Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Plata sumei cu titlu de compensatie pentru atingerea integritatii

Plata sumei cu titlu de compensatie pentru atingerea integritatii

  Publicat: 30 Sep 2012       4260 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Operatiune prin care se sting fara plata in numerar, unele datorii reciproce intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, ramanand sa se achite eventualele diferente de sume, nu in bani, ci prin simpla lor inregistrare.
Prin cererea de chemare in judecata inregistrata la Tribunalul Gorj, Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale sub nr., reclamantii PE, RC, P C au chemat in judecata parata CJP G pentru ca prin hotararea ce se va pronunta sa fie obligata parata la plata sumei acordate defunctei PE prin decizia nr.38 din 02.11.2011 cu titlu de compensatie pentru atingerea integritatii.

1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Afectiune care se produce ca urmare a executarii unei meserii
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Dovada scrisa prin care
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Afectiune care se produce ca urmare a executarii unei meserii
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(termen CNA) Drepturile obtinute de catre un radiodifuzor, n temeiul unui contract, de la organizatorul unui eveniment si/sau de la proprietarul ori, dupa caz, administratorul locului unde se desfasoara evenimentul, de la autori si de la alti detinatori de drepturi vizati,
Operatiune prin care se sting fara plata in numerar, unele datorii reciproce intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, ramanand sa se achite eventualele diferente de sume, nu in bani, ci prin simpla lor inregistrare.
Totalitatea normelor juridice care reglementeaza raporturile sociale din domeniul administratiei de stat, activitate indeplinita de organele administrative.
Operatiune prin care se sting fara plata in numerar, unele datorii reciproce intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, ramanand sa se achite eventualele diferente de sume, nu in bani, ci prin simpla lor inregistrare.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Operatiune prin care se sting fara plata in numerar, unele datorii reciproce intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, ramanand sa se achite eventualele diferente de sume, nu in bani, ci prin simpla lor inregistrare.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Drepturi subiective consacrate prin normele dreptului civil.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;

In motivarea cererii, reclamantii au aratat ca sunt mostenitori ai defunctei PE, in calitate de sot supravietuitor, respectiv fiice, autoarea decedand la data de 20.11.2011, cauza decesului fiind mezoteliom pleural, boala ce a avut ca punct de pornire expunerea la azbest in perioada 1969-1987, deci o boala profesionala.
Au aratat reclamantii ca prin decizia nr. 38/2.11.2011a fost admisa de catre parata cererea formulata de PE si i s-a acordat compensatia pentru atingerea integritatii in cuantum de 24.060 lei, insa suma nu a fost achitata pana la decesul autoarei. Ulterior, reclamantii s-au adresat CP G pentru a solicita plata despagubirilor acordate, insa parata a refuzat sa plateasca suma, motivand ca nu se plateste mostenitorilor.
Sustin reclamantii ca de vreme ce decizia de acordare a compensatiei banesti a fost emisa in timpul vietii autoarei, mostenitorii sunt indreptatiti sa solicite dreptul nascut in patrimoniul acesteia.
In drept, au invocat prevederile art. 44 din Legea nr. 346/2002.
Pentru dovedirea cererii, s-au folosit de proba cu inscrisuri, depunand la dosar, in copie, decizia nr. 38/2.11.2011 emisa de CJP G, adresa nr. 49/18.01.2012, adresa nr. 28/16.01.2012 emisa de CNPP, referatul medical intocmit la data de 29.09.2011, adeverinta nr. 1400/26.09.2011 emisa de L C, certificatul medical constatator al decesului autoarei P E, decizia nr. 8812/28.10.2012 emisa de C J P G, raportul de expertiza medicala din 28.10.2011, certificatul de mostenitor nr. 154/12.12.2011.
Parata C J P G a formulat intampinare, solicitand respingerea actiunii formulata de reclamanti, cu motivarea ca prin cererea nr. 1489/01.11.2011, P E a solicitat acordarea unor drepturi de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale (compensatie pentru atingerea integritatii), cuvenite ca urmare a unor boli profesionale dobandite in perioada activitatii, iar prin decizia nr. 38/2.11.2011 cererea acesteia a fost admisa, dispunandu-se acordarea unei compensatii pentru atingerea integritatii in cuantum de 24.060 lei, potrivit art. 42 din Legea nr. 346/2002 republicata, ca urmare a pierderii capacitatii de munca cu 45-50%, in urma unei boli profesionale.
A precizat parata ca in intervalul cuprins intre data emiterii deciziei de catre C J P G si intocmirea creditelor de la CNNP B, numita P E a decedat, iar in conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 346/2002, compensatia pentru atingerea integritatii reprezinta o suma fixa in bani si se acorda integral, o singura data, fara a afecta celelalte drepturi sau indemnizatii la care este indreptatit asiguratul.
In opinia paratei, compensatia se acorda doar titularului, iar in cazul decesului acestuia inainte de incasarea compensatiei, nu se mai plateste mostenitorilor.
In aparare, a depus la dosar, in copie, decizia nr. 38/2.11.2011, cererea nr. 1489/1.11.2011, certificatul de deces al defunctei P E, adresa nr. 28/16.01.2012, fisa de declarare a cazului de boala profesionala.
Analizand probatoriul administrat in cauza, instanta constata ca actiunea reclamantilor este intemeiata pentru urmatoarele considerente:
Reclamantii P E, R C si P C sunt mostenitori ai defunctei P E, primul in calitate de sot, iar celelalte in calitate de fiice, asa cum rezulta din certificatul de mostenitor nr. 154/12.12.2011.
La data de 1 noiembrie 2011, P E s-a adresat paratei C J P G si a solicitat acordarea unor drepturi de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale (compensatie pentru atingerea integritatii), cuvenite ca urmare a unor boli profesionale dobandite in perioada activitatii, cererea sa fiind inregistrata sub nr. 1489/1.11.2011. Cererea sa a fost analizata si constatandu-se ca suferea de o boala profesionala, prin decizia nr. 38/2.11.2011 C J P G a admis cererea si a dispus acordarea compensatiei pentru atingerea integritatii, in cuantum de 24.060 lei, prevazuta de art. 42 din Legea nr. 346/2002, ca urmare a pierderii capacitatii de munca in procent de 45-50%.
P E a decedat la data de 20.11.2011, iar pana la aceasta data parata nu-i platise compensatia acordata prin decizia nr. 38/2.11.2011. Ulterior, reclamantii, in calitate de mostenitori ai defunctei au solicitat plata compensatiei acordata autoarei lor, insa parata a refuzat sa faca acest lucru, motivand ca aceasta compensatie se acorda doar titularului, iar in cazul decesului acestuia inainte de incasarea compensatiei, nu se mai plateste mostenitorilor.
Potrivit art. 42 din Legea nr. 36/2002, au dreptul la o compensatie pentru atingerea integritatii asiguratii care, in urma accidentelor de munca sau a bolilor profesionale, raman cu leziuni permanente care produc deficiente si reduc capacitatea de munca intre 20-50%.
Este adevarat ca in conformitate cu dispozitiile art. 43 din aceeasi lege,compensatia se acorda la solicitarea persoanei indreptatite, pe baza deciziei medicului asiguratorului, cu indeplinirea conditiilor prevazute la art. 42. Aceasta dispozitie nu poate fi insa interpretata in modalitatea prezentata de parata, respectiv ca mostenitorii persoanei indreptatite la a primi compensatia nu o pot solicita in situatia in care era deja emisa o decizie prin care s-a dispus acordarea acestei compensatii, ci doar ca ei nu ar putea solicita aceste compensatii in mod direct.
Contrar celor sustinute de parata, Tribunalul retine ca prin decizia nr. 38/2.11.2011, se acordase deja suma de 24.060 lei numitei P E cu titlul de compensatie pentru atingerea adusa integritatii. Dreptul autoarei reclamantilor cu privire la aceasta suma s-a nascut in patrimoniul acesteia la data de 2.11.2011, data emiterii deciziei nr. 38, chiar daca suma nu a fost efectiv platita. Odata cu decesul autoarei, acest drept s-a transmis in patrimoniul mostenitorilor ei, reclamanti in cauza de fata si drept urmare, ei pot solicita plata despagubirilor.
Instanta apreciaza ca reclamantii nu ar fi putut solicita plata compensatiei in mod direct, in temeiul art. 42 din Legea nr. 346/2002, insa pot face acest lucru avand in vedere ca dreptul exista in patrimoniul autoarei, decizia nr. 38/2.11.2011 producand efecte, in baza art. 955 Cod civil.
Tribunalul nu impartaseste nici argumentul paratei ca dispozitiile art. 44 si 45 s-ar exclude reciproc, in realitate fiind vorba de drepturi distincte, unele acordate asiguratului, celelalte persoanei care dovedeste ca a suportat cheltuielile de deces.
Avand in vedere motivele expuse, instanta va admite cererea formulata de reclamanti, in calitate de mostenitori ai defunctei P E, urmand ca parata sa fie obligata la plata compensatiei stabilite prin decizia nr. 38/2.11.2011.
Opinia asistentilor judiciari este conforma cu hotararea si considerentele prezente.
Instanta:
Admite actiunea formulata de catre reclamantii P E, R C si P C, toti cu domiciliul procesual ales in a contradictoriu cu parata C J P G, cu sediul in aa.
Obliga parata sa plateasca reclamantilor, in calitate de mostenitori ai defunctei P E, suma de 24.060 lei stabilita prin decizia nr.38/2.11.2011 emisa de parata.
Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare .
Pronuntata de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr. 1132 din data 29.03.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Gorj    Boala profesionala    Compensatie    Despagubiri civile    Monstenire    Compensatie pentru atingerea integritatii    Asigurari pentru accidente de munca si boli profesional    Legea 346/2002    Mostenitori    Legea 346/2002    Raport de expertiza medicala
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Pot fi atacate in justitie, cu actiune in anulare, si hotararile adoptate de adunarea speciala a actionarilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Persoana aflata in continuarea studiilor. Protectia si promovarea drepturilor copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 12/2019 - RIL admis privind procedura insolventei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia de concediere a salariatului aflat in perioada de proba reprezinta o prerogativa discretionara a angajatorului, exigentele acestuia neputand fi cenzurate pe calea contestatiei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova Sectia I Civila, Decizia civila nr. 681/2017, in sedinta publica din 9 martie 2017

Angajamentul de plata nu constituie un titlu de creanta recunoscut de lege in baza caruia angajatorul poate pretinde salariatului repararea unui prejudiciu
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 372/2017, in sedinta publica din 16 martie 2017

Achitarea de catre institutia angajatoare a dobanzilor si penalitatilor nu inseamna ca acestea sunt datorate de salariat, intrucat este vorba de raporturi obligationale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 326/2017, in sedinta publica din 9 martie 2017Articole Juridice

Manevrarea echipamentului de catre persoane neautorizate. Lipsa instructajului SSM. Acordarea de daune morale salariatului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Acoperirea prejudiciilor morale si materiale ca urmare a nerespectarii regulilor de sanatate si securitate in munca. Criterii si conditii de acordare a daunelor-interese
Sursa: Irina Maria Diculescu

Riscurile la care se expun persoanele care muncesc in strainatate fara forme legale
Sursa: EuroAvocatura.ro