Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Insolventa si Faliment » Deschiderea procedurii generale de insolventa

Deschiderea procedurii generale de insolventa

  Publicat: 29 Sep 2012       2597 citiri        Secţiunea: Insolventa si Faliment  


Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Termen care defineste creanta
Prin cererea depusa la data de 20.09.2011, creditorul SC................, a solicitat deschiderea procedurii generale de insolventa impotriva debitorului SC SC................SRL, invocand o creanta certa, lichida si exigibila in cuantum de 1.130.330,59 lei.

1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Termen care defineste creanta
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Termen care defineste creanta
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Operatiune prin care o suma ce trebuie platita de catre un debitor creditorului
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Termen care defineste creanta
1. Comunicare scrisa, adresata ardesata direct sau prin executorul judecatoresc, prin care se cere debitorului executarea obligatiei scadente.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Principiu juridic potrivit caruia hotararile judecatoresti definitive capata autoritate (putere) de lucru
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Buletinul Insolventei - Reprezinta publicatia editata de Oficiul National al Registrului Comertului,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,

In motivarea cererii, s-a aratat ca intre parti s-au derulat raporturi juridice contractuale rezultand din contractul de furnizare nr. DJRC/225/08.10.2009, contractul de executie lucrari nr. DJRC/242/29.10.2009 si contractul de prestari servicii nr. DJRC/265/16.11.2009, in baza acestor contracte fiind emise facturi .
Ca, valoarea totala a facturilor emise in baza contractului nr.225/2009 a fost de 1.861.548,89 lei, din care debitoarea a achitat suma de 835.723,69 lei, valoarea facturilor emise in baza contractului nr.242/2009 a fost de 89.381,79 lei, valoare pe care debitoarea nu a achitat-o, iar valoarea facturii emise in baza contractului nr.265/2009 este de 28.883,68 lei, valoarea care nu a fost achitata de catre debitoare.
S-a mai aratat ca debitoarea a recunoscut debitul existent atat prin adresa nr.170/3.05.2010 si anexa aferenta acesteia, precum si prin raspunsul dat la solicitarea societatii de audit KPMG.
In dovedirea cererii, creditoarea a depus la dosar in copie, contractul de furnizare nr. DJRC/225/08.10.2009, contractul de executie lucrari nr.DJRC/242/29.10.2009 si contractul de prestari servicii nr. DJRC/265/16.11.2009, facturi fiscale, raspunsul debitoarei la solicitarea societatii de audit KPMG, adresa nr.170/3.05.2010 si anexa aferenta acesteia si dovada achitarii taxei de timbru.
La data de 5.10.2011, debitoarea formuleaza contestatie la cererea de deschidere a procedurii insolventei, solicitand respingerea cererii si aratand ca nu este in stare de insolventa, iar creditoarea nu are o creanta certa, lichida si exigibila.
Ca, prin sentinta nr.803 din 18.10.2010, s-a respins cererea creditoarei pentru emiterea ordonantei de plata, instanta retinand ca nu sunt indeplinite conditiile existentei unei creante certe, lichide si exigibile, fiind necesare administrarea de probe pe dreptul comun..
Ca, societatea are la randul ei contracte de lucrari cu alti beneficiari ai produselor contractate, iar ca urmare a neconformitatii din punct de vedere al calitatii mixturilor asfaltice de tipul AB2, respectiv BADPC 25, a fost nevoie sa se inlocuiasca mixtura asfaltica achizitionata de la creditoare si sa se remedieze lucrarile afectate, facturile emise nefiind insusite , facturi care in mare parte nu sunt semnate.
Mai arata debitoarea ca exista o ipoteca in favoarea BRD asupra unui teren si pe care se afla amplasata o statie de sortare, executarea acestei garantii imobiliare ar presupune imposibilitatea desfasurarii oricarei activitati economice.
Judecatorul sindic, analizand actele si lucrarile dosarului, va respinge contestatia debitorului, va admite cererea creditorului, va dispune deschiderea procedurii insolventei impotriva debitorului si va numi administrator judiciar pe AMT a€¦a€¦a€¦a€¦.., avand in vedere urmatoarea motivare.
La data de 20.09.2011, SCT a€¦a€¦a€¦a€¦ SA depune la Tribunalul Gorj o cerere de deschidere a procedurii falimentului impotriva debitorului SC ..............SRL, invocand faptul ca are impotriva acesteia o creanta certa, lichida si exigibila in cuantum de 1.130.330,59 lei, reprezentand valoarea unor facturi emise in baza contractului nr.225/8.10.2009, in baza contractului nr.242/29.10.2009 si in baza contractului nr.265 din 16.11.2009.
Contractul nr.225/8.10.2009 are ca obiect livrarea de mixturi asfaltice si in baza lui s-au emis mai multe facturi in perioada octombrie-decembrie 2009, valoarea totala a acestora fiind de 1.861.548,49 lei, din care creditoarea arata ca a fost achitata suma de 835.723,69 lei si debitoarea nu a dovedit ca a achitat diferenta de 1.025.824,8 lei.
Contractul nr.242/29.10.2009 are ca obiect asternere de mixturi asfaltice si in baza lui s-au emis doua facturi, in noiembrie si decembrie 2009, in valoare de 89.381,79 lei, creditoarea aratand ca aceasta suma nu a fost achitata si debitoarea nu a dovedit contrariul.
Contractul nr.265 din 16.11.2009 a avut ca obiect executarea de prestari de servicii, cu freza asfalt W1000, fiind emisa o factura in decembrie 2009 in valoare de 28.883,68 lei, debitoarea nu a depus la dosar acte din care sa rezulte ca a achitat aceasta suma.
La dosar exista aceste contractele si facturile emise in baza lor, avize de insotire a marfii, respectiv a mixturilor asfaltice.
La data de 23.02.2010, creditoarea SCTa€¦a€¦a€¦a€¦a€¦SA trimite debitoarei o cerere de confirmare a soldului contului acesteia la data de 31.12.2009, iar debitoarea confirma ca datora la aceasta data, creditoarei, suma de 1.363.647,57 lei, reprezentand facturile mentionate pe pagina a 4-a a inscrisului de confirmare, pagina cu nr.407 in dosar.
La fila 408, exista copie dupa adresa nr.170 din 3.05.2010 trimisa de debitoare catre creditoare, prin care aceasta se obliga sa plateasca datoria, dar in mod esalonat, aratand ca sunt probleme interne si face o propunere de efectuare de plati lunare in valoare de 200.000 lei, cu asigurarea bunei colaborari si a achitarii integrale a debitului.
La fila 409 in dosar, se afla o alta adresa trimisa de debitoare catre creditoare in mai 2010, adresa care cuprinde un grafic de esalonare a debitului de 1.172.277,36 lei.
Din aceste acte rezulta in mod clar ca la 31.09.2010, debitoarea datora creditoarei 1.363.647,57 lei, din care a achitat o suma relativ mica, ramanand de achitat suma de 1.130.330,59 lei, debitoarea nu a depus la dosar acte din care sa rezulte ca a achitat si aceasta suma.
Recunoasterea debitoarei este clara, iar aspectele invocate in contestatie nu pot fi retinute ca motive de admiterea a acesteia, intrucat debitoarea a recunoscut aceasta suma de 1.363.647,57 lei si nu a dovedit ca, ulterior datei de 31.12.2009, a achitat-o.
Faptul ca s-a respins somatia de plata in dosarul nr.7525/95/2010 al Tribunalului Gorj-Sectia Comerciala,la data de 13.10.2010, nu este un motiv de admitere a contestatiei, intrucat in acest dosar a fost suficient ca debitoarea sa nu recunoasca suma solicitata de creditoare si sa invoce aspecte care necesitau administrarea de noi probe, care exced cadrului procesual stabilit de OUG 19/2007.
Este de retinut ca, la 31.12.2009, creditoarea avea impotriva debitoarei o creanta certa, lichida si exigibila in suma de 1.363.647,57 lei, recunoscuta de debitoare, la data introducerii cererii de deschidere a procedurii insolventei, respectiv 20.09.2011, creditoarea arata ca aceasta creanta, la acea data, era de 1.130.330,59 lei, diferenta reprezentand-o platile efectuate de debitoare. Daca aceasta din urma ar fi achitat intreaga suma, ar fi aratat actele din care sa rezulte acest aspect, ori, in contestatie debitoarea invoca faptul ca s-a respins o somatie de plata si ca mixturile asfaltice nu erau de calitate, sentinta data pe calea somatiei de plata nu are autoritate de lucru judecat intr-o cauza.
Fata de aceste considerente, va fi respinsa contestatia debitorului ca nefondata, se va admite cererea creditorului si se va deschide procedura generala a insolventei.
Vazand si disp.art.31-34 din Legea 85/2006.
Instanta:
Respinge contestatia formulata de debitorul SC SC................SRL cu sediul in Tg-Jiu, strada , judetul Gorj, CIF RO a€¦a€¦a€¦.. numar de ordine in registrul comertului J18a€¦a€¦a€¦a€¦.
Admite cererea formulata de creditorul SC................cu sediul in Bucuresti, strada a€¦a€¦a€¦a€¦., CUI RO a€¦a€¦a€¦., numar de ordine in registrul comertului J40a€¦a€¦a€¦a€¦.
In temeiul art.33 alin.6, din Legea privind procedura insolventei,
Dispune deschiderea procedurii generale a insolventei impotriva debitorului SC SC................SRL.
In temeiul art.34 din Legea privind procedura insolventei,
Numeste administrator judiciar pe AMT a€¦a€¦a€¦a€¦, care va indeplini atributiile prevazute de art.20 din Legea 85/2006 , cu un onorariu provizoriu lunar de 1.000 lei.
In temeiul art.61 din Legea privind procedura insolventei,
Dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului creditorului si Oficiului registrului comertului de pe langa Tribunalul Gorj in vederea efectuarii mentiunii, prin publicarea in Buletinul procedurilor de insolventa.
In temeiul art.61 din Legea privind procedura insolventei,
Dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului, creditorilor si Oficiului Registrului Comertului, prin Buletinul Procedurilor de Insolventa, in vederea efectuarii de mentiuni in temeiul art.61 Legea privind procedura insolventei;
In temeiul art.62 din Legea privind procedura insolventei,
Fixeaza termenul limita pentru depunerea cererilor de creanta la 20 ianuarie 2012.
Fixeaza termenul limita pentru verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creantelor la 24 ianuarie 2012 ;
Fixeaza termenul pentru depunerea eventualelor contestatii la 6 februarie 2012;
Fixeaza termenul pentru solutionarea eventualelor contestatii la 7 februarie 2012, si pentru afisarea tabelului definitiv al creantelor la 7 februarie 2012;
Fixeaza data sedintei adunarii creditorilor la data de 8 februarie 2012, ora 9,00 la sediul Tribunalului Gorj si convoaca creditorii debitorului.
Dispune trimiterea notificarilor catre toti creditorii, de catre administratorul judiciar.
In temeiul art. 4 din Legea privind procedura insolventei.
Dispune deschiderea de catre debitor a unui cont bancar din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, in termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii. In caz de neindeplinire a atributiei, contul va fi deschis de catre lichidatorul judiciar.
Termen la 24 ianuarie 2012 .
Cu recurs .
Pronuntata de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr. 1177 din data 13.12.2011


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Gorj    Insolventa    Debitori    Creditori    Creanta certa    Creanta exigibila    Creanta lichida    Legea 85/2006    Contract de executie lucrari    Contract de prestari servicii    Contract de furnizare    Faliment
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Executarea obligatiei de plata a despagubirilor civile. Ridicarea sechestrului asigurator
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, incheierea nr. 100 din 25 februarie 2020

Actiune in pretentii formulata ulterior inchiderii procedurii insolventei. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1395 din 16 iulie 2020

Importanta indicarii unui spor stabilit prin CCM in contractul individual de munca sau actele aditionale la acesta
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta Civila nr. 1003/10.12.2020

Jurisdictia muncii si solutionarea conflictelor de munca. Exceptia necompetentei functionale
Pronuntaţă de: Tribunalul GORJ – Sentinta civila nr. 78/10.01.2019

Concedierea pentru savarsirea unei abateri disciplinare poate fi dispusa numai dupa indeplinirea de catre angajator a cercetarii disciplinare prealabile
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA – Decizia civila nr. 02.04.2019

Modificarea unilaterala a felului muncii si implicit a salariului. Nelegalitatea deciziei angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 459 din data de 28 Octombrie 2020

Nerespectarea regulilor de procedura interna a angajatorului. Abatere disciplinara
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentita civila nr. 213 din data de 02 Iunie 2020

Nulitatea absoluta a deciziei de imputare. Lipsa unui titlu executoriu
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr. 372/2019

Obligarea salariatului la restituirea sumei nedatorate. Concediu de odihna efectuat in natura
Pronuntaţă de: Sentinta Civila nr. 251/02.03.2020 – Tribunalul Iasi

Obligarea angajatorului la plata orelor suplimentare prestate de salariat. Dispozitii legale incidente
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj – Sentinta civila nr. 534/10.09.2020Articole Juridice

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (II – pe durata starii de urgenta)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Drepturi salariale neplatite de angajatorul aflat in insolventa. Fondul de garantare a creantelor salariale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal – o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

ICCJ. Contestatie decizie incetare contract individual de munca. Insolventa. Suspendare de drept
Sursa: Avocat Lacatus Igor

RIL. In procesul penal Fondul de garantare a asiguratilor nu poatea avea calitate de parte responsabila civilmente
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Profesionistii, indiferent de statutul lor juridic sunt supusi regulilor de drept civil
Sursa: Avocat Lacatus Igor