Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Plata sumei reprezentand contravaloarea energie termica livrata si neachitata

Plata sumei reprezentand contravaloarea energie termica livrata si neachitata

  Publicat: 29 Sep 2012       1386 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin cererea inregistrata la 03 oct. 2011 pe rolul acestei instante, reclamanta SC … SA a chemat in judecata pe parata ….. pentru ca prin sentinta ce se va pronunta sa fie obligata parata la plata sumei de 154.176,88 lei reprezentand c.val. energie termica livrata si neachitata, la 215.653,81 lei – c.val. penalitati conform facturii 807/2 aug.2011 si la plata cheltuielilor de judecata .

Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Desfiintarea unui contract sinalagmatic cu executare succesiva, la cererea uneia dintre parti, ca urmare a faptului ca cealalta parte nu si-a executat in mod culpabil obligatiile contractactuale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Procedura prin care se urmareste realizarea acordului partilor cu privire la stingerea unor litigii cum ar fi in procesele de divort sau in unele pricini de competenta comisiei de judecata.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,

In motivarea cererii se arata ca intre parti a fost incheiat contractul de vanzare- cumparare nr. a€Š si a actului aditional nr. 1 din a€Š. prin care reclamanta se obliga sa livreze paratei energie termica din sistemul de alimentare centralizata, iar parata sa achite contravaloarea energiei termice la pretul din contract .
Ca, parata nu si-a indeplinit in mod corespunzator obligatiile contractuale ceea ce a determinat la data de a€Š.. incheierea actului de reziliere inregistrat sub nr. a€Š.. din a€Š., ocazie cu care parata recunoscut suma datorata.
Se mai arata ca parata a achitat din aceasta suma o parte , ramanand de achitat valoarea energiei termice in suma de 154.176,88 lei conform facturilor depuse in copie la dosar, iar neachitarea in termen a facturilor a determinat reclamanta ca in conformitate cu prevederile contractuale sa procedeze la calculul penalitatilor de intarziere si la emiterea facturii 807 din 2 aug. 2011 in suma de 215.653,81 lei .
Ca, s-a incercat solutionarea litigiului pe cale amiabila conf. prevederilor art. 720 ind.1 C.pr.civila, in data de 30 aug. 2011 , fiind incheiat procesul verbal de conciliere prin care parata a sustinut ca nu datoreaza sumele solicitate , fiind prescrise.
In drept au fost invocate disp. art. 969, 998 C.civil si art. 274 C.pr.civila.
In dovedirea actiunii au fost depuse in copie la dosar inscrisuri , si s-a solicitat eventual proba cu expertiza de specialitate .
La a€Ša€Š. parata a formulat intampinare aratand ca nu exista temei pentru obligarea ei la plata sumelor mentionate , avand in vedere ca s-a reziliat contractul dintre parti .De asemenea a sustinut ca a operat compensarea con fart. 1617 C.civil , intrucat parata prestat servicii catre reclamanta reprezentand apa, salubritate, canalizare in cuantum de 116.821,06 lei , servicii ce au fost receptionate conform proceselor verbale anexate pentru fiecare factura atasate intampinarii la dosar , care nu au fost achitate niciodata.
Tribunalul , verificandu-si competenta materiala de solutionare a cererii de chemare in judecata constata ca cererea a fost inregistrata pe rolul instantei dupa data de 01.10.2011, data intrarii in vigoare a noului cod civil si a unor dispozitii modificatoare ale Legii nr.71/2011.
Astfel, potrivit art.219 din Legea nr.71/2011, art.2 pct.1 litera ``a`` din c.pr.civ. a fost abrogat, astfel incat tribunalele nu mai solutioneaza cauzele de natura civila ce depasesc valoarea de 100.000 lei, ci pe cele incepand cu valoarea de 500.000 lei.
Cum aceste dispozitii intra in vigoare, conform art.220 si 221 din Legea nr.71/2011 la data de 01.10.2011, odata cu intrarea in vigoare a Noului cod civil, tribunalul constata ca in prezenta cauza competenta de solutionare apartine a€Ša€Š.Tg.Jiu.
Asa fiind ,in baza art.158 in c.pr.civila, urmeaza a se declina competenta de solutionare a cauzei in favoarea a€Ša€Š.. Tg.Jiu .
Instanta:
Declina competenta de solutionare a cauzei privind pe reclamant SC a€Š.SA, str. a€Š, nr. .. jud. Gorj si pe parat a€Š.. , jud. Gorj ,avand ca obiect pretentii, in favoarea a€Ša€Š Tg.Jiu .
Irevocabila.
Pronuntata de: Tribunalul Gorj - Sentinta comerciala nr. 436 din data 21.12.2011


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Gorj    Energie termica    Contract de vanzare-cumparare    Penalitati de intarziere    Reziliere    Legea 71/2011    Tribunalul Targu-Jiu
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Executarea obligatiei de plata a despagubirilor civile. Ridicarea sechestrului asigurator
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, incheierea nr. 100 din 25 februarie 2020

Actiune in pretentii formulata ulterior inchiderii procedurii insolventei. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1395 din 16 iulie 2020

Importanta indicarii unui spor stabilit prin CCM in contractul individual de munca sau actele aditionale la acesta
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta Civila nr. 1003/10.12.2020

Jurisdictia muncii si solutionarea conflictelor de munca. Exceptia necompetentei functionale
Pronuntaţă de: Tribunalul GORJ – Sentinta civila nr. 78/10.01.2019

Concedierea pentru savarsirea unei abateri disciplinare poate fi dispusa numai dupa indeplinirea de catre angajator a cercetarii disciplinare prealabile
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA – Decizia civila nr. 02.04.2019

Modificarea unilaterala a felului muncii si implicit a salariului. Nelegalitatea deciziei angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 459 din data de 28 Octombrie 2020

Nerespectarea regulilor de procedura interna a angajatorului. Abatere disciplinara
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentita civila nr. 213 din data de 02 Iunie 2020

Nulitatea absoluta a deciziei de imputare. Lipsa unui titlu executoriu
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr. 372/2019

Obligarea angajatorului la plata orelor suplimentare prestate de salariat. Dispozitii legale incidente
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj – Sentinta civila nr. 534/10.09.2020

Dovada platii contravalalorii orelor suplimentare, a orelor lucrate sambata si duminica si a orelor lucrate pe timp de noapte. Contract de munca temporara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA - DECIZIE Nr. 2152 din 23 Iulie 2020Articole Juridice

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (I – in general)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Fiecare proprietar al unui apartament dintr-o cladire aflata in proprietate comuna este obligat sa contribuie la costurile legate de energia termica ce alimenteaza partile comune
Sursa: EuroAvocatura.ro

Certificatul de urbanism in procedura autorizarii lucrarilor de construire. Actualizare 2018
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Masurile simplificare pentru taxarea anumitor operatiuni
Sursa: EuroAvocatura.ro