Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Suspendarea executarii silite pana la solutionarea irevocabila a cauzei deduse judecatii

Suspendarea executarii silite pana la solutionarea irevocabila a cauzei deduse judecatii

  Publicat: 25 Sep 2012       5663 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Valenii de Munte sub nr.2812/331/16.11.2010, contestatoarea SC Valdor SRL a chemat in judecata intimata Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS), solicitand instantei ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna anularea in parte a Ordinelor nr.135//10.11.2010, nr.138/12.11.2010 cu privire la sumele datorate, precum si suspendarea executarii silite pana la solutionarea irevocabila a cauzei deduse judecatii, potrivit art.403 alin.1 C.pr.civ.

O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Termen care defineste creanta
1. Datoria persoanei creditate.
Operatiune prin care o suma ce trebuie platita de catre un debitor creditorului
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Prevazute in cap. II, t. I, C. proc. pen., partea generala,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Sunt persoanele complet straine de actul juridic, adica persoanele carora actul juridic nu le poate profita in nici un fel ori nu le poate indatora in nici un fel.
Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala;
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Calificativ propriu normei juridice care stabileste categoric cerinta ca subiectul de drept sa aiba numai o anumita conduita,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sunt persoanele complet straine de actul juridic, adica persoanele carora actul juridic nu le poate profita in nici un fel ori nu le poate indatora in nici un fel.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sunt persoanele complet straine de actul juridic, adica persoanele carora actul juridic nu le poate profita in nici un fel ori nu le poate indatora in nici un fel.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

In motivarea actiunii, contestatoarea a aratat ca executarea silita se face prin poprire in baza Ordinelor nr.135/10.11.2010 si nr.138/12.11.2010 emise de AVAS, prin care se ordona infiintarea popririi asupra conturilor pana la concurenta sumei de 40.011,04 lei.
A mai precizat contestatoarea ca suma pentru care se solicita executarea silita prin poprire, nu este o creanta certa, lichida si exigibila, avand in vedere ca pentru acest debit se invoca ca temei conventia de esalonare nr.CC/8658/17.12.2003 incheiata de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, conventie ce a fost achitata in totalitate de catre SC Valdor SRL in luna februarie 2008, fata de luna decembrie 2008 inregistrandu-se chiar sume platite in plus de 6.858,47 lei.
Totodata, contestatoarea invedereaza ca in cursul anului 2003 au incheiat cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate conventia nr. CC/8658/17.12.2003, avand ca obiect acordarea de inlesniri la plata obligatiilor la Fondul National Unic al Asigurarilor de Sanatate, pentru suma de 147.333,35 lei, iar ulterior intimata AVAS a preluat in baza Protocolului nr. 20/13.11.2003 si Actului aditional rectificat nr.1/05.02.2004, o creanta de natura fiscala consolidata, conform actului normativ in USD, in baza raportului leu/dolar de la data preluarii.
Arata contestatoarea ca nu a fost notificata de catre CNAS si nici de catre AVAS cu privire la cele doua acte, iar suma de 40.011,04 lei pentru care se solicita executarea silita prin poprire nu este justificata, deoarece in luna februarie 2008 au fost achitate toate ratele aferente conventiei, astfel incat apreciaza ca si-a indeplinit obligatiile, situatie ce rezulta din actele emise. Singura motivatie a intimatei este aceea ca facilitatile acordate de CNAS prin conventie si-au pierdut valabilitate, insa nu se indica o data la care acestea ar fi incetat a-si mai produce efectele .
Cu privire la cel de-al doilea capat de cerere, contestatoarea arata ca se impune suspendarea executarii silite pana la ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii, deoarece blocarea conturilor bancare ar aduce grave prejudicii, astfel ca activitatea economica a societatii ar fi prejudiciata.
Contestatoarea motiveaza faptul ca s-a adresat cu prezentul demers judiciar Judecatoriei Valenii de Munte, intrucat competenta materiala revine instantei de drept comun, potrivit art.45 din OUG nr.51/1998.
In drept, cererea a fost intemeiata pe disp. art. 399 si urm., art. 403 alin. 1 C.pr.civ., OUG nr.51/1998, OUG nr.95/2003.
La data de 30 noiembrie 2010, contestatoarea si-a completat cererea de chemare in judecata, solicitand introducerea in cauza, in calitate de terti popriti a Bancii Transilvania, Unicredit Tiriac Bank, Banca Romaneasca, BRD Groupe Societe Generale, iar in cazul admiterii contestatiei, intoarcerea executarii, potrivit art. 4041 - 4043 C.pr.civ.
In raport de sustinerile contestatoarei, intimata a formulat in baza disp.art.115-118 C.pr.civ. intampinare, prin care a invocat exceptia necompetentei materiale si teritoriale a Judecatoriei Valenii de Munte, invocand disp.art.44 si art.45 din OUG nr.51/1998, solicitand trimiterea cauzei spre competenta solutionare Curtii de Apel Bucuresti - Sectia Comerciala.
Prin sentinta civila nr.230/08.02.2011, Judecatoria Valenii de Munte a admis exceptia necompetentei materiale a acestei instante si a dispus declinarea competentei de solutionare a prezentei cauze in favoarea Curtii de Apel Bucuresti - Sectia Comerciala, retinand ca raportat la calitatea partilor, potrivit art.44 si art.45 din OUG nr.51/1998, rep., aprobata prin Legea nr. 409/2001, litigiile in legatura cu creantele neperformante preluate la datoria publica interna, in care AVAS este parte, se solutioneaza cu respectarea dispozitiilor referitoare la competenta materiala, conform carora cererile de orice natura privind drepturile si obligatiile in legatura cu activele satului preluate de AVAS, sunt de competenta curtii de apel in a carei raza teritoriala se afla sediul sau, dupa caz, domiciliul paratului.
Prima instanta a constatat ca sediul intimatei AVAS se afla in municipiul Bucuresti, asa cum a indicat insasi contestatoarea in cuprinsul cererii de chemare in judecata, iar contestatia la executare se afla inregistrata pe rolul Judecatoriei Valenii de Munte, astfel ca urmare a existentei reglementarilor speciale de stricta interpretare, s-a constatat ca dispozitiile Codului de procedura civila sunt aplicabile numai in situatiile in care nu exista astfel de norme.
Impotriva sentintei instantei de fond a declarat recurs, in termen legal, contestatoarea SC Valdor SRL, aratand ca nu se putea pronunta asupra exceptiilor de necompetenta materiala si teritoriala, pana nu se fixa in prealabil, cadrul procesual, respectiv pana nu erau introdusi in cauza, tertii popriti indicati in mod expres.
Apreciaza contestatoarea ca in mod gresit au fost admise cele doua exceptii mentionate in precedent, declinandu-se competenta de solutionare a pricinii in favoarea Curtii de Apel Bucuresti, cata vreme, prin decizia nr.6893/19.10.2007 a ICCJ s-a statuat ca disp.art.45 din OUG nr.51/1998 nu au incidenta in solutionarea contestatiei la executare, intrucat litigiul priveste faza de executare prin poprire, care nu atrage aplicarea regulilor speciale.
Contestatoarea solicitat admiterea recursului, urmand a se constata ca instanta competenta din punct de vedere material si teritorial in solutionarea pricinii deduse judecatii este Judecatoria Valenii de Munte.
Primindu-se dosarul la Tribunalul Prahova, cauza a fost inregistrata sub nr.2812/331/2010.
Prin decizia civila nr.552/2011 a Tribunalului Prahova s-a respins declarat de recurenta-contestatoare SC VALDOR SRL cu sediul in Slanic, str.Ing.Carol S.Caracioni, in contradictoriu cu intimata AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI ,ca nefondat.
Pentru a pronunta aceasta decizie instanta a avut in vedere disp.art.137 al.1 C.pr.civ. ``instanta se va pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura si asupra celor de fond care fac de prisos, in totul sau in parte, cercetarea in fond a pricinii.
In speta, potrivit art.44 si 45 din OUG nr.51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicata, aprobata prin Legea nr.409/2001, litigiile in legatura cu creantele neperformante preluate la datoria publica interna, in care AVAS este parte, se solutioneaza cu respectarea Cap.9 care, in ceea ce priveste competenta materiala a instantei, stabileste in mod imperativ ca ``cererile de orice natura privind drepturile si obligatiile in legatura cu activele statului preluate de AVAS, sunt de competenta curtii de apel in a carei raza teritoriala se afla sediul sau, dupa caz, domiciliul paratului.
Mai mult decat atat, prin OUG nr.95/14.10.2003 a fost reglementata cesiunea creantelor bugetare restante existente in evidentele CNSAS la data de 30.06.2003, pentru care aceasta detine titluri executorii legal constituite catre AVAS.
Trebuie mentionat faptul ca in chiar cuprinsul cererii de chemare in judecata, contestatoarea a mentionat ca urmare a aplicarii actului normativ amintit in precedent, AVAS a preluat in baza Protocolului nr.20/13.11.2003 si a Actului Aditional Rectificativ nr.1/05.02.2004, o creanta de natura fiscala, aceasta fiind consolidata conform actului normativ in USD, pe baza raportului leu/dolar de la data preluarii.
Astfel, retinandu-se si imprejurarea ca sediul intimatei AVAS se afla in Mun. Bucuresti si date fiind reglementarile speciale de stricta interpretare, in mod corect instanta de fond a admis exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei Valenii de Munte si a declinat competenta de solutionare a pricinii in favoarea Curtii de Apel Bucuresti - Sectia Comerciala, instanta care, in baza competentei astfel conferite, urmeaza sa stabileasca cadrul legal, inclusiv in ceea ce priveste tertii popriti.
Critica formulata de recurenta contestatoare in sensul ca instanta de fond nu se putea pronunta asupra exceptiilor de necompetenta materiala si teritoriala, pana nu fixa cadrul procesual, respectiv pana nu introducea in cauza tertii popriti indicati in cererea de completare a actiunii principale formulata la termenul de judecata din data de 30.11.2010 (f.41 dos.fond), nu poate fi retinuta cata vreme, potrivit incheierii de sedinta de la acest termen, s-a acordat un nou termen de judecata la solicitarea aparatorului contestatoarei, dispunandu-se si citarea intimatei cu copia actiunii principale si a cererii de completare a actiunii.
La urmatorul termen de judecata, respectiv 25.01.2011, prima instanta a ramas in pronuntare, amanand pronuntarea, succesiv, de doua ori si, declinand competenta de solutionare a cauzei in favoarea Curtii de Apel Bucuresti, instanta competenta din punct de vedere material, urmeaza ca aceasta din urma sa fixeze cadrul procesual legal, inclusiv sa se pronunte asupra cererii de introducere in cauza a tertilor popriti.
Pronuntata de: Tribunalul Prahova - Sentinta civila nr. 552 din data 11.04.2011


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Prahova    Judecatoria Valenii de Munte    Curtea de Apel Bucuresti    Legea 409/2001    Inalta Curte de Casatie si Justitie    Exceptia necompetentei teritoriale    OUG 51/1998    OUG 95/2003    Exceptia necompetentei materiale    Banca Romaneasca    Fondul National Unic al Asigurarilor de Sanatate    Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului    Executare silita    Poprire    Creanta certa    Creanta lichida    Creanta exigibila    Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Pensionarii militari decorati cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Contract de vanzare-cumparare. Actiune pauliana. Frauda debitorului. Complicitatea la frauda a tertului dobanditor
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 365 din 12 februarie 2020

Aplicarea graduala a sanctiunii disciplinare in functie de criteriile de individualizare
Pronuntaţă de: Cutea de Apel Ploiesti - Decizia civila nr. 2232 din data de 16 decembrie 2020

Mentionarea fictiva a efectuarii de ore suplimentare. Drepturi salariale incasate necuvenit
Pronuntaţă de: Tribunalul Prahova - Sentinta civila nr. 1530 din data de 21 Iunie 2019

Dovada orelor suplimentare. Refuzul angajatorului de a prezenta inscrisuri doveditoare.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Ploiesti - Decizia civila nr. 1714 din data de 5 iunie 2019

Dozarea sanctiunii aplicate de angajator cu gravitatea faptei imputate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Ploiesti - Decizia civila nr. 1593 din data de 19 octombrie 2020

Munca prestata peste programul normal de lucru devine „automat” munca suplimentara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Ploiesti - Decizia Civiala nr. 1539/19.10.2020

Solicitarea efectuarii muncii suplimentare din partea angajatorului. Scrisa sau verbala, directa sau indirecta
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Ploiesti - Decizia civila nr. 2494 din data de 21.09.2019

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 10/2019: in cazul nedepunerii armei la un armurier autorizat dupa expirarea permisului de arma, arma si munitia intra sub incidenta confiscarii speciale chiar daca a fost dispusa clasarea.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Determinarea expertului pentru stabilirea pretului intr-un contract prin incheiere definitiva prin prisma liberului acces la justitie
Sursa: Irina Maria Diculescu

Lipsa incheierii de amanare a pronuntarii conduce la nulitatea hotararii
Sursa: Euroavocatura.ro