Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Retrogradare din functie publica. Nelegalitate

Retrogradare din functie publica. Nelegalitate

  Publicat: 03 Dec 2010       8283 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Modificarea raportului de functie in temeiul art. 4 din O.U.G. nr. 1/2009, este nelegala daca se ajunge la retrogradarea functionarului public.

Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este persoana numita intr-o functie publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul exercitarii prerogativelor de putere publica de catre autoritatile si institutiile publice.
Ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul exercitarii prerogativelor de putere publica de catre autoritatile si institutiile publice.
Treapta in ierarhia diplomatica.
Ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul exercitarii prerogativelor de putere publica de catre autoritatile si institutiile publice.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul exercitarii prerogativelor de putere publica de catre autoritatile si institutiile publice.
Ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul exercitarii prerogativelor de putere publica de catre autoritatile si institutiile publice.
Ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul exercitarii prerogativelor de putere publica de catre autoritatile si institutiile publice.
Treapta in ierarhia diplomatica.
Ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul exercitarii prerogativelor de putere publica de catre autoritatile si institutiile publice.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul exercitarii prerogativelor de putere publica de catre autoritatile si institutiile publice.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Setul de masuri si actiuni multidimensionale din domeniile protectiei sociale, ocuparii fortei de munca, locuirii, educatiei, sanatatii,
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Este actul procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Setul de masuri si actiuni multidimensionale din domeniile protectiei sociale, ocuparii fortei de munca, locuirii, educatiei, sanatatii,
Ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul exercitarii prerogativelor de putere publica de catre autoritatile si institutiile publice.
Treapta in ierarhia diplomatica.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Dispozitie cuprinsa in testament prin care testatorul dispune ca dupa decesul sau ca o anumita persoana sa primeasca intreaga mostenire (legat universal),
Puterile publice existente in stat.
Ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul exercitarii prerogativelor de putere publica de catre autoritatile si institutiile publice.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.

Prin actiune reclamanta functionar public a chemat in judecata pe a chemat in judecata pe paratul Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale solicitand sa se anuleze partial ordinul nr. 175/18.II.2009 emis de parat, privind trecerea sa pe functia publica de executie de consilier clasa I grad profesional principal treapta de salarizare 1, reincadrarea pe functia publica de executie ``consilier clasa I grad profesional superior treapta de salarizare 1``, incepand cu data de 18.02.2009, plata diferentei dintre achitat pentru functia publica generala de executie consilier clasa I grad profesional principal treapta de salarizare 1 si pe care trebuia sa il primeasca, aferent functiei publice generale de executie consilier clasa I grad profesional superior treapta de salarizare 1, incepand cu 18.02.1009, cu cheltuieli de judecata .
Prin sentinta civila nr. 2/13.01.2010 pronuntata in dosarul nr. 1276/59/2009, Curtea de Apel Timisoara a admis actiunea, a anulat Ordinul nr.175/18.II.2009 emis de parat, in parte, privind trecerea reclamantei pe functia publica de executie de consilier clasa I grad profesional principal treapta de salarizare 1, dispune reincadrarea reclamantei pe functia publica de consilier clasa I grad profesional superior treapta de salarizare 1, incepand cu data de 18.II.2009 si obliga paratul la plata diferentei dintre achitat pentru functia publica de executie consilier clasa I grad profesional principal treapta de salarizare 1 si aferent functiei publice generale de executie de consilier clasa I grad profesional superior treapta de salarizare 1, incepand cu data de 18.II.2009.
In motivare Curtea a retinut ca potrivit probelor depuse la dosar, reclamanta a fost numita prin Ordinul nr. 406/2007 (fila 6) emis de acelasi parat, incepand cu data de 14.V.2007, potrivit art. 54 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in functia publica de director executiv adjunct, consilier clasa I grad profesional superior treapta de salarizare 1 al activitatii economice din cadrul Directiei de Munca si protectie Sociala a judetului Arad, cu un salariu de baza lunar de 1565 lei, la care se adauga indemnizatia de conducere in procent de 40%, de merit in procent de 15% si sporul pentru vechime in munca in procent de 10%.
Potrivit Ordinului nr.839/31.10.2008 (fila 7 dosar) eliberat de acelasi parat, incepand cu data de 1.XI.2008 in temeiul art.100 alin. (1) lit. c), d si alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, reclamanta este numita in functia publica de conducere de director executiv adjunct-consilier clasa I grad profesional superior treapta de salarizare 1 la Directia de Munca si Incluziune Sociala a judetului Arad, cu un salariu de baza lunar 1920 lei, la care se adauga indemnizatia de conducere in procent de 40% si sporul pentru vechime in munca in procent de 10%.
Cele doua ordine sunt inscrise in cartea de munca a reclamantei la pozitia 22 si 29. Deci, la data emiterii ordinului nr. 175/18.II.2009, atacat in cauza, reclamanta a fost incadrata ca functionar public, consilier clasa I, grad profesional superior, treapta de salarizare 1.
Prin Ordinul nr.175/18.II.2009, paratul Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, aplicand OUG nr.1/2003 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar, a dispus la data de 18.II.2009, in temeiul art. 100 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art.4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.1/2009, ca reclamanta, director executiv adjunct - consilier clasa I grad profesional superior treapta de salarizare 1 la Directia de Munca si Incluziune Sociala a judetului Arad, trece pe functia publica de executie de consilier clasa I grad profesional principal treapta de salarizare 1 in cadrul Directiei de Munca si protectie Sociala a judetului Arad.
Deci prin ordinul atacat in dosar, reclamanta a fost trecuta pe o functie publica de executie, de consilier, clasa I, grad profesional principal, treapta de salarizare 1, ceea ce constituie o retrogradare, respectiv o modificare a raportului de functie publica.
Art. 4 din O.U.G. nr. 1/2009, in baza caruia s-a dispus masura fata de reclamanta, prevede, legat de persoanele care ocupa functii de conducere in institutiile publice care sunt supuse restructurarii, ca in situatia in care persoanele care ocupa functii de conducere in institutiile si autoritatile publice care sunt supuse restructurarii vor fi trecute pe un post vacant in cadrul structurii organizatorice aprobate potrivit legii.
(2) In cazul in care postul vacant este inferior postului aferent functiei de executie a persoanei care a ocupat functia de conducere, postul vacant va fi transformat la acel nivel.
(3) In situatia in care in cadrul structurii organizatorice, aprobata potrivit legii, nu exista un post vacant, se transforma postul propriu al persoanei care a ocupat functia de conducere la nivelul functiei de executie avute de aceasta.
Deci, potrivit ordonantei de urgenta, in situatia functionarilor publici cu functii de conducere, daca nu exista post vacant urmare la restructurare, a fost obligatorie transformarea postului propriu al persoanei care a ocupat functia de conducere la nivelul functiei de executie, avute de aceasta.
In cauza de fata paratul nu a respectat dispozitiile art. 4 alin. (3) din O.U.G. nr. 1/2009, aducand un prejudiciu reclamantei, in sensul art. 1 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, prin modificarea raportului sau de functie publica, motiv pentru care actiunea se admite asa cum s-a precizat anterior, privitor la toate capetele de cerere, masura paratului avand consecinta diminuarii drepturilor salariale ale reclamantei asa cum rezulta din inscrisurile depuse la dosar.
Curtea a mai constatat ca nici art. 100 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata nu contine prevederi privind posibilitatea retrogradarii functionarului public in caz de reorganizare, deci ordinul atacat este nelegal si in raport cu aceasta dispozitie legala inserata in ordinul atacat.
Pronuntata de: Curtea de Apel Timisoara, Decizia civila nr. 2 din 13 ianuarie 2010, Sectia contencios administrativ si fiscal


Citeşte mai multe despre:    Legea unica de salarizare    Salarii    MJLC    Functionari publici    Retrogradare    OUG 1/2009
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Aprecierea utilitatii unui loc de munca in organigrama societatii revine factorilor de decizie ai angajatorului, ci nu instantei de judecata
Pronuntaţă de: Tribunalul Braila Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 103/2017, in sedinta publica din 27 februarie 2017

Codul muncii nu impune indicarea in convocator a faptelor in detaliu, ci doar a obiectului cercetarii disciplinare in termeni generici
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti Sectia Civila, Sentinta civila nr. 254/2017, in sedinta publica din 24 martie 2017

Concedierea pentru atingerea adusa dreptului la imagine al societatii angajatoare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 1772/2017, in sedinta publica din 20 martie 2017

Cuantumul drepturilor salariale pe care angajatul le-ar fi obtinut in situatia in care contractul sau individual de munca nu ar fi fost suspendat reprezinta criteriul de cuantificare a intinderii despagubirilor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 1847/2017, in sedinta publica din 23 martie 2017

Cum initiativa negocierii colective apartine patronului, apelanta nu poate invoca propria ei turpitudine pentru vidul de reglementare conventionala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau Sectia I Civila, Decizia civila nr. 228/2017, in sedinta publica din 13 martie 2018

Contestatorul a raspuns la intrebari fara sa cunoasca faptul ca este cercetat disciplinar, fiind astfel in imposibilitatea de a se apara efectiv
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Suceava Sectia I Civila, Decizia civila nr. 171/2017, in sedinta publica din 9 martie 2017

Analiza modului de individualizare a masurii disciplinare este de esenta controlului de legalitate, jurisdictia muncii neputand sa se rezume doar la aspectele formale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 416/2017, in sedinta publica din 27 ianuarie 2017

Sporul acordat nelegal nu poate fi recuperat de angajator daca intra sub masura amnistiei fiscale si in cazul in care datoria salariatului nu este scadenta, lichida si exigibila
Pronuntaţă de: Tribunalul Galati Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 153/2017, in sedinta publica din 21 februarie 2017

Anulare decizie reincadrare data fiind lipsa unei norme legale care sa impuna transformarea functiei de conducere in functie de executie
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 146/2017, in sedinta publica din 24 februarie 2017

Angajatorul va putea fi obligat la corectarea declaratiei fiscale prin declaratii rectificative ori de cate ori transmite date nereale
Pronuntaţă de: Tribunalul Mehedinti Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 123/2017, in sedinta publica din 9 februarie 2017Articole Juridice

OPINIE privind directiva europeana prin care se consolideaza drepturile lucratorilor detasati
Sursa: EuroAvocatura.ro

Revizuire decizie de pensionare. Reintegrarea salariatului dupa incetarea de drept a contractului de munca pe temeiul pensionarii
Sursa: avocat Gales Iulia | MCP Cabinet avocati

Modificarea contractelor de munca in contextul noilor realitati economice
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (II pe durata starii de urgenta)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (I in general)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Beneficiarii si procedura de atribuire a somajului tehnic pe perioada starii de urgenta
Sursa: MCP Cabinet avocati