din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4354 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Mediere » Acord de mediere. Somatie de plata.Plata pe calea somatiei de plata a debitelor izvorate din contract de furnizare energie electrica

Acord de mediere. Somatie de plata.Plata pe calea somatiei de plata a debitelor izvorate din contract de furnizare energie electrica

  Publicat: 26 Mar 2013       5619 citiri        Secţiunea: Mediere  


Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
1. Comunicare scrisa, adresata ardesata direct sau prin executorul judecatoresc, prin care se cere debitorului executarea obligatiei scadente.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Pe rol se afla judecarea cauzei civile privind pe creditor E.E. ROMANIA S.A. si pe debitor S.R, avand ca obiect somatie de plata .

Prevazute in sectiunea II, cap.II, t.IX, C. proc. pen., partea generala;
Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
1. Datoria persoanei creditate.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Capacitatea unei intreprinderi de a face fata obligatiilor sale de plata pe termen scurt, prin transformarea unor active circulante in disponibilitati banesti care sa permita efectuarea platilor ce devin exigibile.
Trasatura a creantei sau obligatiei scadente, a carei executare poate fi ceruta imediat, eventual pe cale silita.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Comunicare scrisa, adresata ardesata direct sau prin executorul judecatoresc, prin care se cere debitorului executarea obligatiei scadente.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):

La apelul nominal facut in sedinta publica sunt lipsa partile . Procedura de citare este legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefier, care releva instantei ca pentru acest termen de judecata procedura a fost legal indeplinita, precum si faptul ca s-au depus la dosarul cauzei, prin Compartimentul registratura al Judecatoriei lasi, adrese din partea Biroului de mediatori asociati G.&T., inregistrate la data de 07.03.2011 si data de 18.03.2011, insotite de proces-verbal al sedintei de mediere nr. 35/15.03.2011 si adresa din partea reclamantei inregistrata la data de 30.03.2011 insotita de copia procesului-verbal al sedintei de mediere nr. 39/29.03.2011 si copia acordului de mediere incheiat la data de 29.03.2011 in baza contractului de mediere nr. 34 din 15.03.2011.
Constatand cauza in stare de judecata, instanta o retine spre solutionare, avand in vedere imprejurarea ca s-a solicitat judecarea in lipsa partilor in temeiul dispozitiilor art. 242 alin.2 din Codul procedura civila.
INSTANTA,
Deliberand asupra cererii de fata:
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei lasi sub nr. 4092/245/2011 creditoarea S.C. E.E. Romania S.A. a chemat in judecata pe debitorul S.R., solicitand instantei sa oblige debitorul la plata sumei de 8248,47 lei, din care suma de 6415,48 lei reprezentand debit, 68,64 lei tarif de deconectare si 1764,35 lei penalitati de intarziere la plata .
In motivarea cererii sale, creditoarea a aratat ca raporturile comerciale, dintre parti s-au derulat in baza contractului de furnizare a energiei electrice la consumatori casnici incheiat sub numarul 14550791 din 20.08.2003, unde s-au prevazut obligatii corelative contractuale, atat din partea creditoarei, de a furniza energie electrica la locul de consum solicitat de client, cat si din partea debitorului de a face plata la timp a acestora.
Avand in vedere consumul de energie electrica, societatea creditoare a emis facturi de plata care, incepand cu 09.07.2009 nu au mai fost achitat de catre debitoare, inregistrand astfel un debit de 6415,48 lei.
Intrucat debitoarea a intarziat la plata facturilor aferente activitatii de furnizare a energiei electrice, societatea creditoare, in conformitate cu art. 152 din H.G. nr. 1007/2004 privind Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori, a sistat furnizarea energiei electrice. Avand in vedere ca prin conduita sa culpabila debitorul a determinat intreruperea furnizarii energiei electrice, aceasta este tinuta sa achite contravaloarea operatiilor de deconectare in suma de 68,64 lei.

Potrivit clauzelor din contract debitoarea datoreaza penalitati in suma de 1764,35 lei.
Creditoarea a mai invederat instantei faptul ca a efectuat procedura concilierii directe, aceasta fiind realizata prin adresa nr. 17176 din 04.10.2010.
In opinia creditoarei, creanta indicata anterior indeplineste conditiile de certitudine, lichiditate si exigibilitate impuse de O.G. nr.5/2001.
In drept, au fost indicate dispozitiile O.G. nr. 5/2001, art. 942-969 din Codul civil, Ordinul nr. 5/2003 al A.N.R.E. si art. 112 din Codul de procedura civila.
In dovedirea actiunii sale, creditoarea a anexat in copie contractul de furnizare, facturile neachitate, adresa de convocare la concilierea directa si dovada transmiterii ei.
Cererea a fost legal timbrata.
Creditoarea a solicitat judecarea prezentei cauze si in lipsa reprezentantului
sau.
Legal citat, paratul a depus la dosar intampinare prin care a precizat ca a formulat o cerere la Biroul de mediator autorizat G.&T., incheindu-se in acest sens contractul de mediere nr. 1/01.03.2011.
Paratul a atasat intampinarii, in copii cererea inregistrata la Biroul de mediator autorizat G.&T. si contractul de mediere nr. 1/01.03.2011.
La termenul de judecata din data de 01.04.2011, reclamanta a depus la dosar copia procesului-verbal al sedintei de mediere nr. 39/29.03.2011 si copia acordului de mediere incheiat la data de 29.03.2011 in baza contractului de mediere nr. 34 din 15.03.2011.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta constata ca intre parti a intervenit acordul de mediere prin care creditoarea si debitorul au convenit asupra achitarii debitului ce face obiectul prezentei actiuni in transe lunare.
Acordul de mediere a fost depus de catre creditoare la dosar, dar partile s-au prezentat personal in instanta, conform prevederilor art. 271 din Codul de procedura civila aplicabile in cauza, motiv pentru care instanta nu poate lua act de acordul de mediere si pronuntarea unei hotarari de expedient. Din aceleasi considerente, nici cererea creditoarei privind restituirea taxei de timbru nu va fi admisa.
Avand in vedere faptul ca intre parti a intervenit o intelegere ce nu contravine legii, cu privire la stingerea litigiului, in temeiul dispozitiilor art. 5 din O.G. nr. 5/2001, aprobata prin Legea nr. 295/2002, va lua act despre aceasta si va proceda la inchiderea dosarului.
PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII, DISPUNE:
Ia act de acordul partilor privind stingerea prezentului litigiu si dispune inchiderea dosarului nr. 4092/245/2011 prin care creditoarea S.C. E.E. Romania SA, cu sediu ales in Iasi a solicitat emiterea ordonantei ce cuprinde somatia plata pentru suma de 8248,47 lei impotriva debitorului S.R., cu domiciliul in lasi.
``In baza contractului de mediere nr. 34 din 15.03.2011,
Noi, S.R., domiciliat in lasi, si E.E. ROMANIA S.A., cu sediul social in Tg. Mures, str. Justitiei nr. 12, judetul Mures, inmatriculata la Registrul Comertului Tg. Mures sub nr. J, reprezentata legal prin dl. D.M., in calitate de director general si in acest document prin d-na Z.M. si d-na consilier juridic R.I.,

In conformitate cu prevederile Legii nr.192/2006, asa cum a fost modificata, am consimtit la incheierea prezentului acord de mediere, prin care convenim asupra itigiului existent intre noi, litigiu dedus judecatii in dosarul nr. 4092/245/2011, cauza aflata pe rolul Judecatoriei lasi, avand ca obiect somatie de plata .
Prin vointa comuna, libera si neviciata, am convenit urmatoarele;
Art. 1. Subsemnatii suntem de acord cu esalonarea debitului in cuantum de 8248,47 lei, reprezentand urmatoarele facturi emise pentru locul de consum numarul 1455079, din lasi, strada I.B., nr. B., judetul lasi (...).
Dl. S.R. se obliga ca, pe langa suma mai sus mentionata, sa achite si penalitatile de intarziere calculate pana la data stingerii debitului. Penalitatile se vor calcula in conformitate cu prevederile contractului de furnizare energie electrica incheiat intre parti.
Art. 2. Suma va fi achitata in 6 (sase) rate lunare, incepand cu data de 30 aprilie 2011, dupa cum urmeaza: 30 aprilie 2011 -1375 lei, 30 mai 2011 -1375 lei, 30 iunie 2011 - 1375 lei, 30 iulie 2011 - 1375 lei, 30 august 2011 - 1375 lei, 30 septembrie 2011 -1373,47 lei + penalitati. La ultima rata din 30 septembrie 2011 se vor adauga si penalitatile conform contractului, calculate pentru zilele de intarziere, pana la data stingerii debitului.
Art. 3. Sumele platite conform prezentei conventii vor stinge debitele debitoarei in urmatoarea ordine: penalitati, taxe, consum de energie electrica, in ordinea vechimii facturilor, indiferent de mentiunea facuta de debitor pe instrumentul de plata .
Art. 4. Pana la primirea de catre debitoare a unei notificari privind modalitatea de plata, din partea E., plata ratelor se face la casieria furnizorului din lasi, str. A.B. nr. 4 bis, judetul lasi sau intr-unul din urmatoarele conturi bancare: (...).
Art.5. Partile au convenit ca neachitarea ratelor la termenele, in conditiile si cuantumurile stabilite in prezenta conventie va da posibilitatea creditoarei E. sa recupereze suma restanta pe calea executarii silite.
Prezentul acord reprezinta vointa libera si neviciata a subsemnatilor si, potrivit dispozitiilor art. 58 si urmatoarele din Legea nr. 192/2006, am convenit prezentarea acestui acord instantei de judecata, in vederea validarii si pronuntarii unei hotarari de expedient, in dosarul nr. 4092/245/2011.
Prezentul acord a fost redactat de catre mediator autorizat G.V. la sediul Biroului de Mediatori G.&T., in 4 (patru) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte, unul pentru instanta si unul pentru pastrare in arhiva Biroului de Mediatori G.&T., azi, 29.03.2011, partile declarand ca sunt de acord sa il prezinte spre incuviintare instantei de judecata ."
Irevocabila.
Pronuntata in sedinta publica, astazi, 01.04.2011.
Pronuntata de: Judecatoria Iasi, Sectia civila, Incheiere din 01.04.2011


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Iasi    Mediere    Mediator    Legea 192/2006    Acord de mediere    Contract de mediere    Contract de furnizare energie electrica    Conciliere directa    OG 5/2001    Somatie de plata
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Rolul activ al judecatorului. Respectarea de catre instanta a principiului disponibilitatii care guverneaza procesul civil
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 177/17.03.2020

Necitare mostenitor prezumtiv la dezbaterea succesiunii. Sanctiune. Principiul rolului activ al judecatorului. Calificarea exacta a actiunii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 176/17.03.2020

Actiune in revendicare. Efectele hotararii judecatoresti fata de terti
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 181/19.03.2020

Completare hotarare judecatoreasca. Casare cu trimitere spre rejudecare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Civila, Decizia civila nr. 297/23.06.2020

Invocarea uzucapiunii pe cale reconventionala. Admiterea actiunii in revendicare fara a lua in considerare apararile paratilor care opun un titlu de proprietate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 716/21.10.2020

Contestatie decizie de suspendare a contractului individual de munca din initiativa angajatorului. Trimiterea in judecata a angajatului pentru fapte incompatibile cu functia detinuta
Pronuntaţă de: Curtea de apel Iasi, Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 361/22.09.2020

Publicarea numelui reclamantului in cuprinsul listei debitorilor, ulterior stingerii obligatiei de plata si anularii titlurilor de creanta. Nerespectarea dispozitiilor legale privind protectia datelor cu caracter personal
Pronuntaţă de: Judecatoria Iasi - Sentinta civila nr. 13391 din data de 27 Noiembrie 2019

Actiune in constatare. Uzucapiune de lunga durata. Teren afectat de constructii de interes public. Neindeplinirea conditiei posesiei utile
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 35 din 15 ianuarie 2020

Rezolutiunea contractului intervine pentru neexecutarea contractului, cu daune-interese in favoarea creditorului, daca acestea i se cuvin
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1936 din 29 octombrie 2019

ICCJ: Cu privire la rezolvarea aspectelor accesorii divortului, instanta de judecata poate consfinti acordul de mediere avand acest obiect.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJArticole Juridice

Transmiterea unor date personale in cadrul unui dosar aflat pe rolul instantelor de judecata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Instalarea unui sistem de supraveghere video de catre primarie, care nu respecta prevederile GDPR
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Dezvaluirea de date unor terti, intr-un dosar aflat pe rolul instantelor judecatoresti
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Dezvaluire pe intranet-ul institutiei de date din dosarul personal al salariatului
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Prelucrare nelegala a datelor cu caracter personal prin utilizarea unor sisteme de supraveghere audio-video portabile in activitatea politistilor locali
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

GDPR: Dezvaluirea datelor cu caracter personal ale pacientilor pe un site
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Un serviciu care pune in legatura directa, prin intermediul unei aplicatii electronice, clienti si soferi de taxi constituie un serviciu al societatii informationale din moment ce nu reprezinta o parte integranta dintr-un serviciu global al carui element principal ar fi o prestatie de transport
Sursa: EuroAvocatura.ro