Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Contractul de credit , Leasing si Asigurare » Executarea silita a contractului de garantie imobiliara. Raportul dintre debitor si garant

Executarea silita a contractului de garantie imobiliara. Raportul dintre debitor si garant

  Publicat: 02 Nov 2010       24734 citiri        Secţiunea: Contractul de credit , Leasing si Asigurare  


Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Persoana fizica sau juridica care garanteaza cu veniturile sau cu bunurile sale o obligatie a unui debitor fata de creditorul sau.
Executarea silita a contractului de garantie imobiliara. Raportul dintre debitor si garant. Raportul dintre cogaranti. Acordarea beneficiului de diviziune in cazul ipotecii. Exceptia de la regula solidaritatii

Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Transmitere cu titlu oneros sau cu titlu gratuit de catre o persoana (cedent)
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Stingere a unui process civil care a ramas in nelucrare, din vina partii, timp de un an, in materie comerciala, timp de 6 luni.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Termen care defineste creanta
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
Reprezinta capacitatea unei entitati de a-si onora datoriile pe termen scurt, prin detineri de active lichide (numerar, conturi la banci, investitii pe termen scurt, alte active foarte lichide).
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Sintagma ce desemneaza ipoteca creata prin conventia partilor, cu respectarea formelor prevazute de lege.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
(cautiune). Contract prin care o persoana (fidejusor) se obliga fata de creditorul altei persoane sa execute obligatia debitorului pentru care garanteaza, in caz ca acesta nu o executa
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Rezultat financiar pozitiv al unei activitati economice,
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Caracteristica a raportului juridic de obligatii cu pluralitate de subiecte, mai multi creditori si un singur debitor, un singur creditor si mai multi debitori, mai multi creditori si mai multi debitori.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Contract incheiat intre un cumparator si un vanzator, prin care primul accepta sa cumpere, de la cel de-al doilea, o cantitate determinata dintr-un produs, la un pret dat, intr-o anumita perioada.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Intreruperea cursului prescriptiei raspunderii penale prin indeplinirea unui act care, potrivit legii, trebuie comunicat invinuitului sau inculpatului in desfasurarea procesului penal.
Instanta judecatoreasca, ce functioneaza in unele state si are competenta de a judeca faptele penale cele mai grave.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Interval de timp convenit intre imprumutator si imprumutat si cuprins intre momentul utilizarii creditului obtinut si data inceperii rambursarii acestuia.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Intreruperea cursului prescriptiei raspunderii penale prin indeplinirea unui act care, potrivit legii, trebuie comunicat invinuitului sau inculpatului in desfasurarea procesului penal.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Intreruperea cursului prescriptiei raspunderii penale prin indeplinirea unui act care, potrivit legii, trebuie comunicat invinuitului sau inculpatului in desfasurarea procesului penal.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.

Fidejusiunea (cautiunea), cat si ipoteca, fac parte din institutia de drept a garantiilor, iar cele doua beneficii de discutiune si diviziune sunt aplicabile si in cazul ipotecii, care nu cunoaste o reglementare specifica in materie, ele fiind compatibile cu functia ipotecii (aceeasi ca si a cautiunii de garantare a executarii obligatiilor), cu atat mai mult cu cat fac referire la raportul dintre debitor si garant, respectiv la raportul dintre cogaranti.
Cererea de acordare a beneficiului de diviziune este admisibila cand obligatia asumata de mai multi garanti ipotecari este divizibila prin ea insasi, conform art. 42 alin. (3) C. com. Aceste prevederi legale, aplicabile prioritar prin prisma dispozitiilor art. 1 teza 1 C. com., instituie exceptia de la regula solidaritatii in raporturile comerciale. Alin. (1) al acestui articol instituie regula solidaritatii intre codebitori si alin. (2) largeste sfera sa de aplicare si in raporturile dintre debitori si fidejusori (indicati in sensul larg de a€˛garantia€¯) iar alin. (3), facand referire la a€˛necomerciantia€¯, nu are in vedere decat ipoteza cogarantilor necomercianti (a cofidejusorilor).


Prin cererea inregistrata la nr. 5145/2/2006 pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, sectia a V-a comerciala, C.L. si C.A. au formulat, in contradictoriu cu A.V.A.S., contestatie la executare silita pornita de catre intimata prin instiintarea nr. 11665 din 20 aprilie 2006.

In motivarea contestatiei, s-a aratat in esenta ca, prin contractul de credit nr. 5 din 28 februarie 1994, B.A. SA a acordat SC S.P. SRL un credit pentru un termen de 18 luni, ce curge de la data incheierii contractului. Au aratat ca acest imprumut a fost garantat cu ipoteca de catre defunctul C.E. si de catre contestatoarea C.L.

S-a aratat si ca prin contractul de credit nr. 60 din 27 iulie 1994, aceeasi banca a acordat aceleiasi societati comerciale un imprumut, scadent la 3 luni de la data incheierii contractului si ca ambele imprumuturi au ramas nerestituite.

De asemenea, contestatorii au aratat ca datoria catre B.A. SA a fost calificata drept creanta neperformanta, ea fiind cedata A.V.A.S. prin contract de cesiune de creanta din 2 decembrie 1999 si prin actul aditional din 17 septembrie 1999 si ca A.V.A.S., comunicandu-le titlurile executorii (respectiv cele doua contracte de credit), a aratat ca valoarea consolidata conform art. 21 alin. (2) din O.U.G. nr. 51/1998 este de 12.423,45 dolari SUA.

In ce priveste demersurile B.A. SA de a recupera datoria, contestatoarele au aratat ca s-a solicitat executarea silita imobiliara, ce a format obiectul dosarului nr. 531/C/1998 al Judecatoriei Galati, dar ca prin sentinta civila nr. 6099 din 14 noiembrie 2003, pronuntata in acest dosar, s-a constatat perimata judecata, retinandu-se ca ultimul act de procedura fusese indeplinit la 29 noiembrie 1999, fara a fi urmat de alte acte de procedura .

Contestatia la executare a fost intemeiata in primul rand pe sustinerea ca in cauza dreptul de a cerere executare silita este prescris, intrucat scadenta celor doua contracte a fost la 28 august 1995, respectiv la 21 octombrie 1994, iar termenele de prescriptie se calculeaza conform dispozitiilor art. 13 alin. (5) din O.U.G. nr. 51/1998 si dispozitiilor Decretului nr. 167/1958. Contestatorii au sustinut ca, potrivit dispozitiilor art. 13 alin. (1) din O.U.G. nr. 51/1998, cesiunea creantelor bancare neperformante se supune dispozitiilor art. 1391 si urm. C. pr. civ. si are ca efect subrogarea A.V.A.S. in toate drepturile principale si accesorii ale creditorilor cedenti. Au pretins ca acestei creante nu ii este aplicabil termenul de prescriptie de 7 ani prevazut de art. 13 alin. (5) din O.U.G. nr. 51/1998, intrucat la momentul preluarii acesteia, la datoria publica era prescris dreptul de a cerere executarea silita, termenul prescriptiei fiind cel de 3 ani, prevazut de art. 16 din O.U.G. nr. 51/1998, raportat la art. 98 lit. b) din O.G. nr. 11/1996 si de art. 6 din Decretul nr. 167/1958.

Sub aspectul momentului de la care incepe sa curga prescriptia, au sustinut ca O.U.G. nr. 51/1998 nu deroga de la dispozitiile legii comune, anume Decretul nr. 167/1958 a€“ art. 7, prescriptia implinindu-se la 28 august 1998, respectiv la 21 octombrie 1997 si cursul ei nefiind intrerupt prin executarea silita imobiliara, a carei perimare s-a constatat.

Au aratat ca, in conformitate cu dispozitiile art. 1681 C. civ., soarta creantei izvorand din contractul de garantie urmeaza soarta creantei izvorand din obligatia principala, potrivit principiului de drept accesorium sequitur principale.

Al doilea motiv invocat in sustinerea contestatiei la executare a vizat intinderea creantei, contestatoarele aratand ca s-a garantat cu ipoteca numai contractul de credit nr. 5 din 28 februarie 1994, nu si contractul de credit nr. 60 din 21 iulie 1994, astfel ca suma pentru care ar putea fi urmarite este de 35.000.000 lei.

Al treilea motiv de contestatie la executare a vizat tot intinderea creantei, contestatoarele invocand beneficiul de diviziune prevazut de art. 1667 C. civ. In aceasta ordine de idei, au aratat ca datoria contractata prin contractul de credit nr. 5 din 28 februarie 1994, a fost garantata atat prin contractul de ipoteca nr. 1608 din 16 martie 1994, incheiat cu C.E. si C.L., cat si prin alte contracte de ipoteca: nr. 1619 din 16 martie 1994, incheiat cu L.S; nr. 3111 din 20 iulie 1994, incheiat cu R.N.; nr. 1574 din 15 martie 1994, incheiat cu N.Z. si N.M.; nr. 1611 din 16 martie 1994, incheiat cu R.S. si R.T. si nr. 3108 din 20 iulie 1994, incheiat cu D.A. si D.G. Fata de existenta acestor garantii, au sustinut ca raspunderea lor poate fi antrenata doar pentru 1/5 din suma de 35.000.000 lei, respectiv din valoarea consolidata de 12.423 dolari SUA.

Contestatoarele au solicitat si radierea ipotecii constituita prin contractul de garantie imobiliara din 16 martie 1994 si transcrisa in Registrul de transcriptiuni si inscriptiuni imobiliare nr. 4934 din 16 martie 1994. Intimata a depus intampinare, prin care s-a aparat fata de contestatia la executare, solicitand respingerea acesteia ca neintemeiata.

Intimata a sustinut ca are o creanta certa, lichida si exigibila, ca in speta exista fapte cu efect intreruptiv de prescriptie apartinand atat debitorului, cat si creditorului si ca a fost intrerupt cursul prescriptiei si prin efectul deschiderii procedurii insolventei impotriva SC S.P. SRL, prin sentinta comerciala nr. 406 din 2 octombrie 2005 a Tribunalului Galati.

In ce priveste al doilea motiv de contestatie, intimata a aratat ca este prematur, cata vreme nu s-a intreprins inca niciun act de executare, si ca, potrivit principiului specializarii, ipoteca poarta asupra intregului bun si nu poate fi stinsa decat dupa achitarea debitului in intregime. A sustinut si ca in speta nu sunt aplicabile dispozitiile art. 1667 C. civ. privind beneficiul de discutiune, care se aplica obligatiilor personale, nu celor reale. A invocat prevederile art. 1662 C. civ.

Fata de actele si lucrarile dosarului, de probele administrate in cauza, Curtea a apreciat contestatia la executare intemeiata. Avand in vedere ca unul dintre elementele de baza ce fundamenteaza demararea procedurii executionale este creanta, care trebuie analizata sub triplu aspect, al certitudinii, lichiditatii si exigibilitatii, Curtea a luat in analiza motivele ale doilea si al treilea de contestatie la executare, ele vizand in speta cuantumul creantei, deci lichiditatea acesteia.

Asa cum reiese din inscrisurile depuse la dosarul cauzei, C.E. si C.L. au garantat prin contractul de garantie imobiliara nr. 1608 din 16 martie 1994 numai rambursarea creditului de 35.000.000 lei, neexistand la dosar dovada ca au garantat si rambursarea creditului de 10.000.000 lei, acordat prin contractul de credit nr. 60/1994. Ca urmare, urmarirea silita trebuie sa priveasca numai creanta izvorand din contractul de credit nr. 5/1994, intrucat numai aceasta a fost garantata prin ipoteca . De altfel, in acelasi sens trebuie analizata si adresa nr. 19875 din 13 iulie 2006, emisa de A.V.A.S., care si-a reconsiderat pozitia in ce le priveste pe contestatoare, stabilind ca, alaturi de alti garanti ipotecari, au a raspunde pentru suma de 9.346,69 dolari SUA, reprezentand echivalentul sumei datorate de debitoarea SC S.P. SRL in baza contractului de credit nr. 5/1994.

Al treilea motiv al contestatiei la executare s-a apreciat ca intemeiat. Desi in intampinare intimata face vorbire despre beneficiul de discutiune, care nu poate fi invocat a€“ in opinia sa a€“ in conformitate cu dispozitiile art. 1662 si art. 1667 C. civ., Curtea a retinut ca a fost sesizata cu o cerere de acordare a beneficiului de diviziune, cerere care este admisibila atat ca problema de principiu, cat si prin raportare la speta dedusa judecatii.

Este adevarat ca dispozitiile art. 1667 C. civ. sunt cuprinse in Titlul XIV a€“a€˛Despre fidejusiune (cautiune)a€¯, iar ipoteca este reglementata intr-un titlu distinct a€“ Titlul XVII a€˛Despre privilegii si ipotecia€¯. Numai ca atat cautiunea, cat si ipoteca fac parte din institutia de drept a garantiilor, iar cele doua beneficii de discutiune si de diviziune a€“ sunt aplicabile si in cazul ipotecii, care nu cunoaste o reglementare specifica in materie, ele fiind compatibile cu functia ipotecii (aceeasi ca si a cautiunii, de garantare a executarii obligatiei) cu atat mai mult cu cat fac referire la raportul dintre debitor si garant, respectiv la raportul dintre cogaranti. In speta sunt intrunite conditiile pentru acordarea beneficiului de diviziune.

Asa cum reiese din contractul de credit nr. 5/1994, care reprezinta titlu executoriu, rambursarea creditului a fost garantata cu patru contracte de ipoteca: nr. 4934, 4933 si 4935 din 16 martie 1994, respectiv nr. 1037/1994. Asadar, in speta exista mai multi garanti ipotecari, fiind indeplinita ipoteza prevazuta de art. 1666-1667 C. civ.

Nu reiese nici din contractul de credit, nici din contractul de ipoteca imprejurarea ca garantii ipotecari au renuntat expres la beneficiul de diviziune, astfel ca acest beneficiu poate fi invocat in conditiile art. 1667 alin. (1) C. pr. civ. Nu a fost primita sustinerea intimatei despre principiul specializarii ipotecii, intrucat acesta face referire la imposibilitatea de scindare a obiectului adus in garantie, impunand valorificarea lui in intregime pentru acoperirea sumei garantate, ceea ce nu are nicio legatura cu natura indivizibila a datoriei, ceea ce presupune ca datoria nu se imparte intre codebitori, intre debitor si garant, respectiv intre garanti.

Cererea de acordare a beneficiului de diviziune este admisibila si pentru ca, in speta, obligatia asumata de cei patru garanti ipotecari este divizibila prin ea insasi, astfel cum reiese din analiza dispozitiilor art. 42 alin. (3) C. com. Aceste prevederi legale, aplicabile prioritar prin prisma dispozitiile art. 1 teza I C. com., instituie o exceptie de la regula solidaritatii in raporturile comerciale. Alin. (1) al acestui articol instituie regula solidaritatii intre codebitori, iar alin. (2) teza I largeste sfera sa de aplicare si in raporturile dintre debitori si fidejusori (indicati aici in sensul larg de a€˛garantia€¯). Alineatul al treilea, facand referire la a€˛necomerciantia€¯, nu poate avea in vedere decat ipoteza cogarantilor necomercianti (a cofidejusorilor), de vreme ce alineatul al doilea ii obligase pe garantii necomercianti la solidaritate fata de debitorii principali.

Ca atare, cum restituirea imprumutului acordat prin contractul de credit nr. 5/1994 a fost garantata cu patru ipoteci constituie numai de necomercianti, cum contractul de ipoteca nu poate fi apreciat pentru acestia drept fapt de comert, prin raportare la art. 3 C. com., Curtea a apreciat ca in speta, obligatia asumata de garantii ipotecari este divizibila.

Desi in contractul de ipoteca se face mentiune ca se garanteaza intregul imprumut de 35.000.000 lei, in acelasi sens fiind si dispozitiile art. 1746 alin. (2) C. civ., in speta aceasta garantie se reduce pentru 1/4 din suma imprumutata, tocmai in considerarea pluralitatii de garantii ipotecare si a prevederilor art. 42 alin. (3) C. com., norma de stricta aplicare in materie comerciala. Or, pentru ca dispozitiile art. 42 alin. (3) C. com. sa fie inlaturate, toti garantii ipotecari necomercianti trebuia sa deroge expres de la aceasta exceptie si sa stipuleze in cunostinta de cauza ca inteleg sa mentina intre ei regula solidaritatii, dar o astfel de derogare nu s-a dovedit a se fi stipulat in contracte .

Ca atare, atat prin prisma prevederilor art. 1667 alin. (1) C. civ., cat si prin prisma prevederilor art. 42 alin. (3) C. com., Curtea a apreciat ca intre garantii ipotecari obligatia este divizibila, ca fiecare raspunde pro-parte, anume pentru cate 1/4 din imprumutul garantat.

Primul motiv al contestatiei la executare, vizand prescriptia dreptului de a cerere executarea silita, este intemeiat. Intimata A.V.A.S. a invocat fapte intreruptive de curs de prescriptie emanand de la debitor (respectiv recunoasterile facute de administrator) si fapte emanand de la creditoarea insasi (respectiv cererea de executare silita nr. 5617 din 11 octombrie 1996, formulata de B.A. SA). Apararile in legatura cu intreruperea cursului prescriptiei au fost apreciate ca neintemeiate si au fost inlaturate de Curte .

Prescriptia dreptului material la actiune (intrucat aceasta prescriptie trebuie avuta in vedere la momentul cesiunii de creanta dintre B.A. SA si A.V.A.S) trebuie calculata in functie de contractul de credit nr. 5/1994, fiindca s-a retinut ca numai acest contract a fost garantat cu ipoteca constituita de C.E. si C.L. Conform prevederilor art. 3 din acest contract, creditul s-a acordat pe o perioada de 18 luni, (cu o perioada de gratie de 6 luni in care nu se platesc rate), rambursabil in 2 rate anuale, prima venind la scadenta la 6 luni de la acordarea creditului.

Avand in vedere prima scadenta la 6 luni de la acordarea creditului si art. 2.2. lit. a) (creditul se acorda integral pana la 5 aprilie 1994) din contract, Curtea a apreciat ca imprumutul trebuia restituit in 2 rate anuale, pe o perioada de 18 luni, astfel la 5 octombrie 1994, la 5 aprilie 1995 si la 5 octombrie 1995, calculul termenului prescriptiei facandu-se in cel mai favorabil caz pentru intimata, incepand de la data ultimei scadente, respectiv de la 5 octombrie 1995.

Asa cum au aratat contestatoarele, necontrazise de altfel de intimata, in ce priveste creanta fostei B.A. SA termenul de prescriptie era cel prevazut de art. 1 si art. 3 din Decretul nr. 167/1958, de trei ani, inceputul termenului fiind calculat in conformitate cu dispozitiile art. 7 alin. (1) din acelasi act normativ si implinindu-se la 5 octombrie 1998.

In raport de aceste date, s-a apreciat intemeiata sustinerea intimatei in legatura cu intreruperea cursului prescriptiei prin recunoasterea facuta de debitoare (prin reprezentant legal C.E. in calitate de administrator) in nota de constatare de la 10 octombrie 1995, care poarta stampila societatii debitoare SC S.P. SRL si semnatura necontestata a administratorului. In conformitate cu dispozitiile art. 16 alin. (1) lit. a) si cu dispozitiile art. 17 alin. (1) si (2) din Decretul nr. 167/1958, de la 10 octombrie 1995 a inceput sa curga un nou termen al prescriptiei, tot de trei ani, care s-a implinit la 10 octombrie 1998 si in raport de care toate celelalte pretinse recunoasteri facute de debitoare sunt ulterioare: 6 noiembrie 1998 (nota de constatare), 21 mai 1999 (procesul-verbal) si 15 iulie 1999 (procesul-verbal).

Or, desi aceste inscrisuri nu au caracterul neechivoc al unor recunoasteri, si daca s-ar admite ca inscrisurile invocate de intimata creditoare ar reprezenta a€˛recunoasteria€¯ ale datoriei in conditiile art. 16 alin. (1) lit. a) din Decretul nr. 167/1958, ele sunt lipsite de consecinte juridice, intrucat sunt facute dupa 10 octombrie 1998, cand cursul prescriptiei se implinise, astfel ca nu mai au caracterul intreruptiv prevazut de art. 17 din acelasi decret.

A fost inlaturata de Curte si apararea intimatei legata de intreruperea cursului prescriptiei ca efect al cererii de executare silita formulata de B.A. SA la 11 octombrie 1996. Asa cum a reiesit din inscrisuri, B.A. SA a solicitat Judecatoriei Tecuci, Judetul Galati executarea silita imobiliara, prin comandament, a imobilului asupra caruia au constituit ipoteca N.Z. si N.M. Desi initial cererea a fost respinsa ca nefondata prin incheierea de la 18 octombrie 1996, pronuntata in dosarul nr. 5820/1996 al Judecatoriei Tecuci, urmare a admiterii apelului prin decizia civila nr. 1379 din 17 decembrie 1996 a Tribunalului Galati s-a inchis vanzarea in conformitate cu dispozitiile art. 533 pct. 1 C. pr. civ., prin incheierea de la 22 februarie 1999, pronuntata in dosarul nr. 4977/1997 al Judecatoriei Tecuci, retinandu-se ca vanzarea nu a fost posibila intrucat pentru acest imobil nu s-a prezentat niciun lichidator. Aceasta incheiere nu poate avea caracterul unei cereri respinse, anulate, perimate sau la a carei judecata s-a renuntat, astfel ca in privinta ei nu sunt incidente dispozitiile art. 16 alin. (2) din Decretul nr. 167/1958.

Nu este mai putin adevarat ca, daca i s-ar recunoaste caracterul intreruptiv de prescriptie in conditiile art. 16 alin. (1) lit. c) din Decretul nr. 167/1958, acest efect ar putea fi opus numai in cazul in care executarea silita ar fi fost inceputa de A.V.A.S. impotriva debitorilor N.Z. si N.M. Asa cum s-a retinut in considerentele ce preced, intre cogarantii ipotecari ai contractului de credit nr. 5/1994 datoria este divizibila, nu solidara. In atare situatie, nu sunt aplicabile dispozitiile art. 1045 si art. 1872 C. civ., intrucat acestea se refera la situatia in care codebitorii sunt tinuti solidar, or, in speta, pe de o parte, contestatoarele si N.Z. si M. nu au calitatea de codebitori, ci de cogaranti (cofidejusori in sens larg) si pe de alta parte, intre acestia obligatia, nu este solidara, ci conjuncta.

Pentru aceleasi ratiuni, s-au apreciat ca neaplicabile dispozitiile art. 1873 C. civ., intrucat acestea reglementeaza raporturile dintre debitor si fidejusor, nu pe cele dintre cofidejusori, intre acestia din urma fiind aplicabile, in conformitate cu norma de principiu instituita de art. 1 alin. (1) C. com. dispozitiile art. 42 alin. (3) C. com.

Pe cale de consecinta, in privinta contestatoarelor din cauza de fata, Curtea a retinut ca nu s-a dovedit intreruperea cursului prescriptiei, ca hotararea de deschidere a procedurii a fost pronuntata in 2005, deci mult dupa implinirea termenului de prescriptie si ca la 2 decembrie 1999, data contractului de cesiune de creanta, intimata A.V.A.S. a preluat de la B.A. SA o creanta prescrisa. In ce priveste dreptul de a cere executarea silita a acestei creante, Curtea a retinut ca este prescris, in conformitate cu dispozitiile art. 1, art. 3 si art. 7 din Decretul nr. 167/1958, termenul de 7 ani prevazut de art. 13 alin. (5) din O.U.G. nr. 5/2001 neputand fi aplicabil in caz de preluare a unei creante prescrise.

Pentru toate aceste considerente, in temeiul art. 399 C. pr. civ., raportat la art. 1, art. 3, art. 7 din Decretul nr. 167/1958 si la art. 13 alin. (5) din O.U.G. nr. 5/2001, Curtea a admis contestatia la executare si a anulat formele de executare si executarea silita insasi pornita de intimata creditoare in temeiul contractelor de credit si a contractului de garantie ipotecara impotriva mostenitorilor defunctului C.E.

Curtea a admis in parte contestatia la executare si a respins ca inadmisibila cererea formulata de contestatoare privind radierea ipotecii, in cadrul procedurii speciale a contestatiei la executare, prin raportare la dispozitiile art. 47 alin. (7) lit. a), art. 50 alin. (1) si (2) si art. 56 din Legea nr. 7/1996, care instituie o alta procedura in fata altei instante.
Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti, sectia a V-a comerciala, sentinta nr. 143 din 13 septembrie 2006


Citeşte mai multe despre:    Fidejusiune    Cautiune    Ipoteca    Garantie    Garant    Cogaranti    Beneficiul de diviziune    Cofidejusori    Contract de credit    Executare silita    Privilegii si ipoteci
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Decizia Curtii Constitutionale nr. 868/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 90 si art. 719 alin. (2) din Codul de procedura civila, precum si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala

Reesalonarea platii sumelor stabilite prin titluri executorii, dublata de suspendarea ope legis a executarii silite poate fi privita ca o forma de executare succesiva, deoarece astfel se depaseste durata rezonabila de valorificare a dreptului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 484/2017, in sedinta publica din 31 ianuarie 2017

Principiul repararii integrale a prejudiciului suferit ca efect al esalonarii titlurilor executorii impune si acordarea daunelor-interese moratorii sub forma dobanzii legale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj Sectia I Civila, Decizia civila nr. 132/A/2017, in sedinta publica din 31 ianuarie 2017

Intarzierea nejustificata a platii salariului. Recuperarea prejudiciului produs angajatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti, Sectia a VIII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Sentinta nr. 6207 din 16.06.2016

Actiune in constatarea caracterului abuziv al unei clauze contractuale. Contract de leasing financiar incheiat intre doua societati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 321 din 11 februarie 2016

Consecintele refuzului asiguratorului de plata a despagubirii in termenul prevazut in contract
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 282 din 30 ianuarie 2015

Contract de credit acordat unor persoane casatorite. Impartirea datoriilor printr-un contract de tranzactie judiciara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2937 din 8 octombrie 2014

Liberare provizorie pe cautiune. Conditii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., sectia penala, decizia nr. 2134 din 31 martie 2006

Liberare provizorie sub control judiciar. Conditii de admisibilitate
Pronuntaţă de: I.C.C.J., sectia penala, decizia nr. 316 din 19 ianuarie 2007

Liberare provizorie pe cautiune. Conditii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., sectia penala, decizia nr. 2134 din 31 martie 2006Articole Juridice

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Ajutorul public judiciar – beneficiari, forme, conditii de acordare
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Recuperare creante in domeniul transporturilor. Temei legal si Proceduri
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Procedura de Camera preliminara in procesul penal
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Fideiusiunea – definitie, caractere juridice, parti, tipuri, forma, efecte
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Neconstitutionalitatea dispozitiilor referitoare la durata arestului la domiciliu
Sursa: EuroAvocatura.ro

Judecarea cauzei in cazul recunoasterii vinovatiei
Sursa: EuroAvocatura.ro