din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Decizia C.C.R. nr. 155/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 90 din Codul de procedura civila

Decizia C.C.R. nr. 155/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 90 din Codul de procedura civila

  Publicat: 16 May 2019       893 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 384 din 16.05.2019

Prevazute in sectiunea II, cap.II, t.IX, C. proc. pen., partea generala;
Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Prevazute in sectiunea II, cap.II, t.IX, C. proc. pen., partea generala;
Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
Unirea a doua sau mai multe cauze aflate in curs de cercetare si urmarire penala,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Unirea a doua sau mai multe cauze aflate in curs de cercetare si urmarire penala,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Institutie constituita cu scopul de a apara drepturile si libertatile cetatenilor
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ansamblul normelor care reglementeaza relatiile sociale din cadrul unui singur stat.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Persaoana care are calificarea profesionala si cunostinte de specialitate si are dreptul sa acorde asistenta juridica sau sa reprezinte partile intr-un proces.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.

1. Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 90 din Codul de procedura civila, exceptie ridicata de S.C. L. S.R.L. din Galati in Dosarul nr. XXXX/121/2016 al Tribunalului Galati - Sectia a II-a civila si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. YYYYD/2017.


2. La apelul nominal lipsesc partile . Procedura de citare este legal indeplinita.


3. Presedintele dispune a se face apelul si in dosarele nr. 312D/2018 si nr. 489D/2018, avand ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 90 din Codul de procedura civila, exceptie ridicata de S.C. L. S.R.L. din Galati in dosarele nr. AAAA/121/2017* si nr. BBB/44/2018 ale Tribunalului Galati - Sectia I civila si Curtii de Apel Galati - Sectia a II-a civila.


4. La apelul nominal lipsesc partile . Procedura de citare este legal indeplinita.


5. Curtea, din oficiu, pune in discutie conexarea dosarelor. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu masura conexarii dosarelor. Curtea, avand in vedere obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate in dosarele sus-mentionate, in temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, dispune conexarea dosarelor nr. 312D/2018 si nr. 489D/2018 la Dosarul nr. YYYYD/2017, care a fost primul inregistrat.


6. Cauza fiind in stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neintemeiata, a exceptiei de neconstitutionalitate, avand in vedere ca exista precedent constitutional in aceasta materie si nu sunt temeiuri pentru schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale.


C U R T E A,


avand in vedere actele si lucrarile dosarelor, constata urmatoarele:


7. Prin incheierile din 19 aprilie 2017, 23 februarie 2018 si 28 martie 2018, pronuntate in dosarele nr. XXXX/121/2016, nr. AAAA/121/2017* si nr. BBB/44/2018, Tribunalul Galati - Sectia a II-a civila, Tribunalul Galati - Sectia I civila si Curtea de Apel Galati - Sectia a II-a civila au sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 90 din Codul de procedura civila. Exceptia a fost invocata de S.C. L. S.R.L. din Galati in cauze avand ca obiect solutionarea cererilor de acordare a ajutorului public judiciar.


8. In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, in esenta, ca prin excluderea de la beneficiul scutirii de la plata taxei judiciare de timbru a persoanelor juridice se creeaza o discriminare si o lipsa de tratament egal in raport cu persoanele fizice, cu atat mai mult in cazul unei societati aflate in conditii dificile din punct de vedere financiar. Se mai apreciaza ca textul legal criticat nu indeplineste conditiile de claritate, precizie si previzibilitate, permitand interpretarea si aplicarea arbitrara, partinitoare si chiar abuziva.


9. Tribunalul Galati - Sectia a II-a civila, Tribunalul Galati - Sectia I civila si Curtea de Apel Galati - Sectia a II-a civila apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata.


10. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.


11. Guvernul, in Dosarul nr. YYYYD/2017, apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata.


12. Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.


C U R T E A,


examinand incheierile de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, rapoartele intocmite de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:


13. Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.


14. Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il reprezinta dispozitiile art. 90 din Codul de procedura civila, care au urmatorul cuprins:


"(1) Cel care nu este in stare sa faca fata cheltuielilor pe care le presupune declansarea si sustinerea unui proces civil, fara a primejdui propria sa intretinere sau a familiei sale, poate beneficia de asistenta judiciara, in conditiile legii speciale privind ajutorul public judiciar.


(2) Asistenta judiciara cuprinde:


a) acordarea de scutiri, reduceri, esalonari sau amanari pentru plata taxelor judiciare prevazute de lege;


b) apararea si asistenta gratuita printr-un avocat desemnat de barou;


c) orice alte modalitati prevazute de lege.


(3) Asistenta judiciara poate fi acordata oricand in cursul procesului, in tot sau numai in parte .


(4) Persoanele juridice pot beneficia de facilitati sub forma de reduceri, esalonari sau amanari pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate pentru actiuni si cereri introduse la instantele judecatoresti, in conditiile legii speciale."


15. In opinia autoarei exceptiei de neconstitutionalitate, dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 1 privind statul roman, art. 15 privind universalitatea, art. 16 privind egalitatea in drepturi, art. 20 referitor la tratatele internationale privind drepturile omului, art. 21 privind accesul liber la justitie, art. 24 privind dreptul la aparare, art. 53 privind restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati si art. 148 privind integrarea in Uniunea Europeana.


16. Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observa faptul ca dispozitiile legale criticate au mai format obiect al controlului de constitutionalitate prin raportare la critici identice cu cele formulate in prezenta cauza de acelasi autor.


17. Prin Decizia nr. 284 din 26 aprilie 2018, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 726 din 22 august 2018, Curtea a retinut ca art. 90 din Codul de procedura civila statueaza cu privire la conditiile de acordare a asistentei judiciare si face trimitere la legile speciale in domeniu, respectiv Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 193/2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 723 din 24 octombrie 2008, si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 392 din 29 iunie 2013.


18. Curtea a retinut ca persoanele fizice beneficiaza de ajutor public judiciar in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila; in schimb, persoanele juridice pot beneficia, in anumite conditii, doar de facilitati sub forma de reduceri, esalonari sau amanari pentru plata taxelor judiciare de timbru, potrivit art. 42 alin. (2)-(4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru. Prin urmare, persoanele juridice nu beneficiaza de prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2008, care vizeaza exclusiv persoanele fizice, ci numai de facilitati in privinta platii taxelor judiciare de timbru.


19. In jurisprudenta sa, Curtea a retinut ca in nicio situatie o persoana juridica nu poate fi beneficiara ajutorului public judiciar (Decizia nr. 221 din 9 mai 2013, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 422 din 11 iulie 2013). Pentru a ajunge la aceasta solutie, Curtea a aratat ca dispozitiile legale potrivit carora numai persoanele fizice pot solicita acordarea ajutorului public judiciar reprezinta optiunea legiuitorului roman, in concordanta cu transpunerea in dreptul intern a prevederilor Directivei 2003/8/CE a Consiliului din 27 ianuarie 2003 de imbunatatire a accesului la justitie in litigiile transfrontaliere prin stabilirea unor norme minime comune privind asistenta judiciara acordata in astfel de litigii, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 26 din 31 ianuarie 2003, prin adoptarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila. Asa fiind, Curtea a constatat ca reglementarile criticate nu contin norme de natura sa ingradeasca accesul liber la justitie si sa afecteze echitabilitatea procesului, fiind conforme scopului stabilit de Directiva 2003/8/CE si, totodata, in deplina concordanta cu normele constitutionale sau conventionale invocate. Totodata, chiar daca au calitatea de parti in cadrul unui litigiu, persoanele juridice si cele fizice nu se pot compara sub aspectul situatiei juridice in care se afla. Pe de alta parte, art. 4 din Constitutie, stabilind criteriile de discriminare, printre care si cel de avere, se refera la cetatenii Romaniei, deci la categoria persoanelor fizice, si nu juridice. De aceea, ratiunea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 consta in inlesnirea accesului la justitie al cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene pentru apararea drepturilor, libertatilor si intereselor lor legitime.


20. In ceea ce priveste desemnarea unui aparator si scutirea de la plata taxei judiciare de timbru, Curtea a retinut faptul ca numai persoanele fizice pot beneficia de acestea in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2008. Persoanele juridice intra sub incidenta Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2013, iar instanta poate acorda facilitati si acestora, in mod exceptional, si in alte cazuri in care se apreciaza, fata de datele referitoare la situatia economico-financiara a persoanei juridice, ca plata taxei judiciare de timbru la valoarea datorata ar fi de natura sa afecteze in mod semnificativ activitatea curenta a persoanei juridice. Persoanele juridice nu se afla in aceeasi situatie cu persoanele fizice, natura juridica diferita a acestora si scopul pentru care este infiintata persoana juridica reprezentand temeiuri suficiente pentru a se aplica un tratament juridic diferit, dar cu mentinerea principiului conform caruia, indiferent de natura persoanei, statul are obligatia pozitiva de a reglementa un cadru juridic care sa cuprinda remedii pentru ca partile sa faca fata cheltuielilor de judecata, exigenta a accesului liber la justitie.


21. Intrucat nu au aparut elemente noi, de natura a schimba jurisprudenta Curtii Constitutionale, solutia si considerentele deciziei mentionate isi pastreaza valabilitatea si in prezenta cauza.


22. Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,


CURTEA CONSTITUTIONALA


In numele legii


D E C I D E:


Respinge, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate ridicata de S.C. L. S.R.L. din Galati in dosarele nr. XXXX/121/2016 al Tribunalului Galati - Sectia a II-a civila, nr. AAAA/121/2017* al Tribunalului Galati - Sectia I civila si nr. BBB/44/2018 al Curtii de Apel Galati - Sectia a II-a civila si constata ca dispozitiile art. 90 din Codul de procedura civila sunt constitutionale in raport cu criticile formulate.


Definitiva si general obligatorie.


Pronuntata in sedinta din data de 14 martie 2019.
Pronuntata de: Curtea Constitutionala


Citeşte mai multe despre:    Codul de Procedura civila    Exceptie de neconstitutionalitate    CCR    Art. 90 NCPC    Taxa judiciara de timbru    Discriminare    Egalitate in drepturi    Dreptul la aparare    Accesul liber la justitie
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Neefectuarea coprespunzatoare a cercetarii disciplinare prealabile Comportamente inadecvate sau nedrepte la locul de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Hartuirea morala la locul de munca. Atingerea personalitatii, demnitatii sau integritatii unei persoane
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Momentul de la care curge termenul de prescriptie al dreptului material la actiune privind plata despagubirilor pentru pagubele produse de salariati
Pronuntaţă de: Tribunalul Arges

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Venituri care nu intra in categoria �veniturilor din alte surse� si care sunt supuse platii contributiei de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 506/20.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Contestatie la raport de distribuire. Distribuirea onorariului de succes al lichidatorului. Ordinea de distribuire a sumelor obtinute din vanzarea bunului obiect al garantiei imobiliare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 168/A din 16.05.2018 a Curtii de Apel Galati

Contestatie tardiva. Apararile pe care le mai poate invoca pensionarul in cadrul unei contestatii, odata ce titlul executoriu este deja pus in executare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.399/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Conflict negativ de competenta generat de obiectul actiunii in materia fondului funciar
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 56 din 18 iunie 2018 a Curtii de Apel Galati

Reorganizarea activitatii prin desfiintarea doar a postului de director. Angajatorul nu a reusit sa dovedeasca masura reorganizarii societatii doar prin desfiintarea unui singur post de director
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 53/12.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Prescriptia dreptului material la actiune. Intreruperea cursului prescriptiei prin plata facturilor emise de creditor. Rezolutiunea unilaterala a contractului. Efecte asupra recunoasterii si intreruperii cursului prescriptiei materiale a dreptului la actiune. Aspectul pozitiv al autoritatii de lucru judecat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 121/12.03.2020Articole Juridice

Executarea silita a institutiilor publice. Recuperarea sumelor datorate prin procedura de validare a popririi
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Nelegalitatea proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor aplicate conform O.U.G. nr. 129/2021
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Termenul in care se accepta si se dezbate succesiunea
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Deschiderea succesiunii si dezbaterea succesiunii. Modalitati de dezbatere a succesiunii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Sarcina probei in litigiile de munca. Reguli si exceptii
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Eroarea judiciara, eroarea de judecata si erorile materiale in procesul civil
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati