Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Donatie facuta statului. Exceptia prescriptiei la actiune

Donatie facuta statului. Exceptia prescriptiei la actiune

  Publicat: 30 Jul 2012       4650 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Contract prin care o persoana, donator, transmite, de regula in mod gratuit si irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun catre o alta persoana, donatar, care il accepta.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin cererea inregistrata la aceasta instanta la data de 01.07.2008, sub nr.8098/301/2008, reclamantii N.C. si G. J. au solicitat in contradictoriu cu paratii Primaria Sectorului 3 Bucuresti prin Primar si Municipiul Bucuresti prin Primar, sa se constate nulitatea absoluta a contractului de donatie nr.11808 din 30.09.1964 incheiat intre defuncta D. E. si fostul Sfat Popular al Raionului Tudor Vladimirescu, cu privire la apartamentul nr.6 situat in Bucuresti, str. Blanari nr.14, corpul B, et.3, sector 3, in suprafata de 77,31 mp impreuna cu cota de teren indiviza, cu cheltuieli de judecata .

Contract prin care o persoana, donator, transmite, de regula in mod gratuit si irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun catre o alta persoana, donatar, care il accepta.
Termen prin care se desemneaza, in mod generic, persoana care, prin efectul unui contract de donatie, dobandeste de la o alta persoana, numita donator, dreptul de proprietate asupra unuia sau mai multor bunuri determinate, in principiu fara contraprestatie.
Consimtamant scris al cumparatorului adresat adresat bancii sale prin care o autorizeaza sa plateasca din contul sau suma de bani cuvenita furnizorului si inscrisa pe documentul de plata.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Contract prin care o persoana, donator, transmite, de regula in mod gratuit si irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun catre o alta persoana, donatar, care il accepta.
Manifestarea hotararii de a incheia actul juridic civil, de a se obliga juridiceste. Formeaza impreuna cu cauza (scopul), vointa juridica.
Depasire a legalitatii,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este un titlu în temeiul caruia persoana pentru care s-a emis face dovada calitatii sale de mostenitor.
Este un titlu în temeiul caruia persoana pentru care s-a emis face dovada calitatii sale de mostenitor.
Este un titlu în temeiul caruia persoana pentru care s-a emis face dovada calitatii sale de mostenitor.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Conducatorul Revolutiei de la 1821 din tara Romaneasca s-a nascut, in satul Vladimiri din Gorj - Oltenia, in familia lui Constantin Ursu. Parintii sai faceau parte din categoria mosnenilor (tarani liberi).
Contract prin care o persoana, donator, transmite, de regula in mod gratuit si irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun catre o alta persoana, donatar, care il accepta.
Conducatorul Revolutiei de la 1821 din tara Romaneasca s-a nascut, in satul Vladimiri din Gorj - Oltenia, in familia lui Constantin Ursu. Parintii sai faceau parte din categoria mosnenilor (tarani liberi).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Parte intr-un raport juridic de obligatie, tinuta sa indeplineasca fata de subiectul activ o prestatie determinata,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Cuprinde regulile care guverneaza organizarea unui stat dat si raporturile dintre acel stat si agentii sai, pe de o parte, si ceilalti participanti la astfel de raporturi juridice, pe de alta.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Contract prin care o persoana, donator, transmite, de regula in mod gratuit si irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun catre o alta persoana, donatar, care il accepta.
Conducatorul Revolutiei de la 1821 din tara Romaneasca s-a nascut, in satul Vladimiri din Gorj - Oltenia, in familia lui Constantin Ursu. Parintii sai faceau parte din categoria mosnenilor (tarani liberi).
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Contract prin care o persoana, donator, transmite, de regula in mod gratuit si irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun catre o alta persoana, donatar, care il accepta.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Conform art. 290 Cod Penal, falsificarea unui inscris sub semnatura privata prin vreunul din modurile aratate in art. 288 (falsul material in inscrisuri oficiale),
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Contract prin care o persoana, donator, transmite, de regula in mod gratuit si irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun catre o alta persoana, donatar, care il accepta.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Procedura juridica prin care un act sau un inscris este recunoscut in mod legal de catre o autoritate notariala.
Manifestarea hotararii de a incheia actul juridic civil, de a se obliga juridiceste. Formeaza impreuna cu cauza (scopul), vointa juridica.
Contract prin care o persoana, donator, transmite, de regula in mod gratuit si irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun catre o alta persoana, donatar, care il accepta.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Manifestarea hotararii de a incheia actul juridic civil, de a se obliga juridiceste. Formeaza impreuna cu cauza (scopul), vointa juridica.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Contract prin care o persoana, donator, transmite, de regula in mod gratuit si irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun catre o alta persoana, donatar, care il accepta.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.

In motivare reclamantii au aratat ca prin actul de vanzare-cumparare cu nr.1093 din 1950 defunctii I. si E. D. au cumparat de la numitul P. C. R. apartamentul nr. 6 din corpul de cladire B et.3 str. Blanari nr.14 compus din doua camere si camera de serviciu cu dependinte, plus cota teren indiviza. Dupa decesul sotului sau, E. D. a fost obligata prin persistente presiuni psihice sa-si doneze proprietatea Sfatului Popular al Raionului Tudor Vladimirescu, primind in schimb o pensie de 250 lei.
Reclamantii arata ca din cuprinsul actului de donatie rezulta ca beneficiarul donatiei, in calitate de donatar a fost Sfatul Popular al Raionului Tudor Vladimirescu, insa acceptarea donatiei a fost facuta de fostul Comitet Executiv al Sfatului Popular al Capitalei care a emis decizia nr.1031/29.03.1964, astfel incat donatara nu a facut un act de acceptare expresa a donatiei, care este astfel lovita de nulitate.
Reclamantii mai arata ca realizarea simultana a acordului de vointe se realizeaza prin prezentarea ambelor parti in fata notarului, unde isi dau consimtamantul si semneaza inscrisul autentic, insa decizia de acceptare a donatiei a fost emisa la 29.03.1964, cu mult inainte de incheierea actului de donatie, respectiv, 30.09.1964.
Reclamantii mai arata ca la incheierea actului de donatie nu a existat un consimtamant valabil exprimat, intrucat donatoarea nu a consimtit liber sa inzestreze statul roman cu apartamentul proprietatea ei, fiind vorba de un abuz al fostului regim comunist.
In drept : art.800, 814, 948 C.civ.
In dovedire a depus la dosar, in copie, act de donatie, decizia nr.1306/19.10.1964, act de vanzare-cumparare, certificat de mostenitor nr.374/1961, certificat de mostenitor nr.195/1963, certificat de mostenitor nr.40/16.04.2007, declaratie de notorietate, Dispozitia nr.491/2002.
Prin intampinarea depusa la dosar la data de 15.09.2008, paratul Municipiul Bucuresti a invocat exceptia prescriptiei la actiune in ceea ce priveste nulitatea donatiei. A aratat ca vicierea consimtamantului este cauza de nulitate relativa si nu absoluta, iar termenul in care se poate cere anularea unui act care a fost lovit de nulitate relativa este de trei ani de la data incetarii violentei.
Pe fondul cauzei a solicitat respingerea actiunii aratand ca acceptarea donatiei s-a facut printr-un act autentic, respectiv decizia intocmita de Sfatul Popular Bucuresti, iar dispozitiile Decretului 478/1954 care deroga de la dreptul comun prevad ca acceptarea donatiilor facute statului roman se poate face de catre Comitetul Executiv al Sfatului Popular al Capitalei.
In drept: art.115-118 C.proc.civ.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Prin actul de vanzare - cumparare nr 1093/ 1950 autorii reclamantilor ( conform certificatului de mostenitor nr 195 / 02.12. 1968 eliberat de Notariatul de Stat Bucuresti , respectiv certificatul de mostenitor nr. 40 / 16 . 04 .2 007 BNP Lotus )I. si E. D. au cumparat de la numitul P .R. apartamentul nr. 6 din corpul de cladire B, etajul 3 situat in Bucuresti , etajul 3 , str. Blanari , nr 14 impreuna cu cota indiviza de teren in suprafata de 77 , 31 mp . La data de 27 septembrie 1960 I. D. a decedat fiind mostenit conform certificatului de mostenitor 374/ 1961 eliberat de Notariatul de Stat al Raionului Tudor Vladimirescu de catre D. E .
La data de 30 septembrie 1964 a fost incheiat actul de donatie autentificat sub nr. 11808/ 1964 prin care D. E. a donat Sfatului Popular al Raionului Tudor Vladimirescu apartamentul nr. 6 din corpul de cladire B, etajul 3 situat in Bucuresti , etajul 3 , str. Blanari , nr 14 impreuna cu cota indiviza de teren in suprafata de 77 , 31 mp .
Asupra exceptiei lipsei calitatiii procesuale pasive a Primariei Sectorului 3 instanta retine ca , calitatea procesuala pasiva presupune identitate intre persoana paratului si cel care este subiect pasiv in raportul juridic dedus judecatii.
Avand in vedere ca finalitatea promovarii prezentei cereri de chemare in judecata este reintoarcerea bunului in patrimoniul mostenitorilor donatoarei, fata de dispozitiile art 21 din Legea 215 / 2001 unitatea adminsitrativ - teritoriala este persoana juridica de drept public cu capacitate juridica deplina si patrimoniu propriu . Astfel in eventualitatea admiterii actiunii , hotararea trebuie sa fie opozabila detinatorului actual al bunului , in speta Municipiul Bucuresti si nu Primaria Sectorului 3 care este o structura functionala fara personalitate juridica .
Pentru toate aceste motive instanta urmeaza sa admita exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Primariei Sectorului 3 si sa respinga cererea ca fiind formulata impotriva acestui parat ca fiind introdusa impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva.
Asupra fondului cauzei instanta retine ca actiunea in anularea donatiei este neintemeiata.
Potrivit art 2 din Decretul nr. 478/ 1954 privitor la donatiile facute statului , donatiile oferite sfaturilor populare se accepta dupa caz de comitetul executiv al sfatului popular regional sau de Comitetul Executiv al Sfatului Popular a Capitalei Republicii Populare Romane.
Or , actul de donatie autentificat sub nr. 11808/ 30 . 09. 1964 a fost intocmit cu respectarea prevederilor actelor normative in vigoare la acel moment , respectiv donatia a fost acceptata prin Decizia nr . 1031 / 1964 a Comitetului executiv al Sfatului Popular al Capitalei pentru donatarul Staful Popular al Raionului Tudor Vladimirescu .
Pe cale de consecinta o astfel de decizie trebuia emisa in prealabil de Comitetul Executiv al Capitalei pentru ca actul de donatie sa poata fi incheiata in mod valabil.
Asadar sustinerile reclamantilor potrivit carora donatia fost acceptata de alta persoana decat donatarul , respectiv acordul de vointe nu s-a realizat simultan deoarece a fost emisa deoarece actul de acceptare a fost emis anterior, apar ca neintemeiate deoarece autoritatile statului trebuiau sa se conformeze actului normativ in vigoare , aplicabil situatiei date , respectiv Decretul 478 / 1854 care cuprindea norme speciale derogatorii de la dreptul comun .
Instanta retine ca prin cererea introductiva reclamanti au solicitat sa se constate de asemenea nulitatea absoluta pentru lipsa consimtamantului donatoarei D.E. la incheierea actului juridic bilateral. Consimtamantul reprezinta manifestarea de vointa a unei persoane in vederea formarii unui act juridic. Lipsa totala a acestuia in cazul unui act autentic poate fi dovedita exclusiv prin procedura inscrierii in fals . Sarcina probatiunii incumba in conformitate cu art 1169 C.civ contestatarului valabilitatii actului juridic atacat (in speta , reclamantii in calitate de mostenitori ai donatoarei ). Instanta observa ca reclamantii, prin probele administrate, nu au reusit sa rastoarne prezumtia de valabilitate a contractului de donatie autentificat, in ceea ce priveste existenta manifestarii de vointa a donatoarei. Nu trebuie confundata existenta consimtamantului (constatata de notar prin propriile simturi, ca urmare a semnarii actului juridic de catre parti, astfel cum rezulta si din incheierea de autentificare a susmentionatului contract), cu prezumtia de valabilitate de care se bucura acesta pana la proba contrara ( pentru a fi valabil consimtamantul trebuie sa provina de la o persoana cu discernamant, trebuie sa fie exprimat cu intentia de a produce efecte juridice, trebuie sa nu fie alterat de vicii). Astfel probatiunea reclamantilor s-a axat pe dovedirea faptului ca la incheierea actului nu a existat un consimtamant valabil , respectiv niciodata donatoarea nu a consimtit liber la incheierea contractului de donatie manifestarea de vointa fiind facuta cu o rezerva mintala cunoscuta de destinatarul acestuia , fapt ce presupune de plano existenta unui consimtamant dat.
Este drept ca motivele invocate pot duce la anularea contractului, fiind vorba despre o nulitate relativa, insa instanta ,conform principiului disponibilitatii, este tinuta de cauza actiunii introductive. Cauza reprezinta situatia de fapt calificata juridic de catre parte . Reclamantii si-au precizat in mod neechivoc actiunea invocand lipsa totala a consimtamantului donatoarei la data incheierii contractului, aspect pe care nu au reusit sa-l probeze.
Fata de faptul ca sanctiunea nulitatii absolute nu poate lovi actul juridic pentru lipsa consimtamantul decat in absenta oricarei forme de exteriorizare a hotararii de incheiere a actului in cauza, instanta apreciaza ca acest motiv de constatare a nulitatii actului de donatie autentificat sub nr. 11808/ 30 . 09. 1964 este nefondat .
Pentru toate aceste motive instanta urmeaza sa respinga cererea de chemare in judecata ca neintemeiata.
Pronuntata de: Judecatoria Sector 3 - Sentinta civila nr. 11171 din data 02.12.2008


Citeşte mai multe despre:    Decretul 478/1854    Nulitate absoluta    Contract de donatie    Donatar    Certificat de mostenitor    Judecatoria Sectorului 3    Exceptia prescriptiei la actiune    Legea 215/2001    Decretul 478/1954
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Suspendarea de drept a raportului de serviciu nu poate opera in cazul in care este necesar a se evalua de catre angajator infractiunea pentru care s-a dispus trimiterea in judecata
Pronuntaţă de: Tribunalul Arges - Sentinta civila nr. 292/2020

Stabilirea unei clauze penale prin Contractul individual de munca. Nulitate absoluta partiala
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL PITESTI - DECIZIA CIVILA nr. 2493/20.05.2019

Raportul de audit al Curtii de Conturi nu reprezinta titlu executoriu pentru recuperarea prejudiciului de la salariat
Pronuntaţă de: Tribunalul Brasov - Sentinta civila nr. 1053/2020

Viciile de nelegalitate ale deciziei de sanctionare nu pot fi complinite prin trimitere la acte exterioare deciziei de sanctionare
Pronuntaţă de: Tribunalul Galati - Sentinta civila nr. 56/2019

Constituie abuz de drept anularea deciziei de concediere pe motiv ca salariatul se afla in concediu medical. Necomunicarea dovezii concediului medical
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 2342/2020

Omisiunea inscrierii in concret a motivelor de fapt si de drept. Nulitatea absoluta a deciziei de concediere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 3581/2019

Descrierea faptei trebuie sa corespunda necesitatii de a se aprecia, prin prisma acesteia, legalitatea si temeinicia sanctiunii disciplinare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 5976/2019

Pentru a fi considerata abatere disciplinara, fapta salariatului trebuie sa se rasfranga negativ asupra relatiilor de munca, ordinii si disciplinei la locul de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizia civila nr. 640/2020

Lipsa convocarii salariatului la cercetarea disciplinara. Nulitatea absoluta a deciziei de sanctionare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CONSTANTA– Decizia nr. 170/30.06.2020

Cercetarea disciplinara, ascultarea si verificarea sustinerilor facute de salariat sunt obligatorii. Nulitatea absoluta a deciziei de concediere
Pronuntaţă de: Tribunalul Galati - Sentinta civila nr. 378/2020Articole Juridice

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Evitati abuzurile! Informati-va despre suspendarea, modificarea si incetarea contractului individual de munca!
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

C.C.R: Respingerea motivata a probelor nu aduce atingere oralitatii, nemijlocirii si contradictorialitatii.
Sursa: Irina Maria Diculescu

Concedierea salariatilor. Consecintele nerespectarii termenului de preaviz
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

Refuzul salariatului de a efectua examinarea medicala periodica. Optiunile angajatorului
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim