Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Constatarea ca autoritatile statului, autoritatea judecatoreasca i-a incalcat dreptul la viata privata si de familie. Acordare despagubiri civile

Constatarea ca autoritatile statului, autoritatea judecatoreasca i-a incalcat dreptul la viata privata si de familie. Acordare despagubiri civile

  Publicat: 08 Oct 2012       2437 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Despagubiri ce se acorda partii vatamate
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr.____, la data de _____, reclamantul____, a chemat in judecata pe paratul Statul Roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, solicitand ca prin sentinta ce se va pronunta in cadrul unei actiuni avand ca obiect solutionarea unei cereri de „recurs efectiv" asa cum este definit de Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si jurisprudenta (practica) CEDO: sa se constate ca autoritatile statului, autoritatea judecatoreasca i-a incalcat dreptul la viata privata si de familie; sa fie obligat paratul la plata sumei de 550.000 lei reprezentand despagubiri civile constand in daune materiale si morale, precum si plata cheltuielilor de judecata .

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
vezi Curtea Europeana a Drepturilor Omului
Dispozitie cuprinsa in testament prin care testatorul dispune ca dupa decesul sau ca o anumita persoana sa primeasca intreaga mostenire (legat universal),
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Varsta, genul, inaltimea, lungimea bratului, capacitatea fizica,
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
vezi Curtea Europeana a Drepturilor Omului
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Paguba sau prejudiciu provocata unei persoane,
Sintagma ce desemneaza creanta cu scadenta implinita, deci a carei executare, la nevoie chiar silita, poate fi ceruta de catre creditor.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Reprezinta mijlocul de stingere a dreptului la actiune in sens material prin neexercitarea acelui drept in intervalul de timp prevazut de lege.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Acoperire in natura sau prin echivalent banesc a prejudiciului cauzat unei persoane
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Curtea Europeana a Drepturilor Omului reprezinta un tribunal international care are sediul la Strasbourg.
Ansamblul normelor care reglementeaza relatiile sociale din cadrul unui singur stat.
(Acting in concert) Atunci cand doi sau mai multi investitori actioneaza in baza unei intelegeri cu scopul atingerii unui obiectiv comun - de exemplu, obtinerea unei pozitii de control sau majoritare intr-o companie detinuta public prin cumpararea actiunilor companiei respective de pe piata secundara.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Cheltuielile care intervin in derularea proiectelor finantate din instrumentele structurale, implementate de organisme, autoritati, institutii sau societati comerciale din sectorul public,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
(Acting in concert) Atunci cand doi sau mai multi investitori actioneaza in baza unei intelegeri cu scopul atingerii unui obiectiv comun - de exemplu, obtinerea unei pozitii de control sau majoritare intr-o companie detinuta public prin cumpararea actiunilor companiei respective de pe piata secundara.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Acoperire in natura sau prin echivalent banesc a prejudiciului cauzat unei persoane
Actiune ori inactiune a unei persoane fizice, sau juridice, prin care se incalca o norma de conduita obligatorie.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Una dintre solutiile pe care le pronunta instanta care a judecat cauza penala,
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Act normativ care grupeaza principiile si cele mai importante prevederi legale referitoare la stabilirea faptelor ce constituie infractiuni,
Una dintre solutiile pe care le pronunta instanta care a judecat cauza penala,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Decretul privitor la prescripţia extinctivă
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.

In fapt, reclamantul a invederat ca prin Sentinta penala nr. _____ pronuntata de Judecatoria ____ in dosarul nr. ____ a fost condamnat la o pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare, iar ca pedeapsa complementara, prin aplicarea dispozitiilor art. 64 si 71 Cod penal, instanta a dispus interzicerea unor drepturi printre care si interzicerea drepturilor parintesti (art. 64 alin. 1 lit. d Cod penal). Arata ca retragerea absoluta si prin efectul legii a drepturilor parintesti nu corespundea unei necesitati primordiale privind interesele celor doi copii minori, si in consecinta, nu urmarea un scop legitim, anume protectia sanatatii, moralei sau a educatiei lor.
Reclamantul a mai precizat ca CEDO a subliniat in mod constant ideea ca principiul subsidiaritatii este strans legat de epuizarea prealabila a cailor de atac intern, conform art. 35 alin. 1 din Conventie, precum si de existenta unei cai de atac (protest) preventive in fata unei instante nationale, potrivit textului art. 13 din Conventie inainte de sesizarea instantei de contencios european printr-o cerere de recurs individual .
In drept, au fost invocate dispozitiile art. 1, art. 35 alin. 1 si art. 13 cu referire la art. 8 din Conventia pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor fundamentale prin aplicarea dispozitiilor art. 11 alin. 2 si art. 20 din Constitutie, art. 21 alin. 1 si art. 52 alin. 3 din Legea fundamentala, art. 3 Cod Civil, art. 25, art. 54 alin. 1 si 2 si art. 56 din Decretul nr. 31/1954 si jurisprudenta (practica) CEDO in materie.
In sustinerea actiunii, reclamantul a depus inscrisuri____.
In termen legal, paratul Statul Roman prin Directia Generala a Finantelor Publice ____a formulat intampinare, potrivit art.115-117 cod pr. civ. prin care a sustinut urmatoarele:
Pe cale de exceptie, paratul a invocat tardivitatea introducerii actiunii pentru urmatoarele considerente:
Desi dauna ce se cere reparata este morala ( nepatrimoniala in sine), repararea ce se pretinde este patrimoniala astfel incat, in opinia sa devine aplicabil Decretul nr. 167/1958, care instituie principiul prescriptibilitatii drepturilor de creanta .
Astfel, potrivit art. 1 alin. 1 din Decretul nr. 167/1958 " dreptul la actiune avand un obiect patrimonial, se stinge prin prescriptie, daca nu a fost exercitat in termenul prevazut de lege", termenul general de prescriptie prevazut de art. 3 alin. 1 fiind de 3 ani.
Potrivit art. 8 din Decretul nr. 167/1958 " prescriptia dreptului la actiune in repararea pagubei pricinuita prin fapta ilicita, incepe sa curga de la data cand pagubitul a cunoscut sau trebuia sa cunoasca atat paguba, cat si pe cel care raspunde de ea.
Avand in vedere atat aceste dispozitii legale cat si data de 10 decembrie 1999 cand reclamantul a fost liberat conditionat si de la care considera ca a inceput sa curga termenul de prescriptie de 3 ani, paratul a apreciat ca rezulta fara dubiu faptul ca prezenta actiune trebuie respinsa ca tardiv introdusa.
Pe fondul cauzei, paratul a invederat ca reclamantul nu a facut dovada celor sustinute si nici nu a reusit sa demonstreze ca i-au fost incalcate aceste drepturi, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a stabilit ca este necesara existenta unui remediu in dreptul intern numai pentru cererile ce pot fi considerate intemeiate din punct de vedere al Conventiei, iar reclamantul s-a adresat cu nenumarate cereri instantelor de toate gradele astfel incat nu se poate retine ca i s-ar fi incalcat drepturile prevazute de Conventie invocate in actiune .
In privinta cheltuielilor de judecata, paratul a solicitat respingerea acestei cereri intrucat considera ca nu se afla in culpa procesuala pentru a fi obligati la aceste cheltuieli . Dimpotriva, considera ca potrivit art. 723 Cod procedura civila drepturile procedurale trebuie exercitate cu buna-credinta si potrivit scopului in vederea caruia au fost recunoscute de lege, in caz contrar partea care foloseste aceste drepturi in chip abuziv raspunde pentru pagubele pricinuite .
Avand in vedere aceste considerente, paratul a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata si nedovedita.
In vederea solutionarii exceptiilor, tribunalul a dispus atasarea dosarului nr. ____ al Judecatoriei ____, dosar la care sunt atasate si dosarele instantelor de control judiciar al Tribunalului ____, al Judecatoriei _____, al Tribunalului___ si al instantelor de control judiciar.
Potrivit art. 137 cod pr. civ. instanta se va pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura , precum si asupra celor de fond care fac de prisos , in totul sau in parte , cercetarea in fond a pricinii.
Examinand material probator administrat in cauza, in raport de exceptiile invocate de parat, instanta se va pronunta mai intai cu privire la exceptia prescrierii dreptului la actiune stiut fiind ca exceptia autoritatii de lucru judecat este o exceptie de fond pentru ca este in legatura cu exercitiul dreptului la actiune .
Prin actiunea formulata reclamantul a solicitat in contradictoriu cu paratul Statul Roman, prin Ministerul Finantelor Publice,la plata unor despagubiri in cuantum de 550.000 lei, reprezentand daune materiale si morale pricinuite acestuia prin incalcarea ce i-ar fi fost produsa dreptului la respectarea vietii de familie consacrat de art. 8 din CEDO, prin aceea ca i s-a aplicat, fara existenta unui scop legitim, pedeapsa interzicerii drepturilor parintesti prin sentinta penala nr. _____, pronuntata de Judecatoria _____ ramasa definitiva.
Actiunea astfel formulata, desi tinde la apararea unor drepturi personale nepatrimoniale, are insa un obiect evaluabil in bani, in conditiile in care reclamantul cere obligarea paratului la plata unei sume de bani in cuantum de 550.000 lei reprezentand daune materiale si morale .
In aceste conditii tribunalul constata ca in speta dedusa judecatii sunt incidente dispozitiile art. 1 alin. 1 din Decretul nr. 167/1958, conform carora dreptul la actiune, avand un obiect patrimonial, se stinge prin prescriptie daca nu a fost exercitat in termenul stabilit in lege, precum si ale art. 3 coroborat cu art. 8 alin. 1 din Decretul nr. 167/1958, din care rezulta ca termenul prescriptiei dreptului la actiune in repararea pagubei pricinuite prin fapta ilicita este de trei ani, care incepe sa curga de la data cand pagubitul a cunoscut sau trebuia sa cunoasca atat paguba, cat si pe cel care raspunde de ea.
Astfel tribunalul are in vedere, pornind de la obiectul cererii si respectiv de la motivarea in fapt a acesteia ca reclamantul invoca faptul ca paratul ar fi comis o fapta ilicita, de natura a-i leza dreptul la respectarea vietii sale de familie si a-i provoca prejudicii de ordin material si moral, prin condamnarea sa la pedeapsa interzicerii drepturilor parintesti, in baza art. 71 raportat la art. 64 c.pen., prin sentinta penala nr. ____, pronuntata de Judecatoria ____ in dosarul nr_____, devenita irevocabila prin respingerea apelului prin decizia____pronuntata de Tribunalul Buzau si respectiv recursului declarat prin decizia nr. ____ pronuntata de Curtea de Apel ___, sentinta prin care a fost condamnat la o pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare, cu executare in detentie, pentru savarsirea infractiunii de ultraj, prevazuta si pedepsita de art. 239 alin. (2.) din Codul penal, iar, in temeiul art.71 alin. 2 din Codul penal, i-au fost interzise drepturile prevazute de art.64 din Codul penal intre care sunt enumerate, in alin. (l) lit. d, si drepturile parintesti din momentul in care hotararea de condamnare a ramas definitiva si pana la terminarea executarii pedepsei.
Din referatul intocmit de Biroul Executari Penale al Judecatoriei ____ (atasat prezentei cauze), instanta retine ca la data de 24 august 1998 a fost emis de catre Judecatoria _____, mandatul de executare a pedepsei inchisorii cu nr._____, care a fost confirmat de locul de detinere pentru perioada 3.03.1999-27.08.2000 iar la data de 27 august 2000, s-a terminat executarea pedepsei inchisorii, aplicate reclamantului prin sentinta penala mai sus mentionata
Tribunalul constata astfel ca de la acel moment, reclamantul daca aprecia ca ar fi fost pagubit prin aplicarea pe durata executarii pedepsei inchisorii a pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor parintesti, a cunoscut sau trebuia sa cunoasca atat paguba, cat si pe cel care raspunde de ea. In aceste conditii de la acest moment a inceput sa curga si termenul de prescriptie al dreptului la actiune in repararea daunelor pretinse de reclamant.
Este adevarat ca termenul de 3 ani prevazut de legiuitor este susceptibil de a fi suspendat potrivit art.13 din Decretul 167/1958 sau intrerupt potrivit art.16 din acelasi act normativ insa la dosar nu au fost facute probe in acest sens.
Actiunea de fata a fost insa inregistrata la instanta la data de 16.06.2011, asa incat s-a implinit termenul de prescriptie, ceea ce impune admiterea exceptiei prescriptiei si respingerea actiunii ca atare.
Pronuntata de: Tribunalul Buzau - Sentinta civila nr. 5 din data 24.02.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Buzau    Ministerul Finantelor Publice    Statul Roman    CEDO    Daune materiale    Daune morale    Exceptia prescrierii dreptului la actiune    Prescriptie    Ministerul Finantelor Publice    Decretul 167/1958    Decretul 31/1954    Dreptul la viata privata    Dreptul la familie    Despagubiri civile    Drepturi parintesti    Principiul subsidiaritatii
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Promisiune bilaterala de cesiune de parti sociale. Denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 2144 din 4 noiembrie 2020

Uzucapiune. Somatia facuta catre o persoana pentru reabilitarea imobilului nu poate reprezenta, in sine, o dovada a dreptului de proprietate pentru destinatarul respectivei notificari
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 701/2020 Sedinta publica din data de 11 martie 2020

Conflict negativ de competenta. Pluralitate de debitori. Instanta de executare competenta
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 816/2020, Sedinta publica din data de 1 aprilie 2020

ICCJ: Cu privire la rezolvarea aspectelor accesorii divortului, instanta de judecata poate consfinti acordul de mediere avand acest obiect.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Sentinta nr. 263/CA/2016 -Actiune in Contencios administrativ S.D. - S.A. impotriva Guvernului Romaniei si intervenientului Ministerul Finantelor Publice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea

Decizia C.C.R. nr. 251/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 375 si art. 377 din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 158/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 159 alin. (3) teza a doua din Codul penal
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 117/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 375 si art. 377 din Codul de procedura penala, cu referire la art. 38 din Codul penal
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decontarea serviciilor medicale pentru personalul din Justitie. Acte normative, conditii, distinctii
Pronuntaţă de: Tribunalul Braila Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 159/2017, in sedinta publica din 22 martie 2017Articole Juridice

Eroarea judiciara, eroarea de judecata si erorile materiale in procesul civil
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal – o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consideratii asupra constitutionalitatii scutirii autoritatilor publice de taxa judiciara de timbru in actiunile care au ca obiect venituri publice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea dispozitiilor privind salarizarea la acelasi nivel pentru activitate desfasurata in aceleasi conditii a personalului platit din fonduri publice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Poate fi obligat Statul Roman la plata cheltuielilor de judecata efectuate de inculpatul achitat pentru ca fapta penala nu exista?
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

ICCJ. Dezlegare chestiune de drept – scutirea de la plata taxei de timbru in calea de atac
Sursa: Av. Gherasim Andrei-Gheorghe

Reglementarile Programului „Prima casa” in anul 2016
Sursa: Euroavocatura.ro