din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1843 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Obligarea la plata sumei reprezentand contravaloarea serviciilor de internet si telefonie

Obligarea la plata sumei reprezentand contravaloarea serviciilor de internet si telefonie

  Publicat: 04 Oct 2012       5488 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin cererea de emitere a somatiei de plata formulata de creditoarea S.C. X S.A. in contradictoriu cu debitoarea SC Y SA s-a solicitat obligarea debitoarei la plata sumei de 6.024,39 lei, reprezentand contravaloarea serviciilor de internet si telefonie furnizate in perioada martie-iunie 2008, penalitati de intarziere si echivalentul in lei a sumei clauzelor penale de 700 USD. Creditoarea mai solicita si obligarea debitoarei la plata cheltuielilor de judecata .

Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Stipulatie sau prevedere din cuprinsul unui contract.
Paguba sau prejudiciu provocata unei persoane,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Este formata din persoanele asociate sub diferite forme, pe baza unor interese comune, si care isi dedica timpul, cunostintele si experienta pentru a-si promova si apara drepturile si interesele;
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Intreprindere comuna. Asociatie de intreprinderi sau de persoane fizice, constituita pentru a realiza un anumit proiect de afacere. Conform regulilor de concurenta comunitare, �intreprinderile comune� sunt intreprinderi controlate in comun de catre cel putin alte doua intreprinderi.
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
\(sau autorizata) Dispozitie continuta in anumite regulamente de exceptare pe categorie, care enumera intelegerile sau practicile ce sunt prezumate a nu impiedica, restrange sau distorsiona concurenta in interiorul pietei comune si care sunt, deci,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(RJE) in probleme penale. Scopul RJE este de a facilita asistenta mutuala in probleme de asistenta juridica in lupta impotriva crimei transnationale. Isi are originea intr-o actiune comunaa Consiliului din 29 iunie 1998.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Desfiintarea unui contract sinalagmatic cu executare succesiva, la cererea uneia dintre parti, ca urmare a faptului ca cealalta parte nu si-a executat in mod culpabil obligatiile contractactuale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
(RJE) in probleme penale. Scopul RJE este de a facilita asistenta mutuala in probleme de asistenta juridica in lupta impotriva crimei transnationale. Isi are originea intr-o actiune comunaa Consiliului din 29 iunie 1998.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Desfiintarea unui contract sinalagmatic cu executare succesiva, la cererea uneia dintre parti, ca urmare a faptului ca cealalta parte nu si-a executat in mod culpabil obligatiile contractactuale.
Clauze ce apar in cadrul unui antecontract, fiind cele prin care partile promitente convin ca, in temeiul promisiunii sinalagmatice asumate - si in considerarea viitoarei perfectari a contractului promis -
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Persoana care, in baza unei cambii, isi asuma obligatia de a garanta indeplinirea prestatiei (efectuarea platii) de care este tinut trasul ca debitor cambial principal, putand fi urmarita,
1. Datoria persoanei creditate.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,

In motivarea cererii creditoarea arata ca a desfasurat relatii comerciale cu societatea debitoare in baza contractelor de furnizare servicii dedicate internet/comunicatii de date IP si acces la reteaua firmei. Se mai arata ca pentru serviciile prestate s-au emis facturile fiscale depuse in copii la dosar.
Precizeaza creditoarea ca pentru neachitarea la scadenta a contravalorii facturilor debitoarea datoreaza penalitati de intarziere de 0,2% pe zi, iar prin clauza contractuala prev. de art. 3.6 s-a prevazut posibilitatea ca aceste penalitati sa depaseasca cuantumul sumei asupra carei sunt calculate. Se mai arata ca debitorul datoreaza cu titlu de dauna penala si suma totala de 700 USD potrivit art. 2.1 si art. 6.5 din contractul partilor, pentru rezilierea anticipata a contractului, inainte de implinirea termenului de 1 an pentru care acesta a fost incheiat.
Apreciaza creditoarea ca sunt indeplinite conditiile de admisibilitate a prezentei cereri fata de existenta unei creante certe, lichide si exigibile impotriva debitoarei, astfel cum rezulta din cele doua contracte si din inscrisurile anexate.
Cererea a fost intemeiata in drept pe dispozitiile OUG nr.119/2007.
Prin intampinarea depusa la data de 21 mai 2010 de debitoarea SC Y SA s-a solicitat respingerea cererii creditoarei ca neintemeiata, aratand ca nu sunt indeplinite cerintele art. 2 alin.1 din OUG nr. 119/2007, intrucat nu se poate face dovada unei creante certe, in conditiile in care facturile pe care se intemeiaza cererea creditoarei nu sunt acceptate la plata de debitoare, iar simpla tacere a destinatarului facturii nu poate avea valoarea unei acceptari tacite, debitoarea sustinand ca facturile ce nu au fost restituite de debitoarea acceptate, ele nu pot constitui instrument probator care sa fie opozabil acesteia.
Se mai arata ca nu s-a facut dovada de catre creditoare a comunicarii respectivelor facturi debitoarei SC Y SA la adresa de facturare din ....
Apreciaza debitoarea ca dispozitiile art. 3.4 teza a II-a a contractului partilor, prin care se prevede ca "daca beneficiarul pretinde ca nu a primit factura si/sau anexele facturii, acesta nu este exonerat de la plata contravalorii serviciilor prestate de .., putand fi eliberata beneficiarului, la cerere, o copie de pe factura si/sau de pe anexele facturii, contra cost", nu sunt de natura a inlatura dispozitiile art. 379 alin.3 Cod proc.civ.
Se mai sustine de debitoare ca intelege sa conteste valabilitatea celor doua contracte incheiate intre parti, apreciind ca persoana care a semnat contractele nu a angajat valabil societatea debitoare, intrucat RC nu a fost niciodata angajatul debitoarei, ci acesta a actionat in calitatea sa de reprezentant al SC Z SRL, societate cu care debitoarea a incheiat contractul de prestari servicii manageriale nr. ..., iar contractele incheiate de acest manager in numele beneficiarului sunt valabile numai in masura in care sunt aduse la cunostinta beneficiarului, aspect care nu s-a intamplat.
Se mai arata de debitoare ca soarta penalitatilor de intarziere este aceeasi cu a debitului principal, avand in vedere caracterul accesoriu al acestui capat de cerere, iar, pe de alta parte, penalitatile de intarziere nu au fost facturate, operatiune care ar fi fost necesara pentru a asigura dreptul abonatului de a contesta contravaloarea penalitatilor, in lipsa unei facturi in acest sens suma ceruta cu acest titlu neavand un caracter cert si lichid.
Relativ la solicitarea penalitatii suplimentare de 700 USD, reprezentand contravaloarea abonamentului lunar datorat conform art. 2 pct.2.1 si art.6 pct.6.5 din contractul partilor, se sustine de debitoare ca potrivit art. 2.1 din contract "durata contractului este de 1 an de la data semnarii sale, iar in cazul rezilierii contractului altfel decat conform paragrafului 6.2., RCS&RDS poate cere, iar beneficiarul va plati in mod neconditionat, cu titlu de clauza penala, o suma egala cu contravaloarea abonamentelor lunare de plata catre RCS&RDS, calculate de la data rezilierii pana la data expirarii perioadei initiale sau extinse, prevederi pe care le apreciaza ca fiind abuzive, cu atat mai mult cu cat un astfel de contract este unul de adeziune, care nu ofera posibilitatea negocierii contractului, iar in cuprinsul contractului nu sunt prevazute motivele care ar sustine o astfel de clauza .
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta a retinut:
Intre creditoarea SC X SA si debitoarea SC Y SA s-au stabilit relatii comerciale in baza contractelor de furnizare servicii dedicate internet/comunicatii de date IP si acces la reteaua ...
Pentru serviciile prestate s-au emis facturile fiscale depuse in copii la dosar. Sustinerea debitoarei, in sensul ca nu sunt indeplinite conditiile art. 2 din OUG nr. 119/2007, deoarece nu sunt acceptate la plata facturile emise de creditoare, iar simpla tacere a destinatarului facturii nu poate avea valoarea unei acceptari tacite, cat si faptul ca nu s-a facut dovada de catre creditoare a comunicarii respectivelor facturi debitoarei SC Y SA la adresa de facturare din ..., nu poate fi retinuta ca intemeiata, cata vreme potrivit art. 3.4 din contractul partilor, se prevede ca "daca beneficiarul pretinde ca nu a primit factura si/sau anexele facturii, acesta nu este exonerat de la plata contravalorii serviciilor prestate de X, putand fi eliberata beneficiarului, la cerere, o copie de pe factura".
De altfel, dispozitiile art. 2 alin.1 din OUG nr. 119/2007 precizeaza relativ la domeniul de aplicare a acestor prevederi legale ca ele se aplica "creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani care rezulta din contracte comerciale".
Or, determinarea contravalorii obligatiilor de plata ale debitoarei se face potrivit prevederilor contractuale, nefiind necesara existenta unor facturi acceptate la plata de catre debitoare pentru a conferi caracter cert creantei creditoarei.
De asemenea, sustinerea debitoarei ca respectivele contracte pe care se intemeiaza cererea creditoarei nu-i sunt opozabile, deoarece persoana care a semnat aceste contracte este RC, care nu a fost niciodata angajatul debitoarei, ci acesta a actionat in calitatea sa de reprezentant al SC Z SRL, societate cu care debitoarea a incheiat contractul de prestari servicii manageriale nr. ..., iar contractele incheiate de acest manager in numele beneficiarului sunt valabile numai in masura in care sunt aduse la cunostinta beneficiarului, aspect care nu s-a intamplat, nu este de natura a lipsi de efecte juridice respectivele acte incheiate de persoana respectiva, care a actionat in baza unui mandat dat de debitoare prin contractul de prestari servicii manageriale nr. .., iar pentru indeplinirea necorespunzatoare a respectivelor obligatii debitoarea se poate intoarce impotriva persoanei pe care o considera responsabila.
Neachitarea la termenul scadent a contravalorii serviciilor prestate este sanctionata cu plata de penalitati de intarziere in cuantum de 0,2% pe zi din valoarea debitului principal, potrivit art.3.6 din contractul partilor, iar in cazul devalorizarii leului in raport cu USD cu mai mult de 2% fata de cursul din data facturarii, plata se va face in functie de cursul BNR din ziua platii, cu posibilitatea expres prevazuta ca totalul penalitatilor de intarziere in decontare si a daunelor sa poata depasi cuantumul sumei asupra careia sunt calculate.
Totodata, potrivit art. 2.1 din contract "durata contractului este de 1 an de la data semnarii sale", iar in cazul rezilierii contractului altfel decat conform paragrafului 6.2., X poate cere, iar beneficiarul va plati in mod neconditionat, cu titlu de clauza penala, o suma egala cu contravaloarea abonamentelor lunare de plata catre X, calculate de la data rezilierii pana la data expirarii perioadei initiale sau extinse, astfel cum prevede art.6.5 din contract .
Relativ la plata acestor daune interese, respectiv a penalitatilor de intarziere conventionale stipulate in contractul partilor, cat si a taxei de reziliere anticipata a contractului instanta a retinut urmatoarele:
Chiar daca dispozitiile Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori nu se aplica raporturilor contractuale dintre prestatorul de servicii dedicate Internet/comunicatii de date IP si acces la reteaua ... si debitorul SC Y SA, intrucat acesta din urma nu se incadreaza in categoria consumatorilor, astfel cum este aceasta definita de art. 2 alin.1 din actul normativ sus-indicat, categorie limitata exclusiv la persoanele fizice sau un grup de persoane fizice constituite in asociatii, instanta poate efectua o verificare din oficiu a continutului clauzelor referitoare la penalitatile conventionale raportat la dispozitiile art. 977-985 Cod civil.
S-a retinut, analizandu-se cauza acestor clauze penale (element prev. de art. 948 pct.4 Cod civil si art. 968 Cod civil), ca prejudiciul suferit de creditoare pentru plata cu intarziere nu este justificat in cuantumul cerut.
Conventia asupra cuantumului clauzei penale trebuie sa fie supusa regulilor generale ale raspunderii conventionale, iar in conditiile in care partile au convenit plata contravalorii serviciilor prestate la cursul monedei de plata straine (dolar USD), cuantumul penalitatilor stipulate, in speta de 0,2% pe zi de intarziere pentru daunele moratorii, la care se adauga suplimentar taxa de reziliere anticipata a contractului incheiat pe durata minima de 1 an, incalca principiul reglementat de art.5 Cod civil.
Fata de aceasta modalitate de stabilire unilaterala a cuantumului celor doua clauze penale, doar prin vointa exclusiva a creditoarei, prin inserarea lor in cuprinsul unui contract-cadru, ale carui clauze nu sunt negociate direct cu beneficiarul serviciilor prestate, de natura a crea un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile celor doua parti, nu vor fi acordate cele doua clauze penale solicitate de creditoare, care are deschisa calea unei actiuni in justitie potrivit dreptului comun cu privire la aceste daune incercate prin neplata la termen a contravalorii serviciilor de telefonie mobila de catre debitor .
Fata de dispozitiile art.1 din OG nr.5/2001, constatandu-se existenta unei creante certe, lichide si exigibile impotriva debitorului cu privire la debitul principal, astfel cum a fost solicitat prin cererea de emitere a somatiei de plata, va fi admisa in parte cererea creditoarei, urmand ca debitorul sa fie obligat la plata catre creditoare a sumei de 1.605,52 lei, reprezentand debit principal, suma ce va fi achitata in termen de 15 zile de la comunicarea prezentei.
Pronuntata de: Tribunalul Sinaia - Sentinta civila nr. 696 din data 26.05.2010


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Sinaia    Creditori    Debitori    Penalitati de intarziere    Reziliere    Creanta certa    Internet    Creanta lichida    Creanta exigibila    OUG 119/2007    Contract de prestari servicii    Daune moratorii    OG 5/2001
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Decaderea din dreptul de a propune, in vederea votarii planului de reorganizare, a categoriei creditorilor indispensabili. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 41/6.02.2020

Conflictul de interese in cadrul comitetului creditorilor. Inaplicabilitatea art. 51 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 in situatia votului in adunarea creditorilor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 374/7.09.2020

Actiune in pretentii formulata ulterior inchiderii procedurii insolventei. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1395 din 16 iulie 2020

Actiune in revendicare formulata impotriva unei societati comerciale aflata in procedura insolventei. Suspendarea litigiului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr.1409 din 15 mai 2014

Recuperarea creantelor de catre creditorii societatilor in cauza
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VI-a comerciala Decizie 377 (12.03.2007)

Contract de intretinere. Decesul unuia din creditorii intretinerii. Indivizibilitatea obligatiei debitorului. Consecintele rezolutiunii contractului.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr.1918 din 10 martie 2005

Recuperarea creantelor de catre creditorii societatilor in cauza
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VI-a comerciala Decizie 377 (12.03.2007)

Contract de intretinere. Decesul unuia din creditorii intretinerii. Indivizibilitatea obligatiei debitorului. Consecintele rezolutiunii contractului.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr.1918 din 10 martie 2005

Recuperarea creantelor de catre creditorii societatilor in cauza
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VI-a comerciala Decizie 377 (12.03.2007)

Contract de intretinere. Decesul unuia din creditorii intretinerii. Indivizibilitatea obligatiei debitorului. Consecintele rezolutiunii contractului.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr.1918 din 10 martie 2005Articole Juridice

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Cesiunea de creanta. Efectele asupra executarii silite
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Instantele Uniunii Europene nu sunt competente sa judece actiuni in despagubire formulate impotriva Eurogrupului
Sursa: EuroAvocatura.ro

CJUE: Despre respectarea termenelor de plata care nu depasesc 30 sau 60 de zile
Sursa: EuroAvocatura.ro

Determinarea expertului pentru stabilirea pretului intr-un contract prin incheiere definitiva prin prisma liberului acces la justitie
Sursa: Irina Maria Diculescu