din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1797 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Drepturi salariale. Lipsa calitatii procesuale active a Curtii de Conturi a Romaniei

Drepturi salariale. Lipsa calitatii procesuale active a Curtii de Conturi a Romaniei

  Publicat: 08 Nov 2012       3748 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Prin Sentinta civila nr. 3425 din 29.07.2010 a Tribunalului Salaj s-a admis actiunea formulata de catre reclamanta DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR SALAJ si s-a dispus anularea masurilor dispuse la lit. B din dispozitivul Deciziei nr. 31 din 05.11.2009 emisa de catre Directorul Camerei de Conturi Salaj.

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ suprem de control financiar si de jurisdictie financiara,care functioneaza pe lenga Parlamentul Romaniei.
Organ de stat sau al unitatii administrativ-teritoriale care actioneaza in regim de putere publica pentru satisfacerea unui interes public.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ suprem de control financiar si de jurisdictie financiara,care functioneaza pe lenga Parlamentul Romaniei.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Organ suprem de control financiar si de jurisdictie financiara,care functioneaza pe lenga Parlamentul Romaniei.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Organ suprem de control financiar si de jurisdictie financiara,care functioneaza pe lenga Parlamentul Romaniei.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organ suprem de control financiar si de jurisdictie financiara,care functioneaza pe lenga Parlamentul Romaniei.


Pentru a hotari astfel instanta de fond a retinut ca in stabilirea masurilor prevazute la lit. B din decizie organul de control a pornit de la premisa nelegalitatii unor clauze contractuale ignorand cu desavarsire starea de fapt si de drept care a condus la acordarea unor drepturi speciale in favoarea angajatilor reclamantei, respectiv existenta unui acord colectiv de munca si a unui contract colectiv de munca perfect valabile atata vreme cat nu au fost desfiintate sau modificate.


A retinut instanta de fond si existenta unor hotarari judecatoresti irevocabile prin care au fost stabilite drepturile salariale.


Impotriva acestei hotarari a declarat recurs parata Curtea de Conturi a Romaniei solicitand modificarea hotararii atacate cu consecinta respingerii actiunii introductive.


In motivarea recursului recurenta arata ca autoritatea publica reclamanta a acordat angajatilor sai drepturi salariale in afara cadrului legal subliniind ca este de esenta regimului juridic al drepturilor salariale ale personalului bugetar faptul ca acestea se stabilesc exclusiv prin lege.


Reclamanta a formulat intampinare prin care a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale a recurentei, iar in privinta fondului a solicitat respingerea recursului.


Analizand recursul formulat prin prisma exceptiei invocate, Curtea retine urmatoarele considerente:


Reclamanta a solicitat, in contradictoriu cu Camera de conturi Salaj, anularea unor masuri dispuse de catre parata, prin actele intocmite de catre aceasta din urma.


Acesta este cadrul procesual fixat de catre reclamanta, pe parcursul judecatii cauzei in prima instanta fiind citata Curtea de Conturi a Romaniei-Camera de Conturi Salaj de la sediul situat in municipiul Zalau, aceasta mentiune aparand si in dispozitivul sentintei recurate.


Aceasta parte nu si-a delegat reprezentant in instanta si nici nu a depus la dosar vreo pozitie procesuala prin care sa fi invocat lipsa capacitatii sale procesuale de folosinta, dedusa din imprejurarea ca aceasta institutie nu are personalitate juridica sau faptul ca este reprezentata in litigiile aflate pe rolul instantelor de judecata de catre Curtea de Conturi a Romaniei, solicitand citarea acesteia, in calitate de mandatar si comunicarea catre Curte a intampinarii depuse de catre parati.


Acestea sunt premisele de la care a pornit instanta in analizarea admisibilitatii prezentei cai de atac, considerandu-se ca nu poate fi retinuta nici imprejurarea ca recurenta ar fi actionat in calitate de reprezentant legal al emitentului actului de sesizare, chiar daca Curtea de Conturi a Romaniei este o singura institutie, care isi exercita functiile prin camerele de conturi judetene.


Dupa cum s-a aratat in doctrina, calitatea procesuala presupune existenta unei identitati intre reclamant si cel care este titularul dreptului din raportul juridic dedus judecatii, precum si intre parat si cel obligat in acelasi raport juridic.


Instanta de control judiciar trebuie sa stabileasca, in privinta calitatii procesuale a partilor, daca acestea au participat la judecata in prima instanta, pentru ca numai persoanele care au fost parti in proces au calitatea de a declara recurs impotriva hotararii de fond .


In privinta altor subiecte de drept care nu au fost parti in proces la fond, s-a retinut ca nu au calitatea de a declara recurs impotriva unei hotarari care a solutionat un litigiu intre alte persoane si care, in aceste conditii, nu le este opozabila.


S-a concluzionat in sensul in care dispozitiile legale care reglementeaza caile de atac se refera numai la promovarea lor de catre parti, adica de persoanele care au participat la judecata pricinii.


In aceste conditii, recursul nu poate fi interpretat de catre instanta in sensul in care recurenta ar fi actionat ca reprezentant legal al emitentului actului de sesizare, intrucat, pe de o parte, nu s-a relevat in sustinerea acestei pozitii procesuale nici un temei legal care sa justifice o astfel de abordare, iar, pe de alta parte, in cererea de recurs nu s-a relevat faptul ca recurenta actioneaza in calitate de reprezentant al reclamantei.


Or, daca in cererea pe care o face, reprezentantul nu-si arata calitatea, el este presupus ca a actionat in nume propriu si nu mai poate pretinde ulterior ca lucreaza ca mandatar, pozitia unanima a doctrinei fiind in sensul in care, in aceste cazuri, cererea va fi respinsa ca fiind formulata de o persoana lipsita de calitate procesuala, de vreme ce reprezentantul nu este titularul dreptului din raportul juridic dedus judecatii, respectiv nu a fost parte in proces la fond .


Coroborand aceste aspecte, rezulta ca exceptia de inadmisibilitate a recursului, derivand din lipsa calitatii procesuale active a Curtii de Conturi a Romaniei, este pe deplin intemeiata, urmand a fi admisa in consecinta, avand drept urmare respingerea recursului.


Pentru a dispune astfel, s-a luat in considerare si faptul ca recurenta nu si-a dezvaluit calitatea de reprezentant al titularei actului de sesizare prin memoriul de recurs formulat, iar sustinerile conform carora aceasta din urma nu ar avea personalitate juridica nu sunt relevante, cu atat mai mult cu cat situatia din speta poate fi asimilata institutiei ``capacitatii de drept administrativ``.


In consecinta, fata de cele mentionate anterior se va respinge recursul declarat de CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI impotriva sentintei civile nr. 3435 din 29.07.2010, a Tribunalului Salaj, ce va fi mentinuta in intregime.

Pronuntata de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr. 834 din data 25.02.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Cluj    Angajat    Angajator    Exceptia de inadmisibilitate    Drept administrativ    Personalitate juridica    Lipsa capacitatii procesuale de folosinta    Mandatar    Contract colectiv de munca    Acord colectiv de munca    Curtea de Conturi a Romaniei    Drepturi salariale    Salariat    Personal bugetar    Exceptia lipsei calitatii procesual
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Restituirea sumelor incasate de salariat ca urmare a interpretarii eronate a prevederilor legale privind salarizarea
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Neefectuarea coprespunzatoare a cercetarii disciplinare prealabile Comportamente inadecvate sau nedrepte la locul de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Acordarea drepturilor salariale prevazute in contractul colectiv de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Greva, context in care angajatorul poate dispune concedierea salariatilor?
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Desfiintarea locului de munca presupune probleme financiare reale ale angajatorului
Pronuntaţă de: Tribunalul BucurestiArticole Juridice

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de cresa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor culturale in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor cadou in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de masa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Model contract de munca 2024. CIM editabil 2024!
Sursa: EuroAvocatura.ro

Nu constituie discriminare interzicea purtarii vizibile a semnelor religioase, filozofice sau spirituale in cazul in care se aplica in mod general si nediferentiat tuturor lucratorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati