Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Cerere de investire cu formula executorie

Cerere de investire cu formula executorie

  Publicat: 17 Oct 2012       2848 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 4.05.2009, creditoarea S.C. I. S.R.L. a solicitat investirea cu formula executorie a sentintei civile nr. 272/24.03.2009, pronuntata in dosarul nr. 343/282/2009 al Judecatoriei Pogoanele.

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act prin care un organ de jurisdictie se recunoaste competent sa rezolve cererea ce i-a fost adresata
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act prin care un organ de jurisdictie se recunoaste competent sa rezolve cererea ce i-a fost adresata
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act prin care un organ de jurisdictie se recunoaste competent sa rezolve cererea ce i-a fost adresata

Instanta a retinut ca, in conformitate cu dispozitiile art. 6 alin. 4 din O.G. nr. 5/2001, "ordonanta se va inmana partii prezente sau se va comunica fiecarei parti, de indata, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire".
In ceea ce priveste procedura investirii ordonantei cu formula executorie sunt incidente dispozitiile art. 9 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 si ale art. 376 din Codul de procedura civila, in raport cu care admiterea cererii de investire este conditionata de caracterul definitiv al ordonantei sau de caracterul irevocabil al hotararii de respingere a cererii in anulare. Ca urmare, este necesar ca instanta de judecata, in exercitarea rolului activ, sa verifice in ce masura s-au respectat dispozitiile art. 9 alin. (2) cu referire la art. 6 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, atat cu privire la comunicarea ordonantei, cat si cu privire la modalitatea in care aceasta a ramas irevocabila.
In aceasta privinta se impune sa se aiba in vedere ca nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 ar atrage, pe de o parte, incalcarea principiului disponibilitatii si lipsirea debitorului de posibilitatea de a se apara, iar pe de alta parte, ar crea posibilitatea invocarii nulitatii relative a actului, in cadrul unei contestatii la executare, in conformitate cu dispozitiile art. 105 alin. 2 din Codul de procedura civila.
Asa fiind, in raport cu dispozitiile legale la care s-a facut referire, se impune sa se retina ca ordonanta ce contine somatia de plata nu este susceptibila de a fi investita cu formula executorie decat daca a fost comunicata partilor prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire, potrivit prevederilor art. 6 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001.
De altfel, prin Decizia nr. XI din 20 martie 2006, pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectiile Unite, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 656 din data de 28.07.2006, s-a decis ca, in aplicarea dispozitiilor art. 6 alin. (4) si art. 9 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, cererea de investire cu formula executorie a ordonantei de admitere, in tot sau in parte, a somatiei de plata nu este admisibila daca aceasta nu a fost comunicata prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
Avand in vedere ca in cauza de fata nu s-a procedat la comunicarea catre parti a sentintei civile nr. 272/24.03.2009, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, vazand si dispozitiile art. 376 C. pr. civ., art. 9 alin. (2) cu referire la art. 6 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, precum si Decizia nr. XI din 20 martie 2006, pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectiile Unite, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 656 din data de 28.07.2006, instanta a respins cererea de investire cu formula executorie ca inadmisibila.
Pronuntata de: Judecatoria Pogoanele - Sentinta civila din data 30.12.2009


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Pogoanele    OG 5/2001    Formula executorie    Cerere de investire cu formula executorie    Principiul disponibilitatii    Debitor    Creditor    Nulitate relativa    Contestatie la executare    Somatie de plata    Inalta Curte de Casatie si Justitie
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Posibilitatea cumulului dobanzii legale cu daune compensatorii menite sa acopere prejudiciul cauzat prin erodarea creantei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Sectia Litigii de munca si Asigurari sociale, Decizia civila nr.12/2017, pronuntata in sedinta publica din data de 11 ianuarie 2017

Somatie de plata pentru o creanta izvorata dintr-un contract de achizitie publica. Competenta materiala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - SECTIA A V-A CIVILA, SENTINTA CIVILA NR. 24 din 13.03. 2013

Acord de mediere. Somatie de plata.Plata pe calea somatiei de plata a debitelor izvorate din contract de furnizare energie electrica
Pronuntaţă de: Judecatoria Iasi, Sectia civila, Incheiere din 01.04.2011

Acord de mediere. Somatie de plata
Pronuntaţă de: Tribunalul Iasi, Sectia comerciala si contencios administrativ, Incheierea nr. 6 din 25 martie 2011

Cerere somatie de plata
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj, Sentinta civila nr. 4 din 11.01.2012

Actualizarea valorii aportului adus la constituirea si majorarea capitalului social
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 147 din data 06.03.2009

Revizuire sentinta penala definitiva
Pronuntaţă de: Judecatoria Pogoanele - Sentinta penala din data 30.12.2009

Proces-verbal de contraventie incheiat de un alt agent constatator decat cel prevazut de lege
Pronuntaţă de: Judecatoria Pogoanele - Sentinta civila nr. 919/09.10.2008 din data 11.03.2009

Distrugere prin incendiere. Lipsa pericolului public
Pronuntaţă de: Judecatoria Pogoanele - Sentinta penala din data 30.12.2009

Anulare proces–verbal de constatare si sanctionare a contraventiei. Prezumtia de nevinovatie
Pronuntaţă de: Judecatoria Pogoanele - Sentinta civila din data 30.12.2009Articole Juridice

Investirea cu formula executorie a somatiei de plata
Sursa: CSM

Posibilitatea cumularii dobanzii legale cu actualizarea creantei potrivit inflatiei
Sursa: CSM