Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Spete Contraventii » Plangere contraventionala. Mesaje comerciale nesolicitate (SPAM)

Plangere contraventionala. Mesaje comerciale nesolicitate (SPAM)

  Publicat: 17 Jun 2010       7735 citiri        Secţiunea: Spete Contraventii  


Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Prin plangerea inregistrata la pe rolul instantei, contestatoarea SC U&A SRL a formulat plangere impotriva procesului verbal de constatare a contraventiei emis de ANRC, solicitand anularea acestuia.

Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Este formata din persoanele asociate sub diferite forme, pe baza unor interese comune, si care isi dedica timpul, cunostintele si experienta pentru a-si promova si apara drepturile si interesele;
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
In materie civila, potrivit C.proc. civ., nu pot fi ascultati ca martori :
Persoana fizica sau juridica care garanteaza cu veniturile sau cu bunurile sale o obligatie a unui debitor fata de creditorul sau.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Forma a vinovatiei , reglementata in cap. I , t. II, art. 19, C. pen., partea generala.Legea arata ca fapta este savarsita cu intentie cand infractorul:
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Mijloc de proba in procesul civil, si, in mod corespunzator, in litigiul de munca, constand in intrebari formulate de una din parti sau de instanta, din oficiu, pentru obtinerea marturisirii celeilalte parti, cu privire la faptele care fac obiectul judecatii.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Obligatie ce revine partilor dintr-un proces de a face dovada imprejurarilor, faptelor, afirmatiilor, sustinerilor pe care isi intemeiaza pretentiile ori apararile prezentate in fata organului de jurisdictie.
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Calificativ care exprima neconcordanta unui fapt sau act, a unei conduite, cu prevederile legii si cu celelalte norme de convietuire sociala.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
In materie civila, potrivit C.proc. civ., nu pot fi ascultati ca martori :
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor care aduc atingere unor activitati de interes public
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Componentele structurale ale actului juridic civil, adica elementele sale constitutive, care pot fi comune tuturor actelor civile
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Persoana desemnata de catre tragator sau de catre unul dintre giranti ori avalisti, la emiterea cambiei sau in cursul circulatiei acesteia, pentru a evita regresul,
Este persoana care are cunostinta despre o fapta sau o imprejurare de natura sa serveasca la aflarea adevarului in procesul penal, avand obligatia de a se prezenta la chemarea organelor judiciare, de a depune marturie si de a relata adevarul si numai adevarul.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Persoana care cumpara frecvent produsele sau serviciile unei firme, sau dintr-un magazin, consumator obisnuit al unui local.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
In materie civila, potrivit C.proc. civ., nu pot fi ascultati ca martori :
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Este persoana care are cunostinta despre o fapta sau o imprejurare de natura sa serveasca la aflarea adevarului in procesul penal, avand obligatia de a se prezenta la chemarea organelor judiciare, de a depune marturie si de a relata adevarul si numai adevarul.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
Stirea, comunicarea de noutate, plus de cunostinte despre un obiect, o persoana sau un fenomen, prin care receptorul isi inlatura o stare de incertitudine.
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”);
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Este persoana care are cunostinta despre o fapta sau o imprejurare de natura sa serveasca la aflarea adevarului in procesul penal, avand obligatia de a se prezenta la chemarea organelor judiciare, de a depune marturie si de a relata adevarul si numai adevarul.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Orice mesaj scurt (SMS) transmis ulterior unui apel de urgenta, privind aceeasi situatie de urgenta,
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Este persoana care are cunostinta despre o fapta sau o imprejurare de natura sa serveasca la aflarea adevarului in procesul penal, avand obligatia de a se prezenta la chemarea organelor judiciare, de a depune marturie si de a relata adevarul si numai adevarul.
Persoana care cumpara frecvent produsele sau serviciile unei firme, sau dintr-un magazin, consumator obisnuit al unui local.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este persoana care are cunostinta despre o fapta sau o imprejurare de natura sa serveasca la aflarea adevarului in procesul penal, avand obligatia de a se prezenta la chemarea organelor judiciare, de a depune marturie si de a relata adevarul si numai adevarul.
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Bun necorporal, semnul sau denumirea care deosebeste intreprinderile de acelasi gen (potrivit Legii 26/1990 privind organizarea si functionarea Registrului Comertului).
Conform art. 7-9 Cod Comercial, sunt comercianti aceia care fac fapte de comert, avand comertul ca o profesiune obisnuita, si societatile comerciale.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Valori de incasat din vanzari pe credit, de bunuri rezultate din exploatare (produse, lucrari, servicii). Sunt generate de ciclul de exploatare al intreprinderii
Este parte in procesul penal alaturi de inculpat, partea vatamata si partea responsabila civilmente, care exercita actiunea civila in cadrul procesului penal.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Obligatie ce revine partilor dintr-un proces de a face dovada imprejurarilor, faptelor, afirmatiilor, sustinerilor pe care isi intemeiaza pretentiile ori apararile prezentate in fata organului de jurisdictie.
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Eliberare de plata a unei datorii, a unei sarcini impuse unei persoane care nu o poate executa din motive straine de vointa sa
Eliberare de raspundere a unei persoane care nu-si executa obligatiile legale sau contractuale din cauze straine culpei sale (forta majora, culpa creditorului etc.).
Forma a raspunderii juridice care consta in aplicarea unor sanctiuni administrative,
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
In motivarea plangerii, contestatoarea a aratat ca procesul verbal mentionat este nul, fiind incalcate dispozitiile OG NR.2/2001. Contestatoarea a fost sanctionata in mod gresit deoarece proprietarul domeniului de care apartine adresa. este societatea . cu sediul in New York din S.U.A. Nu exista nicio legatura juridica dintre contestatoare si acea societate, iar contextul in care apare nu poate fi considerat reclama. Contestatoarea este doar proprietara mijloacelor tehnice folosite pentru accesul la internet si nicidecum a softurilor care genereaza mesajul. Prin urmare contestatoarea nu a savarsit contraventia pentru care a fost sanctionata. In procesul verbal nu sunt mentionate datele de indentificare ale personei fizice care reprezinta persoana juridica sanctionata, fapt ce contravine prevederilor art. 16 alin. 6 din OG nr. 2/2001. In procesul verbal nu este mentionata posibilitatea achitarii a jumatate din minimul amenzii si nu este indicat termenul de excercitare a caii de atac impotriva procesului verbal si nici organul la care se depune plangerea. Contestatoarea nu a fost instiintata in legatura cu dreptul de a face obiectiuni la rubrica "alte mentiuni", aceasta fiind barata. Nu poate avea calitatea de martor persoana care a reclamant savarsirea faptei contraventionale si care ar fi fost vatamata. Aceasta calitate ar fi trebuit sa o aiba o persoana neutra, garant al respectarii conditiilor de fond si forma ale procesului verbal. Comunicarea procesului verbal s-a facut cu incalcarea art. 25 alin 2 si a art. 27din OG nr. 2/2001 deoarece intimata a trimis procesul verbal prin executor judecatoresc. Instiintarea de plata atasata procesului verbal nu poarta semnatura si nici stampila intimatei. Mesajul incriminat nu este o comunicare comerciala nesolicitata, nepromovand servicii sau produse comerciale. Acesta contine stiri dintre cele mai variate din domeniul politic, social, economic. Acel mesaj nu este un SPAM, astfel cum s-a mentionat la finalul mesajului. Era luata in calcul posibilitatea unei erori materiale, caz in care destinatarul era rugat sa se dezaboneze, folosind un link mentionat. Faptei contraventionale ii lipseste elementul intentie datorita existentei acestui serviciu de dezabonare. Persoana care a sesizat intimata nu a facut dovada mesajului de dezabonare. In baza de date a. nu exista la sectiunea de abonati adresa. si deci nu s-au inregistrat trimiteri catre aceasta adresa. Avand in vedere ca mesajele de tip SPAM sunt recunoscute dupa IP-uri si adrese de email de catre Yahoo si ajung in sectiunea "Bulk" a email-ului, d-lui. trebuia sa dovedeasca primirea acestui mesaj in "Bulk", altfel fiind imposibila catalogarea lui drept SPAM.In drept, plangerea a fost intemeiata pe prevederile OG nr. 2/2001 si Legea nr. 365/2002.In dovedirea plangerii, petenta a aratat ca se va folosi de probele cu inscrisuri, interogatoriu si expertiza tehnica si atasat alaturat fotocopiile urmatoarelor inscrisuri: notificarea adresata de intimata contestatoarei, procesul verbal de constatare a contraventiei, copia mesajului pentru care s-a aplicat amenda contraventionala, adresa emisa intimatei de SC RCS & RDS SA, corespondenta intre presedintele contestatoarei si intimata, sesizarea comunicarii comerciale nesolicitate.Prin Serviciul Registratura intimata a depus intampinare la data de 18.04.2008, prin care a solicitat respingerea plangerii ca neintemeiata, aratand ca din dispozitiile legale rezulta in sarcina furnizorului de servicii ale societatii informationale, care efectueaza comunicari comerciale pe teritoriul Romaniei, obligatia ca anterior efectuarii uneor asemenea comunicari sa obtina acordul/consimtamantul expres al destinatarului in vederea de primiri comerciale, sistemul fiind cunoscut in literatura de specialitate ca "sistemul opt-in". Exista si tari in care functioneaza "sistemul opt-out", cum este cazul SUA, in care efectuarea de comunicari comerciale presupune transmiterea unui mesaj initial oricarei persoane care nu a menifestat o opozitie expresa, urmand ca, in cazul in care aceasta nu mai doreste sa primeasca astfel de mesaje, sa transmita dezacordul sau. Potrivit art. 7 alin 2 din Normele Metodologice pentru aplicarea Legii 365/2002, consimtamantul prealabil al destinatarului in vederea primirii de comunicari comerciale poate fi obtinut de furnizorul de servicii al societatii informationale in orice forma si poate fi probat cu orice mijloc de proba, sarcina probei revenind furnizorului de servicii . Deoarece dispozitiile legale sunt imperative si de stricta interpretare, mentiunile invocate de contestatoare in finalul mesajului comunicat nu au nici o valoare din punct de vedere juridic, neputand avea ca efect inlaturarea caracterului ilicit al faptei, deoarece consimtamantul trebuia sa fie expres si anterior oricaror comunicari comerciale. Practica contestatoarei de a trimite o comunicare comerciala fara a obtine acordul prealabil si expres al destinatarului in acest sens, oferindu-i acestuia posibilitatea de dezabonare, este contrara prevederilor legale romanesti, aceasta fiind permisa doar in statele in care este aplicabil sistemul "opt-out". In speta nu poate fi vorba de o lipsa a intentiei de a transmite comunicari comerciale cu incalcarea dispozitiilor art. 6 alin1 din Legea 365/2002, in conditiile in care contestatoarea a efectuat comunicarea, desi la data respectiva nu avea acordul expres si prealabil al destinatarului. Prin urmare nu d-l. avea obligatia sa faca dovada dezabonarii, ci contestatoarea trebuia sa dovedeasca faptul ca a obtinut consimtamantul prealabil al destinatarului pentru ai putea trimite comunicare comerciale. Identificarea unui mesaj ca fiind comunicare comerciala nesolicitata se face numai prin raportare la dispozitiile Legii nr. 365/2002. Contestatoarea a fost sanctionata corect, deoarece la data de 17.09.2007, de la adresa IP. apartinand acestei societati, s-a efectuat o comunicare comerciala constand in promovarea atat a denumirii si serviciilor acesteia cat si a newsletter-ului., cu incalcarea dispozitiilor art. 6 alin. 1 din Legea nr. 365/2002. Raspunderea pentru transmiterea unei comunicari comerciale care incalca dispozitiile legale revine persoanei fizice sau juridice careia ii apartine adresa IP de la care se efectueaza/transmit aceste comunicari, iar nu persoanei in numele careia se transmite respectiva comunicare comerciala sau care o semneaza. In legatura cu legalitatea procesului verbal, se arata ca nulitatea absoluta intervine doar pentru omisiunile prevazute de art. 17 din OG nr. 2/2001, altele decat acestea putand atrage nulitatea relativa. In aceste din urma cazuri sanctiunea nulitatii nu poate intrveni decat daca prin lipsa cerintei legale respective s-a produs o vatamare ce nu poate fi inlaturata decat prin anularea actului in cauza. Mentionarea datelor de indentificare care reprezinta persoana juridica are o finalitate doar in ipoteza in care o astfel de persoana este prezenta atunci cand se constata respectiva contraventie. In prezenta cauza actiunea de control in cadrul careia a fost incheiat procesul verbal contestat nu s-a desfasurat in prezenta vreunui reprezentant al contestatoarei, asa incat nu s-a putut face nici o mentiune la acea rubrica, iar contestatoarea nu a facut dovada vatamarii care i s-ar fi adus astfel. Mentiunea referitoare la posibilitatea achitarii in termen de 48 de ore a jumatate din minimul amenzii trebuie sa se regaseasca in procesul verbal doar in ipoteza in care actul normativ aplicabil prevede experes o astfel de posibilitate. Legea nr. 365/2002 nu reglementeaza posibilitatea de a achita jumatate din minimul amenzii in termen de 48 de ore de la data aplicarii sanctiunii. In procesul verbal se mentioneaza ca impotriva sanctiunii contraventionale poate face plangere in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comuncarii acestuia, care se depune la judecatoria in a carei circumscriptie a fost savarsita contraventia. Obiectiunile contestatorului se pot consemna numai in situatia in care acesta este prezent la constatarea contraventiei, nu si atunci cand procesul verbal s-a incheiat in lipsa persoanei sanctionate, cum este prezenta speta. Aceasta chestiune a fost transata prin Decizia nr. XXII/19.03.2007 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie in recursul in interesul legii. D-l. a certificat in calitate de martor lipsa contestatoarei la momentul incheierii procesului verbal, astfel incat nu poate fi vorba de o lipsa de obiectivitate a acestuia, in conditiile in care contestatoarea a recunoscut ca niciun reprezentant al sau nu a fost prezent la incheierea procesului verbal contestat. Comunicarea procesului verbal prin executorul judecatoresc nu a afectat-o cu nimic pe contestatoare, ci reprezinta doar o asigurare in plus a intimatei ca procesul verbal a fost comunicat contestatoarei, aceasta confirmand primirea . In dispozitiile legale nu se face nicio referire la obligativitatea semanarii si stampilarii instiintarii de plata de catre agentul constatator. In drept, intampinarea a fost intemeiata pe prevederile OG nr. 2/2001 si ale Legii 365/2002 (f.60-74).Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine ca prin procesul verbal. intocmit de ANC, a fost sanctionata petenta SC U&A SRL prin aplicarea unei amenzi in cuantum de 1000 lei, in baza art. 22 lit. a si art. 6 alin. 1 din legea 365/2002, deoarece aceasta a efectuat comunicari comerciale prin posta electronica, promovand Newsleter., activitate care constituie un serviciu al societatii informationale, de la adresa IP. si prin intermediul adresei de posta electronica. adresa care a fost alocata contestatoarei de catre S.C. RCS&RDS, trimitere care s-a efectuat catre adresa de posta electronica. apartinand d-lui. si altor 7 persoane, fara a avea in prealabil consimtamantul expres al destinatarului pentru a primi astfel de comunicari.In ceea ce priveste legalitatea procesului verbal in litigiu, se retine ca doar lipsa mentiunilor prevazute de art. 17 din OG nr. 2/2001 atrage nulitatea absoluta a procesului verbal, ceea ce inseamna ca lipsa restului mentiunilor ce sunt prevazute de art. 16 din acelasi act normativ poate atrage nulitatea relativa a procesului verbal, doar in conditiile in care se face dovada vatamarii suferite si care nu poate fi inlaturata decat prin anularea procesului verbal.Petenta a indicat ca motive ale anularii procesului verbal contestat lipsa mentionarii datelor de identificare ale persoanei fizice care o reprezinta, acesta nefiind unul dintre motivele prevazute de art. 17 si nefacandu-se dovada vatamarii suferite de petenta in aceste conditii .Nu se retine sustinerea petentei in sensul ca in procesul verbal nu a fost indicat locul savarsirii contraventiei. Se constata ca procesul verbal contine aceasta mentiune, fiind indicat ., iar imprejurarea ca petenta considera ca nu acesta este locul savarsirii contraventiei nu poate sa conduca la aplicarea sanctiunii prevazute de art. 17 din OG nr. 2/2001.Nu se retine sustinerea petentei in sensul ca locul savarsirii faptei ar fi locul situarii serverului ce apartine domeniului YAHOO aflat in SUA. Astfel cum s-a aratat in raportul de expertiza, respectivul server reprezinta un set de aplicatii informatice software instalat pe un sistem de calcul dedicat, care furnizeaza, prelucreaza si stocheaza mesaje de posta electronica si furnizeaza clientilor servicii specifice de posta electronica. Prin urmare rolul acestui server nu este acela de a selecta mesajele primite, ci acela de a asigura transmiterea acestora intre clienti si practic de a face posibila comunicarea intre acestia. In aceste conditii locul situarii serverului prin intermediul caruia s-a transmis mesajul nu poate prezenta relevanta si nu poate defini locul savarsirii contraventiei.Martorul., cel care a sesizat intimata in legatura cu fapta contraventionala, a primit respectivul mesaj in momentul in care s-a conectat la acel server prin intermediul retelei Internet utilizand MICROSOFT OUTLOOK EXPRESS ca aplicatie client pentru sistemul de posta electronica.Nu se retine nici sustinerea in sensul ca in procesul verbal nu s-a mentionat termenul de exercitare a caii de atac impotriva procesului verbal si organul la care se depune plangerea. Aceste mentiuni apar in pagina 4 a procesului verbal, in care se consemneaza ca "plangerea impotriva prezentului proces verbal se face in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii acestuia, care se depune la judecatoria in a carei circumscriptie a fost savarsita contraventia" (f.17).Conform art. 16 din OG nr. 2/2001 in procesul verbal de constatare a contraventiei se face mentiunea in legatura cu posibilitatea achitarii in termen de 48 de ore a jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ, daca acesta prevede o asemenea posibilitate. In Legea nr. 365/2002 nu exista o prevedere in acest sens, astfel incat nu se va retine sustinerea petentei in sensul ca in procesul verbal contestat ar fi trebuit sa se faca o asemenea mentiune.Conform art. 16 alin. 7 din OG nr. 2/2001, in momentul incheierii procesului verbal, agentul constatator este obligat sa aduca la cunostinta contravenientului dreptul de a face obiectiuni cu privire la continutul actului de constatare, obiectiunile urmand a fi consemnate distinct in procesul-verbal la rubrica "Alte mentiuni", sub sanctiunea nulitatii procesului-verbal. Prin decizia XXII/2007 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie, obligatorie in baza art. 329 alin. 3 C.p.c., a fost admis recursul in interesul legii si s-a decis ca nerespectarea cerintelor inscrise in art. 16 alin. 7 din OG nr. 2/2001 atrage nulitatea relativa a procesului verbal de constatare a contraventiei, ceea ce presupune ca petentul sa faca dovada vatamarii suferite ca urmare a nerespectarii acestei obligatii a agentului constatator. In prezenta cauza petenta nu a facut o asemenea dovada, aceasta exprimandu-si prin prezenta plangere punctul de vedere in legatura cu cele mentionate in procesul verbal, pe care astfel l-a supus controlului de legalitate si temeinicie.In privinta martorului semnatar al procesului verbal, conform art. 19 din OG nr. 2/2001, cazul in care contravenientul nu se afla de fata, refuza sau nu poate sa semneze, agentul constatator va face mentiune despre aceste imprejurari, care trebuie sa fie confirmate de cel putin un martor . In art. 19 alin. 2 din OG nr. 2/2001 se prevede o singura interdictie de a avea aceasta calitate si anume un alt agent constatator. Prin urmare nu se va retine ca motiv de nulitate a procesului verbal faptul ca semnatar al acestuia este chiar persoana care a facut sesizarea pe care a adresat-o intimatei, in legatura cu aceasta persoana neexistand o interdictie atata vreme cat nu are calitatea de agent constatator. Nu se retine sustinerea petentei in sensul ca martorul ar trebui sa fie o persoana neutra, care ar avea menirea sa vegheze la respectarea conditiilor de fapt existante la momentul intocmirii procesului verbal. In realitate rolul martorului este acela de a confirma cazul in care contravenientul nu se afla de fata, refuza sau nu poate sa semneze procesul verbal, iar nu acela de a semnala eventuale nereguli in cuprinsul procesului verbal, astfel cum sustine petenta. Imprejurarea ca procesul verbal in litigiu a fost incheiat in lipsa reprezentantului petentei a fost confirmata chiar de catre aceasta in cuprinsul prezentei plangeri.Nu se retin nici sustinerile petentului in sensul ca nedepunerea de catre agentii constatatori a declaratiilor de avere si de interese ar atrage nulitatea absoluta a procesului verbal, aceste declaratii neprezentand nicio relevanta sub aspectul legalitatii intocmirii procesului verbal. Motivele de nulitate absoluta sunt in mod limitativ enumerate in art. 17 din OG nr. 2/2001, iar acest din urma argument invocat de petenta nu se afla printre ele.In legatura cu modalitatea de comunicare a procesului verbal catre petenta, se retine ca aceasta s-a efectuat prin intermediul notificarii nr. 31/11.03.2008 facuta prin executorul judecatoresc. (f.11-13). Petenta nu a facut dovada ca ar fi suferit vreo vatamare ca urmare a folosirii acestui mijloc de comunicare a procesului verbal, iar enumerarea mijloacelor de comunicare continuta in art. 27 din OG nr. 2/2001 - si anume prin posta, cu aviz de primire, sau prin afisare la domiciliul sau la sediul contravenientului - are menirea de a asigura ajungerea procesului verbal la cunostinta contravenientului, fapt care s-a realizat in cauza de fata, cu atat mai mult cu cat aceasta comunicare s-a facut prin intermediul unui executor judecatoresc.Imprejurarea ca instiintarea de plata nu poarta semnatura si stampila intimatei nu poate avea consecinte asupra legalitatii procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, fiind un act ce se emite ulterior intocmirii procesului verbal, o modalitate de aducere la cunostinta contravenientei a modului in care aceasta urmeaza a face plata amenzii si a consecintelor in cazul in care nu se conformeaza acestei obligatii si anume inceperea procedurii de executare silita. Nu se poate retine argumentul petentei in sensul ca nu poate plati o suma pentru care nu a fost instiintata, avand in vedere ca instiintarea a fost comunicata impreuna cu procesul verbal in cuprinsul caruia este mentionat cuantumul amenzii (fila 4/4), intrand deci in posesia petentei, care a depus-o la dosar (f.17).In ceea ce priveste temeinicia procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, pentru a stabili expeditorul si destinatarul mesajului electronic in litigiu, care a stat la baza intocmirii procesului verbal de sanctionare a petentei, instanta urmeaza sa aiba in vedere raportul de expertiza tehnica IT efectuat in cauza de expertul desemnat (f.257-279).Raspunzand obiectivului nr. 1, expertul a caracterizat adresa IP ca fiind un identificator numeric unic, care defineste si individualizeaza in mod univoc atat identitatea unei retele cat si identitatea unui nod in cadrul acelei retele, prin nod intelegandu-se orice echipament sau dispozitiv individual pentru procesare de informatie (sistem de calcul, dispozitiv periferic, router, etc) cuplat in cadrul retelei si care poate fi sursa sau destinatia unor apeluri si transmisii de date .Desi petenta a sustinut in plangere ca nu a tramsmis respectivul mesaj electronic, in raportul de expertiza tehnica IT s-a retinut faptul ca mesajul a fost trimis de pe adresa IP., care este alocata petentei de catre SC RCS & RDS SA, astfel cum aceasta a mentionat in adresa nr.In raspunsul la obiectivul nr. 3 din raportul de expertiza s-a aratat ca din punct de vedere tehnic expeditorul prin intermediul unei comunicari prin posta electronica este un operator uman care are acces fizic si logic la un sistem de calcul reprezentand un nod al unei retele cu acces la Internet, identificat prin adresa de IP in cadrul respectivei retele, are posibilitatea accesarii serverului de posta electronica pe care este gazduita casuta postala de pe care se efectueaza transmiterea mesajului de posta electronica, cunoaste numele si parola de acces ale respectivei casute postale si parcurge etapele necesare expedierii mesajului.Mai mult decat atat, raspunzand obiectivului nr. 12 din raport, expertul a aratat ca mesajul nu a putut proveni de la un alt IP (doar aparent identic) prin intermediul tehnicii "IP asress spoofing" deoarece aceasta tehnica utilizeaza autentificarea automata prin intermediul adresei IP intre masini aflate in "relatii de incredere" pe care se afla repartizat un sistem informatic distribuit complex, spre deosebire de sistemele de posta electronica in care nu sunt stabilite "relatii de incredere" intre masini, iar autentificarea se realizeaza la nivel de utilizator prin recunoasterea simultana a unui nume de utilizator si a parolei corespunzatoare.In raspunsul la obiectivul nr. 7 din raportul de expertiza, astfel cum a fost completat prin raspunsul la obiectiuni, s-a confirmat primirea respectivului mesaj pe adresa personala de posta electronica cu care s-a inregistrat martorul. in grupul de discutii avand adresa de posta electronica., catre care a fost trimis respectivul mesaj . Expertul a facut precizarea ca aceasta concluzie este valabila in conditiile in care modul de organizare si operare ale listei de discutii LIRD din perioada realizarii expertizei erau similare cu cele din data transmiterii mesajului, insa acest fapt nu a fost contestat de catre petenta si nici nu s-au administrat dovezi din care sa rezulte contrariul.Raspunzand obiectivului de expertiza nr. 10 expertul a aratat ca martorul. a primit, a luat la cunostinta, a transferat si a stocat intr-un folder al calculatorului personal mesajul electronic in litigiu, urmare a unei conectari la serverul YAHOO prin intermediul retelei Internet, utilizand MICROSOFT OUTLOOK EXPRESS ca aplicatie client pentru sistemul de posta electronica.In raspunsul dat obiectivului nr. 13 din raportul de expertiza, expertul a aratat ca, din punct de vedere tehnic, se poate stabili o legatura intre sistemul de calcul avand adresa IP. alocata petentei, sistemul de calcul ce apartinea domeniului YAHOO.COM pe care a fost trimis mesajul electronic si folderul din computerul ce apartine martorului.Fata de cele mentionate in raportul de expertiza efectuat in cauza de expertul desemnat, instanta retine ca petenta este cea care a expediat mesajul in litigiu, care a fost primit de martorul.Potrivit art. 1 pct 8 din Lg. nr. 365/2002 privind comertul electronic, este definita comunicare comerciala ca fiind orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii reglementate. Nu constituie prin ele insele comunicari comerciale urmatoarele: informatiile permitand accesul direct la activitatea unei persoane fizice sau juridice, in special pe nume de domeniu sau o adresa de posta electronica, comunicarile legate de produsele, serviciile, imaginea, numele ori marcile unei persoane fizice sau juridice, efectuate de un tert independent fata de persoana in cauza, mai ales atunci cand sunt realizate cu titlu gratuit.Petenta a sustinut ca mesajul electronic comunicat martorului. la data de. este un newsletter, ce contine stiri din cele mai variate din domeniul politic, social, economic si ca nu promoveaza servicii sau produse comerciale, astfel incat acesta nu este o comunicare comerciala nesolicitata.Instanta nu va retine aceasta sustinere deoarece in continutul mesajului electronic in litigiu, dupa prezentarea unor stiri si fara legatura cu acestea, apar mentionate denumirea petentei, obiectul de activitate al acesteia si datele sale de contact - telefon fix, fax, telefon mobil, e-mail, doua site-uri si sediul - (f.18, 20). Astfel se retine ca in realitate prin acest mesaj electronic s-a realizat o promovare a activitatii petentei, care este comerciant, respectiv activitatea de recuperare profesionala de creante .Mai mult decat atat, in finalul mesajului se face mentiunea ca "acest mesaj nu este un SPAM. Contine datele noastre de identificare si instructiuni de dezabonare. [.] Daca nu mai doriti sa primiti mesaje din partea .". Prin urmare la finalul mesajului se face mentiunea referitoare la expeditorul acestuia si singurul beneficiar al acestei comunicari comerciale.In cauza petenta nu a facut dovada ca mesajul respectiv s-ar incadra intre cazurile care nu pot fi definite a fi mesaje comerciale prevazute in art. art. 1 pct 8 teza II din Lg. nr. 365/2002.Potrivit art. 6 alin. 1 din Lg. nr. 365/2002, efectuarea de comunicari comerciale prin posta electronica este interzisa, cu exceptia cazului in care destinatarul si-a exprimat in prealabil consimtamantul expres pentru a primi asemenea comunicari, iar conform alin. 4 din acelasi articol, furnizorii de servicii ale societatii informationale care efectueaza comunicari comerciale au obligatia de a respecta prevederile alin. (1) - (3).Conform art. 22 lit. a din Lg. nr. 365/2002, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 50.000 lei fapta furnizorului de servicii care efectueaza comunicari comerciale incalcand conditiile stabilite la art. 6 alin. 1 si alin. 2 lit. a - d.Conform art. 7 alin. 1 din HG nr. 1308/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Lg. nr. 365/2002, este interzisa efectuarea de comunicari comerciale prin posta electronica, cu exceptia cazului in care destinatarul si-a exprimat in prealabil consimtamantul expres pentru a primi asemenea comunicari. Consimtamantul poate fi obtinut in orice forma si poate fi probat cu orice mijloc de proba, sarcina probei revenind furnizorului de servicii . Consimtamantul comunicat printr-un mesaj transmis prin posta electronica este valabil exprimat daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: a) este expediat din cutia postala in care destinatarul doreste sa primeasca comunicarile comerciale; b) subiectul mesajului este format din concatenarea textului "ACCEPT COMUNICARI COMERCIALE DIN PARTEA", scris cu majuscule, si numele sau denumirea persoanei in numele careia se vor transmite comunicarile comerciale.Fata de aceste dispozitii legale, petenta avea obligatia sa faca dovada obtinerii prealabile a consimtamantului din partea martorului Manolea Bogdan, exprimat expres si in forma ceruta de textul legal, pentru ca acesta sa primeasca asemenea comunicari.Petenta nu a facut o asemenea dovada, iar faptul ca la sfarsitul mesajului comercial nesolicitat a facut mentiunea ca acesta "nu este un SPAM" si ca destinatarul se poate "dezabona" in conditiile in care nu doreste sa mai primeasca mesaje din partea petentei, nu o exonereaza pe aceasta de raspunderea prevazuta de art. 22 lit. a din Lg. nr. 365/2002.Nu se va retine nici argumentul petentei in sensul ca lipseste elementul "intentie", in conditiile existentei serviciului de dezabonare, pentru cazul in care destinatarul ar fi primit mesajul electronic din greseala. Cazurile de exonerare de raspunderea contraventionala sunt expres prevazute de art. 11 din OG nr. 2/2001, acest fapt nefiind dintre cele limitativ enumerate de acest text, iar legea speciala in materia comunicarilor comerciale, Lg. nr. 365/2002, nu reglementeaza un asemenea caz de exonerare de raspundere .Fata de aceste considerente si avand in vedere ca sunt intrunite elementele constitutive ale contraventiei pentru care a fost sanctionata petenta, va fi respinsa plangerea acesteia ca neintemeiata.


Pronuntata de: Judecatorie Bucuresti - Sentinta civila nr. 8828 din 31 iulie 2009


Citeşte mai multe despre:    SPAM    Internet    E-mail    OG 2/2001    RCS/RDS    Legea 365/2002    ANRC
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

CEDO: Panioglu impotriva Romaniei. Libertatea de exprimare
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Incepand cu 2000, DocMorris si d-l. Wateral ofera spre vanzare pe Internet, (adresandu-se in limba germana consumatorului final din Germania), medicam
Pronuntaţă de: Cazul: Deutscher Apothekerverband EV, Germania c. 0800 DocMorris NV si Jacques Waterval, Olanda, recurs prealabil, 11 decembrie 2003

Incepand cu 2000, DocMorris si d-l. Wateral ofera spre vanzare pe Internet, (adresandu-se in limba germana consumatorului final din Germania), medicam
Pronuntaţă de: Cazul: Deutscher Apothekerverband EV, Germania c. 0800 DocMorris NV si Jacques Waterval, Olanda, recurs prealabil, 11 decembrie 2003

Incepand cu 2000, DocMorris si d-l. Wateral ofera spre vanzare pe Internet, (adresandu-se in limba germana consumatorului final din Germania), medicam
Pronuntaţă de: Cazul: Deutscher Apothekerverband EV, Germania c. 0800 DocMorris NV si Jacques Waterval, Olanda, recurs prealabil, 11 decembrie 2003

Imagini preluate de pe un site de internet. Utilizarea imaginilor in scop comercial, fara acordul autorului si fara indicarea sursei de unde au fost preluate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 651din 12 februarie 2013

Inregistrarea cu rea-credinta a unui domeniu de internet
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 507 din 31 ianuarie 2012

Contract de furnizare servicii dedicate internet. Constatare nulitate absoluta a cauzei penale
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau - Sentinta civila nr.25 din data 01.03.2012

Obligarea la plata sumei reprezentand contravaloarea serviciilor de internet si telefonie
Pronuntaţă de: Tribunalul Sinaia - Sentinta civila nr. 696 din data 26.05.2010

Incepand cu 2000, DocMorris si d-l. Wateral ofera spre vanzare pe Internet, (adresandu-se in limba germana consumatorului final din Germania), medicam
Pronuntaţă de: Cazul: Deutscher Apothekerverband EV, Germania c. 0800 DocMorris NV si Jacques Waterval, Olanda, recurs prealabil, 11 decembrie 2003Articole Juridice

Dialogurile MCP (VIII): Clauza de confidentialitate in contractul individual de munca. Ce este si ce nu este confidential?
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Instalarea unui sistem de supraveghere video de catre primarie, care nu respecta prevederile GDPR
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Utilizarea si dezvaluirea fara temei legal a unor imagini din sistemul de supraveghere video al asociatiei de proprietari
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Legalitatea prelucrarii datelor in contextul inregistrarii si publicarii pe internet a imaginilor cu numerele de inmatriculare ale autovehiculelor ai caror soferi savarsesc posibile contraventii sau infractiuni in contextul circulatiei pe drumurile publice
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

GDPR: Legalitatea publicarii declaratiei de casatorie pe internet de catre autoritatea administratiei publice locale
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Framingul constituie punere la dispozitia unui public nou a acestei opere
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

E-sanatatea si securitatea in munca pe piata unica digitala
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati