Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Suspendarea dreptului de a conduce autovehicule

Suspendarea dreptului de a conduce autovehicule

  Publicat: 26 Sep 2012       4970 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Constata ca, la 23.07.2009 contestatorul VI a chemat in judecata pe paratul I P JUDETULUI ARGES, solicitand anularea adresei nr.11785/08.07.2009.

Legea suprema a unui stat care reglementeaza relatiile sociale fundamentale privind instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii
Aceasta este un tratat international deschis spre semnare numai statelor membre ale Consiliului Europei.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Infractiune constand in conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara permis de conducere
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Constitutie (tratat instituind o Constitutie pentru Europa). La 18 iunie 2004, cei 25 de sefi de stat si de guvern ai Uniunii Europene au adoptat un tratat instituind o Constitutie pentru Europa.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
vezi Curtea Europeana a Drepturilor Omului
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Principiu fundamental prevazut in cap. I, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Potrivit dispozitiilor procesual penale, invinuitul dau inculpatul nu este obligat sa probeze nevinovatia sa,
Curtea Europeana a Drepturilor Omului reprezinta un tribunal international care are sediul la Strasbourg.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Presupunere facuta de legiuitor sau judecator prin considerarea unui fapt ca existent, dedus din existenta altui fapt, vecin si conex.
Potrivit dispozitiilor procesual penale, invinuitul dau inculpatul nu este obligat sa probeze nevinovatia sa,
vezi Curtea Europeana a Drepturilor Omului
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Potrivit dispozitiilor procesual penale, invinuitul dau inculpatul nu este obligat sa probeze nevinovatia sa,
vezi Curtea Europeana a Drepturilor Omului
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;

In motivare, contestatorul a aratat ca prin actul administrativ sus aratat i s-a adus la cunostinta faptul ca i-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule. Contestatorul a aratat ca a obtinut permisul de conducere categoria B in 2001, in Targoviste, iar in 2006 si 2007 a urmat cursurile scolii de soferi la SC L S SRL, dand examen pentru categoriile C, A, E, D. Apreciaza contestatorul ca este nelegala masura suspendarii dreptului de a conduce, incalcandu-se art.23 din Constitutie si art.6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului.
In sustinere, contestatorul a depus inscrisuri (f.4-6).
La 09.11.2009 a depus la dosar cerere de modificare a actiunii, solicitand anularea Ordinului 506/2009 emis de I P Arges, ca emitent al actului contestat.
S-a administrat proba cu inscrisuri, din a caror examinare se retin urmatoarele:
Cu privire la exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a IPJ, aceasta este intemeiata, intrucat actul contestat nu a fost emis de acesta, ci de IP jud.Arges, iar adresa nr.1178511/08.07.2009 nu este act administrativ, cu are rolul de a incunostiinta pe petent despre masura luata si despre sustinerile nerespectarii acesteia.
Exceptia neindeplinirii procedurii prealabile este neintemeiata, cata vreme ordinul contestat i-a fost comunicat petentului la 06.10.2009, plangerea fiind formulata la aceeasi data (f.24, 26, 27). Intimata nu a facut dovada comunicarii ordinului catre petent, in conditiile prev.de lege, la o data anterioara celei de 06.10.2009.
In ce priveste exceptia inadmisibilitatii, tribunalul retine ca aceasta este neintemeiata, avand in vedere ca reclamantul a facut dovada indeplinirii procedurii prealabile conform inscrisului de la fila 19.
Asupra fondului cauzei:
Prin Ordinul nr.506/01.07.2009 al I P J Arges s-a dispus ,in temeiul art.26 alin 1 din Legea nr.340/2004, raportat la art.103 alin 8 coroborat cu art.114 alin 1 lit.e) din OUG nr.195/2002, suspendarea exercitarii dreptului reclamantului V I de a conduce autovehicule, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti prin care urmeaza a se solutiona actiunea in nulitate.
Conform art.103 alin 8 din OUG nr.195/2002, in situatia in care autoritatea emitenta a permisului de conducere a sesizat instanta de judecata potrivit art. 114 alin. (1) lit. e), autoritatea emitenta a permisului de conducere va dispune prin ordin suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule, suspendare ce opereaza pana la ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti. In acest caz, titularul este obligat sa se prezinte la unitatea de politie pe raza careia domiciliaza, are resedinta sau, dupa caz, rezidenta normala, in termen de 5 zile de la comunicarea ordinului, pentru a preda permisul de conducere .
Aceasta dispozitie legala trebuie interpretata in conformitate cu jurisprudenta CEDO, avand in vedere dispozitiile art.20 alin 2 din Constitutie . In acest sens in jurisprudenta CEDO [Hotararea din data de 28 octombrie 1999, cauza A Escoubet c.Belgia A] s-a retinut posibilitatea suspendarii dreptului de a conduce un autovehicul, apreciindu-se ca ``retragarea imediata a dreptului de a conduce un autovehicul apare ca o masura preventiva de securitate rutiera, care urmareste retragarea provizorie de pe drumurile publice a unui conducator, care pare a reprezenta un pericol potential pentru alti conducatori de autovehicule``, considerandu-se totodata ca ``retragerea imediata a permisului se analizeaza ca o masura de prudenta al carui caracter urgent justifica aplicarea sa imediata``.Totodata s-a retinut ca aceasta masura a retragerii imediate a permisului de conducere poate fi dispusa de catre o autoritate administrativa, fara a se infrange prezumtia de nevinovatie prevazuta de art.6 din CEDO, cu conditia ca aceasta masura sa aiba un caracter temporar foarte redus (in speta analizata de Curtea Europeana a Drepturilor Omului era vorba de suspendarea dreptului de a conduce pe om perioada de 15 zile, cu posibilitatea prelungirii termenului cu inca 7 zile), apreciindu-se ca suspendarea permisului de catre o autoritate administrativa, pe o perioada mai mare, fara a fi investita instanta de judecata pentru a dispune suspendarea dreptului de a conduce, reprezinta o incalcare a prezumtie de nevinovatie prevazuta de art.6 din CEDO.
In cauza astfel cum rezulta din ordinul contestat s-a dispus suspendarea dreptului de a conduce pana la ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti, prin care se va solutiona actiunea avand ca obiect constatarea dreptului de a anula permisului, termen nedeterminat, ce este de natura a atrage incalcarea prezumtiei de nevinovatie prevazuta de art.6 din CEDO.
Pentru considerentele expuse, tribunalul va admite cererea si va dispune anularea Ordinului nr.506/01.07.2009.
Instanta:
Admite in parte actiunea completata formulata de V I domiciliat judetul Dambovita, numai fata de parata I P J ARGES,cu sediul in judetul Arges.
Anuleaza Ordinul nr.506/01.07.2009.
Respinge actiunea fata de paratul IP JUDETULUI ARGES - S P R, cu sediul in judetul Arges, ca fiind formulata impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva.
Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare .
Pronuntata de: Tribunalul Arges - Sentinta civila nr. 216/CAF din data 01.03.2010


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Arges    Act administrativ    Dreptul de a conduce    Permis de conducere    Scoala de soferi    Examen de conducere    Legea 340/2004    OUG 195/2002    CEDO    Exceptia lipsei calitatii procesuale pasive
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Contestare proces-verbal de control emis de ITM. Masura emisa cu nerespectarea dispozitiilor contractului colectiv de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Constanta - Sentinta civila nr. 920 din data de 10 Iunie 2019

Compensarea orelor suplimentare lucrate cu zile libere
Pronuntaţă de: Tribunalul Arges - Sentinta Civila nr. 4324 din 12.11.2019

Anulare decizie de incetare a contractului individual de munca prin acordul partilor. Lipsa consimtamantului salariatului.
Pronuntaţă de: Tribunalul Arges - Sentinta civila nr. 2982 pronuntata la data de 10.11.2020

Asigurarea medicala a telesalariatului. Eliberare Formular R/TR3
Pronuntaţă de: Tribunalul Cluj - Sentinta civila nr. 580 pronuntata la data de 07.04.2020

Motivarea superficiala sau incompleta constituie o incalcare grava a dreptului partii la un proces echitabil
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal

Cerere in despagubiri pentru paguba suferita printr-un act administrativ-fiscal nelegal. Conditiile antrenarii raspunderii patrimoniale a autoritatii publice emitente
Pronuntaţă de: I.C.C.J - Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1160 din 26 februarie 2020

Plata drepturilor salariale neacordate de catre angajator. Plata orelor de noapte si a sporului pentru activitatea desfasurata in zilele de sambata si duminica
Pronuntaţă de: Tribunalul ARGES - SENTINtA CIVILa Nr. 4006 din 29 Octombrie 2019

Primirea la munca a unui numar de 3 (trei) salariati in afara programului de lucru stabilit in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial
Pronuntaţă de: Judecatoria PITESTI - Sentinta civila nr. 1318 din 04.03.2019

RIL - Decizia ICCJ 2/2019 - tribunalele specializate sunt competente sa solutioneze apelurile in cererile formulate in procedura executarii silite in materiile ce fac obiectul specializarii lor.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia nr. 271/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 421 pct. 2 lit. b) din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a RomanieiArticole Juridice

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Raspunderea administrativa in Codul Administrativ (VII)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Functia publica sub imperiul Noului Cod Administrativ (V)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Instanta competenta in cererile privind drepturile salariale ale magistratilor
Sursa: Irina Maria Diculescu

Procedura speciala a atacarii hotararilor de validare a consilierilor locali aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Diferentierea termenelor de solutionare a cererilor de restituire a imobilelor preluate abuziv si egalitatea in drepturi
Sursa: Irina Maria Diculescu