Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Constatarea incadrarii in locuri de munca in conditii deosebite. Eliberarea adeverintelor si efectuarea mentiunilor corespunzatoare in carnetul de munca

Constatarea incadrarii in locuri de munca in conditii deosebite. Eliberarea adeverintelor si efectuarea mentiunilor corespunzatoare in carnetul de munca

  Publicat: 15 Sep 2012       14966 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Dovada scrisa prin care
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Prin cererea inregistrata la data de 29.09.2010, pe rolul Tribunalului Dolj, Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, reclamantii AS, BC, CV, NV, PM, au chemat in judecata pe parata SC Electroputere SA , solicitand instantei ca prin hotararea ce va pronunta sa constate ca activitatea desfasurata de reclamantii AS, BC in perioada 01.10.2001-10.08.2009 se incadreaza in grupa a II a de munca si obligarea paratei sa elibereze o adeverinta in acest sens , iar activitatea desfasurata de reclamantii CV, NV, PM in perioada 01.11.2001 pana in prezent si in viitor se incadreaza in grupa a II a de munca precum si obligarea paratei la efectuarea mentiunilor corespunzatoare in carnetul de munca .

Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Afectiune care se produce ca urmare a executarii unei meserii
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Afectiune care se produce ca urmare a executarii unei meserii
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Componentele structurale ale actului juridic civil, adica elementele sale constitutive, care pot fi comune tuturor actelor civile
Reflecta echilibrul dintre cerintele muncii exercitate si resursele individuale (personale), de exemplu in ceea ce priveste tipul de activitate, volumul de munca, organizarea muncii, sanatatea, competentele, valorile, atitudinile si motivatia.
Orice angajament asumat de o banca fata de un singur debitor indiferent daca este efectiv sau potential, evidentiat in bilantul contabil
Riscul reputational este riscul inregistrarii de pierderi sau al nerealizarii profiturilor estimate, ca urmare a lipsei de incredere a publicului in integritatea Bancii.
Act adoptat de organele de stat,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Rezultat al masurilor de protectie a muncii si al acelor masuri care urmaresc asigurarea confortului fizic, psihic si social al omului in procesul muncii.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Afectiune care se produce ca urmare a executarii unei meserii
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Legea suprema a unui stat care reglementeaza relatiile sociale fundamentale privind instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Legea suprema a unui stat care reglementeaza relatiile sociale fundamentale privind instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Puterile publice existente in stat. Potrivit Constitutiei Romaniei autoritatile publice sunt:
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.

In motivare, reclamantii au sustinut ca au lucrat in cadrul unitatii parate la atelierul Tratamente Termice in functia de termist tratamentist , in conditii grele de munca , periculoase, cu existenta unor noxe ce au depasit pragurile valorice normale .
De asemenea reclamantii au sustinut ca au beneficiat de incadrarea in grupa a II a de munca pana in data de 01.10.2001 , iar incepand cu aceasta data , desi conditiile de munca nu s-au schimbat , nu au mai beneficiat de incadrarea in grupa a II a de munca .
In drept au fost invocate dispozitiile Ordinului nr. 50/1990 si Codul Muncii .
Pentru dovedirea celor sustinute, reclamantii au atasat la cererea de chemare in judecata in copie carnetele de munca si contractele individuale de munca .
La data de 21.11.2010, parata a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii, intrucat solicitarile reclamantilor de a beneficia de grupa a II a de munca nu mai sunt intemeiate , Ordinul nr. 50/1990 fiind abrogat incepand cu data de 01.04.2001 .
De asemenea, parata a sustinut ca incadrarea locurilor de munca in conditii speciale se realizeaza in conformitate cu dispozitiile legii nr. 19/2000, si cu respectarea HG nr. 261/2001. Parata a mentionat ca in speta nu este indeplinit criteriul prevazut de art. 2 al. 1 lit. c, respectiv in cadrul atelierului unde si-au desfasurat activitatea reclamantii in ultimii 15 ani nu s-a inregistrat nici un caz de boala profesionala .
Parata a atasat la intampinare in copie contractele individuale de munca ale reclamantilor .
La data de 08.11.2010 reclamantii si-au precizat actiunea in sensul ca au solicitat instantei ca prin hotararea ce va pronunta sa constate ca activitatea desfasurata in perioadele mentionate in actiune se incadreaza in conditii deosebite de munca in conformitate cu art. 15 din HG nr. 261/2001 .
La data de 13.01.2011 parata a formulat raspuns la precizarea reclamantilor prin care a solicitat respingerea actiunii precizate, intrucat in speta nu este indeplinit criteriul prevazut de art. 2 din HG 261/2001 , respectiv nu s-a inregistrat nici un caz de boala profesionala in cadrul atelierului in care isi desfasoara activitatea reclamantii , astfel incat ITM Dolj nu a acordat aviz de incadrare in conditii deosebite de munca a atelierului tratamente termice .
Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:
Reclamantii au solicitat sa se constate ca incepand cu data de 01.10.2001 au lucrat in conditii deosebite de munca, iar parata sa fie obligata sa le elibereze adeverinte in acest sens sau sa efectueze mentiunile in carnetul de munca pentru reclamantii care mai sunt angajati .
Spre deosebire de vechea procedura de incadrare in grupe de munca astfel cum era reglementata de ordinul nr. 50/1990, procedura de incadrare in conditii deosebite de munca este esential diferita si presupune indeplinirea in mod cumulativ a mai multor conditii .
Potrivit disp. ART. 19 din lg. nr. 19/2000 au fost prevazute urmatoarele:
" (1) In sensul prezentei legi, locurile de munca in conditii deosebite reprezinta acele locuri care, in mod permanent sau in anumite perioade, pot afecta esential capacitatea de munca a asiguratilor datorita gradului mare de expunere la risc .
(2) Criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite se stabilesc prin hotarare a Guvernului, pe baza propunerii comune a Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si a Ministerului Sanatatii.
(3) Hotararea Guvernului prevazuta la alin. (2) se va adopta in termen de 3 luni de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(4) Locurile de munca in conditii deosebite se stabilesc prin contractul colectiv de munca sau, in cazul in care nu se incheie contracte colective de munca, prin decizia organului de conducere legal constituit, cu respectarea criteriilor si metodologiei de incadrare prevazute la alin. (2).
(5) Avizul inspectoratului teritorial de munca este obligatoriu pentru incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite."

In conformitate cu pct. 16 din ordinul nr. 340 din 4 mai 2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, nominalizarea persoanelor care lucreaza in locuri de munca in conditii deosebite, cu respectarea criteriilor prevazute de Hotararea Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, se face de catre angajator in baza avizului acordat de inspectoratul teritorial de munca . Angajatorul este obligat sa depuna la casa teritoriala de pensii, la definitivarea contractului colectiv de munca, avizul inspectoratului teritorial de munca prin care se dovedeste incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite. Persoanele asigurate pe baza de declaratie sau de contract de asigurare, care lucreaza in locuri de munca in conditii deosebite, solicita inspectoratului teritorial de munca avizul pentru incadrarea locului de munca in conditii deosebite, cu respectarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 261/2001.
In temeiul art. 19 alin. 3 din Legea nr. 19/2000, a fost adoptata H.G. nr. 261 din 22 februarie 2001 privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite.
In raport de disp. ART. 3 din H.G. nr. 261 din 22 februarie 2001, incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite se face in cadrul urmatoarei metodologii, alcatuita dintr-o succesiune recomandata de operatiuni specifice si care constau in:
" a) nominalizarea in vederea incadrarii locurilor de munca in conditii deosebite si stabilirea criteriilor aplicabile pentru aceasta incadrare, care se face de angajator impreuna cu sindicatele reprezentative potrivit legii sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor, in cadrul Comitetului de securitate si sanatate in munca, acolo unde acesta este infiintat;
b) expertizarea locurilor de munca din punct de vedere al protectiei muncii;
c) efectuarea determinarilor de noxe profesionale, in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1); buletinele de determinari trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele date: unitatea, sectia, atelierul, locul de munca, noxa profesionala, valoarea masurata, valoarea limita admisa, metodele de masurare;
d) solicitarea de catre angajator de la institutiile abilitate de Ministerul Sanatatii si Familiei a listei cuprinzand bolile profesionale inregistrate sau a listei cuprinzand efectuarea controlului medical pentru personalul care lucreaza in locuri de munca in conditii deosebite, pentru determinarea raspunsului specific al organismului;
e) efectuarea evaluarii locurilor de munca nominalizate la lit. a), care se face de angajator impreuna cu sindicatele reprezentative potrivit legii sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor, in cadrul Comitetului de securitate si sanatate in munca acolo unde acesta este infiintat, conform anexei nr. 2 sau 3;
f) stabilirea masurilor tehnice, sanitare si organizatorice de protectie a muncii corespunzator conditiilor de munca si factorilor de mediu specifici locului de munca;
g) obtinerea avizului inspectoratului teritorial de munca in conformitate cu prevederile art. 4;
i) stabilirea locurilor de munca in conditii deosebite in conformitate cu art. 19 alin. (4) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale."

Ori, potrivit reglementarilor cuprinse in legea nr. 19/2000, avizul inspectoratului teritorial de munca este obligatoriu pentru incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite.
De asemenea, disp. ART. 3 din H.G. nr. 261 din 22 februarie 2001 reia ca o etapa componenta a metodologiei de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite "obtinerea avizului inspectoratului teritorial de munca in conformitate cu prevederile art. 4".
Dispozitiile ART. 4 din H.G. nr. 261 din 22 februarie 2001 au urmatorul continut:
" (1) Avizul inspectoratului teritorial de munca pentru incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite va cuprinde si se va acorda in baza urmatoarelor documente:
a) determinarile de noxe, efectuate de laboratoare abilitate prevazute in anexa nr. 1, care se fac numai in prezenta inspectorilor de munca, certificand ca la data efectuarii acestora s-au aplicat masurile tehnico-organizatorice pentru normalizarea conditiilor de munca, ca toate instalatiile de protectie a muncii functioneaza normal, conform proiectului, si ca procesele tehnologice se desfasoara in conditii normale;
b) constatarile efectuate de inspectoratele teritoriale de munca, ce vor fi consemnate intr-un proces-verbal si vor face referire directa la respectarea prevederilor Normelor generale de protectie a muncii, Normelor specifice de securitate a muncii si ale celorlalte acte normative din domeniu;
c) copii de pe lista cuprinzand bolile profesionale sau sinteza analizelor medicale si fisa de evaluare prevazuta in anexa nr. 2 sau 3.
(2) Avizul acordat are o valabilitate de cel mult 3 ani, cu posibilitate de prelungire."

Ori, din documentatia care a stat la baza parcurgerii de catre paratul angajator a procedurii prevazute de HG nr. 261/2001 rezulta ca procedura respectiva s-a oprit la momentul in care Directia de Sanatate Publica a comunicat paratei situatia bolilor profesionale inregistrate in ultimii 15 ani din care rezulta ca in atelierul unde isi desfasoara activitatea reclamantii nu a fost inregistrat nici un caz de boala profesionala ..
In conditiile in care nu a fost respectata metodologia prevazuta de H.G. nr. 261 din 22 februarie 2001, incadrarea in grupa II de munca pana in anul 2001 si existenta unui nivel ridicat de noxe nu sunt criterii suficiente pentru incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite.
Instanta ar putea trece peste obligativitatea acordarii avizului de catre inspectoratul teritorial de munca, numai daca s-ar substitui vointei legiuitorului si ar incepe sa creeze norme juridice, cu incalcarea atributiilor puterii judecatoresti.
Prin decizia nr.818/03.07.2008, Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate si a constatat ca prevederile art.1 , art.2 alin 3 si art.27 alin1 din OG nr.137/2000 ,republicata, sunt neconstitutionale , in masura in care din acestea se desprinde intelesul ca instantele judecatoresti au competenta sa anuleze ori sa refuze aplicarea unor acte normative cu putere de lege, considerand ca sunt discriminatorii , si sa le inlocuiasca cu norme create pe cale judiciara sau cu prevederi cuprinse in alte acte normative.
Prin decizia nr.819/03.07.2008, Curtea Constitutionala a statuat ca intelesul prevederilor OG 137/2000 prin care se confera instantelor judecatoresti competenta de a desfiinta norme juridice instituite prin lege si de a crea in locul acestora alte norme sau de a le substitui cu norme cuprinse in alte acte normative este neconstitutional, intrucat incalca principiul separatiei puterilor consacrat in art.1 alin 4 din Constitutie si in art.61 alin 1 in conformitate cu care Parlamentul este unica autoritate legiuitoare.
De altfel, Curtea Constitutionala, in considerentele deciziei sus mentionate ,a aratat faptul ca misiunea instantelor judecatoresti este aceea de a solutiona, aplicand legea, litigiile dintre subiectele de drept cu privire la existenta, intinderea si exercitarea drepturilor lor subiective.
In plus, nu se poate constata o culpa a angajatorului in nefinalizarea procedurii prevazute de lege, de vreme ce responsabil pentru neacordarea avizului este o parte terta fata de prezentul litigiu, inspectoratul teritorial de munca .
Astfel, angajatii aveau posibilitatea de a se adresa instantei de contencios administrativ pentru a contesta refuzul autoritatilor de a emite avizul in discutie, in temeiul legii nr. 554/2004, coroborate cu disp. art. 21 din Constitutie si art. 6 din CEDO, care garanteaza accesul la justitie.
Instanta specializata in solutionarea conflictelor de munca nu este nici investita sa analizeze refuzul paratei de a se adresa ITM pentru a emite avizul respectiv , dupa cum nici nu ar fi competenta sa se pronunte pe modul in care o autoritate publica a inteles sa isi indeplineasca atributiile conferite de lege, in raport cu anumite persoane de care nu este legata in temeiul unor contracte de munca .
Este de mentionat si ca H. G. nr. 261/2001 a fost abrogata prin H.G. nr. 246 din 7 martie 2007 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, iar la ART. 1 din acest act normativ se prevad urmatoarele:
" (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, avizele de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, valabile pana la data de 6 martie 2007 inclusiv, acordate in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, cu modificarile si completarile ulterioare, pot fi reinnoite potrivit metodologiei stabilite in cuprinsul prezentei hotarari.
(2) Perioada de valabilitate a avizelor reinnoite potrivit prezentei hotarari nu poate depasi data de 31 decembrie 2008."

Cu alte cuvinte, dupa intrarea in vigoare a H.G. nr. 246 din 7 martie 2007 nici nu se mai pune problema de acordare a unor avize de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, ci numai de reinnoire a avizelor deja acordate.
H.G. nr. 246 din 7 martie 2007 este la randul ei modificata prin H.G. nr. 1622 din 10 decembrie 2008 cu privire la procedura de reinnoire a avizelor pana la data de 31 12 2009, iar ulterior prin H.G. nr. 1627 din 29 decembrie 2009, cu privire la procedura de reinnoire a avizelor pana la data de 31 12 2010.
Pentru admiterea unei actiuni de genul celei de fata , instanta ar trebui nu numai sa acorde un aviz cu incalcarea competentelor sale , dar in plus sa si reinnoiasca de trei ori avizul respectiv.
In consecinta fata de considerentele expuse, urmeaza a fi respinsa cererea privind constatarea incadrarii in locuri de munca in conditii deosebite, precum si capetele accesorii de cerere vizand eliberarea adeverintelor si efectuarea mentiunilor corespunzatoare in carnetul de munca .
Pronuntata de: Tribunalul Dolj - Sentinta civila nr. 3564/15.03.2011 din data 10.05.2011


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Dolj    Grupa a II a de munca    Curtea Constitutionala    CEDO    ITM    Exceptia de neconstitutionalitate    Casa teritoriala de pensii    Ministerul Sanatatii si Familiei    Comitetul de securitate si sanatate in munca    Contract de asigurare    Grupa de munca    Angajator    Angajat    Salariati    Salariu    Sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale    Inspector teritorial de munca    Contract colectiv de munca    Capacitate de munca    Grad mare de expunere la risc    Carnet de munca    Contract individual de munca    Conditii deosebite de munca    Termist tratamentist    Legea19/2000    Legea 554/2004    HG 261/2001    HG 246/2007    HG 1622/2008    HG 1627/ 2009    Boala profesionala
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Pensionarii militari decorati cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Hotarare penala prin care s-a solutionat si actiunea civila. Efecte asupra actiunii in regres formulata ulterior de prepusul - debitor solidar
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 45 din 16 ianuarie 2020

Drept de proprietate dobandit ope legis. Actiune in constatare interogatorie. Interes actual
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 956 din 27 mai 2020

Constatarea activitatatii prestata de salariat in conditii de munca nocive, grele sau periculoase si incadrarea acesteia in grupa a II-a de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul SUCEAVA - Sentinta civila nr. 517/14.07.2020

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma a fi concediati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Rezolutiunea contractului intervine pentru neexecutarea contractului, cu daune-interese in favoarea creditorului, daca acestea i se cuvin
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1936 din 29 octombrie 2019

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 13/2019: Lipsa autorizatiei de construire sau nerespectarea prevederilor acesteia - impedimente pentru recunoasterea dreptului de proprietate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Constitutionalitatea incetarii de drept a contractelor de munca ale unor cadre universitare care nu sunt studenti-doctoranzi sau nu au obtinut diploma de doctor
Sursa: Irina Maria Diculescu

Modul de stabilire a nivelului maxim al salariului de baza pentru personalul incadrat in directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului
Sursa:

Art. 222 alin. 10 CPP referitor la durata maxima a arestarii preventive declarat neconstitutional
Sursa: Euroavocatura.ro