Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Calculul gresit al debitelor. Radierea inscrierii in Cartea Funciara

Calculul gresit al debitelor. Radierea inscrierii in Cartea Funciara

  Publicat: 07 Sep 2012       5948 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Art. 1722 Cod civil - drept recunoscut unui creditor, decurgand din calitatea creantei sale de a fi preferat celorlalti creditori, chiar daca acestia sunt ipotecari
Prin sentinta civila nr.16596/27.10.2009 pronuntata in dosarul nr. 26466/212/2009 Judecatoria Constanta a respins ca neintemeiata plangerea formulata de petentul V.I. impotriva incheierii prin care s-a notat privilegiu prioritar asupra imobilului situat in Constanta, str.Aleea Heracleea nr.3, bl S1, sc D, et 3, ap 73, aratand in motivare ca notarea privilegiului prioritar s-a facut la cererea Asociatiei de proprietari si in baza actelor depuse de aceasta, respectiv listele de plata, cu respectarea dispozitiilor art.51 din legea 230/2006 si ale art.55 din Legea 7/1996.

Grupare de persoane fizice sau juridice organizata pe baza unui statut in vederea realizarii unui scop comun (stiintific, cultural, artistic, sportiv).
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
1. Datoria persoanei creditate.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Grupare de persoane fizice sau juridice organizata pe baza unui statut in vederea realizarii unui scop comun (stiintific, cultural, artistic, sportiv).
Grupare de persoane fizice sau juridice organizata pe baza unui statut in vederea realizarii unui scop comun (stiintific, cultural, artistic, sportiv).
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Art. 1722 Cod civil - drept recunoscut unui creditor, decurgand din calitatea creantei sale de a fi preferat celorlalti creditori, chiar daca acestia sunt ipotecari
Art. 1722 Cod civil - drept recunoscut unui creditor, decurgand din calitatea creantei sale de a fi preferat celorlalti creditori, chiar daca acestia sunt ipotecari
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Art. 1722 Cod civil - drept recunoscut unui creditor, decurgand din calitatea creantei sale de a fi preferat celorlalti creditori, chiar daca acestia sunt ipotecari
Sintagma ce desemneaza ipotecile constituite ex lege (ipoteci legale propriu-zise), ca si ipotecile conventionale a caror obligatie de constituire rezulta din lege.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Mijloc de publicitate a dreptului real de ipoteca, constand in inscrierea ipotecii in cartea funciara sau intr-un registru special de evidenta tinut de judecatoria in raza careia se afla imobilul ipotecat, in scopul de a face ipoteca opozabila tertilor si de a determina rangul ipotecii.
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Organizatie a proprietarilor apartamentelor dintr-o cladire
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel

Sustinerile petentului au fost inlaturate, pe motiv ca sunt aparari de fond facute impotriva debitului retinut de catre asociatie si ca in procedura plangerii de carte funciara nu se poate verifica legalitatea sumelor retinute ca debit de catre asociatie, ci doar daca notarea in cartea funciara s-a facut in conformitate cu dispozitiile legale.
In termen legal, impotriva sentintei civile mentionate mai sus a declarat recurs petentul, aratand in motivare ca debitul de 201,25 lei nu reprezinta cota de contributie lunara restanta, cum s-a precizat in listele depuse de Asociatie, ci a fost creat eronat in luna decembrie 2003 de catre presedinte, fara respectarea art.19 pct.4 si art.46 din Legea nr.400/2003.
A precizat recurentul ca documentele intocmite de Asociatie se refera la reparatiile la acoperis si prezinta erori de continut, potrivit inscrisurilor atasate cererii de recurs, nearatandu-se din ce se compune suma de platit pentru fiecare din cei 4 proprietari, desi in dosar apar mentionate 4 sume diferite.
S-a mai aratat ca documentele prezentate sunt contradictorii si nu duc la stabilirea unei pagube materiale certe, iar la dosar nu exista documnete doveditoare ale sumelor incasate de la ceilalti 3 proprietari.
Totodata, considerand ca presedintele asociatie a actionat cu rea credinta, pentru a-i crea o imagine negativa fata de proprieatri, recurentul-petent a soliciat despagubiri morale.
In sustinerea motivelor de recurs, a depus inscrisuri .
La termenul de judecata din 04.03.2010, avand in vedere obiectul actiunii si disp.art.282 alin.1 c.proc.civ., tribunalul a calificat apel calea de atac exercitata in cauza.
Examinand legalitatea si temeinicia sentintei civile atacate prin prisma motivelor de apel, in conformitate cu disp.art.295 alin.1 C.proc.civ., tribunalul retine urmatoarele:
Potrivit art.51 alin.1 din Legea 230/2007 ``Asociatia de proprietari are un privilegiu imobiliar cu rang prioritar asupra apartamentelor si altor spatii proprietati individuale ale proprietarilor din condominiu, precum si un privilegiu asupra tuturor bunurilor mobile ale acestora, pentru sumele datorate cu titlu de cota de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari, dupa cheltuielile de judecata datorate tuturor creditorilor in interesul carora au fost facute``, iar in alineatul 2 al aceluiasi articol se arata ca ``privilegiul se inscrie in registrul de publicitate imobiliara al judecatoriei, la cererea presedintelui asociatiei de proprietari, pe baza extraselor de pe ultima lista lunara de plata a cotelor de contributie din care rezulta suma datorata cu titlu de restanta. Privilegiul se radiaza la cererea presedintelui asociatiei de proprietari sau a proprietarului, pe baza chitantei ori a altui inscris prin care asociatia confirma plata sumei datorate``.
In conformitate cu prevederile art.55 alin.4 din legea 7/1996 ``In toate cazurile cand prin lege se acorda un privilegiu imobiliar sau o ipoteca legala pentru garantarea vreunui drept sau creante, acestea se vor inscrie din oficiu in cartea funciara, cu exceptia situatiei in care partile renunta in mod expres la acest beneficiu; inscrierea privilegiului sau a ipotecii legale se face, de regula, in temeiul inscrisului din care rezulta creanta privilegiata sau care confera dreptul de a lua o inscriptie ipotecara.``
In cauza, inscrierea privilegiului imobiliar in favoarea Asociatiei de Proprietari s-a efectuat de catre OCPI Constanta cu respectarea dispozitiilor legale enumerate anterior, incheierea impotriva careia s-a formulat plangere de catre debitorul apelant avand la baza extrasele de pe ultima lista lunara de plata a cotelor de contributie, din care rezulta ca suma datorata de acesta cu titlu de restanta este de 348,57 lei si se compune din suma de 201,25 lei-lucrari reparatii la partile comune si suma de 147,32 lei-penalitati de intarziere.
Procedura de inscriere in cartea funciara a privilegiului in temeiul dispozitiilor Legii nr.7/1996 avand caracter necontencios, oficiul investit cu inscrierea, precum si instanta investita cu verificarea incheierii prin care s-a dispus respectiva inscriere, nu au a verifica decat legalitatea procedurii de inscriere, nu si apecte ce tin de fondul dreptului a carui garantare se asigura prin inscrierea privilegiului.
In aceste conditii, in mod just a apreciat instanta de fond ca apararile invocate de petent (si reiterate in calea de atac), aparari ce vizeaza exclusiv valabilitatea creantei constatate prin inscrisurile in baza carora s-a facut inscrierea privilegiului, nu pot fi valorificate in cadrul plangerii impotriva incheierii de carte funciara prin care s-a dispus inscrierea privilegiului.
Legalitatea sumelor ce-i sunt imputate de Asociatia de proprietari cu titlu de restanta la cheltuielile comune si penalitati de intarziere poate fi stabilita numai in conditii de contradictorialitate, intr-o eventuala actiune in instanta avand ca finalitate constatarea inexistentei debitului si, implicit, radierea inscrierii efectuate in cartea funciara. Prin urmare, inscrierea privilegiului imobiliar cu rang prioritar asupra apartamentului apelantului-petent va avea eficienta atata timp cat nu s-a notat radierea (nu anularea) acesteia, intemeiata pe o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila.
Numai in conditiile aratate mai sus (in cadrul unei proceduri contencioase) ar putea fi formulata si cererea privind acordarea de daune morale. Oricum, in raport de prevederile art.294 alin.1 C.proc.civ., aceasta cerere nu ar fi putut fi luata in considerare direct in apel.
Pentru argumentele expuse si in temeiul disp.art.296 C.proc.civ., se va respinge apelul ca nefondat.
Pronuntata de: Tribunalul Constanta - Decizie nr. 103 din data 04.03.2010


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Constanta    Judecatoria Constanta    Legea 230/2007    Legea 230/2006    Legea 7/1996    Pagube materiale    Despagubiri morale    Asociatia de proprietari    Carte funciara    Legea 400/2003
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Pensionarii militari decorati cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Accesiune reala imobiliara artificiala. Actiuni in constatare formulate, succesiv, cu privire la aceeasi suprafata de teren
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1883 din 7 octombrie 2020

Termenul legal de contestare a unei decizii de sanctionare disciplinara. 30 sau 45 de zile de la comunicare. Paralelism legislativ
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Constanta - Decizia civila nr. 27 din data de 21.01.2020

Lipsa caracterului penal al faptei, raportata la valoarea derizorie a folosului obtinut
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 29/RC/2020

Dezbaterile in fata completului de divergenta pot avea ca obiect exclusiv chestiunea cu privire la care instanta a constatat ivirea divergentei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia I civila, decizia nr. 1626 din 3 octombrie 2019

Sumele destinate platii drepturilor salariale, aflate in conturi deschise la unitatile de trezorerie si societati bancare, nu pot face obiectul executarii silite prin poprire
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ. Fals in inscrisuri sub semnatura privata. Continutul infractiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Competenta teritoriala de solutionare a cauzei in materia conflictelor de munca
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia nr. 187 din 30 ianuarie 2019Articole Juridice

Diferentierea termenelor de solutionare a cererilor de restituire a imobilelor preluate abuziv si egalitatea in drepturi
Sursa: Irina Maria Diculescu