Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Dobandire drept de proprietate

Dobandire drept de proprietate

  Publicat: 04 Oct 2012       2379 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Prin sentinta civila nr. nr. 1706 di 16.02.2010 pronuntata de Judecatoria Ploiesti a fost admisa actiunea reclamantului,s-a constatat ca reclamantul a dobandit dreptul de proprietate asupra terenului in suprafata de 1450mp situat in intravilanul orasului Boldesti-Scaieni,, ,jud. Prahova,identificat prin raportul de expertiza topografica Baiuta Nicolae,conform antecontractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.4510 din 28.06.2005 de BNP IC ,hotarare care tine loc de act de vanzare-cumparare pentru imobilul mai sus mentionat.

Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Totalitatea conditiilor cerute de lege pentru ca o fapta sa constituie infractiune.
Anii de domnie: 1688-1714. A incercat sa intareasca autoritatea domniei in tara Romaneasca si a realizat o importanta reforma fiscala. S-a amestecat si in Moldova, unde l-a sustinut, in anul 1693, pe Constantin Duca in preluarea tronului, iar in Transilvania a sustinut Biserica Ortodoxa din punct de vedere material
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
(in prima instanta). Reglementat in cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala, s elimiteaza la fapta si persoana (persoanele) aratata in actul de sesizare a instantei, chiar si in cazul de extindere a procesului penal.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Diferenta dintre cursul valutar favorabil sau nefavorabil rezultat in urma actualizarii creantelor si a obligatiilor in devize la sfarsitul exercitiului.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Suprafata locativa pentru care nu s-a incheiat un contract de inchiriere ori care, datorita incetarii efectelor unui asemenea contract sau intervenirii unor imprejurari,
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Suprafata locativa pentru care nu s-a incheiat un contract de inchiriere ori care, datorita incetarii efectelor unui asemenea contract sau intervenirii unor imprejurari,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala;
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Suprafata locativa pentru care nu s-a incheiat un contract de inchiriere ori care, datorita incetarii efectelor unui asemenea contract sau intervenirii unor imprejurari,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Teritoriul determinat prin Planul urbanistic general (PUG), care cuprinde ansamblul terenurilor cu si fara constructii, ce constituie o localitate
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Act adoptat de organele de stat,
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei,
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Clauze ce apar in cadrul unui antecontract, fiind cele prin care partile promitente convin ca, in temeiul promisiunii sinalagmatice asumate - si in considerarea viitoarei perfectari a contractului promis -
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.

Prin aceeasi hotarare,s-a respins ca neintemeiata cererea reconventionala a paratului reclamant care a solicitat sa se constate. anularea antecontractului de vanzare cumparare, eliberarea terenului de catre reclamant si obligarea acestuia la plata dublului sumei incasate,conform " clauzei de razgandire" continuta in antecontract
Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta a retinut ca in cauza, reclamantul MC a solicitat in contradictoriu cu paratul AM ca prin hotararea ce se va pronunta sa se constate valabilitatea conventiei de vanzare cumparare incheiata la 28.06.2005 prin care paratul i-a vandut un teren in suprafata de 1450 m.p. situat in Boldesti-Scaieni, str. Petrolistilor, nr. 32 cu suma de 250.000.000 rol, urmand a se pronunta o hotarare care sa tina loc de act de vanzare-cumparare.
In motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca in anul 2005 paratul i-a instrainat un teren in suprafata de 1450 m.p.situat in situat in Boldesti-Scaieni, str. Petrolistilor, nr. 32 cu suma de 250.000.000 rol, pret achitat integral acestuia la 28.06.2005, cu prilejul autentificarii antecontractului de vanazare-cumparare.
Reclamantul a precizat ca a desi a solicitat paratului in repetate randuri sa-si indeplineasca obligatia de a incheia actul de vanzare cumparare in forma autentica pana la data de 01.09.2005, paratul a refuzat sa se prezinte la notariat in acest sens.
In drept, reclamantul si-a intemeiat actiunea pe disp.art.1073 si 1077C.civ.
Paratul a depus intampinare prin care a aratat ca a fost de acord cu incheierea contractului de vanzare cumparare in forma autentica.
Paratul a precizat ca motivul pentru care actele de vanzare cumparare nu s-au intocmit a fost acela ca din masuratori a rezultat o suprafata de teren mai mare (1983 mp) in loc de 1450mp, sens in care a solicitat paratului o diferenta de pret de 150.000.000 lei, pe care insa reclamantul a refuzat sa o plateasca,acesta fiind motivul pentru care nu s-a incheiat actul in forma autentica.
Pe cale reconventionala,paratul a solicitat anularea antecontractului de vanzare cumparare, eliberarea terenului de catre reclamant si obligarea sa la plata dublului sumei incasate.,conform " clauzei de razgandire" continuta in antecontract
In anexa la intampinare, paratul a depus procesul verbal de delimitare din 08.08.2005, certificat fiscal pentru imobilul in litigiu.
La cererea reclamantului, a fost introdus in cauza in calitate de intervenient fortat numitul SV urmare a cesionarii dreptului litigios de catre reclamant, pentru ca hotararea sa-i fi opozabila.
In cauza,s-au administrat probe cu acte,interogatorii,martori si expertiza topo.
Analizand actele si lucrarile dosarului instanta a retinut din continutul antecontractului de vanzare cumparare autentificat la 28.06.2006 de catre BNP IVAN CONSTANTIN si aflat la fila 6 dosar ca in anul 2005, paratul i-a instrainat reclamantului un teren in suprafata totala de 1450 mp situat in Boldesti-Scaieni, str. Petrolistilor, nr. 32 cu suma de 250.000.000 rol, pret achitat integral de reclamantului la data intocmirii antecontractului.
Instanta a retinut din continutul aceluiasi inscris ca la data incheierii antecontractului, vanzatorul a declarat ca asupra terenului nu exista litigiu, iar actele in forma autentica urmau sa se perfecteze pana la data de 01.09.2005.
Din analiza probatoriului cu inscrisuri administrat in cauza,instanta a constatat ca terenul ce a format obiectul antecontractului de vanzare cumparare mai sus mentionat, a fost dobandit de parat in baza Lg.18/1991 conform titlului de proprietate nr.49126 din 19.10.1995 emis de Comisia Judeteana de Fond Funciar Prahova (fila 77 dosar), este situat in intravilanul orasului Boldesti Scaieni, Seciu, in T 30 P 1924, situatie atestata si de procesul verbal de delimitare din 08.08.2005 (fila 9 dosar), teren avand nr. cadastral provizoriu1130.
Instanta a retinut ca diferenta de teren de aproximativ 533 m.p. aflata in continuarea terenului de 1450 m.p. pentru care s-a incheiat antecontractul de vanzare cumparare nu reprezinta un obstacol la validarea conventiei de vanzare cumparare dintre parti pentru terenul convenit, situatie ce rezulta din concluziile raportului de expertiza topo intocmit in cauza.
Conform acestui raport de expertiza, terenul in suprafata de 1450 mp, identificat in perimetrul 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,1, teren cuprins in titlul de proprietate nr.49126/19.10.1995 poate forma obiectul unui contract de vanzare cumparare distinct fata de suprafata de 533 mp, asa cum rezulta din inscrisul aflat la filele 259,260 dosar.
Din continutul antecontractului de vanzare cumparare (fila 6 dosar), instanta a constatat ca pretul total convenit a fost achitat de catre reclamant, paratului inca din anul 2005 pentru intreaga suprafata de 1450 m.p..
Instanta a retinut din continutul memoriului tehnic justificativ inregistrat sub nr. 11639/26.06.2005 la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Prahova ( fila 21 dosar) ca incheierea actului autentic nu a fost posibila datorita faptului ca planul de amplasament si delimitarea in vederea instrainarii corpului de proprietate in litigiu, prin act autentic, astfel cum a fost efectuat de topograful TN, s-a realizat din eroare pentru intreaga suprafata rezultata din masuratori, respectiv pentru suprafata de 1983 mp si nu pentru suprafata ce a format obiectul conventiei partilor, aceea de 1450 mp.

In raport de probele administrate, instanta a constatat ca in cauza sunt indeplinite conditiile prevazute de art.1294 si urmatoarele C.civ. in ceea ce priveste conventia de vanzare a partilor cu privire la imobilul ce a format obiectul antecontractului de vanzare-cumparare din 28.06.2005..
Instanta a retinut astfel ca neincheierea actului de vanzare-cumparare in forma autentica pentru acest teren de 1450 m.p., parte integranta din terenul total de 1983 m.p. s-a datorat unei erori de intocmire a documentatiei cadastrale efectuata pentru o suprafata mai mare decat cea pentru care partile au convenit vanzarea, imprejurare care in opinia instantei nu este imputabila nici vanzatorului si nici cumparatorului.
Pentru aceste considerente, instanta a constatat ca reclamantul are un interes procesual legitim in promovarea actiunii, intemeiata pe disp.art.111 C.pr.civ. in sensul constatarii existentei dreptului sau de proprietate astfel cum a fost dobandit prin conventia de vanzare-cumparare mai sus mentionata.
Pentru toate aceste motive si in raport de pozitia paratului manifestata cu prilejul solutionarii pe fond a cauzei, ocazie cu care a solicitat admiterea actiunii, instanta a admis actiunea, a constatat ca reclamantul a dobandit dreptul de proprietate asupra terenului in suprafata de 1450mp situat in intravilanul orasului Boldesti-Scaieni,, ,jud. Prahova,identificat prin raportul de expertiza topografica Baiuta Nicolae in perimetrul 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,1,conform antecontractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.4510 din 28.06.2005 de BNP ICn, hotarare care va tine loc de act.
Cu privire la cererea reconventionala a paratului potrivit cu care ar trebui sa se acorde eficienta juridica pretinsei clauze de razgandire continuta in antecontractul din litigiu si pe cale de consecinta sa se constate nulitatea acestui antecontract, instanta inlaturat-o ca nefondata pentru urmatoarele motive:
Din analiza conventiei dintre parti, instanta a retinut ca aceasta nu cuprinde in realitate o clauza de razgandire, ci o clauza care prevede ca "in cazul nerespectarii clauzelor contractuale, respectiv incheierea actului in forma autentica de vreuna dintre parti, cumparatorul va pierde suma achitata, iar vanzatorul este obligat sa inapoieze cumparatorului de doua ori suma pe care a primit-o".
Aceasta clauza are in realitate o semnificatie sanctionatorie,aceea a unei clauze penale care stabileste modul in care va fi pedepsita culpa oricareia dintre parti, dupa cum s-a detaliat mai sus si in nici un caz semnificatia unei clauze de razgandire arbitrara, indiferenta la circumstantele concrete in care s-ar realiza operatiunea juridica a vanzarii..
In acelasi sens, instanta a apreciat ca, atata vreme cat partile nu au prevazut expres o clauza de razgandire, nu poate fi lasata la latitudinea cumparatorului parat optiunea de a-si respecta sau nu obligatiile prevazute in antecontract, situatie care ar contraveni principiului statuat de art. 969 C.civ. care prevede ca "conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante".
Astfel, semnificatia clauzei maisusdetaliate a fost retinuta ca fiind aceea a unei clauze penale potrivit cu care optiunea de a solicita fie executarea contractului, fie daune pentru neexecutare apartine numai partii care si-a indeplinit obligatiile si deci nu se afla in culpa.
Potrivit acestui rationament, cumparatorul reclamant si-a exprimat optiunea pe calea promovarii actiunii, in sensul executarii in natura a obligatiilor asumate prin antecontractul de vanzare cumparare, iar din probatoriul administrat rezulta ca acesta nu este in culpa fata de cumparatorul parat, atata vreme cat si-a indeplinit obligatiile ce i-au revenit, in sensul achitarii integrale a pretului stabilit, in cuantum de 250.000.000 lei.
Interpretarea acestei clauze in sensul solicitat de paratul reclamant nu numai ca nu corespunde sensului literal al termenilor acestei clauze, dar ar avea un caracter imoral, in aprecierea instantei, permitand paratului neexecutarea arbitrara a obligatiilor asumate.
Or, din redactarea clauzei maisusdetaliate rezulta in mod indubitabil faptul ca partile nu au inteles la momentul incheierii antecontractului de vanzare cumparare sa stabileasca posibilitatea fiecareia de a denunta unilateral si nemotivat aceasta conventie,conform unei pretinse clauze de razgandire.
Pentru toate aceste motive instanta a inlaturat apararile paratului, in sensul constatarii nulitatii antecontractului de vanzare cumparare, ca nefondate.
Dispozitiile art.977,978 c.civ si urm din Codul civil reglementeaza doua principii fundamentale potrivit cu care interpretarea conventiilor se face dupa intentia comuna a partilor,iar eventualele clauze echivoce trebuie interpretate in sensul in care actul sa produca efecte juridice ,principii care trebuie raportate la regula statuata de art.970 c.civ. potrivit cu care conventiile trebuie executate cu buna-credinta si in realizarea scopului urmarit de parti.
In lumina acestor argumente,acreditarea sustinerilor paratului reclamant ca legitime ar contraveni principiilor de interpretare a actelor juridice,astfel cum sunt statuate de art.977 si 978 urm.c.civ. potrivit cu care se confera prioritate producerii de efecte juridice si vointei reale a partilor.
Pronuntata de: Judecatoria Ploiesti - Sentinta civila nr,1706 din data 16.02.2010


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Ploiesti    Antecontract de vanzare-cumparare    Contract de vanzare-cumparare    Eroare materiala    Vanzator    Clauza de razgandire    Cumparator    Drept de proprietate    Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Prahova
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Promisiune de vanzare-cumparare. Neincheierea actului in termenul stipulat in clauzele conventionale. Prescriptie extinctiva. Incetarea efectelor antecontractului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 203 din 29 ianuarie 2020

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 10/2019: in cazul nedepunerii armei la un armurier autorizat dupa expirarea permisului de arma, arma si munitia intra sub incidenta confiscarii speciale chiar daca a fost dispusa clasarea.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 10/2019: participantul la comiterea unei infractiuni care a fost judecat separat de ceilalti participanti si audiat ulterior ca martor, in cauza disjunsa, nu poate avea calitatea de subiect activ al infractiunii de marturie mincinoasa
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 53/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 273 alin. (1) din Codul penal
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Actiune in rezolutiunea unui antecontract de vanzare-cumparare formulata de promitentul-cumparator
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 311 din 11 februarie 2016

Principiul non reformatio in pejus. Rejudecarea apelului dupa casare
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1313 din 9 iunie 2016

Consecinte neformularii unei cereri de repunere in situatia anterioara in cadrul unei actiuni privind rezolutiunea unui antecontract de vanzare-cumparare
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 224 din 28 ianuarie 2015

Contract de inchiriere. Garaj restituit proprietarului deposedat de stat.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 769 din 3 februarie 2005Articole Juridice

Restrictiile privind vanzarea-cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan si aplicarea principiului tempus regit actum
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii darii in plata – aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Lipsa incheierii de amanare a pronuntarii conduce la nulitatea hotararii
Sursa: Euroavocatura.ro

Clauza de inalienabilitate in Noul Cod civil (art. 627-629)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Ce modificari aduce legea 277/2009 in procedura insolventei
Sursa: EuroAvocatura.ro