Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Lipsa in gestiune. Lipsa fisei postului

Lipsa in gestiune. Lipsa fisei postului

  Publicat: 20 Sep 2012       5785 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Prin sent. civ. nr. 1187/LM/2010 Tribunalul Bihor a respins actiunea precizata formulata de reclamanta S.C. H.L. S.A. in contradictoriu cu parata M.C. S.

Act adoptat de organele de stat,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Persoana care raspunde de o gestiune. Persoana care primeste,
Persoana care raspunde de o gestiune. Persoana care primeste,
Presupunere facuta de legiuitor sau judecator prin considerarea unui fapt ca existent, dedus din existenta altui fapt, vecin si conex.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Paguba materiala sau prejudiciul material suferit de o persoana sau adus unei persoane ca urmare a savarsirii unei fapte ilicite.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Persoana care raspunde de o gestiune. Persoana care primeste,
Substante rezultate Ón urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
In domeniul naval, constructie cu o suprafata plana in lungul malului unei ape navigabile,
Legea 10 din 2001. Entitatea cu personalitate juridica care exercita, in numele statului, dreptul de proprietate publica/privata cu privire la un bun ce face obiectul legii (minister, primarie, prefectura sau orice alta institutie publica)
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.

Pentru a pronunta aceasta hotarare instanta a retinut urmatoarele:
Prin actiunea formulata reclamanta S.C. H.L. S.A. a solicitat sa se constate ca parata a produs societatii un prejudiciu in cuantum de 19.971,24 lei reprezentand lipsa in gestiune si obligarea acesteia la plata acestei sume.
Instanta a constat ca parata a fost angajata a unitatii reclamante cu contract individual de munca pe durata nedeterminata incepand cu data de 20.08.2004 in functia de gestionar.
Avand calitatea de gestionar in sarcina paratei opereaza o prezumtie simpla de culpa si raport de cauzalitate pentru paguba constand in lipsa in gestiune.
Prezumtia simpla de culpa a fost inlaturata de catre parata prin probele cu inscrisuri si martori administrate in cursul dezbaterilor.
Art. 270 din Codul muncii care prevede ca salariatii raspund patrimonial, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si in legatura cu munca lor.
Dispozitiile Legii nr. 22/1969 cu privire la angajarea raspunderii gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor se coroboreaza cu dispozitiile Codului muncii referitoare la raspunderea patrimoniala a angajatilor.
Astfel instanta a retinut ca asa cum rezulta si din cuprinsul contractului individual de munca punctul F, unitatea avea obligatia sa ii intocmeasca paratei fisa postului ca anexa la contractul individual de munca in care sa evidentieze concret atributiile postului pe care il ocupa, fisa a postului care nu se regaseste depusa la dosar. De altfel in sedinta publica din 09 martie 2009 reclamanta, prin reprezentant, a aratat ca nu detine un astfel de document in ce o priveste pe parata.
De asemenea potrivit art.10 din Legea nr.22/1969 in situatia in care parata desfasura o activitate de gestiune exista obligatia de a constitui o garantie materiala, aspect care nu a fost dovedit de catre reclamanta.
In ce priveste predarea - primirea gestiunii materii prime si materiale aceasta de asemenea nu este evidentiata prin vreun script care sa fie existent la dosar, reclamanta aratand ca nu exista un act de numire a paratei in aceasta functie .
Singurul document existent la dosarul cauzei este acela de numire a paratei in functia de gestionar la gestiunea deseuri (decizia nr. 92/15.12.2004).
Potrivit art. 29 din Legea nr.22/1969 unitatea angajatoare avea obligatia sa asigure gestionarului masurile necesare pentru pastrarea bunurilor in conditii corespunzatoare, ori din intreg probatoriul existent la dosarul cauzei, respectiv declaratiile martorilor audiati rezulta ca marfurile nu erau depozitate corespunzator, parata nu era singura care ar fi avut acces la materialele din gestiune, existand chei la diferite persoane care avea acces la materiale, nu doar in timpul celor 8 ore de serviciu ale paratei. De altfel se preluau de multe ori materiale, fara ca sa fie evidentiate sau fara a-i fi aduse la cunostinta paratei, aspecte cunoscute de conducerea unitatii, aceasta fiind metoda de lucru in unitate .
De altfel la fila 101 la dosar se regaseste copia unui mail trimis paratei de catre conducatorul unitatii, in cuprinsul caruia acesta recunoaste ca parata nu are vreo vina in producerea vreunui minus in gestiune, actiunea in justitie fiind o consecinta a nesemnarii de luare la cunostinta a unui document.
In lumina tuturor acestor considerente instanta retinand ca nu sunt intrunite conditiile antrenarii raspunderii materiale a paratei, neexistand culpa acesteia, un prejudiciu cert si real si nici un raport de cauzalitate intre fapta si prejudiciu, a respins actiunea ca neintemeiata.
Pronuntata de: Tribunalul Bihor - Hotarare nr. 2456/CA/2011 din data 12.10.2011


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Bihor    Prejudiciu    Lipsa in gestiune    Legea 22/1969    Garantie materiala    Contract individual de munca    Contract individual de munca pe durata nedeterminata    Gestionar    Raspundere civila contractuala    Pagube materiale    Angajator    Angajat    Fisa postului
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Actiune impotriva unui fost functionar public pentru recuperarea prejudiciului produs in perioada in care a avut aceasta calitate
Pronuntaţă de: Decizia nr. 109/23 ianuarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Actiune in raspundere civila delictuala. Repararea prejudiciului cauzat de emiterea unor acte administrative nelegale. Inadmisibilitate
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 1016 din 2 iunie 2020

Hotarare penala prin care s-a solutionat si actiunea civila. Efecte asupra actiunii in regres formulata ulterior de prepusul - debitor solidar
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 45 din 16 ianuarie 2020

Conflict de munca cu element de extraneitate. Competenta teritoriala. Conflict negativ de competenta
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 208 din 28 ianuarie 2020

Publicarea numelui reclamantului in cuprinsul listei debitorilor, ulterior stingerii obligatiei de plata si anularii titlurilor de creanta. Nerespectarea dispozitiilor legale privind protectia datelor cu caracter personal
Pronuntaţă de: Judecatoria Iasi - Sentinta civila nr. 13391 din data de 27 Noiembrie 2019

Confidentialitatea si secretul bancar asupra tranzactiilor incredintate de client.Emiterea si incredintarea unor extrase de cont fara acordul prealabil al clientului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 369 din data de 27.02.2019

Raspundere civila delictuala. Actiune in despagubiri. Invocarea unui prejudiciu moral cu caracter continuu
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 2263 din 11 noiembrie 2020

Contract de vanzare-cumparare. Actiune pauliana. Frauda debitorului. Complicitatea la frauda a tertului dobanditor
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 365 din 12 februarie 2020

Fapta ilicita cauzatoare de prejudicii. Raport de prepusenie. Actiunea in regres a comitentului. Conditii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 2142 din 21 octombrie 2020Articole Juridice

Efectele nerespectarii termenului de preaviz in cazul demisiei
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Dobandirea dreptului de servitute, de trecere si de acces prin hotarare judecatoreasca
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Dialogurile MCP (XV) - Restituirea indemnizatiei de neconcurenta dupa anularea deciziei de concediere
Sursa: MCP Cabinet avocati

Inlaturarea inechitatilor salariale dintre functionarii publici. Anularea hotararilor Consiliilor Locale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Dialogurile MCP (XIV) Clauza de formare profesionala. Aspecte practice privind restiturea sumelor de catre salariati
Sursa: MCP Cabinet avocati

Executarea silita a institutiilor publice. Recuperarea sumelor datorate prin procedura de validare a popririi
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Dialogurile MCP (XI): Recuperarea prejudiciilor stabilite de Curtea de Conturi de la salariati
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut