Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Contestatie la executare impotriva executarii silite declansate de AVAS

Contestatie la executare impotriva executarii silite declansate de AVAS

  Publicat: 27 Apr 2011       7515 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Totalitatea regulilor obligatorii privind executarea hotararilor.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
In ciuda faptului ca o instanta de judecata, printr-o hotarare executorie si opozabila ambelor parti, a stabilit nelegalitatea formelor de executare silita decla?ate de AVAS in contul creantei in valoare de 211.357,73 lei invocate atat timp cat aceasta creanta nu are caracter cert, intimata a reluat procedura de executare prin emiterea ordinului contestat in cauza de fata.

Principiu juridic potrivit caruia hotararile judecatoresti definitive capata autoritate (putere) de lucru
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Oprirea temporara a punerii in aplicare a dispozitiilor din hotararile penale. Ea poate avea loc in temeiul legii (opis lege)
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
Masura asiguratorie, prevazuta in cap. II, t. IV, C. proc. pen., partea generala, care se ia de organul de urmarire penala sau instanta de judecata, in vederea repararii pagubei produse prin infractiune.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Masura asiguratorie, prevazuta in cap. II, t. IV, C. proc. pen., partea generala, care se ia de organul de urmarire penala sau instanta de judecata, in vederea repararii pagubei produse prin infractiune.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Modalitate de plata des utilizata in decontarea platilor interne si internationale, intrucat ofera suficiente garantii, atat vanzatorului cat si cumparatorului:
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Act adoptat de organele de stat,
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Totalitatea regulilor obligatorii privind executarea hotararilor.
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Principiu juridic potrivit caruia hotararile judecatoresti definitive capata autoritate (putere) de lucru
Imprejurarea ce determina nasterea raportului juridic de aplicare a sanctiunii, respectiv a raportului de constrangere.
Masura asiguratorie, prevazuta in cap. II, t. IV, C. proc. pen., partea generala, care se ia de organul de urmarire penala sau instanta de judecata, in vederea repararii pagubei produse prin infractiune.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.

Ulterior, s-a recunoscut si cu autoritate de lucru judecat dreptul contestatoarei la acordarea unor facilitati la plata obligatiilor bugetare restante, conform art. 10 din contractul de vanzare - cumparare ac?iuni nr. 65/24.12.2003 ?i art. 18 din Legea nr. 137/2002, prezumtia de adevar juridic a acestor constatari neputand fi inlaturata prin conduita ulterioara a par?ilor.

Constata ca, prin contesta?ia la executare inregistrata sub nr. 5199/2/2010, in urma declinarii competen?ei de catre Judecatoria Sectorului 2, contestatoarea SC E SA a solicitat anularea Ordinul nr. 15/02.02.2010 emis de Vicepre?edinte AVAS ?i suspendarea executarii silite ini?iate in temeiul acestui ordin .
In motivare, contestatoarea a aratat ca intimata AVAS a declan?at procedura executarii silite prin poprirea conturilor in ciuda pronun?arii sentin?ei nr. 114/13.10.2009 de catre Curtea de Apel Bucure?ti - Sec?ia a V-a Comerciala prin care s-a dispus anularea soma?iei nr. 15212/15.05.2009 privind pretinsa crean?a in valoare de 211.357,73 lei, sentin?a ramasa irevocabila prin respingerea recursului la o luna dupa reluarea executarii pentru aceia?i crean?a.
Contestatoarea a sus?inut ca poprirea a fost o masura nelegala, dispusa abuziv, fara comunicarea unui titlu executoriu ?i in contul unor sume incerte, in condi?iile in care societatea ar fi trebuit sa beneficieze de inlesniri la plata acestor crean?e executate de AVAS.
Totodata, a subliniat faptul ca aceasta crean?a facea obiectul unor inlesniri la plata, conform art. 18(2) din Legea nr. 137/2002, fiind ob?inuta ?i autorizarea din partea Consiliului Concuren?ei, prin decizia nr. 130/29.05.2006 privind ajutorul de stat, societatea neavand nici o culpa pentru neemiterea de catre institu?iile administra?iei publice a certificatelor fiscale care sa ateste cuantumul sumelor care fac obiectul inlesnirilor sau pentru neemiterea ordinelor comune de acordare a inlesnirilor, aspecte cunoscute de intimata - creditoare.
Prin intampinarea depusa la data de 02.04.2010, intimata creditoare AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI a invocat excep?ia necompeten?ei materiale a judecatoriei, solu?ionata prin pronun?area de catre Judecatoria Sectorului 2 a sentin?ei civile nr. 4625/26.04.2010, ?i excep?ia prematurita?ii, conform art. 46 din OUG nr. 51/1998 republ., pentru necomunicarea prealabila a actelor pe care se intemeiaza catre institu?ia implicata.
Pe fond, intimata a sus?inut ca nu au fost incalcate dispozi?iile art. 18 din Legea nr. 137/2002 ?i ale contractului de vanzare - cumparare ac?iuni nr. 65/24.12.2003, iar institu?ia a efectuat toate demersurile necesare pprivind acordarea inlesnirilor la plata obliga?iilor restente.
In probatoriu, par?ile au depus inscrisuri .
In legatura cu excep?ia prematurita?ii invocata de intimata, Curtea constata ca dispozi?iile art. 46 din OUG nr. 51/1998 au urmarit solu?ionarea cu celeritate a unor asemenea litigii, inclusiv pe cale amiabila, dar nu au instituit nici o sanc?iune pentru nerespectarea procedurii prealabile recomandate, de comunicare a actelor catre institu?ia implicata.
In aceste condi?ii ?i fa?a de lipsa oricarei vatamari pentru intimata, cu atat mai mult cu cat, dupa sesizare primei instan?e ?i pana la solu?ionarea cauzei de instan?a competenta, aceasta a luat cuno?tin?a de actele depuse, Curtea va respinge excep?ia ca neintemeiata.
Analizand actele dosarului de fa?a, pe fond, Curtea re?ine urmatoarele:
Prin Ordinul nr. 15/02.02.2010, Vicepre?edinte AVAS a dispus infiin?area popririi asupra sumelor existente in conturile bancare deschise de contestatoare la banci ?i alte institu?ii de credit .
Anterior, prin sentin?a comerciala nr. 114/13.10.2009 pronun?ata in dosarul nr. 5102/2/2009, Curtea de Apel Bucure?ti - Sec?ia a V-a Comerciala a admis contesta?ia la executare formulata de aceia?i contestatoare ?i a anulat soma?ia nr. 15212/15.05.2009 emisa de intimata cu privire la o crean?a fiscala restanta, in valoare de 211.357,73 lei, preluata de la CNAS, solu?ia ramanand irevocabila ca urmare a respingerii recursului, conform deciziei pronun?ate la data de 21.05.2009.
In ciuda faptului ca o instan?a de judecata, printr-o hotarare executorie ?i opozabila ambelor par?i, a stabilit nelegalitatea formelor de executare silita decla?ate de AVAS in contul crean?ei in valoare de 211.357,73 lei invocate atat timp cat aceasta crean?a nu are caracter cert, intimata a reluat procedura de executare prin emiterea ordinului contestat in cauza de fa?a.
Ulterior, s-a recunoscut ?i cu autoritate de lucru judecat dreptul contestatoarei la acordarea unor facilita?i la plata obliga?iilor bugetare restante, conform art. 10 din contractul de vanzare - cumparare ac?iuni nr. 65/24.12.2003 ?i art. 18 din Legea nr. 137/2002, prezum?ia de adevar juridic a acestor constatari neputand fi inlaturata prin conduita ulterioara a par?ilor.
De?i intimata a revenit ulterior asupra acestei masuri, inlaturand poprirea instituita prin Ordinul nr. 15/02.02.2010, conform noului Ordin nr. 26/04.03.2010, efectele primul ordin s-au produs prin blocarea conturilor contestatoarei in aceasta perioada ?i incasarea sumelor existente de 12.103 lei, de catre Raiffeisen Bank SA ?i 211.357,73 lei, de catre Libra Bank.
Pentru aceste considerente, fa?a de puterea de lucru judecat a considerentelor sentin?ei comerciale nr. 114/13.10.2009, vom admite contesta?ia formulata ?i vom dispune anularea Ordinul nr. 15/02.02.2010 emis de Vicepre?edinte AVAS.
Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VI-a Comerciala - Decizia 102 din 12.08.2010


Citeşte mai multe despre:    Contestatie la executare    Executare silita    Titlu executoriu    AVAS    Contract de vanzare-cumparare    Legea 137/2002
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Contestatie tardiva. Apararile pe care le mai poate invoca pensionarul in cadrul unei contestatii, odata ce titlul executoriu este deja pus in executare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.399/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Contract de vanzare-cumparare. Actiune pauliana. Frauda debitorului. Complicitatea la frauda a tertului dobanditor
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 365 din 12 februarie 2020

Compensatia legala. Conditii
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Decizia civila nr. 3446A din data de 22.11.2019

Raspunderea patrimoniala a salariatului. Restituirea salariilor compensatorii dupa anularea deciziei de concediere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia nr. i1814/2019 din 27.03.2019

Statul nu poate invoca lipsa de lichiditati pentru refuzul de a executa o hotarare judecatoreasca
Pronuntaţă de: Judecatoria Sectorul 1 Bucuresti - Sentinta civila nr. 12197 din data de 16.07.2014

Valabilitatea actelor aditionale de majorare a salariului nesemnate de salariat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Decizia nr. 641 din 01.07.2019

Conflict negativ de competenta. Pluralitate de debitori. Instanta de executare competenta
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 816/2020, Sedinta publica din data de 1 aprilie 2020

Sumele destinate platii drepturilor salariale, aflate in conturi deschise la unitatile de trezorerie si societati bancare, nu pot face obiectul executarii silite prin poprire
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

RIL - Decizia ICCJ 2/2019 - tribunalele specializate sunt competente sa solutioneze apelurile in cererile formulate in procedura executarii silite in materiile ce fac obiectul specializarii lor.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ: Art. 21 alin. (3) din Legea nr. 165/2013 - entitatea notificata va inainta dispozitia, la emiterea careia a fost obligata de instanta, impreuna cu dosarul administrativ, direct catre Secretariatul Comisiei Nationale pentru Compensarea Imobilelor.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Cesiunea de creanta. Efectele asupra executarii silite
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Obligatia instantei de a stabili contributia lunara la intretinerea copilului pe timpul plasamentului masura de protectie a drepturilor copilului sau piedica in calea celeritatii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Conditionarea perimarii executarii silite de actiunile executorului judecatoresc aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea derogarii de la principiul aplicarii imediate a legii noi
Sursa: Irina Maria Diculescu