Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Contract de leasing financiar. Obligarea locatorului/finantatorului sa incheie contract de vanzare-cumparare

Contract de leasing financiar. Obligarea locatorului/finantatorului sa incheie contract de vanzare-cumparare

  Publicat: 17 Sep 2012       2638 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Constata ca prin actiunea comerciala inregistrata , reclamanta SC Prestari Comert D-D SRL a chemat in judecata pe parata SC N L SA solicitand ca prin sentinta ce se va pronunta:

Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Obligatie ce revine vanzatorului si care, in linii generale, consta in indatorirea acestuia de a garanta cumparatorului linistita posesiune a lucrului vandut.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Forma de leasing de specificul careia este ca in perioada de inchiriere de baza sa fie recuperat prin inscasarea taxei de leasing
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Prestatia la care partile sau numai una din ele se obliga.
Forma de leasing de specificul careia este ca in perioada de inchiriere de baza sa fie recuperat prin inscasarea taxei de leasing
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Forma de leasing de specificul careia este ca in perioada de inchiriere de baza sa fie recuperat prin inscasarea taxei de leasing
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Prestatia la care partile sau numai una din ele se obliga.
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Document cu regim special care atesta transferul proprietatii unui bun catre o persoana juridica.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Forma de leasing de specificul careia este ca in perioada de inchiriere de baza sa fie recuperat prin inscasarea taxei de leasing
Procedura prin care se urmareste realizarea acordului partilor cu privire la stingerea unor litigii cum ar fi in procesele de divort sau in unele pricini de competenta comisiei de judecata.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Conform art. 7-9 Cod Comercial, sunt comercianti aceia care fac fapte de comert, avand comertul ca o profesiune obisnuita, si societatile comerciale.
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Acte juridice si operatiuni prevazute de Codul Comercial si calificate ca atare. Prin savarsirea de fapte de comert se nasc raporturi juridice specifice, de comert, reglementate tot de Codul Comercial
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Conform art. 7-9 Cod Comercial, sunt comercianti aceia care fac fapte de comert, avand comertul ca o profesiune obisnuita, si societatile comerciale.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Dorinta populatiei si a companiilor de a detine active care pot fi usor schimbate contra bunurilor si serviciilor.

- sa se constate ca, in calitate de locatar/utilizator in contractul de leasing nr. 282/22.04.2005 si-a indeplinit obligatiile;
- sa fie obligata parata -locator/finantator sa incheie contractul de vanzare cumparare, in forma autentica, pentru autovehiculul marca Volkswagen Pasat, 1,9 Tdi, s, an de fabricatie 2001, culoare verde, ce face obiectul contractului, iar in caz de refuz sentinta sa tina loc de contract vanzare cumparare, iar parata sa fie obligata la plata de daune interese, pentru refuzul culpabil, nelegal in executarea obligatiei de a respecta dreptul sau de optiune;
- sa fie obligata parata-locator/finantator, sa predea actul de proprietate al autovehiculului, cartea tehnica, cartea de identitate, certificatul de radiere, certificatul de inmatriculare-vizat de organul financiar competent, certificatul de garantie, precum si randul II de chei, cartea de acces si telecomanda, iar in caz de refuz sa se aplice paratei si o sanctiune civila respectiv, obligarea la daune cominatorii (despagubiri viitoare) de 300 lei pentru fiecare zi de intarziere, de la data ramanerii definitive a sentintei si pana la executarea masurilor dispuse.
S-au solicitat si cheltuieli de judecata .
In motivarea actiunii reclamanta a aratat in esenta ca, desi si-a indeplinit obligatiile stabilite prin contractul de leasing , achitand la data de 30.01.2009, inclusiv valoarea reziduala, parata, desi notificata prin adresa si prin executor judecatoresc nu a inteles sa-i predea documentatia necesara inmatricularii autoturismului precum si biletele la ordin emise pe numele sau cu titlu de garantie .
In drept s-au invocat prevederile art. 969, 670, 977, 1073 din codul civil, art.282-298, art.274 cod proc. civ. si O.G. nr. 51/1977 privind operatiunile de leasing, modificata, completata si republicata; Legea nr.287/2006 pentru modificarea si completarea O.G. nr.51/1997, art.16, art.48 alin.2 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Parata, la termenul de judecata din 1.09.2009 a solicitat introducerea in cauza, in calitate de chemat in garantie a Bancii Comerciale Romane SA pentru urmatoarele motive:
- Contractul de leasing financiar incheiat intre societatea parata si SC Prestari Comert D-D SRL, a fost finantat de SC Banca Comerciala Romana SA;
- Obiectul contractului de leasing financiar a fost finantarea autovehiculului marca VW Passat ;
- Cartea de identitate a autovehiculului de mai sus se afla in posesia SC Banca Comerciala Romana SA, care are obligatia sa o remita paratei pentru a putea fi inaintata utilizatorului la incheierea contractului de leasing financiar.
S-a solicitat obligarea chematei in garantie la plata cheltuielilor de judecata catre reclamanta ( fila 55).
La termenul din 6.10.2009 parata a invocat exceptia prematuritatii actiunii in lipsa dovezii de indeplinire a procedurii prealabile, conform art. 720 ind. 1 cod proc. civ.
Examinand actele si lucrarile dosarului. Tribunalul a retinut in fapt urmatoarele:
Partile au incheiat la data de 22.04.20005 contractul de leasing in baza caruia reclamanta a fost pusa in posesia autoturismului marca VW Passat , avand obligatia de a achita ratele de leasing si celelalte sume stabilite in contract conform graficului de rambursare.
Durata contractului a fost negociata la 60 de luni, pana la 26.04.2010, conform capitolului IV pct. 4.5, iar valoarea reziduala nu a fost stabilita prin contract .
Anexa nr. 1 la contractul de leasing depusa de reclamanta in justificarea cererii nu priveste contractul in cauya, ci un alt contract ( filele 20-21) care nu face obiectul investirii instantei.
La data de 03.02.2009, parata a emis factura 1003728 pe numele reclamantei pentru suma de 9.197,90 lei, reprezentand valoarea reziduala, diferenta de curs la rata de capital si taxa, suma care a fost achitata de catre aceasta din urma la data de 30.01.2009, cu ordinul de plata nr. 43 (filele 18 si 19).
La data de 10 martie 2009, reclamanta prin executor judecatoresc a notificat parata la adresa, cu privire la indeplinirea obligatiei de plata a valorii reziduale si a obligatiei de predare a actelor de inmatriculare a autovehiculului ce a facut obiectul contractului de leasing (filele 23-24), desi sediul social, conform mentiunii din registrul comertului era altul, sediu mentionat in factura fiscala nr. 1003728/3.02.2009, achitata de reclamanta la 30.01.2009.
Prin inscrisul depus la fila 22, care are mentiunea olografa a numarului de inregistrare ``82/23.02.2008``, reclamanta solicita paratei sa-i fie inmanate actele de proprietate ale autovehiculului.
In conformitate cu prevederile art. 129 alin. 4 si alin.5 cod proc. civ., avand in vedere exceptia invocata de parata, Tribunalul a dispus depunere certificatului constatator, privind pe societatea parata, cuprinzand date despre sediul social, eliberat de Oficiu Registrului Comertului ( fila 41) precum si inscrisurile doveditoare ale incercari de conciliere, potrivit modalitatilor si termenelor prevazute de art. 720 ind. 1 cod proc. civ. ( filele 65 si 70).
Astfel, la termenul din 13 octombrie 2009 s-a solicitat reclamantei depunerea dovezilor de comunicare catre parata a adresei nr. 46/12.01.2009 ( prin care se solicita acordul paratei la plata anticipata a ratelor de leasing financiar nr. 282/22.04.2005-fila 66), a adresei nr. 81/20.02.2009 ( prin care parata este convocata la conciliere pentru data de 05.03.2009 (fila 67) si a adresei nr. 82 din 23.02.2008 ( fila 22).
Reclamanta nu a facut dovada comunicarii pretentiilor sale si a temeiului legal precum si a actelor doveditoare pe care se sprijina acestea, in una din formele prevazute la art. 720 ind. 1 alin. 2 si nici dovada indeplinirii termenului prevazut la alin.5 al aceluiasi articol, in cazul in care comunicarea s-ar fi realizat la sediul social si paratul nu ar fi dat curs convocarii.
Lipsa acestor dovezi, coroborata cu inscrisul comunicat executorului judecatoresc pentru notificare, prin intermediul acestuia a paratei, care a fost expediat la o alta adresa decat cea rezultand din certificatul constatator a fi sediul social al paratei la data notificarii sunt de natura a forma convingerea instantei cu privire la neindeplinirea procedurii prealabile de conciliere, conform art. 720 ind. 1 cod proc. civ.
De asemenea in lipsa acestor dovezi nu se poate stabili daca corespondenta purtata de reclamanta cu parata (filele 22, 62 si 63) este anterioara sau ulterioara adresei nr. 22643A/19.12.2008 (fila 35), privind notificarea cesiunii incasarii ratelor de leasing si a accesoriilor din contractul nr. 282/2005, comunicata reclamantei de catre Banca Comerciala Romana SA.
In ceea ce priveste sustinerea reprezentantului reclamantei privind natura juridica a litigiului invocata la termenul din 16.01.2010, Tribunalul o apreciaza ca nefondata.
Astfel, Tribunalul retine ca sfera litigiilor comerciale este reglementata potrivit criteriilor stabilite prin art. 3-6 din codul comercial, referitoare la faptele de comert. Acestea sunt fie obiective, datorita naturii lor juridice sau pentru motive de ordine publica, fiind calificate ca atare prin lege, fie subiective in considerarea calitatii de comerciant a persoanei care le savarseste.
Tribunalul apreciaza ca, stabilirea naturii juridice a cererii de chemare in judecata a avut la baza criteriile stabilite prin dispozitiile codului comercial citate, acestea furnizand premisa intriseca la care face trimitere art. 720 ind. 1 din codul de procedura civila, intrucat contractele de leasing incheiate intre doua societati comerciale reprezinta potrivit art.3 pct.2 cod com., atat fapte de comert obiective, data fiind natura juridica a operatiunilor de finantare si cedarea folosintei cat si subiectiva, potrivit art. 4 din cod com. datorita calitatii de comerciant a partilor raportului juridic.
Asa fiind, imprejurarea ca reclamanta in calitate de persoana juridica interesata, prin reprezentantul sau legal ar fi trebuit sa cunoasca dispozitiile legale la solutionarea litigiilor in materie comerciala, ca si consecintele nerespectarii lor nu s-a conformat exigentelor legale, intrucat prin inscrisurile depuse la dosarul cauzei nu s-a facut dovada comunicarii acestora paratei la sediul social mentionat in registrul comertului.
S-a constatat ca, in raport de limitele investirii, actiunea comerciala formulata a avut caracterul unei actiuni in realizarea dreptului intrucat a tins la aducerea in patrimoniul reclamantei a unui bun evaluabil in bani, imprejurare in raport de care s-a dispus in conformitate cu prevederile art. 2 alin. 2 ind. 1 din Legea nr.146/1997, timbrarea actiunii.
Prin urmare si sub acest aspect s-a incadrat in ipoteza dispozitiilor imperative ale alin.1 art. 720 ind. 1 cod proc. civ.
Pentru aceste motive, Tribunalul avand in vedere dispozitiile art. 720 ind. 1 cod proc. civ. a respins ca inadmisibila actiunea reclamantei .
In ceea ce priveste cererea de chemare in garantie, Tribunalul, avand in vedere ca parata la patru termene de judecata a fost citata cu mentiunea timbrarii, Tribunalul, vazand prevederile art. 20 alin.1 si alin. 3 din Legea nr. 146/1997 modificata si constatand ca procedura de citarea cu parata a fost indeplinita la sediul social, iar parata nu s-a conformat, a anulat ca netimbrata cererea .
Pronuntata de: Tribunalul Sibiu - Sentinta comerciala nr. 221/C din data 16.02.2010


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Sibiu    Contract de leasing    Locatar    Legea 146/1997    Finantator    Conciliere    Oficiu Registrului Comertului    Garantie    Grafic de rambursare    Banca Comerciala Romana SA    Legea 287/2006    OG 51/1977    Locator    Contract de vanzare-cumparare    Daune interese    Certificat de radiere    Certificat de inmatriculare    Certificat de garantie    Daune cominatorii    Executor judecatoresc
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

In procedura validarii popririi debitorul poprit poate invoca orice imprejurare ulterioara obtinerii titlului de natura sa anihileze creanta fara a fi necesar intotdeauna sa formuleze o contestatie la propriu
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 295/R din 19.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Recuperarea prejudiciului cauzat angajatorului prin sanctionarea contraventionala a salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul SIBIU Sentinta nr. 462/21.09.2020

Anuntarea angajatorului despre existenta unui concediu medical ulterior emiterii deciziei de concediere.Neincidenta interdictiei concedierii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia - Decizia civila nr. 201 din data de 06 Martie 2019

Interdictia de concediere pe durata incapacitatii temporare de munca nu opereaza in ipoteza in care angajatorul a fost anuntat despre existenta unui concediu medical ulterior emiterii deciziei de concediere
Pronuntaţă de: Sentinta civila nr. 201/06.03.2019 Tribunalul Ilfov

Atitudinea necorespunzatoare si jignitoare a salariatului poate atrage concedierea disciplinara
Pronuntaţă de: Tribunalul Sibiu - Sentinta civila nr. 43 din 05.02.2019

Atitudinea necorespunzatoare a salariatului in relatiile de munca poate atrage sanctiunea concedierii
Pronuntaţă de: Tribunalul Sibiu - Sentinta civila nr. 43/05.02.2019

Raport de munca nascut in temeiul unei intelegeri verbale. Identificarea elementelor esentiale ale contractului individual de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul SIBIU - Sentinta civila nr. 19/22.01.2019

Raspunderea patrimoniala a salariatului. Incasarea unor drepturi banesti necuvenite
Pronuntaţă de: Tribunalul Sibiu - Sentinta civila nr. 216 din data de 30 Iunie 2020

ICCJ: Art. 21 alin. (3) din Legea nr. 165/2013 - entitatea notificata va inainta dispozitia, la emiterea careia a fost obligata de instanta, impreuna cu dosarul administrativ, direct catre Secretariatul Comisiei Nationale pentru Compensarea Imobilelor.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Restituirea in 2018 a taxei pe poluare, a taxei speciale, pentru emisiile poluante, precum si a timbrului de mediu pentru autovehicule
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Refuzul salariatului de a efectua examinarea medicala periodica. Optiunile angajatorului
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Rambursarea cheltuielilor medicale efectuate in strainatate nu poate fi refuzata din lipsa a materialelor medicale
Sursa: EuroAvocatura.ro

Declaratia 307 privind sumele rezultate din ajustarea-corectia ajustarilor-regularizarea taxei pe valoarea adaugata
Sursa: EuroAvocatura.ro

Articolul 110 TFUE trebuie interpretat in sensul ca se opune ca un stat membru sa instituie o taxa pe poluare aplicata autovehiculelor cu ocazia primei lor inmatriculari in Romania
Sursa: EuroAvocatura.ro - Avocat dr. Razvan Viorescu

Cauza TATU revine in dezbaterea profesionistilor in drept
Sursa: EuroAvocatura.ro - Avocat dr. Razvan Viorescu