Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Penal » Vatamare corporala din culpa

Vatamare corporala din culpa

  Publicat: 10 Oct 2012       3354 citiri        Secţiunea: Drept Penal  


Prevazuta in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, activitate prin care procurorul sau instanta de judecata declanseaza actiunea penala impotriva invinuitului,
Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Prin rechizitoriul Parchetului de pe langa Judecatoria Patarlagele nr..../P/2009, inregistrat pe rolul Judecatoriei Patarlagele la data de 17.09.2010 sub nr.1906/277, s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata a inculpatului ... pentru savarsirea infractiunilor de vatamare corporala din culpa prevazute si pedepsite de art.184 alin.1,3 C.pen. cu aplicarea art.33 lit.a C.pen. .

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Prevazut in sectiunea II, cap. II., t. I, C. proc. pen., partea generala
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Este parte in procesul penal alaturi de inculpat, partea vatamata si partea responsabila civilmente, care exercita actiunea civila in cadrul procesului penal.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Asezate in cap. IV, t. V, C. proc. pen., aprtea generala,
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Persaoana care are calificarea profesionala si cunostinte de specialitate si are dreptul sa acorde asistenta juridica sau sa reprezinte partile intr-un proces.
Oficiu electoral - organism electoral constituit la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti, fara a avea atributia de a constata rezultatele alegerilor la acel nivel,
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Este partea in procesul penal care a suferit prin fapta penala o vatamare fizica, morala sau materiala.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Reglementata in cap. V, t. III, art. 72, C. pen., partea generala, unul dintre principiile (institutiile) de baza ale dreptului penal.
Una dintre trasaturile esentiale ale infractiunii prevazuta in cap. I, t. II, art. 18, C. pen., partea generala.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Este parte in procesul penal alaturi de inculpat, partea vatamata si partea responsabila civilmente, care exercita actiunea civila in cadrul procesului penal.
Vezi Domiciliu conventional.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Este parte in procesul penal alaturi de inculpat, partea vatamata si partea responsabila civilmente, care exercita actiunea civila in cadrul procesului penal.
Termen legitim pentru marirea patrimoniului unei persoane si diminuarea corespunzatoare a patrimoniului alteia.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este parte in procesul penal alaturi de inculpat, partea vatamata si partea responsabila civilmente, care exercita actiunea civila in cadrul procesului penal.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Este parte in procesul penal alaturi de inculpat, partea vatamata si partea responsabila civilmente, care exercita actiunea civila in cadrul procesului penal.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Legatura de cauzalitate sau raportul cauzal, nereglementat expres in legea penala, unul din elementele laturii obiective ale infractiunii, care consta in legatura dintre fapta (actiune-inactiune)si rezultatul sau urmarea imediata (ex. la infractiunea de dare de mita, activitatea de promitere, oferire sau dare a creat rezultatul constand in starea de pericol).
Legatura de cauzalitate sau raportul cauzal, nereglementat expres in legea penala, unul din elementele laturii obiective ale infractiunii, care consta in legatura dintre fapta (actiune-inactiune)si rezultatul sau urmarea imediata (ex. la infractiunea de dare de mita, activitatea de promitere, oferire sau dare a creat rezultatul constand in starea de pericol).
Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala;
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Paguba sau prejudiciu provocata unei persoane,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Este parte in procesul penal alaturi de inculpat, partea vatamata si partea responsabila civilmente, care exercita actiunea civila in cadrul procesului penal.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.

In sustinerea rechizitoriului s-a retinut in sarcina inculpatului ca la data de 07.11.2009, in calitate de conducator auto, prin incalcarea dispozitiilor art.35, 48, 51 din O.U.G. nr.195/2002 si art.123 lit.e din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr.195/2002, a accidentat pe partile vatamate ... ce au suferit leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare un nr. de 45-50 si respectiv 16-18 zile de ingrijire medicala.
Prima instanta, prin sentinta penala nr..../28.04.2011, in baza art. 184 alin.1 si 3 Cod penal a condamnat pe inculpatul ... la pedeapsa de 1 an si 8 luni inchisoare; in baza art. 184 alin.1 si 3 cod penal a condamnat pe acelasi inculpat la pedeapsa de 1 an si 8 luni inchisoare; in baza art. 33-34 Cod penal a contopit pedepsele aplicate inculpatul urmand a executa pedeapsa de 1 an si 8 luni inchisoare; in baza art.861 alin.1 si alin.2 Cod penal a dispus suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere pe un termen de incercare de 3 ani si 8 luni; a obligat Societatea de Asigurare ``...``- Societate de Asigurare - Reasigurare Sucursala Buzau, sa plateasca partii civile Spitalul Judetean de Urgenta Buzau sumele de 1.846,49 lei si respectiv 1.947,51 lei, reprezentand cheltuieli de spitalizare a partilor vatamate ... si respectiv ...; a obligat sus-scrisa societate de asigurare sa plateasca partii civile ... suma de 5.000 lei cu titlu de daune morale si suma de 7.000 lei cu titlu de despagubiri civile; a respins capatul de cerere al actiunii civile referitor la plata sumelor reprezentand salariu nerealizat; a obligat sus-scrisa societate de asigurare la plata catre partea civila ... a sumei de 1.553 ( daune morale) si a sumei de 7.547 lei cu titlu de despagubiri civile; in baza art.191 Cod procedura penala a obligat inculpatul la plata sumei de 700 lei cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat, din care suma de 200 lei reprezentand onorariu aparator desemnat din oficiu .
Impotriva acestei sentinte penale au declarat recurs inculpatul ... si asiguratorul de raspundere civila S.C. ... Asigurari - Sucursala Buzau.
In motivarea recursului, recurenta S.C. ... Asigurari - Sucursala Buzau a invederat instantei faptul ca despagubirile reprezentand daunele materiale fata de ambele parti civile nu au fost dovedite, neputandu-se acorda despagubiri pentru contravaloarea carburantilor cumparati de copiii partilor civile, cheltuieli care de altfel nu au fost dovedite, pentru contravaloarea cheltuielilor efectuate cu proceduri de recuperare, acestea nefiind probate, pentru cheltuielile efectuate in vederea vindecarii unor boli la rinichi in lipsa unei legaturi de cauzalitate sau pentru plata fiicei si nurorii partii civile . .. pe perioada spitalizarii.
La termenul de judecata din data de 06.01.2012, partea vatamata .. .. a declarat ca s-a impacat cu inculpatul .. .. intrucat recurenta S.C. .. Asigurari - Sucursala Buzau i-a achitat suma de 4.692,50 lei.
Tribunalul, examinand sentinta recurata, in raport de criticile formulate, de actele si lucrarile dosarului, dar si din oficiu in limitele motivelor de casare prevazute de art.3859 alin.3 C.pr.penala, constata ca recursurile sunt intemeiate, in parte, dupa cum se va arata in continuare:
Instanta de fond a retinut in mod corect situatia de fapt dedusa judecatii, a facut o corecta incadrare juridica a faptelor savarsite de recurentul-inculpat iar la individualizarea pedepselor aplicate, a avut in vedere criteriile generale de individualizare prevazute de art.72 C.pen., respectiv imprejurarile savarsirii faptelor, gradul de pericol social concret al acestora, limitele de pedeapsa prevazute de legea penala si persoana recurentului-inculpat, care se afla la prima incidenta cu legea penala, acesta avand o atitudine relativ sincera pe toata durata de desfasurare a procesului penal.
Tribunalul constata insa ca in mod gresit prima instanta a retinut ca, prin producerea accidentului de circulatie din data de 07.11.2009, partii civile . .. i-a fost produs un prejudiciu material in cuantum total de 7.000 lei.
Astfel, din coroborarea declaratiilor partii civile ... cu declaratia martorului ... precum si cu inscrisurile depuse la dosar, rezulta un prejudiciu material de 4.000 lei, prejudiciu compus din cheltuielile ocazionate de internarea la Spitalul Judetean de Urgenta Buzau, procedurile de reflexoterapie, sumele platite de partea civila sorei sale pentru cele 3 luni de ingrijire medicala si sumele cheltuite pentru medicamente.
Partea civila nu a dovedit faptul ca ar fi suportat cheltuielile cu combustibilul consumat de copiii sai pentru deplasarile la spital sau la domiciliu .
Nu trebuie omis faptul ca asiguratorul de raspundere civila a fost obligat la plata sumei de 1.846,49 lei catre Spitalul Judetean de Urgenta Buzau reprezentand cheltuielile de spitalizare ocazionate cu internarea partii civile ....
De asemenea, suma de 7.900 lei necesara pentru vertebroplastia recomandata partii civile ... reprezinta o cheltuiala viitoare, in cadrul raspunderii civile delictuale neputand fi acoperite decat prejudiciile certe si actuale.
Tribunalul constata astfel ca suma de 3.000 lei solicitata de partea civila ... pentru prejudiciul material, peste suma de 4.000 lei dovedita prin declaratiile martorilor si inscrisurile atasate la dosar, nu a fost dovedita, constituind, in caz de acordare, o imbogatire fara justa cauza pentru partea civila.
Partea civila ..., prin declaratia data in fata instantei si memoriile depuse ulterior la dosar, nu a avut o pozitie constanta cu privire le cheltuielile efective suportate de aceasta, exemplificand in acest sens declaratia de la fila 30 dosar de fond cand a precizat ca a cheltuit pe perioada internarii suma de 900 lei (400 lei la medici, 400 lei la asistente si 100 lei pentru aparatul gipsat) pentru ca ulterior sa declare ca pe perioada spitalizarii a cheltuit suma de 1.750 lei (fila 118 dosar de fond).
Se poate constata ca prin solicitarea cheltuielilor in cuantum total de 7.000 lei si a pretinsului salariu lunar primit de la societatea comerciala administrata de sotul sau, raporturile de munca nefiind dovedite asa dupa cum in mod corect a retinut si prima instanta, partea civila ... a avut intentia ca, in cadrul procesului penal determinat de accidentul de circulatie din data de 07.11.2009, sa obtina despagubiri materiale mai mari decat cele efectiv suportate.
Partea civila ... are posibilitatea ca, in ipoteza in care va suporta si alte cheltuieli medicale care au legatura de cauzalitate cu accidentul de circulatie din data de 07.11.2009, legatura de cauzalitate constatata print-un raport de expertiza medico-legala, sa cheme in judecata pe inculpatul ... printr-o actiune civila separata, in pretentii, la instanta civila, actiune ce este scutita de plata taxelor de timbru intrucat rezulta dintr-un proces penal.
Tribunalul constata de asemenea, ca in mod gresit, prima instanta, fara a avea in vedere principiul disponibilitatii de care beneficiaza partile civile cand au emis pretentii impotriva inculpatului ...., a obligat la plata despagubirilor civile pentru daune materiale si daune morale numai pe asiguratorul de raspundere civila desi dispozitiile art.49 din Legea nr.136/1195 nu interzic ca si inculpatul sa raspunda alaturi de asigurator.
Avand in vedere cele retinute mai sus, Tribunalul, in baza dispozitiilor art.38515 al.1 pct.2 lit.d C.pr.pen. urmeaza sa admita recursurile formulate de recurentii ... si S.C. ... Asigurari - Sucursala Buzau, sa caseze, in parte, in latura penala si in latura civila sentinta atacata iar, dupa rejudecare, in baza art.11 pct.2 lit.b raportat la art.10 lit.h C.pr.pen. si art.132 C.pen. sa dispuna incetarea procesului penal pentru savarsirea infractiunii prevazuta de art.184 alin.1,3 Cod penal in dauna partii vatamate ... intrucat partile s-au impacat, sa inlature aplicarea dispozitiilor art.33 lit.a, 34 lit.b C.pen., sa reduca cuantumul daunelor materiale acordate partii civile ... de la suma de 7.000 lei la suma de 4.000 lei, sa oblige societatea de asigurare .. Asigurari - Sucursala Buzau la plata despagubirilor civile catre Spitalul Judetean de Urgenta Buzau si partea civila ..., alaturi de inculpatul ..., sa inlature obligarea societatii de asigurare la plata despagubirilor civile catre ... ca urmare a tranzactiei incheiate si sa mentina restul dispozitiilor sentintei atacate.
Pronuntata de: Tribunalul Buzau - Decizie nr.36 din data 01.03.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Buzau    Parchetul de pe langa Judecatoria Patarlagele    Vatamare corporala din culpa    Asigurator    Asigurat    Principiul disponibilitatii    Raspundere civila    Prejudiciu material    Spitalul Judetean de Urgenta Buzau    Daune materiale    Despagubiri civile    Conducator auto    OUG 195/2002    Daune morale    Ingrijire medicala    Leziuni traumatice
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Promisiune bilaterala de cesiune de parti sociale. Denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 2144 din 4 noiembrie 2020

ICCJ: Cu privire la rezolvarea aspectelor accesorii divortului, instanta de judecata poate consfinti acordul de mediere avand acest obiect.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 251/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 375 si art. 377 din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 158/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 159 alin. (3) teza a doua din Codul penal
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 117/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 375 si art. 377 din Codul de procedura penala, cu referire la art. 38 din Codul penal
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Natura juridica a avizului tehnic de racordare. Retea de distributie a energiei electrice. Efecte
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1282 din 30 iunie 2016

Incidenta motivului prevazut de dispozitiile art. 304 pct. 8 din Codul de procedura civila din 1865. Recurs. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1395 din 20 septembrie 2016

Profit nerealizat. Stabilirea cuantumului despagubirilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 98/2012

Transformare daune cominatorii in daune compensatorii
Pronuntaţă de: Judecatoria Patarlagele - Sentinta civila nr.56 din data 17.05.2011