Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Antrenarea raspunderii patrimoniale. Cerere pentru deschiderea procedurii simplificare a falimentului

Antrenarea raspunderii patrimoniale. Cerere pentru deschiderea procedurii simplificare a falimentului

  Publicat: 30 Sep 2012       2645 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Prin rezolutia nr. 3034 din 20.05.2011, pronuntata in dosarul nr…………., dispusa de Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Gorj, a fost numit lichidator …………TG-JIU , pentru debitoarea SC …………. SRL BOLBOSI.
Lichidatorul a depus la data de 21.09.2011 , la Tribunalul Gorj , cerere pentru deschiderea procedurii simplificate a falimentului acestei debitoare , aratand ca a fost notificata debitoarea pentru a preda actele financiar – contabile si creditorii bugetari .

Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Contabilul autorizat este persoana care a dobandit aceasta calitate in conditiile legii si are capacitatea de a tine contabilitatea si de a intocmi bilantul contabil.
Inregistrare sistematica a informatiilor privind situatia patrimoniala si a rezultatelor obtinute de catre un agent economico-social, atat pentru necesitatile acestuia cat si pentru relatiile cu asociatii sau actionarii,
Sinonime - Active corporale, Imobilizari fizice, Imobilizari tangibile, Investitii materiale.
Inregistrare sistematica a informatiilor privind situatia patrimoniala si a rezultatelor obtinute de catre un agent economico-social, atat pentru necesitatile acestuia cat si pentru relatiile cu asociatii sau actionarii,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Instiintare scrisa a beneficiarului unui acreditiv de catre banca emitenta, asupra faptului ca in favoarea sa a fost deschis un acreditiv;
Nu se consuma la prima utilizare, deoarece ele sunt destinate a fi utilizate pe o perioada mai mare de timp.
Se consuma integral la prima lor utilizare, transmitandu-si valoarea asupra bunurilor produse, a serviciilor sau a lucrarilor realizate.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Indicator care masoara rezultatele la nivel microeconomic, reprezentand volumul incasarilor din activitatea proprie intr-o perioada de timp, incasari efectuate la pretul pietei.
Legea pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
Nu se consuma la prima utilizare, deoarece ele sunt destinate a fi utilizate pe o perioada mai mare de timp.
Se consuma integral la prima lor utilizare, transmitandu-si valoarea asupra bunurilor produse, a serviciilor sau a lucrarilor realizate.
Sume pastrate in conturile din banci sau in casieriile agentilor economici, persoane juridice si fizice, fara destinatie de moment, tinute la dispozitia acestora pentru acoperirea cheltuielilor legate de activitatea si afacerile pe care le intreprind.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
(Balance of trade) Este diferenta neta dintre valoarea importurilor si cea a exporturilor de bunuri ale unei tari, intr-o anumita perioada de timp. Atunci cand o tara exporta mai mult decat importa, se considera ca are o balanta comerciala favorabila; cand predomina importurile, se spune ca balanta comerciala este nefavorabila. Balanta comerciala trebuie privita in contextul intregii pozitii economice internationale a tarii respective.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Tabelul care cuprinde toate creantele asupra averii debitorului la data deschiderii procedurii, acceptate in tabelul preliminar
Valori de incasat din vanzari pe credit, de bunuri rezultate din exploatare (produse, lucrari, servicii). Sunt generate de ciclul de exploatare al intreprinderii
Prima treapta in cadrul metodei de cunoastere a contabilitatii si cel mai reprezentativ procedeu prin care se infaptuieste principiul dublei reprezentari
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Sume pastrate in conturile din banci sau in casieriile agentilor economici, persoane juridice si fizice, fara destinatie de moment, tinute la dispozitia acestora pentru acoperirea cheltuielilor legate de activitatea si afacerile pe care le intreprind.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Legea pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
Prima treapta in cadrul metodei de cunoastere a contabilitatii si cel mai reprezentativ procedeu prin care se infaptuieste principiul dublei reprezentari
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Tabel statistico-economic folosit in analiza si planificare, prin care se compara si se raporteaza
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Reglementata in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, hotarare pronuntata de instanta de judecata in cursul judecatii care nu rezolva fondul cauzei,
Legea pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Legea pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal, alaturi de institutia infractiunii si a pedepsei, reglementata in diferite dispozitii din Codul penal (ex. infractiunea este singurul temei al raspunderii penale, cap. I, t. II, C. pen., partea generala etc).

Prin incheierea nr.255 din 22.09.2011, judecatorul sindic a admis cererea formulata de debitorul SC a€¦a€¦a€¦. SRL .
In temeiul art. 1 alin.2 lit. d si e , art. 32, alin. 1, raportat la art. 107 , alin.1 lit. A din Legea privind procedura insolventei, a dispus inceperea procedurii simplificate a falimentului debitorului SC a€¦a€¦a€¦.. SRL .
In temeiul art.107 alin 2 din Legea privind procedura insolventei,a desemnat lichidator pe a€¦a€¦a€¦a€¦a€¦ IPURL, cu o retributie de 500 lei lunar , care va indeplini atributiile prevazute de art.25;
In temeiul art.107 alin.2 din Legea privind procedura insolventei, a dispus ridicarea dreptului de administrare al debitorului si dizolvarea societatii .
Lichidatorul judiciar a intocmit si depus la dosar tabelul preliminar si definitiv al creantelor, unde figureaza doi creditori , respectiv a€¦a€¦a€¦a€¦, cu o creanta in suma de 40.737 lei si a€¦a€¦a€¦a€¦ GORJ,cu o creanta de 12 lei .
La data de 24.11.2011, lichidatorul judiciar a depus la dosar raportul amanuntit asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la aparitia starii de insolventa, cu nr. 2268 din 16.11.2011, raport aprobat prin sentinta nr.1078 din 29.11.2011.
In raportul amanuntit lichidatorul judiciar a aratat ca, starea de insolventa a fost creata de faptul ca societatea a inregistrat pierderi financiare in anul 2009 si 2010, fiind in imposibilitatea achitarii debitului in suma de 40.749 lei, ce reprezinta datorii catre bugetul statului de natura impozitului pe profit, contributii sociale si amenzi.
In raport lichidatorul judiciar arata ca administratorul societar nu a predat bilantul contabil la 31.12.2010, evidenta contabila pe perioada august 2010- august 2011, inventarul marfurilor si al sumelor, lista contului de imobilizari corporale, debitoarea a condus bine evidenta contabila pana in august 2010, insa dupa aceasta data lichidatorul judiciar a constatat existenta unor fapte care ar fi putut duce la aparitia starii de insolventa si sa se incadreze in prevederile art.138 lit.a-g.
Ca, debitoarea nu are lichiditati necesare pentru acoperirea datoriilor, nu are bunuri mobile sau imobile care sa poata fi valorificate, conform adresei nr.3545 din 30.09.2011 emisa de a€¦a€¦a€¦a€¦..Bolbosi.
S-a procedat la notificarea societatii debitoare si a reprezentantilor legali ai societatii, pentru predarea documentelor contabile prevazute la art.28 din Legea 85/2006.
La data de 4.10.2011 s-a prezentat la sediul lichidatorului judiciar, administratorul social al debitoarei, care a depus o parte din documentele contabile, fiind incheiat un proces verbal de predare-primire.
Din analiza documentelor financiar-contabile, la data de 31.08.2010 , debitoarea figura cu active imobilizate in suma de 6469 lei, active circulante in suma de 49.684 lei, cheltuieli in avans 3200 lei, datorii total in suma de 118.125 lei , total active minus datorii in suma de -58.772 lei, cifra de afaceri in suma de 33.387 lei si rezultatul exercitiului - lei minus 15.747 lei.
Datorita faptul ca nu au fost depuse si restul de acte solicitate administratorului societar al debitoarei, lichidatorul judiciar a fost in imposibilitate de a inventaria si valorifica constructia evidentiata in contabilitate, imobilizarile corporale de natura mobilierului, marfurile si disponibilitatile banesti existente in stoc.
Paratul a refuzat in mod nejustificat obligatiile ce-i revin, potrivit art. 44 din legea insolventei, nedepunerea actelor prevazute de art.28 conducand la concluzia ca debitoarea nu a tinut contabilitatea in conformitate cu legea, ca a deturnat sau a ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au marit in mod fictiv pasivul acesteia, cazuri prevazute in art.138 alin.1 lit. d si e, ca elemente ce conduc la antrenarea raspunderii patrimoniale a reprezentantilor societatii debitoare .
A mai aratat lichidatorul judiciar ca ultimele situatii financiare au fost depuse pentru anul 2010, situatii din care rezulta ca debitoarea a avut active imobilizate in suma de 6469 lei, active circulante in suma de 49.684 lei, din care marfuri in valoare de 45.202 lei si disponibilitati banesti in valoare de 4.482 lei, in cauza fiind incidente si disp.art.138 alin.1 lit.e din Legea 85/2006.
In cerere se solicita antrenarea raspunderii patrimoniale a paratului MA, pentru intreaga masa credala, in suma de 40.749 lei, in tabelul de creante figurand doi creditori, respectiv a€¦a€¦a€¦a€¦a€¦..
La cererea de antrenare, lichidatorul judiciar a depus copii dupa notificarile emise debitoarei, tabelul definitiv al creantelor, balanta contabila pentru luna august 2010, adresa nr.3545 din 30.09.2011, emisa de a€¦a€¦a€¦a€¦.., copie dupa procesul verbal incheiat la data de 4.10.2011, si extras de pe site-ul Ministerului de Finante, tabel definitiv de creante .
Rezulta in mod clar ca debitoarea nu a tinut contabilitatea in conformitate cu legea, caz prevazut in art.138 alin.1 lit.d din Legea 85/2006.
Intrucat reprezentantul legal al debitoarei nu a depus in totalitate actele financiar contabile, lichidatorul judiciar a cules datele necesare de pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, analizand situatiile financiare pentru anul 2008, ultimul bilant contabil fiind pentru anul financiar 2008, rezultand in mod clar ca debitoarea a figurat cu bunuri, active imobilizate, active circulante, disponibilitati banesti care nu au fost predate lichidatorului judiciar, fiind evidenta fapta de ascundere a activelor societatii si de folosirea lor in interes propriu, prevazuta de art.138 alin.1 lit.e, dar si fapta prevazuta de lit.d, debitoarea nu a tinut contabilitatea in conformitate cu legea .
Dupa anul 2008, paratul nu a mai depus bilant contabil, declaratii si situatii financiare conform legii si documente justificative privind activul societatii, de unda rezulta ca si-a insusit bunurile acesteia, singurul document fiind balanta de verificare la 31.08.2010, in care figureaza si activele societatii pentru care nu a prezentat acte lichidatorului judiciar.
Paratul a fost notificat de catre lichidatorul judiciar si citat pentru termenul din 7.02.2012, potrivit dreptului comun, fiind citat totodata prin BPI.
Pentru termenul de judecata din 7 februarie 2012, paratul MA a depus la dosar o cerere de amanare a cauzei in vederea angajarii unui aparator, judecatorul sindic prin incheierea de sedinta din data de 7.02.2012, a admis cererea si dispunand amanarea cauzei la data de 21.02.2012.
Paratul nu s-a prezentat pentru a-si formula apararile necesare, acesta nu a prezentat lichidatorului judiciar toate actele prevazute de art. 28 din Legea insolventei, fiind intrunite conditiile prevazute de art. 138 al.1 lit. d si e din lege, in sensul ca administratorul debitoarei nu a tinut contabilitatea in conformitate cu legea, a deturnat sau a ascuns o parte din activul persoanei juridice ori a marit in mod fictiv pasivul acesteia.
Deci, paratul a fost instiintat ca trebuie sa depuna actele prevazute de art.28, dar nu si-a indeplinit obligatia ce-i revenea, neprezentandu-se la nici un termen de judecata, neluand legatura cu lichidatorul judiciar, neformulandu-si nici un fel de aparari la dosar, atitudine care nu poate duce decat la concluzia ca isi insuseste cererea lichidatorului judiciar.
Fata de aceste considerente se impune admiterea cererii formulata de lichidatorul judiciar si antrenarea raspunderii materiale a paratului MA, pentru intreaga masa credala, in suma de 40.749 lei, cererea fiind pe deplin dovedita.
Vazand si disp.art.138 din Legea 85/2006,
Instanta:
Admite cererea formulata de lichidatorul judiciar a€¦a€¦a€¦. IPURL , cu sediul in TG-JIU , stradaa€¦a€¦a€¦a€¦.., desemnat pentru debitoarea SC a€¦a€¦a€¦a€¦.. SRL, in comuna a€¦a€¦a€¦a€¦.., judetul Gorj , a€¦a€¦a€¦a€¦., numar de ordine in registrul comertului a€¦a€¦a€¦a€¦a€¦a€¦.., impotriva paratului MA, domiciliat in a€¦a€¦a€¦, judetul Gorj.
In temeiul art.138 alin.1 lit.d si e din Legea 85/2006, antreneaza raspunderea patrimoniala a paratului pentru intreaga masa credala, respectiv pentru suma de 40.749 lei.
Conexat la dosarul nra€¦a€¦a€¦a€¦a€¦
Cu recurs .


Pronuntata de: Tribunalul Gorj - Sentinta comerciala nr.260 din data 21.02.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Gorj    Masa credala    Lichidator judiciar    Raspundere patrimoniala    Insolventa    Legea 85/2006    Faliment    Creditori    Dizolvare societate    Impozit pe profit    Administrator societar    Debitori    Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Gorj
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

ICCJ: Persoana aflata in continuarea studiilor. Protectia si promovarea drepturilor copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 12/2019 - RIL admis privind procedura insolventei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia de concediere a salariatului aflat in perioada de proba reprezinta o prerogativa discretionara a angajatorului, exigentele acestuia neputand fi cenzurate pe calea contestatiei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova Sectia I Civila, Decizia civila nr. 681/2017, in sedinta publica din 9 martie 2017

Angajamentul de plata nu constituie un titlu de creanta recunoscut de lege in baza caruia angajatorul poate pretinde salariatului repararea unui prejudiciu
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 372/2017, in sedinta publica din 16 martie 2017

Achitarea de catre institutia angajatoare a dobanzilor si penalitatilor nu inseamna ca acestea sunt datorate de salariat, intrucat este vorba de raporturi obligationale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 326/2017, in sedinta publica din 9 martie 2017

Salariatul isi poate asuma un angajament de plata pentru acoperirea prejudiciului cauzat angajatorului, dar nu constituie titlu executoriu
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 127/2017, in sedinta publica din 31 ianuarie 2017

Clauza penala. Obligatia instantei judecatoresti sa interpreteze clauzele indoielnice ale tranzactiei. Principiul motivarii in fapt si in drept a hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA, Sectia contencios administrativ, Decizia nr. 3393 din 15 octombrie 2018Articole Juridice

ICCJ. Contestatie decizie incetare contract individual de munca. Insolventa. Suspendare de drept
Sursa: Avocat Lacatus Igor

RIL. In procesul penal Fondul de garantare a asiguratilor nu poatea avea calitate de parte responsabila civilmente
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Recuperare creante in domeniul transporturilor. Temei legal si Proceduri
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Recuperarea creantelor prin procedura Ordonantei de plata
Sursa: Radu Georgescu

Noul Cod Civil: Cazurile de intrerupere a prescriptiei
Sursa: EuroAvocatura.ro

Intreruperea prescriptiei extinctive (Art. 2.537 - 2.543 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cum sa eviti insolventa
Sursa: Gheorghe Piperea - www.piperealaw.ro