din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Actiune in constatarea caracterului abuziv al unei clauze contractuale. Contract de leasing financiar incheiat intre doua societati

Actiune in constatarea caracterului abuziv al unei clauze contractuale. Contract de leasing financiar incheiat intre doua societati

  Publicat: 05 Jan 2017       2852 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Potrivit dispozitiilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 193/2000, prin consumator se intelege orice persoana fizica sau grup de persoane constituite in asociatii, care, in temeiul unui contract care intra sub incidenta prezentei legi, actioneaza in scopuri din afara activitatii sale comerciale industriale sau de productie, artizanale ori liberale.

Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Operatie complexa care, prin specificul ei, se infatiseaza ca tehnica moderna de creditare pe termen lung, de tip particular.
Forma de leasing de specificul careia este ca in perioada de inchiriere de baza sa fie recuperat prin inscasarea taxei de leasing
Forma de leasing de specificul careia este ca in perioada de inchiriere de baza sa fie recuperat prin inscasarea taxei de leasing
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Forma de leasing de specificul careia este ca in perioada de inchiriere de baza sa fie recuperat prin inscasarea taxei de leasing
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Persoana care, printr-un contract de fidejusiune incheiat cu un creditor, se obliga sa garanteze acestuia o anumita creanta, executand el obligatia atunci cand debitorul principal nu o executa el insusi.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Persoana care exercita drepturile si executa obligatiile decurgand din curatela.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Persoana care, printr-un contract de fidejusiune incheiat cu un creditor, se obliga sa garanteze acestuia o anumita creanta, executand el obligatia atunci cand debitorul principal nu o executa el insusi.
Contract incheiat intre un cumparator si un vanzator, prin care primul accepta sa cumpere, de la cel de-al doilea, o cantitate determinata dintr-un produs, la un pret dat, intr-o anumita perioada.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Cauza care inlatura raspunderea penala, reglementata in cap. III, t. VII, art. 131, C. pen., partea generala.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Forma de leasing de specificul careia este ca in perioada de inchiriere de baza sa fie recuperat prin inscasarea taxei de leasing
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.

O societate comerciala nu poate fi incadrata in categoria ``consumator``, in sensul Legii nr. 193/2000 si al Directivei 93/13/CEE pentru a putea beneficia de protectia acestor dispozitii legale, astfel incat este corecta solutia instantei de admitere a exceptiei lipsei calitatii procesuale active a acesteia in formularea unei actiuni in constatarea caracterului abuziv al unei clauze dintr-un contract de leasing financiar.


Obiectul cererii introductive.


1. Prin cererea inregistrata la data de 30 septembrie 2013, sub nr. xx907/3/2013 pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VI-a civila, reclamanta A. a solicitat, in contradictoriu cu B. IFN (Romania) SA si C. SRL, constatarea caracterului abuziv si respectiv a nulitatii absolute a unora din clauzele prevazute in contractele de leasing financiar cu clauza irevocabila de cumparare nr. 120602230 T/01/08.12.2006, 120602230 T/02/08.12.2006, 050702230 T/04/02.05.2007 si 050702230 T/03/02.05.2007, incheiate intre paratele C. si B.


B. Hotararea primei instante.


2.Prin sentinta civila nr. 2952 din 6 iunie 2014, Tribunalul Bucuresti, Sectia a VI-a civila a admis exceptia lipsei calitatii procesuale active si a respins cererea ca introdusa de o persoana fara calitate procesuala.


C. Calea de atac impotriva hotararii primei instante.


3. Impotriva acestei hotarari a formulat apel reclamanta A., inregistrat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, Sectia a VI-a civila la data de 30 iulie 2014, prin care s-a solicitat anularea sentintei si, retinand cauza spre rejudecare, sa se dispuna admiterea cererii de chemare in judecata ca fiind intemeiata.


4. In motivarea cererii de apel a fost expusa situatia de fapt care a determinat aparitia litigiului dintre parti, evidentiindu-se ca la momentul semnarii celor patru contracte de leasing financiar reclamanta detinea calitatea de asociat si administrator al SC C. SRL, fiind de acord cu semnarea in calitate de fidejusor.


5. Cu referire la sentinta pronuntata de catre prima instanta s-a aratat ca exceptia admisa nu vizeaza aceleasi clauze din contracte pe care le-a enumerat ca fiind abuzive.


6. In cadrul apelului s-a solicitat, fata de caracterul devolutiv al caii de atac, sesizarea Curtii de Justitie a Uniunii Europene in vederea pronuntarii unei hotarari preliminare prin care sa se determine daca ``calitatea de consumator astfel cum este definita de prevederile art. 2 lit. b din Directiva Consiliului Uniunii Europene 93/13/CEE din 5 aprilie 1993 si ale art. 15 alin. 1 din Regulamentul nr. 44/2001 trebuie analizata de catre instantele nationale prin raportare la data incheierii contractului sau prin raportare la data sesizarii instantelor nationale cu privire la existenta in contract a clauzelor abuzive``.


7. In drept au fost invocate dispozitiile art. 466 si urm. C. proc. civ.


La data de 3 septembrie 2014 a fost inregistrata la dosarul cauzei intampinarea formulata de intimata-parata B. IFN (Romania) SA prin care s-a solicitat respingerea apelului, ca nefondat.


8. La data de 22 septembrie 2014 a fost depus la dosarul cauzei raspuns la intampinare prin care apelanta A. a reluat sustinerile facute pe calea apelului, aratand, in plus, ca este fara putinta de tagada ca, la momentul constituirii garantiei personale, nu avea cum sa prevada, neavand studii juridice, si nu putea intelege implicatiile dispozitiilor art. 4.1 din Contract .


9. La data de 28 ianuarie 2015 a fost inregistrata la dosarul cauzei intampinare formulata de curatorul special numit pentru intimata-parata SC C. SRL, prin care s-a solicitat respingerea apelului ca nefondat.


In esenta, s-a evidentiat ca apelanta nu are calitatea de consumator, ceruta de lege pentru promovarea actiunii in constatarea caracterului abuziv si, respectiv, a nulitatii absolute partiale a unor acte juridice, pe motiv ca ar contine clauze abuzive.


D. Hotararea instantei de apel.


10. Prin decizia civila nr. 114/A/29 ianuarie 2015 a Curtii de Apel Bucuresti, Sectia a VI-a civila, a fost respins apelul formulat apelanta A. impotriva sentintei civile nr. 2952/06.06.2014, pronuntate de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VI-a civila, in dosarul nr. xx907/3/2013, in contradictoriu cu intimata SC C. SRL, prin lichidator judiciar C.I.I. D., citata si prin curator special E., ca fiind introdus impotriva unei persoane lipsite de capacitate procesuala de folosinta.


A fost respins apelul formulat in contradictoriu cu intimata-parata SC B. IFN (Romania) SA ca nefondat.


A fost obligata apelanta la plata catre curatorul special E. a sumei de 100 lei reprezentand onorariu.


E. Calea de atac impotriva hotararii instantei de apel.


11. Impotriva acestei decizii a declarat recurs reclamanta A., aducandu-i urmatoarele critici:


12. Prin cererea introductiva reclamanta a solicitat constatarea caracterului abuziv al clauzelor nr. 1.1 din Conditiile specifice, 1.4 si 8.2 din Conditiile generale si 4.1.2 din Conditiile financiare stipulate in contractele de leasing financiar, pe cand exceptia formulata de parata si admisa de catre prima instanta nu vizeaza aceleasi clauze pe care reclamanta le-a enumerat ca fiind abuzive.


13. La data semnarii contractelor aratate in cererea de chemare in judecata reclamanta detinea calitatea de asociat si administrator al SC C. SRL, motiv pentru care a fost de acord cu semnarea celor 4 contracte in calitate de fidejusor. Ulterior, a adus la cunostinta bancii faptul ca a cesionat catre F. partile sociale detinute la societate, conform hotararii AGA nr. 1 din 4 iulie 2008.


In opinia recurentei cesionarul s-a obligat sa preia atat activul, cat si pasivul societatii, in pasiv fiind incluse si cele 4 contracte .


La trei ani de la incetarea oricarei legaturi cu paratele a fost infiintata o poprire pe conturile si pe veniturile salariale ale reclamantei, motiv pentru care aceasta a formulat contestatie la titlu, dar in care nu a solicitat si constatarea clauzelor indicate in prezenta actiune ca fiind abuzive, facand acest demers pe calea unei cereri separate.


14. Dat fiind faptul ca reclamanta a semnat un contract de fidejusiune, apreciaza ca poate invoca exceptiile ce decurg din insasi contractul de fidejusiune, respectiv cele privind validitatea contractului, intinderea garantiei, termene, conditii, precum si exceptiile inerente obligatiei debitorului principal cum ar fi: valabilitatea obligatiei principale, intinderea ei, clauzele contractuale privind conditiile executarii, recurenta-reclamanta apreciind ca are dreptul de a se prevala de dispozitiile Legii nr. 193/2000, in sensul discutarii si denuntarii clauzelor considerate de catre ea ca fiind abuzive.


S-a mai apreciat ca, pentru egalitate de tratament, in situatia in care debitorul (societatea) este considerat consumator, in sensul Legii nr. 193/2000, cat timp garantul raspunde in solidar cu debitorul, este necesar sa i se recunoasca si fidejusorului calitatea de consumator in sensul Legii nr. 193/2000 pentru a avea posibilitatea de a-si apara interesele.


15. Instanta de apel nu a interpretat corect continutul hotararii CJUE, pronuntata in cauza C-419/11.


Concluziile acestei hotarari au fost in sensul ca o persoana fizica ce are legaturi profesionale de tipul administrarii unei societati sau detinerii unei participatii majoritare in aceasta, nu poate fi considerata consumator, insa, reclamanta la data formularii cererii de chemare in judecata nu mai avea legaturi profesionale stranse cu societatea, astfel incat dispozitiile din hotararea CJUE aratata nu ii sunt aplicabile.


16. Prin aceeasi cerere de recurs, recurenta-reclamanta a solicitat, in baza art. 267 parag. 1 lit. b) din TFUE, sesizarea CJUE in vederea pronuntarii unei hotarari preliminare prin care sa se determine in ce masura calitatea/notiunea de consumator, astfel cum este definita de prevederile art. 2 lit. b) din Directiva 93/13/CEE si ale art. 15 alin. 1 din Regulamentul nr. 44/2001, trebuie analizata de catre instantele nationale prin raportare la data incheierii contractului sau prin raportare la data sesizarii instantelor nationale cu privire la existenta in contract a clauzelor abuzive.


S-a solicitat suspendarea judecarii cauzei pana la pronuntarea hotararii preliminare.


Recurenta-reclamanta a solicitat solutionarea cauzei in lipsa .


F. Apararile formulate de catre intimatii-parati.


17. La data de 11 iunie 2015 curatorul special desemnat pentru SC C. SRL a depus la dosarul cauzei o intampinare prin care a solicitat sa se ia act de faptul ca recursul a fost declarat doar impotriva paratei SC B. IFN (Romania) SA.


18. La data de 17 iulie 2015 intimata-parata SC B. IFN (Romania) SA a depus la dosarul cauzei concluzii scrise, prin care a solicitat respingerea cererii de recurs.


G. Considerentele instantei de recurs.


19. Trebuie mentionat, in primul rand, ca prin incheierea din 26 noiembrie 2015, Inalta Curte a respins cererea de sesizare a CJUE pentru considerentele aratate in incheierea mai sus mentionata, ce face parte integranta din prezenta hotarare .


20. Pe fond, recursul formulat de catre recurenta-reclamanta a fost gasit nefondat pentru urmatoarele considerente:


21. Nu are nici un fel de relevanta faptul ca recurenta-reclamanta ar fi solicitat constatarea caracterului abuziv al anumitor clauze din contractele indicate in cererea introductiva, iar prima instanta s-ar fi referit, atunci cand a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale active, la alte clauze, deoarece prima instanta a admis exceptia lipsei calitatii procesuale active, indiferent de clauzele al caror caracter abuziv ar fi fost invocat, pe ideea lipsei calitatii de consumator a reclamantei, precum si a lipsei calitatii de parte a acesteia in contractul de leasing financiar incheiat intre B. si C.


S-a mai constatat ca reclamanta nu are calitatea de consumator nici prin raportare la dispozitiile art. 4.1.2 din Contractul de fidejusiune, invocandu-se jurisprudenta CJUE, respectiv hotararea pronuntata in cauza C-419/11.


In alta ordine de idei, atat prima instanta, cat si instanta de apel s-au raportat la clauzele indicate de reclamanta ca fiind abuzive, dar acest aspect nu are relevanta fata de solutia pronuntata.


22. Recurenta-reclamanta a invocat faptul ca, pentru egalitate de tratament cu debitorul principal, care este societatea pentru care a garantat, ar trebui sa i se recunoasca calitatea de consumator si sa i se permita sa-si apere interesele, invocand prevederile Legii nr. 193/2000.


Aceasta sustinere nu poate fi primita, deoarece, potrivit art. 2 alin. (1) din Legea nr. 193/2000, ``prin consumator se intelege orice persoana fizica sau grup de persoane constituite in asociatii, care, in temeiul unui contract care intra sub incidenta prezentei legi, actioneaza in scopuri din afara activitatii sale comerciale industriale sau de productie, artizanale ori liberale.


Prin urmare, din acest punct de vedere, cum niciuna dintre cele doua societati comerciale nu este persoana fizica, este cat se poate de clar faptul ca acestea nu pot fi incadrate in categoria ``consumator``, in sensul Legii nr. 193/2000 si al Directivei 93/13/CEE.


23. Nu poate fi retinuta nici critica cu privire la gresita interpretare a continutului hotararii CJUE pronuntate in cauza C-419/11.


Dupa cum insasi reclamanta recunoaste, ea a avut calitatea de asociat si administrator al SC C. SRL la data semnarii contractului de fidejusiune, astfel incat situatia in care se afla este identica cu cea descrisa in speta CJUE, aceasta avand legaturi profesionale stranse cu o societate (fiind atat asociata, cat si administrator), astfel incat nu poate fi considerata consumator in sensul dispozitiilor din Legea nr. 193/2000 si al Directivei 93/13/CEE.


24. In aceasta ordine de idei este corecta interpretarea instantei de apel in sensul ca data la care trebuie sa ne raportam in aprecierea calitatii de consumator este aceea a semnarii contractului, iar nu a introducerii actiunii, legislatia privind protectia consumatorilor avand in vedere, in mod evident, calitatea partilor de la momentul incheierii contractelor, iar nu o situatie anterioara acestui moment.


25. Avand in vedere cele de mai sus, in baza art. 496 alin. (1) C. proc. civ., Inalta Curte a respins recursul ca nefondat.
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 321 din 11 februarie 2016


Citeşte mai multe despre:    clauza abuziva    contract leasing financiar    calitate de consumator    exceptia lipsei calitatii procesuale active    contract de fideiusiune    Directiva 93/13/CEE
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Nelegalitatea retinerilor salariale operate in temeiul unui contract colectiv de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Braila, Sentinta Civila nr. 297 din 06.05.2019

O societate comerciala cu raspundere limitata are calitatea de profesionist, neputand fi asimilata in nicio imprejurare cu un consumator
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2259 din 3 decembrie 2019

Caracterul abuziv al sintagmei "dobanda de referinta variabila care se afiseaza la sediile bancii". Contract de credit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 310 din 11 februarie 2016

Actiune in constatarea nulitatii absolute a unor clauze contractuale. Contract de credit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 441 din 2 martie 2016

Limitele de judecata ale cererii de apel
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 721 din 4 martie 2015

ICCJ, Hotarare irevocabila ref. clauzele bancare abuzive
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 3661/2014

Analiza caracterului abuziv al unei clauze contractuale din perspectiva art. 1 din Legea nr. 193/2000
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 110 din 21 ianuarie 2014

Contract de credit acordat unor persoane casatorite. Impartirea datoriilor printr-un contract de tranzactie judiciara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2937 din 8 octombrie 2014

Actiune in constatarea nulitatii absolute a clauzei referitoare la mecanismul de modificare a costului contractului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2186 din 12 iunie 2014Articole Juridice

O reglementare nationala poate sa prevada un termen de prescriptie pentru actiunea in restituire intemeiata pe o clauza abuziva dintr-un contract incheiat intre un profesionist si un consumator
Sursa: EuroAvocatura.ro

Necesitatea controlului caracterul clar si inteligibil al clauzei cuprinse in contractele de imprumut ipotecar care prevad aplicarea unei rate a dobanzii variabile bazate pe indicele caselor de economii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Clauza cuprinsa intr-un contract de imprumut care prevede rambursarea sumei imprumutate in moneda straina in care a fost acordat imprumutul nu constituie in mod necesar o clauza abuziva
Sursa: EuroAvocatura.ro

[Av. muncii] Nulitate contract de adaptare profesionala
Sursa: MCP Cabinet avocati

Instanta nationala nu poate modifica continutul unei clauze abuzive care figureaza intr-un contract incheiat intre un vanzator sau un furnizor si un consumator
Sursa: EuroAvocatura.ro

O legislatie nationala poate prevedea nulitatea unui contract incheiat intre un consumator si un comerciant care cuprinde o clauza abuziva daca astfel se asigura o mai buna protectie a consumatorului
Sursa: EuroAvocatura.ro

Alinierea contractelor de credit la prevederile OUG 50/2010 - intrebari si raspunsuri
Sursa: EuroAvocatura.ro