Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Incuviintarea dobandirii personalitatii juridice

Incuviintarea dobandirii personalitatii juridice

  Publicat: 10 Aug 2012       2705 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Pe rol fiind solutionarea cauzei civile privind pe petenta K.H.(persoana imputernicita), pentru incuviintarea dobandirii personalitatii juridice de catre „ASOCIATIA D.R.T.E.”, avand ca obiect acordare personalitate juridica in temeiul OG nr. 26/2000, modificata ulterior.

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Totalitatea bunurilor mobile si imobile, precum si a altor valori cu care un asociat participa la constituirea sau majorarea capitalului social al unei societati comerciale.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Puterile publice existente in stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Grupare de persoane fizice sau juridice organizata pe baza unui statut in vederea realizarii unui scop comun (stiintific, cultural, artistic, sportiv).
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Apartenenta persoanei la o anumita natiune.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,

Prin cererea inregistrata la aceasta instanta sub numarul a€¦/326/2011 din data de decembrie 2011, petenta K.H., domiciliata in orasul G., judetul Harghita, in calitate de persoana imputernicita, a solicitat incuviintarea dobandirii personalitatii juridice de catre ``ASOCIATIA D.R.T.E.``, cu sediul in municipiul X., judetul Harghita, infiintata conform Actului Constitutiv si Statutului, autentificate sub nr. 2420, respectiv nr. 2421 din data de decembrie 2011, de catre BNP P.M-N din G., judetul Harghita.
Cererea a fost intemeiata in drept pe dispozitiile OG 26/2000.
Cererea a fost legal timbrata cu 19,00 lei taxa judiciara de timbru conform chitantei nr. 505-339-0045 din data de 05 decembrie 2011 si timbru judiciar de 0,3 lei, anulate la dosar.
La dosarul cauzei a fost administrata proba cu inscrisuri, fiind depuse actul constitutiv si statutul asociatiei, dovada varsamantului patrimoniului social de 3.500 ron, aport in numerar, depus de membrii fondatori, dovada sediului social al asociatiei, respectiv contractul de comodat incheiat la data de 05 decembrie 2011, dovada disponibilitatii denumirii eliberata de Serviciul comunicare si relatii publice din cadrul Ministerului Justitiei, precum si certificatele de cazier fiscal, hotararile nr. 59, 17, 648, 193, 298, 60, 70 din data de 05 decembrie 2011 si certificatele de inregistrare la ONRC-ORC de pe langa Tribunalul Harghita ale fiecarei societati ce are calitatea de membru fondator al asociatiei, respectiv ale SC A.P.C. SRL, SC F.I. SRL, SC G.C. SRL, SC I.F. SRL, SC M.E. SRL, SC M.T. SRL si SC T.X. SRL.
Analizand cererea de fata prin prisma motivelor invocate si a probelor administrate, instanta retine urmatoarele:
Prin Actul Constitutiv si Statutul, autentificate sub nr. 2420, respectiv nr. 2421 din data de 06 decembrie 2011, de catre BNP P.M-N. din G., judetul Harghita, membrii fondatori in numar de 7 persoane juridice, conform Actului Constitutiv si procesului verbal incheiat cu ocazia desfasurarii sedintei de constituire a asociatiei din data de decembrie 2011, au constituit asociatia denumita ``Asociatia D.R.T.E.``, cu sediul in municipiul X., judetul Harghita, rezultat din contractul de comodat incheiat pe durata nedeterminata, la data de 05 decembrie 2011, intre numitii P.R. si Asociatia D.R.T.E., membrii fondatori ai asociatiei fiind SC A.P.C. SRL, SC F.I. SRL, SC G.C. SRL, SC I.F. SRL, SC M.E. SRL, SC M.T. SRL si SC T.X. SRL, iar ca persoana imputernicita pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale de infiintare a asociatiei fiind numita K.H., conform procurii autentificate sub nr. 2422 din decembrie 2011, de catre BNP P.M-N. din G..
Instanta constata ca a fost eliberata si dovada disponibilitatii denumirii sub nr. 105468 din data de noiembrie 2011 de catre Ministerul Justitiei - Serviciul Comunicare si Relatii Publice, denumirea fiind rezervata pana in data februarie 2012.
Din actul de constituire si statut, rezulta ca asociatia are ca scop principal promovarea si protejarea interselor specifice ale societatilor comerciale care au ca obiect de activitate industrializarea lemnului din Regiunea Transilvania Est, precum si asigurarea reprezentarii lor in raporturile cu autoritatile publice si persoanele juridice de drept privat, in conformitate cu actele normative in vigoare si prevederilor statutului asociatiei.
Obiectul de activitate al asociatiei, in vederea realizarii scopului propus, consta in desfasurarea activitatilor prevazute in statutul asociatiei la art. 6 lit. a-ee, care face parte integranta din prezenta incheiere civila.
Patrimoniul social initial al asociatiei este de 3.500 ron, conform chitantei de depunere in numerar la Banca Transilvania-Agentia G., din data de decembrie 2011 (fila 3), destinat in exclusivitate realizarii scopului si obiectului sau de activitate urmarit.
Prin actul de constituire si statut s-au ales organele de conducere si control ale asociatiei.
Potrivit art. 8 alin. 1 lit. b din OG nr. 75/2001 potrivit caruia ``Prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligatorie in urmatoarele situatii: la solicitarea inscrierii asociatiilor si fundatiilor in Registrul asociatiilor si fundatiilor de catre asociatii sau membrii fondatori ai acestora``.
La dosar au fost depuse la dosar fisele de cazier fiscal, hotararile nr. 59, 17, 648, 193, 298, 60, 70 din data de 05 decembrie 2011 si certificatele de inregistrare la ONRC-ORC de pe langa Tribunalul Harghita ale fiecarei societati ce are calitatea de membru fondator al asociatiei, respectiv ale SC A.P.C. SRL, SC F.I. SRL, SC G.C. SRL, SC I.F. SRL, SC M.E. SRL, SC M.T. SRL si SC T.X. SRL.
Exercitarea actelor si faptelor de catre asociatie ca persoana juridica de drept privat de nationalitate romana, pentru realizarea scopului si obiectului sau de activitate propuse, se va face numai cu respectarea statutului, actului constitutiv si a prevederilor actelor normative in vigoare care reglementeaza fiecare domeniu de activitate din cele prevazute in scopul si obiectul sau de activitate .
Statutul adoptat de catre membrii fondatori cuprinde reglementari privind: denumirea, forma juridica, respectiv persoana juridica de drept privat, fara scop patrimonial, apolitica si non-guvernamentala, sediul social, durata de functionare, scopul si obiectivele de activitate, patrimoniul asociatiei, membrii asociatiei-dobandirea si pierderea calitatii de asociat, drepturile si obligatiile membrilor asociatiei, structura organizatorica, consiliul director, angajatii asociatiei, semnarea valabila a actelor, contractare de imprumuturi si dobandirea de avere mobila sau imobila, modificarile statutului, dizolvarea si lichidarea asociatiei si dispozitii finale, prevederi ce se completeaza cu cele ale OG nr. 26/2000, modificata si completata ulterior.
Astfel, din analiza reglementarilor cuprinse in statut, se demonstreaza ca asociatia are o structura interna proprie, un patrimoniu social distinct, destinat realizarii scopului sau propus la data constituirii.
Din documentatia prezentata, instanta retine ca asociatia s-a constituit si va functiona in cadrul de reglementare existent stabilit prin OG nr. 26/2000, modificata ulterior, cu privire la asociatii si fundatii, iar clauzele actului de constituire si ale statutului urmeaza a fi interpretate in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Asa fiind, fata de considerentele aratate, instanta apreciaza intemeiata cererea, urmand a o admite, astfel va incuviinta dobandirea personalitatii juridice de catre ``Asociatia D.R.T.E.``, avand sediul in municipiul X., judetul Harghita.
Instanta va dispune ca, dupa ramanerea irevocabila a prezentei, un exemplar din incheiere se va comunica Administratiei Financiare a municipiului X. si un alt exemplar insotit de doua exemplare in copie legalizata din statut si act constitutiv, se va comunica Ministerului Justitiei, conform dispozitiilor art. 74 alin.1 din OG 26/2000 si va dispune inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor al Judecatoriei X..


Instanta:


Admite cererea formulata de petenta K.H.(persoana imputernicita), domiciliata in orasul G., judetul Harghita si, in consecinta:
Incuviinteaza dobandirea personalitatii juridice de catre ``ASOCIATIA D.R.T.E.``, cu sediul in municipiul X., judetul Harghita, infiintata conform Actului Constitutiv si Statutului, autentificate sub nr. 2420, respectiv nr. 2421 din data de decembrie 2011, de catre BNP P.M-N. din G., judetul Harghita.
Dispune, ca dupa ramanerea irevocabila a prezentei hotarari, un exemplar insotit de doua exemplare in copie legalizata din Statut si Actul Constitutiv, se fie comunicat cu Ministerului Justitiei, iar un alt exemplar sa fie comunicat Administratiei Financiare X..
Dispune inscrierea asociatiei in Registrul special al asociatiilor si fundatiilor al Judecatoriei X..
Pronuntata de: Judecatoria Toplita - Sentinta civila nr. 2677 din data 08.12.2011


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Toplita    Personalitate juridica    Contract de comodat    OG 75/2001    Certificat de inregistrare    OG 26/2000
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Act emis de seful unei misiuni civile a Uniunii Europene. Lipsa caracterului de act administrativ
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 84 din 22 ianuarie 2016

ICCJ-dezlegare chestiune de drept. Intreprinderea individuala nu are calitatea de persoana juridica si nu poate raspunde penal in conditiile art. 135 Cod penal
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Conditiile si efectele competentei teritoriale alternative
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1718 din 19 iunie 2015

Ucidere din culpa. Nerespectarea dispozitiilor legale privind circulatia pe drumurile publice. Achitare gresita.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Tg Mures Decizie 6/R (06.01.2006)

Ucidere din culpa. Nerespectarea dispozitiilor legale privind circulatia pe drumurile publice. Achitare gresita.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Tg Mures Decizie 6/R (06.01.2006)

Ucidere din culpa. Nerespectarea dispozitiilor legale privind circulatia pe drumurile publice. Achitare gresita.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Tg Mures Decizie 6/R (06.01.2006)

Admisibilitatea cererii de excludere a asociatului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia comerciala, Decizia nr. 132 din 13 ianuarie 2011

Anulare autorizatie de constructie. Necesitatea definirii cadrului procesual
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 448 din data 03.03.2011

Drepturi salariale. Lipsa calitatii procesuale active a Curtii de Conturi a Romaniei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr. 834 din data 25.02.2011

Ordonanta presedintiala. Suspendare act administrativ
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr. 3456 din data 03.05.2012Articole Juridice

Repartizarea normei de munca si a timpului de lucru al medicilor. Dispozitii legale incidente
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Societatea comerciala cu raspundere limitata. Particularitati. Infiintarea si inregistrarea in registrul comertului
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Constituirea unei fundatii. Patrimoniu si documente necesare
Sursa: Irina Maria Diculescu

Autonomia locala. Principiu al administratiei publice in Noul Codul Administrativ (IV)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Numarul minim de salariati pentru constituirea unui sindicat – o incalcare a dreptului la libera asociere?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Sediu profesional adjudecat, proprietate, a Cabinetului de avocat. Inscrierea in Cartea funciara
Sursa: Lect. univ. dr. Claudiu Constantin DINU | UNBR