Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Spete Contraventii » Persoana in sarcina careia poate fi retinuta contraventia in caz de lichidare a societatii

Persoana in sarcina careia poate fi retinuta contraventia in caz de lichidare a societatii

  Publicat: 20 Jul 2011       3425 citiri        Secţiunea: Spete Contraventii  


Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
In caz de lichidare a societatii, pana la preluarea functiei de catre lichidatori, administratorii si directorii, respectiv membrii directoratului, continua sa-si exercite atributiile. Prin urmare stabilirea contraventiilor nu poate fi retinuta in sarcina unui asociat al societatii.

Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Parte dintr-un proces
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Forma a raspunderii juridice care consta in aplicarea unor sanctiuni administrative,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Contabilul autorizat este persoana care a dobandit aceasta calitate in conditiile legii si are capacitatea de a tine contabilitatea si de a intocmi bilantul contabil.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Conform art. 290 Cod Penal, falsificarea unui inscris sub semnatura privata prin vreunul din modurile aratate in art. 288 (falsul material in inscrisuri oficiale),
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Conform art. 290 Cod Penal, falsificarea unui inscris sub semnatura privata prin vreunul din modurile aratate in art. 288 (falsul material in inscrisuri oficiale),
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Prevazute in cap. I, t. III, C. proc. pen., partea generala, mijloace prin care se constata elementele de fapt ce pot servi ca proba
Dovada pe care o poate face cel chemat sa raspunda pentru insulta sau calomnie, in scopul de a stabili adevarul afirmatiei sau imputarii facute si a inlatura astfel caracterul penal al faptei.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Act adoptat de organele de stat,
Plangerea prin care se solicita autoritatii publice emitente sau celei ierarhic superioare, dupa caz,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Principiu fundamental prevazut in cap. I, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Potrivit dispozitiilor procesual penale, invinuitul dau inculpatul nu este obligat sa probeze nevinovatia sa,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.

Prin plangerea inregistrata pe rolul acestei instante petentul X,a chemat in judecata pe intimata Y, solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna anularea procesului verbal de contraventie, exonerarea sa de la plata amenzii in cuantum de 500 lei si obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecata .
In motivarea plangerii a aratat ca prin Sentintei nr. 572/F/06. 10. 2008, s-a dispus dizolvarea si radierea SC Z SRL, iar prin Decizia pronuntata de CAB , sectia a VI-a comerciala, s-a admis in parte recursul declarat de ORC de pe langa Tribunalul Ialomita, s-a modificat in parte sentinta atacata in senul ca inlatura dispozitia privind radierea SC Z SRL, iar hotararea este irevocabila.
Se arata de asemenea ca SC Z SRL nu mai avea sediul in com. M, ceea ca face ca intimat nu sa nu mai fie competenta sa aplice sanctiunea dat fiind ca nici sediul social si nici sediile secundare nu sunt pe raza judetului; din luna aprilie 2008, petentul detine calitatea de asociat al SC Z SRL cu o parte sociala(5%); petentul nu a detinut niciodata calitatea de administrator al acestei societati. Mai mult, data fiind starea societatii, aceasta era exceptata de a depune raportari contabile, ci trebuia depusa o declaratie pe proprie raspundere . Actele mai sus aratate trebuie semnate de catre administrator si intocmite de un contabil .
Se arata ca daca petentul ar fi semnat in calitate de administrator ar fi comis infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals .
In sustinere, se solicita administrarea probei cu inscrisuri .
In drept, petentul a invocat art. 274 alin. 1 C. proc. civ, art. 31 alin. 1 OG 5/2001.
Intimata desi legal citata nu a depus intampinare.
La dosar, petentul a depus copie de procesul verbal, extras de la ONRC.
La solicitarea instantei, ONRC a depus la dosar un inscris cu privire la starea societatii SC Z SRL, denumit ``furnizare de informatii``, fila 12.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Prin procesul-verbal incheiat la data de 29. 10. 2009 de agentul din cadrul intimatei Y, petentul a fost sanctionat contraventional cu amenda in cuantum de 540 lei, dat fiind ca s-a constat nerespectarea de catre acesta a dispozitiilor art. 41 alin. 2 Legea nr. 82/1992, retinandu-se ca nu a depus raportarile contabile aferente semestrului I 2009 la termenul stabilit de MF, respectiv 14. 08. 2009.
In urma verificarii din perspectiva dispozitiilor art. 34 si art. 31 alin. 1 din O. G. 2/2001, plangerea a fost expediata recomandat pentru Judecatoria A in termenul legal de 15 zile .
Cu privire la legalitatea procesului verbal instanta retine ca acesta a fost intocmit cu respectarea dispozitiilor art. 17 din O. G. 2/2001, cuprinzand toate mentiunile prevazute de lege sub sanctiunea nulitatii absolute.
Referitor la necompetenta teritoriala a intimatei de a aplica sanctiuni in legatura cu societatea SC Z SRL se constata potrivit datelor comunicat de catre ONRC, inclusiv la data de 29. 10. 2009 aceasta societate figura cu sediul in com. M. Prin urmare, instanta va constata ca potrivit Ordinului nr. 2123 din 22 iunie 2009 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2009 a operatorilor economici, legiuitorul a stabilit ca indiferent daca este vorba de raportari contabile, sau despre declaratii pe propria raspundere este prevazuta obligatia depunerii acestora la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, conditii in care intimata a fost competenta din punct de vedere teritorial sa efectueze verificari si sa aplice sanctiuni.
Cu privire la temeinicia procesului verbal legal intocmit, instanta apreciaza ca el poate face dovada asupra situatiei de fapt retinute si asupra incadrarii in drept a faptei, in conditiile in care cele constatate de catre agentul de constatator sunt sustinute cu mijloace de proba .
Astfel, se constata ca potrivit art. 41 pct. 2 lit. f din Legea nr. 82/1991, constituie contraventie nerespectarea reglementarilor emise de Ministerul Economiei si Finantelor cu privire la intocmirea si depunerea la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor a situatiilor financiare periodice sau a raportarilor contabile stabilite potrivit legii.
Totusi acest text de lege este unul general, in cauza fiind incidente dispozitiile Ordinului nr. 2123 din 22 iunie 2009 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2009 a operatorilor economici, norma cu caracter special si completator al normei generale.
Astfel, se retine ca potrivit Ordinului la pct. 3 se prevede ca raportarile contabile la 30 iunie 2009, precum si declaratiile operatorilor economici care nu au desfasurat activitate sau se afla in curs de lichidare se vor depune pana cel mai tarziu la 14 august 2009.
Date fiind apararile formulate de petent, instanta va stabili cu prioritate daca societatea SC Z SRL trebuia sa depuna raportari contabile sau declaratie pe proprie raspundere, dupa care se va stabili daca petentul avea obligatia de depune aceste inscrisuri .
In ce priveste prima problema, se constata ca anexei 1 pct. 1 al OMF nr. 2123 din 22 iunie 2009, operatorii economici, indiferent de forma de organizare si forma de proprietate, au obligatia sa intocmeasca si sa depuna raportari contabile la 30 iunie 2009 la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.
Totusi, textul de lege prevede si derogari, si anume, potrivit. anexei 1 pct. 2 teza penultima si ultima ``persoanele juridice care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 30 iunie 2009 nu intocmesc raportari contabile la 30 iunie 2009, urmand sa depuna o declaratie pe propria raspundere a persoanei care are obligatia gestionarii entitatii, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, iar o declaratie similara vor depune si persoanele juridice care se afla in curs de lichidare, potrivit legii. ``
Asa cum rezulta din relatiile comunicate de ONRC, fila 12, starea firmei SC Z SRL se caracterizeaza prin intrerupere temporara de activitate, fiind mentionata o hotarare de dizolvare judiciara cf. art. 2237 din Legea nr. 31/1990.
Cele de mai sus confirma sustinerile prezentate de petent in plangere .
Mai, asa cum rezulta din informatiile existente pe portalul Tribunalului Ialomita si a Curtii de Apel Bucuresti, sectia a VI-a Comerciala, instanta a dispus dizolvarea si radierea societatii comerciale, iar ca urmare a atacarii sentintei cu recurs prin decizie irevocabila Curtea a fost admis recursul formulat de recurentul OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI prin OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL IALOMITA, impotriva sentintei pronuntata de Tribunal, in contradictoriu cu intimatii S. C. "Z "-S. R. L. , N si M, a modificat in parte sentinta atacata in sensul ca inlatura dispozitia privind radierea S. C. Z S. R. L. din Registrul Comertului si mentine celelalte dispozitii ale sentintei atacate.
Fata de cele de mai sus, instanta va retine ca desi in calea de atac s-a inlaturat dispozitia privind radierea, cea privind dizolvarea a fost mentinuta.
In consecinta, instanta constata incidente in cauza disp. art 237 alin. 6 Legea nr. 31/1990, potrivit carora ``La data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de dizolvare, persoana juridica intra in lichidare, potrivit prevederilor prezentei legi. ``
Coroborand cele stabilite mai sus, respectiv ca incepand din data de 12. 12. 2008, societatea S. C. "Z "-S. R. L a intrat in lichidare, urmeaza a stabili ca acesteia nu ii revenea obligatia de a depune raportari contabile, ci o declaratie pe proprie raspundere, potrivit anexei 1 pct. 2 teza ultima din OMF nr. 2123 din 22 iunie 2009.
In ce priveste persoana careia ii revenea aceasta obligatie, instanta va avea in vedere de asemenea textul legal special, OMF nr. 2123 din 22 iunie 2009, care la pct. 2 al anexei 1, prevede ca raportarile contabile la 30 iunie 2009 sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand si numele in clar al acestora. Randul corespunzator calitatii persoanei care a intocmit raportarile contabile se completeaza astfel:
- directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.
Ori, asa cum rezulta din interpretarea textului de mai sus, desi in cazul raportarilor contabile se face referire expresa la ``persoane in drept``, se va retine ca si declaratia pe proprie raspundere trebuia data tot de o persoana care sa angajeze si sa exprime vointa societatii, respectiv o persoana mandatata in acest sens, sau administratorul ei.
Potrivit art. 252 alin. 1 lit. a Legea nr. 31/1190 pentru lichidarea si repartizarea patrimoniului social, chiar daca in actul constitutiv se prevad norme in acest scop, sunt obligatorii urmatoarele reguli, printre care si cea ca pana la preluarea functiei de catre lichidatori, administratorii si directorii, respectiv membrii directoratului, continua sa-si exercite atributiile, cu exceptia celor prevazute la art. 233.
Fata de cele de mai sus, se constata ca potrivit procesului verbal, fapta retinuta a fost stabilita in mod gresit in sarcina petentului X, din moment ce acesta detine doar calitatea de asociat in cadrul S. C. "Z"-S. R. L, cu precizarea ca nu este unicul asociat al societatii cu raspundere limitata. .
Petentului ii sunt recunoscute garantiile specifice in materie penala din art. 6 Conventie printre care si prezumtia de nevinovatie, astfel ca petentul nu este obligat sa-si dovedeasca nevinovatia, sarcina administrarii probelor revenind agentului constatator. Ori, in cauza, intimata nu a justificat in ce mod a stabilit responsabilitatea savarsirii faptei in sarcina sa, din moment ce petentul nu este administrator al societatii, ci doar asociat.
Drept consecinta, luand in considerare ca nu a fost dovedita fapta contraventionala retinuta in sarcina petentului si, implicit, temeinicia procesului verbal, prezumtia de nevinovatie nefiind rasturnata, instanta urmeaza sa admita plangerea formulata de catre petentul X in contradictoriu cu intimata Y, sa dispuna anularea procesului-verbal de constatare a contraventiei si inlaturarea sanctiunilor aplicate prin acesta.
Pronuntata de: Judecatoria Fetesti - Sentinta civila nr. 576 din 09.03.2010


Citeşte mai multe despre:    Legea 82/1992    Insolventa    Faliment    Judecatoria Fetesti    Proces-verbal    Prezumtia de nevinovatie
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Scopul activitatii de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare. Insolventa beneficiar
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1737/2019

Decizia C.C.R. nr. 788/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea nr. 85/2006
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 779/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 43 alin. (2) din Legea nr. 85/2014
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Cum reclamantul a solicitat doar eliberarea unei adeverinte privind grupa de munca, nu si cu mentiuni privind privind plata contributiei de asigurari, instanta se va pronunta in limitele investirii
Pronuntaţă de: Tribunalul Bistrita-Nasaud Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 42/F/2017, in sedinta publica din 25 ianuarie 2017

Incetarea litigiului de munca ca efect al procedurii insolventei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova Sectia I Civila, Decizia civila nr. 586/2017, in sedinta publica din 2 martie 2017

ICCJ: Cererile de admitere a creantelor, altele decat cele ale salariatilor, trebuie sa fie depuse la tribunal in termenul fixat prin hotararea de deschidere a procedurii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 72/2018

Toate temeiurile de nevalabilitate a unei decizii de concediere trebuie formulate prin contestatie, neputand fi completate ulterior, chiar si pentru motive de neconstitutionalitate a legii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 309/2017, in sedinta publica din 20 ianuarie 2017

Daca sarcinile de serviciu si fisa postului nu impun participarea la cursuri sau evenimente rezulta ca acestea nu au legatura cu formarea profesionala
Pronuntaţă de: Tribunalul Hunedoara Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 291/2017, in sedinta publica din 2 februarie 2017

Decizie de concediere a salariatului. Masura cu caracter abuziv si arbitrar
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti, Sectia I Civila, Decizia nr. 907/2016 din 14.04.2016

Concedierea in procedura de insolventa. Legalitate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti, Sectia I Civila, Decizia nr. 1636/2016 din 22.06.2016Articole Juridice

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (II pe durata starii de urgenta)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Drepturi salariale neplatite de angajatorul aflat in insolventa. Fondul de garantare a creantelor salariale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

ICCJ. Contestatie decizie incetare contract individual de munca. Insolventa. Suspendare de drept
Sursa: Avocat Lacatus Igor

RIL. In procesul penal Fondul de garantare a asiguratilor nu poatea avea calitate de parte responsabila civilmente
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Profesionistii, indiferent de statutul lor juridic sunt supusi regulilor de drept civil
Sursa: Avocat Lacatus Igor

Recuperare creante in domeniul transporturilor. Temei legal si Proceduri
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim