Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Raspundere civila delictuala. Plata suma reprezentand contravaloarea prestarilor serviciilor sociale

Raspundere civila delictuala. Plata suma reprezentand contravaloarea prestarilor serviciilor sociale

  Publicat: 18 Oct 2012       2886 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Braila reclamanta DAS din cadrul CLM Braila a chemat in judecata pe paratii PV si GG solicitand obligarea acestora la plata sumei de 6287,90 lei reprezentand prejudiciu.

Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Denumire data monedei unice europene.
Persoana care, de obicei in schimbul unui avantaj banesc, face legatura intre vanzator si cumparator sau incheie o tranzactie intre doua parti, cu imputernicirea acestora;
Suma care trebuie inscrisa intr-una din rubricile unui cont pentru a egaliza debitul cu creditul acestui cont;
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Suma care trebuie inscrisa intr-una din rubricile unui cont pentru a egaliza debitul cu creditul acestui cont;
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Legatura de cauzalitate sau raportul cauzal, nereglementat expres in legea penala, unul din elementele laturii obiective ale infractiunii, care consta in legatura dintre fapta (actiune-inactiune)si rezultatul sau urmarea imediata (ex. la infractiunea de dare de mita, activitatea de promitere, oferire sau dare a creat rezultatul constand in starea de pericol).
Actiune ori inactiune a unei persoane fizice, sau juridice, prin care se incalca o norma de conduita obligatorie.
Trasatura esentiala a infractiunii, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19 , C. pen., partea generala. Ea priveste latura subiectiva a infractiunii,
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Inregistrare sistematica a informatiilor privind situatia patrimoniala si a rezultatelor obtinute de catre un agent economico-social, atat pentru necesitatile acestuia cat si pentru relatiile cu asociatii sau actionarii,
Termen care defineste creanta
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Aceasta sintagma se refera la finantarea unei activitati de doua ori, din doua surse diferite.
Aceasta sintagma se refera la finantarea unei activitati de doua ori, din doua surse diferite.

Deliberand asupra actiunii, prin prisma materialului probator administrat, Judecatoria Braila a respins-o ca nefondata.
S-a retinut ca prin H.C.L.M. nr. 211/30.11.2003 a fost aprobat proiectul ``Servicii sociale la domiciliu pentru persoanele varstnice cu situatie materiala si familiala precara``.
S-a precizat in cuprinsul hotararii ca valoarea totala a proiectului este de 147.895 euro, contributia CLM Braila constand in hrana - masa calda la domiciliu pentru 50 de persoane/luna pentru 14 luni, in valoare totala de 16.100 euro.
Prin raportul de control intermediar din 30.11.2007 intocmit de Camera de Conturi a Judetului Braila, s-a stabilit ca, potrivit datelor din bilantul pe anul 2006, D a inregistrat un sold debitor in suma de 6287,90 lei, valoare datorata de Primaria Municipiului Braila de la data de 30.04.2005 si nedecontata la 30.11.2007, in cadrul proiectului ``Servicii sociale la domiciliu pentru persoane cu situatie materiala si familiala precara`` realizat prin Fundatia Lumina. Suma reprezenta contravaloarea prestarilor de servicii sociale pentru 50 de persoane varstnice, din care prepararea hranei in suma de 5793,12 lei si distribuirea de masa calda la domiciliu in suma de 494,78 lei, in perioada 1.01.2005-31.05.2005.
S-a constatat prin acelasi raport ca persoana raspunzatoare este PV, contabil sef, care a efectuat plata in suma de 6287,90 lei, valoare datorata si nedecontata de Primaria Municipiului Braila la data de 30.11.2007.
Prin decizia nr. 21/12.12.2007 emisa de Camera de Conturi a Judetului Braila, s-a constatat ca, potrivit datelor din bilantul pe anul 2006, Cantina de Ajutor Social Braila a inregistrat un sold debitor in suma de 6287,90 lei, valoare datorata de Primaria Municipiului Braila si nedecontata si nu au fost facute toate demersurile legale in vederea incasarii debitului.
S-a constatat, de asemenea, ca, procedandu-se astfel, au fost incalcate prevederile art. 14 alin. (2), (3) si (4) din O.U.G. nr. 45/2003 si ca raspunderea savarsirii abaterii a fost stabilita in sarcina contabilului sef al entitatii.
S-a precizat, in cuprinsul aceluiasi proces-verbal ca in timpul controlului, prin Referatul nr. 1730/23.11.2007, inregistrat sub nr. 45073/28.11.2007 la unitatea administrativ teritoriala a Municipiului Braila, conducerea Cantinei de Ajutor Social Braila a solicitat Primariei Municipiului Braila decontarea debitului in suma de 6287,90 lei.
Conform art. 1 din H.C.L.M. nr. 381/14.12.2007 incepand cu data de 1.01.2008, DAS Braila a preluat activitatea Cantinei de Ajutor Social Braila
Instanta de fond a apreciat ca nu s-a facut dovada existentei prejudiciului, atat timp cat, prin decizia nr. 21/12.12.2007 emisa de Camera de Conturi a Judetului Braila, s-a stabilit ca vor fi continuate demersurile pentru incasarea sumei de 6287,90 lei datorata de Primaria Municipiului Braila.
Recursul declarat impotriva acestei hotarari a fost admis, retinandu-se ca pentru a fi antrenata raspunderea civila delictuala, este necesar a fi intrunite cumulativ urmatoarele conditii: existenta unui prejudiciu, savarsirea unei fapte ilicite, legatura de cauzalitate dintre fapta ilicita si prejudiciu, vinovatia faptuitorului.
Din raportul de control intermediar, intocmit de Camera de conturi a Judetului Braila, a rezultat ca in cadrul proiectului aprobat prin HCLM nr. 211/30.10.2003, nu a fost decontata suma de 6.287,90 lei de catre Primaria Municipiului Braila, reprezentand contravaloare hrana calda la domiciliu pentru 50 persoane in suma de 5793,12 lei, pentru lunile aprilie si mai 2005 si carburanti in suma de 494,78 lei, pentru luna mai 2005.
In actul de control s-a mentionat ca prin referatul nr. 1730/23.11.2007, inregistrat sub nr.45073/28.11.2007 la Unitatea administrativ teritoriala a Municipiului Braila, s-a solicitat primariei decontarea debitului de 6287,90 lei.
S-a urmarit recuperarea debitului de la Primaria Municipiului Braila, care prin adresa nr. 4241/24.02.2009 comunica urmatoarele: proiectul s-a derulat in baza ghidului de implementare a proiectelor phare, a cuprins o perioada de 18 luni, iar cheltuielile si platile efectuate au vizat in mod obligatoriu data maxima de 28.05.2005. Cum referatul Cantinei de ajutor social a fost intocmit dupa expirarea termenului limita prevazut in contract cu organismele internationale, aceasta plata nu mai poate fi efectuata de primarie. Ca atare, erorile manageriale ale conducerii cantinei au constat in faptul ca solicitarea decontarii s-a facut dupa expirarea termenului prevazut pentru derularea proiectului, iar aceste abateri nu sunt permise in acest gen de finantari. Proiectul a fost inchis, finantari nu se mai pot efectua, iar auditarea modului de cheltuire si plata a fost realizat fara evidentierea de aspecte negative in executia bugetara.
In aceste conditii nu s-a putut retine ca trebuie urmarita recuperarea sumei de 6287,90 lei de la Primaria Municipiului Braila.
In perioada desfasurarii proiectului, parata PV, in calitate de contabil sef, avea urmatoarele obligatii, conform fisei postului: de a raspunde si de a urmari executia cheltuielilor prevazute in bugetul aprobat pe articole si clasificatie bugetara; de a raspunde de modul de desfasurare a activitatii si de evidenta contabila a cheltuielilor curente de executie bugetara; de a informa seful ierarhic privind incasarea si plata cheltuielilor curente.
Intimatul GG avea urmatoarele atributii, conform fisei postului: de a urmari modul de realizare a veniturilor si de a angaja, lichida si ordonanta cheltuielile in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat.
Intimata PV a acordat viza de control financiar preventiv propriu, in baza deciziei nr. 1/24.10.2006, iar potrivit prevederilor art. 14 al. 5 din Ordonanta 119/1999, raspunde, in raport de culpa, pentru legalitatea, regularitatea si incadrarea in limitele creditelor bugetare aprobate, in privinta operatiunilor pentru care a acordat viza de control financiar preventiv propriu.
Intimatul GG avea obligatia de a ordonanta cheltuielile in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat.
Potrivit prevederilor legale nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu putea fi angajata, ordonantata si platita daca nu era aprobata potrivit legii si nu avea prevederi bugetare si surse de finantare .
Iar in conditiile in care decontul a fost trimis la doi ani dupa terminarea proiectului nu s-a putut retine ca mai exista sursa de finantare .
Pentru aceste motive, s-a apreciat ca vinovati de producerea prejudiciului sunt intimatii, fiind indeplinite conditiile angajarii raspunderii civile delictuale.
Pronuntata de: Tribunalul Braila - Decizie nr. 47 din data 27.01.2010


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Braila    Judecatoria Braila    Camera de Conturi a Judetului Braila    Cantina de Ajutor Social Braila    Raspundere civila delictuala    Fisa postului    Prejudiciu    Fapta ilicita    OUG 45/2003    Debitor    Creditor    Servicii sociale
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Venituri care nu intra in categoria „veniturilor din alte surse” si care sunt supuse platii contributiei de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 506/20.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Revocare Hotarare ANRP dupa ce acesta a intrat in circuitul civil si si-a produs efectele prin efectuarea unei plati partiale a despagubirilor
Pronuntaţă de: Decizia nr. 1667 din 17.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Restituirea diferentei dintre indemnizatiile sociale de sanatate platite de catre angajator salariatilor proprii si contributia datorata, in calitate de angajator, pentru contributii si indemnizatii la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia nr. 233/13 februarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Predare temporara in cazul in care predarea unei persoane in baza unui mandat european de arestare a fost amanata. Inoportunitatea predarii atunci cand persoana solicitata este arestata preventiv in cauza in care este judecata in Romania
Pronuntaţă de: Incheierea din 18 ianuarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Actiunea clientului bancii impotriva bancii avizatoare a acreditivului, iar nu impotriva bancii confirmatoare sau a partenerului contractual. Continutul hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 43/A/13.03.2018 a Curtii de Apel Galati

Decizia ICCJ 41/2019: In calculul drepturilor salariale pentru plata cu ora nu se include si gradatia de merit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 41/2019

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Analiza caracterului abuziv al unei clauze contractuale din perspectiva art. 1 din Legea nr. 193/2000
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 110 din 21 ianuarie 2014

Art. 178 Cod penal- Ucidere din culpa. Aprecierea culpei conducatorului auto.
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL - GALATI, SECTIA PENALA Decizie 257 (22.03.2006)

Constituie infractiunea de viol in forma prevazuta de art.197 alin.1,2 lit.b1si alin.3 c.pen., fapta tatalui de a intretine relatii sexuale cu fiica s
Pronuntaţă de: TRIBUNALUL BRAILA Decizie 444 (12.12.2006)Articole Juridice

Aplicarea in timp a legii darii in plata – aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu