Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Cerere de reexaminare a acordarii ajutorului public judiciar. Admiterea cererii

Cerere de reexaminare a acordarii ajutorului public judiciar. Admiterea cererii

  Publicat: 16 Oct 2011       16129 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) lit. d coroborate cu cele ale art. 8 alin. (1) din O.U.G. nr. 51/2008, ajutorul public judiciar se poate acorda sub forma de scutiri, reduceri, esalonari sau amanari de la plata taxelor judiciare prevazute de lege, de care beneficiaza persoanele al caror venit mediu net lunar pe membru de familie, in ultimele doua luni anterioare formularii cererii, se situeaza sub nivelul de 500 lei.

Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Denumire data monedei unice europene.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Dovada scrisa prin care
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
A declara vinovat pe cineva rpintr-o hotarare judecatoreasca,
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Denumire data monedei unice europene.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,

Totodata, conform alin. (3) al art. 8 din O.U.G. nr. 51/2008, ajutorul public judiciar se poate acorda si in alte situatii, proportional cu nevoile solicitantului, in cazul in care costurile certe sau estimate ale procesului sunt de natura sa ii limiteze accesul efectiv la justitie.

In acest sens, in jurisprudenta C.E.D.O. s-a statuat ca limitarea dreptului de acces la un tribunal nu este compatibila cu prevederile art.6 alin.1 din Conventie, decat daca prin aceasta se urmareste un scop legitim si daca exista un grad rezonabil de proportionalitate intre mijloacele utilizate si scopul vizat.

Fata de dispozitiile legale enuntate, precum si in raport de cele statuate de CE.D.O. in jurisprundenta sa, in vederea asigurarii efective a accesului la justitie in cauza de fata, se impune scutirea recurentului-reclamant de la plata taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar, care reprezinta cca.7143 Euro, la un venit lunar al petentului de cca.43 euro.

Prin cererea formulata la data de 13 aprilie 2011, petentul N.P. a solicitat acordarea ajutorului public judiciar sub forma scutirii de la plata taxei judiciare de timbru, motivat de faptul ca nu are posibilitatea sa o plateasca, singurul sau venit fiind ajutorul social in suma de 125 lei pe luna, asa cum rezulta si din adeverinta eliberata de Primaria municipiului Gheorghieni, anexata cererii.

Prin incheierea din camera de consiliu de la 15 aprilie 2011, Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia civila si de proprietate intelectuala, a admis in parte cererea de ajutor public judiciar si a acordat petentului scutirea de la plata taxei judiciare de timbru in suma de 8.040 lei, in baza art. 7 din O.U.G. nr. 51/2008, mentinand obligatia recurentului-reclamant de achitare a taxei judiciare de timbru de 28.583 lei.

Pentru a hotari astfel, instanta a retinut incidenta dispozitiilor art. 7, art. 8 alin. (1) si art.14 alin.(1) din O.U.G. nr. 51/2008, in raport cu care recurentul-reclamant poate fi scutit de plata taxei judiciare de timbru numai pana la limita sumei de 8.040 lei reprezentand 12 salarii minime brute pe tara la nivelul anului in care a fost formulata cererea (12 luni x 670 lei reprezentand salariul minim brut pe tara la nivelul anului 2011, stabilit prin O.G. nr. 1193/2010). Aceasta suma urmeaza a fi scazuta din totalul de 36.623 lei, datorati in recurs.

Prin cererea formulata la data de 30 mai 2011, petentul N.P. a solicitat reexaminarea cererii de ajutor public judiciar solutionata prin incheierea din data de 15 aprilie 2011, in sensul scutirii de plata taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar datorate in recurs.

In motivarea cererii, petentul a aratat ca singurul sau venit este ajutorul social in suma de 125 lei, fiindu-i imposibil sa achite diferenta de taxa de timbru in cuantum de 28.583 lei plus timbru judiciar de 5 lei. Totodata, a invederat starea sa de boala si faptul ca nu are un adapost, locuind intr-un Centru pentru oameni fara adapost din municipiul Gheorghieni, judetul Harghita.

Analizand cererea de reexaminare, Inalta Curte urmeaza sa o admita pentru considerentele ce succed:

Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) lit. d coroborate cu cele ale art. 8 alin. (1) din O.U.G. nr. 51/2008, ajutorul public judiciar se poate acorda sub forma de scutiri, reduceri, esalonari sau amanari de la plata taxelor judiciare prevazute de lege, de care beneficiaza persoanele al caror venit mediu net lunar pe membru de familie, in ultimele doua luni anterioare formularii cererii, se situeaza sub nivelul de 500 lei.

Totodata, conform alin. (3) al art. 8 din O.U.G. nr. 51/2008, ajutorul public judiciar se poate acorda si in alte situatii, proportional cu nevoile solicitantului, in cazul in care costurile certe sau estimate ale procesului sunt de natura sa ii limiteze accesul efectiv la justitie.

In acest sens, in jurisprudenta C.E.D.O. s-a statuat ca limitarea dreptului de acces la un tribunal nu este compatibila cu prevederile art.6 alin.1 din Conventie, decat daca prin aceasta se urmareste un scop legitim si daca exista un grad rezonabil de proportionalitate intre mijloacele utilizate si scopul vizat.

Astfel, in Hotararea din 24 mai 2006, pronuntata in Cauza Weissman si altii impotriva Romaniei, Curtea a retinut in parag.37 ca ``in particular, tinand cont de principiul conform caruia Conventia urmareste protejarea unor drepturi care nu sunt teoretice sau iluzorii, ci concrete si efective, cuantumul cheltuielilor de judecata, apreciat in contextul circumstantelor unei spete date, inclusiv capacitatea reclamantului de a le achita, precum si faza procesuala in care aceasta restrictie este impusa, sunt factori care trebuie luati in considerare atunci cand se determina daca o persoana a beneficiat de dreptul de acces la un tribunal sau daca, datorita cuantumului cheltuielilor de judecata, dreptul de acces la un tribunal a fost restrans in asa masura incat este afectat in insasi substanta sa.``

Fata de dispozitiile legale enuntate, precum si in raport de cele statuate de CE.D.O. in jurisprundenta sa, in vederea asigurarii efective a accesului la justitie in cauza de fata, se impune scutirea recurentului-reclamant de la plata taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar, care reprezinta cca.7143 Euro, la un venit lunar al petentului de cca.43 euro.

Prin materialul probator depus in sustinerea cererii de acordare a ajutorului public judiciar sub forma scutirii de la plata taxei judiciare de timbru, petentul N.P. a facut dovada ca se afla in imposibilitate de plata a taxei de timbru datorate in recurs, avand in vedere ca singurul sau venit este ajutorul social in suma de 125 lei lunar, conform adeverintei eliberata de Primaria municipiului Gheorghieni.

De asemenea, in solutionarea cererii, Inalta Curte va avea in vedere si starea de boala a recurentului, dovedita cu acte medicale, precum si situatia acestuia de persoana fara adapost, ce locuieste intr-un Centru pentru oameni fara adapost din municipiul Gheorghieni, unde de altfel a fost citat.

In consecinta, Inalta Curte apreciaza fondata cererea de reexaminare a cererii de ajutor public judiciar solutionata prin incheierea din data de 15 aprilie 2011, formulata de petentul N.P., pe care a admis-o.
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia civila si de proprietate intelectuala, incheierea din 7 iunie 2011


Citeşte mai multe despre:    Ajutor public judiciar    Curtea de Apel Iasi    Inalta Curte de Casatie si Justitie    OUG 51/2008
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

ICCJ. Fals in inscrisuri sub semnatura privata. Continutul infractiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

In calea de atac extraordinara a recursului nu se poate tinde la o cenzurare a aprecierii date de instanta mijloacelor de proba si la o devoluare a fondului, ci se verifica exclusiv legalitatea hotararii
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 1024/2019

Decizia CCR nr. 778/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 alin. (2) din OUG nr. 51/2008
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 155/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 90 din Codul de procedura civila
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala

Decizia Curtii Constitutionale nr. 868/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 90 si art. 719 alin. (2) din Codul de procedura civila, precum si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala

Neincheierea contractului individual de munca. Plata daunelor morale catre salariat
Pronuntaţă de: Judecatoria Targu-Jiu, Sectia Civila, Sentinta nr. 5074 din 16.06.2016

Actiune pentru repararea prejudiciului cauzat de ruina edificiului. Solidaritate pasiva intre coproprietari
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 279 din 4 februarie 2016

Suspendarea judecarii cauzei pentru lipsa partilor. Perimarea cauzei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 474 din 26 februarie 2016

Ajutor public judiciar. Admiterea in parte a pretentiilor formulate prin cererea de chemare in judecata
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 692 din 24 martie 2016

Cereri consecutive de acordare a ajutorului public judiciar formulate cu rea-credinta
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 780 din 14 aprilie 2016Articole Juridice

Termenul de apel in litigiile de munca – constitutionalitate si oportunitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Ajutorul public judiciar – beneficiari, forme, conditii de acordare
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

ICCJ. Comunicarea deciziei de concediere prin posta electronica
Sursa: euroavocatura

ICCJ. Decizia de concediere nu mai poate fi revocata dupa comunicarea acesteia catre salariat
Sursa: EuroAvocatura.ro

Ajutorul public judiciar in materie de mediere
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cazurile in care asistenta juridica este obligatorie
Sursa: EuroAvocatura.ro