Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Contractul de credit , Leasing si Asigurare » Cerere de inscriere la masa credala

Cerere de inscriere la masa credala

  Publicat: 01 Oct 2012       8221 citiri        Secţiunea: Contractul de credit , Leasing si Asigurare  


Prin contestatia inregistrata la data de contestatoarea a solicitat instantei sa dispuna admiterea prezentei contestatii si inscrierea creantei in tabelul de creante cu sumele solicitate prin cererea de inscriere la masa credala.

Forma de leasing la care participa alaturi de producatorul furnizor si beneficiarul utilizator si o societate specializata ce preia creditarea,
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Legea pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Hotararea unei persoane de a savarsi un act sau un fapt producator de efecte juridice.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este o metoda care se utilizeaza in evaluarea unor proiecte de investitii si care foloseste tehnica actualizarii.
Forma de leasing la care participa alaturi de producatorul furnizor si beneficiarul utilizator si o societate specializata ce preia creditarea,
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Buletinul Insolventei - Reprezinta publicatia editata de Oficiul National al Registrului Comertului,
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Legea pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Monitorul Oficial al Romniei este publicaţia oficială a statului romn, n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
Subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor din bugetul unui proiect functie de caracterul economic al operatiunilor respective (salarii, echipamente etc.), indiferent de activitatea la care se refera.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Cuprinde toate creantele nascute dupa data deschiderii procedurii generale si pana la data inceperii procedurii falimentului, acceptate de catre lichidator in urma verificarii acestora.
Reprezinta suma activelor care pot fi utilizate pe teritoriul unei tari pentru cumpararea de bunuri si servicii si pentru achitarea datoriilor,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Buletinul Insolventei - Reprezinta publicatia editata de Oficiul National al Registrului Comertului,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Piata special organizata de catre stat, intreprinzatori sau asociatii particulare si mixte,in cadrul carora se pot incheia
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Dorinta populatiei si a companiilor de a detine active care pot fi usor schimbate contra bunurilor si serviciilor.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Reglementata in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, hotarare pronuntata de instanta de judecata in cursul judecatii care nu rezolva fondul cauzei,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Legea pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
Calificativ propriu normei juridice care stabileste categoric cerinta ca subiectul de drept sa aiba numai o anumita conduita,
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Sintagma ce desemneaza creanta cu scadenta implinita, deci a carei executare, la nevoie chiar silita, poate fi ceruta de catre creditor.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;

In motivarea cererii a aratat ca la data de a a fost incheiat contractul de leasing nr. .., avand ca obiect transmiterea catre debitoare a dreptului de folosinta asupra bunului proprietatea contestatoarei in schimbul platii ratelor de leasing si a celorlalte obligatii contractuale legate de folosinta bunului, utilizatorul avand dreptul de a intra in proprietatea acestuia la sfarsitul perioadei de leasing, prin plata valorii reziduale si a tuturor celorlalte obligatii contractuale.
Contractul de leasing a fost realizat de catre contestatoare ca urmare a neindeplinirii obligatiilor de plata de catre debitoare.
Impotriva debitoarei s-a dispus deschiderea procedurii prevazute de Legea nr.85/2006, contestatoarea nefiind notificata in conditiile codului de procedura civila.
In baza art.65 si urm. Din legea nr.85/2006, contestatoarea a solicitat inscrierea in tabelul creditorilor cu sumele scadente in cuantum de a lei, reprezentand rate de leasing neachitate, precum si suma de a euro, respectiv a lei reprezentand daune interese stabilite conventional, echivalent al capitalului nefacturat aferent contractului de leasing incheiat intre parti.
La data de ..., lichidatorul judiciar numit in cauza a adus la cunostinta contestatoarei faptul ca nu a fost inscrisa in tabelul definitiv creanta fiind respinsa pentru tardivitate.
Lichidatorul judiciar a invocat in motivarea respingerii cererii de inscriere la masa credala dispozitiile art.7 alin.3 teza a II-a din legea nr.85/2006 conform carora`` pentru creditorii care nu au putut fi identificati in lista prevazuta la art.28 alin.1 lit.c, procedura notificarii prevazute de art.61 va fi considerata indeplinita daca a fost efectuata prin Buletinul procedurilor de insolventa``.
Contestatoarea mai invedereaza instantei faptul ca interpretarea in sensul in care in speta sunt aplicabile disp.art.7 alin.3 teza a II-a din lg.85/2006 este eronata incat ar conduce la ideea ca notificarea creditorilor depinde de vointa debitorului care nu are nici un interes in acest sens.
Pe de alta parte, lichidatorul judiciar are obligatia de a solicita debitorului depunerea actelor contabile, ori este evident faptul ca din analiza acestora rezulta fara indoiala ca debitoarea a efectuat plati periodice catre contestatoare in baza contractului de leasing .
De asemenea, prin Decizia nr.1.143 din 04.10.2007, Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate referitoare la dispozitiile art.7 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei si s-a constat ca acestea sunt contrare prevederilor art.24 si 53 din Constitutie, in masura in care se interpreteaza ca prima comunicare a actelor de procedura catre persoanele impotriva carora se promoveaza o actiune in temeiul dispozitiilor Legii nr.85/2006, ulterior deschiderii procedurii insolventei, se realizeaza numai prin Buletinul procedurilor de insolventa, iar nu si potrivit Codului de procedura civila.
Mai mult, prin decizia nr.123/2009 Curtea Constitutionala s-a pronuntat asupra exceptiei de neconstitutionalitate a art.7 alin.3 teza a II-a din legea nr.85/2006 privind procedura insolventei, in sensul respingerii exceptiei ca fiind inadmisibila intrucat, printr-o decizie (1.143/04.10.2007) publicata in Monitorul Oficial la Romaniei, Curtea a constatat neconstitutionalitate dispozitiilor art.7 din Legea nr.85/2006, in ansamblul lor, deci inclusiv a normei cuprinse in alin.3 teza a I-a din acest articol .
Pe de alta parte este evident ca aplicarea art.7 alin.3 teza a doua se impune doar atunci cand, in urma verificarilor facute de catre practicianul in insolventa nu este indicat creditorul ce urmeaza a fi notificat prin publicare in Buletinul Insolventei. In aceste conditii contestatoarea solicita instantei sa oblige lichidatorul judiciar sa mentioneze demersurile realizate in vederea identificarii creditorilor, intrucat la data deschiderii procedurii insolventei creditoarea notificase debitoarei ca se afla in caz de culpa.
Avand in vedere cele mai sus expuse, contestatoarea a solicitat instantei sa constate faptul ca aceasta nu i-a fost notificata legal deschiderea procedurii si pe cale de consecinta admiterea prezentei contestatii si inscrierea creantei contestatoarei in tabelul de creante cu sumele solicitate prin cererea de inscriere la masa credala.
In drept, contestatia a fost intemeiata pe dispozitiile Lg.85/2006 republicata, O.G. nr.51/1997, republicata si modificata prin Lg.287/2006, O.G. nr.28/2006 probata prin Legea nr.266/2006.
Lichidatorul judiciar a a formulat raspuns la contestatia formulata de catre Sa prin care a solicitat respingerea acesteia ca nelegala, netemeinica si nefondata, motivand ca prin sentinta nra, s-a dispus deschiderea procedurii falimentului, fiind numit lichidator judiciar al debitoarei a
Urmare a numirii ca lichidator, au fost intreprinse masurile prevazute de Legea nr.85/2006, notificand deschiderea procedurii insolventei tuturor creditorilor prezentati de debitoare pe lista prevazuta de art.28 din Legea 85/2006.
Notificarea privind deschiderea procedurii a fost publicata in Buletinul Procedurilor de Insolventa nra. si publicata in ziarul Bursa nra, iar termenul de depunere a cererilor de creanta a fost stabilit la data de ...
Or, contestatoarea a depus cererea de creanta in data de a, termen fata de care, raportat la prevederile legale, creanta este tardiv solicitata.
Prin urmare, lichidatorul a solicitat respingerea contestatiei formulate ca netemeinica si nelegala si pe cale de consecinta respingerea cererii de creanta ca fiind tardiv formulata pentru argumentele mentionate mai sus.
Judecatorul sindic, analizand actele si lucrarile dosarului, constata si retine ca este neintemeiata contestatia pentru urmatoarele considerente:
Procedura generala a insolventei debitorului a a fost deschisa prin sentinta nra din a la cererea creditoarei a, prin aceeasi sentinta stabilindu-se termen pentru depunerea cererilor de creante la ... Prin incheierea de sedinta din a, la cererea administratorului judiciar, s-a majorat termenul pentru depunerea creantelor la dat de a. Atat sentinta de deschidere a procedurii insolventei, cat si incheierea de majorare termene au fost publicate, prin adresa instantei, in buletinul procedurilor d e insaolventa.
Potrivit art.61 alin.1 din Legea 85/2006 modificata prin Legea 169/2010, cuprins in Sectiunea a 3-a, intitulata ,, Primele masuri,, , in urma deschiderii procedurii, administratorul judiciar va trimite o notificare tuturor creditorilor mentionati in lista depusa de debitor, in conformitate cu art.28 alin.1, lit.c, debitorului si ORC unde acesta este inregistrat, in vederea efectuarii mentiunii.
Art.61 alin.3 din lege, prevede in mod imperativ ca, notificarea prev. la alin.1 se realizeaza conform prevederilor Codului de procedura civila si se va publica, totodata, pe cheltuiala averii debitorului, intr-un ziar de larga circulatie si in BPI.
Cum contestatoarea a nu a fost identifica de administratorul /lichidatorul judiciar in actele contabile ale debitoarei, aceasta avea posibilitatea cunoasterii termenul de depunere a cererilor de creanta din buletinul procedurilor d e insolventa, fiind aplicabile disp. art.7alin3 din Lege anr.85/2006.
Contestatoarea invoca decizia nr.1143 din 04.07.2007 si decizia nr.123/2009 date de Curtea Constitutionala, insa cu o interpretare diferita de cea care rezulta din considerentele acestor decizii. Astfel, prin aceste decizii s-a statuat ca sunt neconstitutionale dispozitile art.7 alin.3 doar cu privire la prima comunicare a actelor de procedura catre persoanele impotriva carora se promoveaza o actiune in temeiul dispozitiilor Legii nr.85/2006, ori prezenta cauza priveste contestatia formulata de a, si nu o actiune impotriva acesteia pentru a fi aplicabile concluziile Curtii Constitutionale.
Pentru considerentele aratate, se apreciaza ca fiind neintemeiata contestatia, cererea de creanta a a fiind tardiv formulata.
Instanta:
Respinge contestatia formulata de contestatoarea a cu sediul in a Sos. a, nra, complex comercial a, cladirea a, etajele a sia, sector a, in contradictoriu cu debitoarea a, cu sediul in a, a, nra, judetul a, CUI a numar de inregistrare in registrul comertului a prin lichidator judiciar a.
Cu recurs in 7 zile de la comunicare .
Pronuntata de: Tribunalul Gorj - Sentinta comerciala nr. 532 din data 04.04.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Gorj    Curtea Constitutionala    Contract de leasing    Legea 266/2006    Debitori    Creditori    Drept de folosinta    Rata de leasing    Legea 85/2006    Daune-interese    Lichidator judiciar    OG 51/1997    Legea 287/2006    Masa credala    Insolventa    Buletinul Procedurilor de Insolventa    Exceptia de neconstitutionalitate    Tabel definitiv al creantelor
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Pot fi atacate in justitie, cu actiune in anulare, si hotararile adoptate de adunarea speciala a actionarilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Persoana aflata in continuarea studiilor. Protectia si promovarea drepturilor copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Instanta in fata careia se invoca exceptia de neconstitutionalitate nu are atributii de jurisdictie constitutionala
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 132/2019

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia CCR nr. 466/2019 - admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum si a Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 439/2019 referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea art. 109 din Codul Rutier
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia ICCJ nr. 12/2019 - RIL admis privind procedura insolventei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Discriminarea, victimizarea si hartuirea la locul de munca. Modificarile si completarile aduse Codului muncii prin Legea 151/2020
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Legalitatea sanctiunilor contraventionale/amenzilor aplicate pe durata starii de urgenta, conform OUG 1/1999
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Egalitatea in drepturi la acordarea pensiei sociale minime garantate
Sursa: EuroAvocatura.ro