Astfel, se retine ca la data de 27.09.2007 reclamantul recurent s-a adresat paratei Casa Judeteana de Pensii Cluj cu o cerere in vederea acordarii pensiei pentru limita de varsta. Prin Decizia R 18899, CJP a respins cererea reclamantului recurent, apreciind ca aceasta nu intruneste conditiile legale pentru a beneficia de pensie pentru limita de varsta, perioadele 01.12.1993-01.11.1999, respectiv 01.01.1974-01.02.1975 nefiind luate in calcul ca perioade contributive.


Reclamantul a contestat decizia de respingere, prin sentinta civila nr. 2417/15.02.2008 a Tribunalului Cluj pronuntata in dosarul nr. 1393/117/2008, actiunea acestuia a fost respinsa ca fiind ramasa fara obiect, ca urmare a faptului ca in cursul procesului CJP a emis o noua decizie prin care a admis cererea de pensionare a reclamantului recurent. Sentinta mentionata a ramas irevocabila prin decizia nr. 966/14.04.2009 a Curtii de Apel Cluj.


Conform deciziei nr. 254263/27.10.2008 emisa de catre CJP in cursul procesului mentionat i s-a stabilit reclamantului recurent o pensie lunara de 897 lei, incepand cu data de 01.10.2007, pe baza unui stagiu de cotizare de 43 ani 8 luni si 15 zile si a unui punctaj realizat de 67, 51965 puncte.


Apreciind ca la emiterea deciziei mentionate CJP nu a avut in vedere toate contributiile la fondul de pensii ale reclamantului recurent, cel din urma a formulat o cerere de revizuire, fundamentata tocmai pe inscrisurile existente la dosarul initial de pensionare si depuse odata cu cererea de pensionare din 27.09.2007.


La aceeasi data - 20.07.2010, CJP a emis in favoarea reclamantului recurent doua decizii de pensie, una de recalculare, iar cealalta intemeiata pe cererea de revizuire.


Decizia de recalculare nr. 254263 din 20.07.2010 se fundamenteaza pe o cerere de recalculare depusa de reclamantul recurent in luna aprilie 2010 cu privire la 2 luni lucrate, iar drepturile de pensie recalculate i-au fost acordate incepand cu luna urmatoare celei in care a depus cererea, respectiv din 01.05.2010.


Prin decizia de revizuire nr. 254263 din 20.07.2010 a fost revizuit dosarul initial de pensie al reclamantului recurent, stabilindu-se ca acesta a realizat un stagiu total de cotizare de 46 ani 1 luna si 15 zile( cu 2 ani si 5 luni fata de stagiul initial de 43 ani 8 luni si 15 zile) si un punctaj de 72,72521 puncte(cel initial - 67,51965 puncte), respectiv o pensie de 1736 lei, in loc de 1615 lei. In ceea ce priveste data acordarii drepturilor, CJP a stabilit ca aceasta este 01.03.2010.


Nemultumit de data de acordare a drepturilor de pensie revizuite, reclamantul recurent a investit instanta cu o contestatie, aceasta reprezentand obiectul cererii deduse prezentei judecati.


Astfel, Curtea noteaza ca data de acordare a drepturilor trebuia analizata de catre instanta de fond prin raportare la cererea de revizuire, iar nu din perspectiva cererii de recalculare.


Este adevarat ca in baza dispozitiilor art. 95 si 169 din Legea nr. 19/2000, acordarea drepturilor de pensie recalculate in cazul persoanelor a caror pensie a fost stabilita in baza Legii nr. 19/2000 se face din prima zi a lunii urmatoare celei in care s-a depus cererea de recalculare.


La fel de real este si faptul ca recalcularea pensiei se dispune in situatia in care persoana pensionata aduce dovezi noi privitoare, fie la un stagiu de cotizare realizat dupa pensionare, fie privind stagii de cotizare nevalorificate.


Insa aceste ipoteze nu se identifica in cauza dedusa judecatii care priveste o cerere de revizuire, iar nu una de recalculare, astfel ca premisele de la care prima instanta a pornit in fundamentarea solutiei sunt total eronate.


Revizuirea se dispune in situatia in care se constata erori in stabilirea si in plata drepturilor de pensie . Or, aceste erori se raporteaza la documentatia existenta initial la dosarul pensie .


Prin emiterea deciziei de revizuire 254263 din 20.07.2010, CJP a recunoscut implicit aceste erori, pe care de altfel le-a si rectificat. Cu toate acestea, prin decizia mentionata CJP a savarsit o noua eroare cu privire la data acordarii drepturilor revizuite.


Practic reclamantul este indreptatit sa beneficieze de drepturile revizuite de la data de 13.08.2007, respectiv pe 3 ani anteriori datei promovarii actiunii (13.08.2010). Concluzia mentionata se justifica si prin prisma egalitatii de tratament ce trebuie sa subziste in raport de dispozitiile art. 197 al. 1 din Legea nr. 19/2000.


A admite ca termenul de prescriptie de 3 ani nu este aplicabil si in cauza dedusa judecatii, ar echivala cu o inechitate, in contextul in care acest termen a fost instituit prin art. 197 al. 1 din Legea nr. 19/2000 pentru recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari de la CJP.


Or, Curtea opineaza ca pentru egalitate de tratament acest termen se aplica si in situatia inversa, respectiv in cazurile in care CJP este cea care trebuie sa restituie contravaloare unor astfel de prestatii, calculate eronate din motive imputabile exclusiv acesteia.


Cu toate acestea, pentru a da valenta principiului disponibilitatii, Curtea urmeaza sa dispuna ca drepturile revizuite sa fie acordate de la data la care acestea au fost solicitate de catre reclamantul recurent, respectiv de la 01.10.2007.


Pentru considerentele expuse, Curtea va admite recursul in temeiul dispozitiilor art. 312 al.1, 3 coroborat cu art. 304 pct. 9 Cod de procedura civila, va modifica sentinta atacata in sensul ca va modifica decizia contestata sub aspectul datei acordarii drepturilor de pensie revizuite care este 01.10.2007.


Ca parte cazuta in pretentii, potrivit dispozitiilor art. 274 cod de procedura civila, va obliga parata sa plateasca reclamantului suma de 300 lei, cheltuieli de judecata la fond, reprezentand onorariu avocatial conform chitantei depuse la dosar.

Pronuntata de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.1038 din data 21.03.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Cluj    Casa Judeteana de Pensii Cluj    Principiul disponibilitatii    Stagiu de cotizare    Drepturi de pensie    Pensie    Pensionar    Pensie pentru limita de varsta    Legea 19/2000    Angajat    Angajator    Salariu de baza    Salariat    Tribunalul Cluj
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Hotararea CEDO in Cauza Danciu si altii impotriva Romaniei. ancheta prompta si efectiva
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului - CEDO

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul ´┐ŻMeritul Militar´┐Ż. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Stingerea litigiului prin tranzactie. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1042 din 17 iunie 2020

Principiile fundamentale ale procesului civil. Decaderea reclamantului din proba incuviintata. Conditii si efecte. Rolul judecatorului in aflarea adevarului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1572 din 16 septembrie 2020

Actiune in raspundere civila delictuala. Vatamarea integritatii corporale. Pierderea capacitatii de munca. Lipsa unui contract de munca valabil incheiat anterior producerii faptei ilicite
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 38 din 15 ianuarie 2020

Nelegalitatea procedurii cercetarii disciplinare prealabile atrage nulitatea deciziei de sanctionare disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizia civila nr. 762/A/2019 din data de 21.05.2019

Contract de munca temporara. Angajarea muncitorilor pusi la dispozitie. Plata de daune compensatorii
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL CLUJ - DECIZIA CIVILa Nr. 473 din 18 Septembrie 2019

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJArticole Juridice

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

O clauza contractuala care nu a fost negociata se aplica intre parti in lipsa unui acord diferit in aceasta privinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Concedierea salariatilor. Consecintele nerespectarii termenului de preaviz
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

[Av. Muncii] Scopul acordarii termenului de preaviz in cazul concedierii salariatilor
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

CJUE. Este interzisa transmiterea si prelucrarea datelor cu caracter personal intre autoritatile administratiei publice fara informarea persoanelor vizate
Sursa: Euroavocatura.ro

Partile obligate sa participe la sedinta de informare. Cererile incidentale
Sursa: EuroAvocatura.ro