Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Regimul strainilor. Dreptul de sedere acordat in vederea desfasurarii de activitati comerciale

Regimul strainilor. Dreptul de sedere acordat in vederea desfasurarii de activitati comerciale

  Publicat: 21 Jul 2011       4667 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Cuprinde masurile luate pentru exercitarea dreptului persoanelor cu handicap la un regim special de prevenire, de tratament, de readaptare, de invatamant, de instruire si de integrare sociala a acestei categorii de persoane.
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
Regimul strainilor. Dreptul de sedere acordat in vederea desfasurarii de activitati comerciale. Dispozitie de parasire. Cerere de acordare a unei forme de protectie . Legalitate.

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Acordarea de catre un stat a dreptului de intrare si de sedere pe teritoriul sau a unei persoane straine, persecutate in tara sa pentru convingerile politice
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
vezi Curtea Europeana a Drepturilor Omului
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act juridic, prin care titularul unui drept subiectiv se desista de la acesta in mod definitive. Renuntarea la drept este un act de dispozitie,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Acordarea de catre un stat a dreptului de intrare si de sedere pe teritoriul sau a unei persoane straine, persecutate in tara sa pentru convingerile politice
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.

Prin decizia de returnare de pe teritoriul Romaniei nr. 2574782/14. 07. 2008,s-a dispus obligarea reclamantei L. C. sa paraseasca teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile art. 81 alin. 1 si art. 82 alin. 3 lit. a pct. i si iii din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor din Romania, motivat de imprejurarea ca sederea acesteia pe teritoriul Romaniei a devenit ilegala, fiind fost solicitant al statutului de refugiat pentru care procedura de azil s-a finalizat.
Potrivit art. 82 alin. 3 lit. a pct. i si iii din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 194/2002, Decizia de returnare da posibilitatea strainului sa paraseasca tara neinsotit, astfel:
a) in termen de 15 zile, pentru:
(i) strainul a carui sedere a devenit ilegala;
(ii) strainul a carui viza a fost anulata sau revocata;
(iii) fostii solicitanti de azil pentru care s-a finalizat procedura de azil;
Situatia de fapt retinuta de Oficiul Roman pentru Imigrari se refera la omisiunea reclamantei de a parasi teritoriul Romaniei pana la data la care i-a expirat dreptul de sedere conferit prin permisul de sedere,precum si in termenul legal stabilit la momentul finalizarii procedurii de azil .
In speta , documentul temporar de sedere pentru straini care solicita acces la o noua procedura de azil, emis pe numele reclamantei de catre paratul Oficiul Roman pentru Imigrari (fila 77 dosar), prevede o perioada de valabilitate pana la data de 22. 04. 2009.
In acest context, fata de momentul expirarii valabilitatii permisului de sedere, masura de returnare de pe teritoriul Romaniei luata prin decizia nr. 2574782/14. 07. 2008 emisa de Oficiul Roman pentru Imigrari apare ca nelegala, reclamanta neaflandu-se in niciuna din situatiile retinute de parat prin decizia atacata si intemeiate pe dispozitiile legale anterior citate.

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 24. 07. 2008, reclamanta L. C. in contradictoriu cu paratul Oficiul Roman pentru Imigrari a solicitat anularea deciziei de returnare de pe teritoriul Romaniei nr. 2574782/14. 07. 2008, precum si a interdictiei de intrare in Romania din data de 14. 07. 2008.
In motivare, reclamanta a aratat ca decizia de returnare a carei anulare o solicita a fost emisa in mod nelegal, fara a se tine cont de situatia de fapt reala a acesteia.
Astfel, reclamanta a invederat instantei ca a venit in Romania la data de 01. 06. 2005, cu viza legala de intrare, acordata in scopul desfasurarii de activitati comerciale, valabila pentru o perioada de 90 de zile de la intrarea in tara, iar dreptul sau de sedere a fost prelungit de catre autoritatea parata pentru o perioada de 1 an, pana la data de 06. 07. 2006.
Ulterior, parata a emis dispozitie de parasire a teritoriului, cu termen de 3 luni de la data comunicarii, adica 01. 11. 2006, iar la data de 07. 12. 2006, reclamanta a formulat cerere de acordare a unei forme de protectie in Romania, dobandind astfel drept de sedere legala pana la data de 04. 07. 2008, adica la 15 zile de la respingerea in mod irevocabil a cererii.
La data de 24. 06. 2008, reclamanta a solicitat Oficiului Roman pentru Imigrari acordarea tolerarii pe teritoriul Romaniei, cerere respinsa prin decizia 2572500/08. 07. 2008, comunicata la data de 17. 07. 2008.
La aceeasi data - 14. 07. 2008 -, autoritatea parata a comunicat reclamantei si decizia de returnare de pe teritoriul Romaniei, motivul care a stat la baza acestei decizii fiind acela ca sederea sa ar fi devenit ilegala.
Se apreciaza de catre reclamanta ca termenul de 5 zile de la comunicarea deciziei de respingere a cererii de tolerare, pentru contestarea acesteia, nu a fost respectat, din moment ce a emis decizia de returnare in data de 14. 07. 2008.
In acest context, se reclama incalcarea dreptului la petitionare garantat de art. 51 din Constitutia Romaniei, dreptul la accesul liber la justitie (art. 21 din Constitutie), dreptul la un proces echitabil, protejat de art. 6 din CEDO.
Paratul a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata.
S-a aratat ca la data de 07. 07. 2006, ca urmare a refuzului prelungirii dreptului de sedere temporara, pe numele reclamantei a fost emisa dispozitia de parasire a teritoriului Romaniei, astfel ca, fata de faptul ca reclamanta locuia ilegal in Romania, cat si fata de imprejurarea ca cererea de acordare a statutului de refugiat a fost respinsa, masura anterior amintita apare ca fiind conforma dispozitiilor art. 11 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 194/2002, rep.
In sedinta publica din data de 03. 03. 2009, reclamanta a invederat instantei ca intelege sa renunte la judecata capatului de cerere avand ca obiect anularea interdictiei de intrare in Romania, fata de imprejurarea ca paratul a revocat masura anterior mentionata.
Avand in vedere dispozitiile art. 246 Cod procedura civila care statueaza asupra principiului disponibilitatii actiunii civile, instanta va lua act de aceasta renuntare .
Cat priveste petitul 1 al actiunii, din analiza actelor depuse la dosar, instanta apreciaza ca este intemeiat pentru considerentele ce vor fi expuse in continuare.
Prin decizia de returnare de pe teritoriul Romaniei nr. 2574782/14. 07. 2008,s-a dispus obligarea reclamantei L. C. sa paraseasca teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile art. 81 alin. 1 si art. 82 alin. 3 lit. a pct. i si iii din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor din Romania, motivat de imprejurarea ca sederea acesteia pe teritoriul Romaniei a devenit ilegala, fiind fost solicitant al statutului de refugiat pentru care procedura de azil s-a finalizat.
Potrivit art. 82 alin. 3 lit. a pct. i si iii din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 194/2002, Decizia de returnare da posibilitatea strainului sa paraseasca tara neinsotit, astfel:
a) in termen de 15 zile, pentru:
(i) strainul a carui sedere a devenit ilegala;
(ii) strainul a carui viza a fost anulata sau revocata;
(iii) fostii solicitanti de azil pentru care s-a finalizat procedura de azil;
Situatia de fapt retinuta de Oficiul Roman pentru Imigrari se refera la omisiunea reclamantei de a parasi teritoriul Romaniei pana la data la care i-a expirat dreptul de sedere conferit prin permisul de sedere,precum si in termenul legal stabilit la momentul finalizarii procedurii de azil .
In speta , documentul temporar de sedere pentru straini care solicita acces la o noua procedura de azil, emis pe numele reclamantei de catre paratul Oficiul Roman pentru Imigrari (fila 77 dosar), prevede o perioada de valabilitate pana la data de 22. 04. 2009.
In acest context, fata de momentul expirarii valabilitatii permisului de sedere, masura de returnare de pe teritoriul Romaniei luata prin decizia nr. 2574782/14. 07. 2008 emisa de Oficiul Roman pentru Imigrari apare ca nelegala, reclamanta neaflandu-se in niciuna din situatiile retinute de parat prin decizia atacata si intemeiate pe dispozitiile legale anterior citate.
Pe cale de consecinta, instanta va admite actiunea reclamantei si va dispune anularea deciziei de returnare a reclamantei de pe teritoriul Romaniei ca nelegala.
Pronuntata de: CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VIII A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, SENTINTA CIVILA NR. 1527/07. 04. 2009


Citeşte mai multe despre:    OUG 194/2002    Straini    Permis de sedere    Oficiul Roman pentru Imigrari    Curtea de Apel Bucuresti
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

CEDO: Hassine impotriva Romaniei. Garantii procedurale in cazul expulzarilor de straini
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

CEDO: Muhammad si Muhammad impotriva Romaniei. garantii procedurale in cazul expulzarilor de straini
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Decizia C.C.R. nr. 41/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din OUG 194/2002 privind regimul strainilor in Romania
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Regimul strainilor in Romania. Tolerare. Acordare. Durata.
Pronuntaţă de: Decizia nr. 3863 din 8 noiembrie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Regimul juridic al strainilor. Stabilirea domiciliului in Romania. Conditii. Viza diplomatica.
Pronuntaţă de: Decizia nr. 3717 din 31 octombrie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Regimul strainilor in Romania. Tolerare. Acordare. Durata.
Pronuntaţă de: Decizia nr. 3863 din 8 noiembrie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Regimul juridic al strainilor. Stabilirea domiciliului in Romania. Conditii. Viza diplomatica.
Pronuntaţă de: Decizia nr. 3717 din 31 octombrie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Regimul strainilor in Romania. Tolerare. Acordare. Durata.
Pronuntaţă de: Decizia nr. 3863 din 8 noiembrie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Regimul juridic al strainilor. Stabilirea domiciliului in Romania. Conditii. Viza diplomatica.
Pronuntaţă de: Decizia nr. 3717 din 31 octombrie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscalArticole Juridice

Contractul de munca si lucratorul “au pair”
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Acordarea vizei de scurta sedere pe teritoriul Romaniei (Short-stay visa)
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Carantina si forta majora. Restrangerea unor drepturi si libertati in contextul fortei majore
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (I – in general)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Regimul de sanctiuni aferent taxei maghiare pe publicitate nu este compatibil cu dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Restrictiile impuse de Ungaria in ceea ce priveste finantarea din strainatate a organizatiilor civile nu sunt compatibile cu dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Modul de calcul al indemnizatiilor de concediere si de reorientare profesionala ale unui salariat. Discriminare indirecta pe criterii de sex
Sursa: EuroAvocatura.ro