Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Actiune in raspundere delictuala contra Statului Roman

Actiune in raspundere delictuala contra Statului Roman

  Publicat: 23 Oct 2012       4130 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Prin sentinta civila nr. 2534/08.12.2010 a Tribunalului Galati s-a respins ca nefondata actiunea in raspundere delictuala promovata de reclamantul P.L. contra Statului Roman. Au fost respinse exceptiile prescriptiei dreptului material la actiune si inadmisibilitatii actiunii.

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Curtea Europeana a Drepturilor Omului reprezinta un tribunal international care are sediul la Strasbourg.
Privare de libertate a unei persoane prin arestarea sa.Arestare preventiva,
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
vezi Curtea Europeana a Drepturilor Omului
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este actul procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
Una dintre solutiile pe care le pronunta instanta care a judecat cauza penala,
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Reglementata in C. proc. pen. in acelasi cadru ca si actiunea penala.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Aceasta este un tratat international deschis spre semnare numai statelor membre ale Consiliului Europei.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Acoperire in natura sau prin echivalent banesc a prejudiciului cauzat unei persoane
Actiune ori inactiune a unei persoane fizice, sau juridice, prin care se incalca o norma de conduita obligatorie.
Orice drept sau bun care face parte din patrimoniul unei persoane fizice sau juridice.
Curtea Europeana a Drepturilor Omului reprezinta un tribunal international care are sediul la Strasbourg.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Paguba materiala sau prejudiciul material suferit de o persoana sau adus unei persoane ca urmare a savarsirii unei fapte ilicite.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Mijloc juridic procesual pus la dispozitia partii interesate, procurorului etc.,


Pentru a decide astfel, instanta a retinut urmatoarele:


Reclamantul nu invoca nelegalitatea masurii arestarii preventive in raport de dispozitiile Codului de procedura penala, ci raportat la art. 5 paragraful 3 din Conventie, ce prevaleaza dispozitiile interne in materia protectiei internationale a drepturilor omului.


In cauza Pantea impotriva Romaniei din 03.06.2003 Curtea Europeana a Drepturilor Omului a apreciat ca procurorii, actionand in calitate de reprezentanti ai Ministerului Public, sunt subordonati, mai intai, procurorului general, apoi ministrului de justitie, nu indeplinesc conditiile de independenta in raport de puterea executiva, astfel incat procurorul care a dispus arestarea preventiva a domnului Pantea la data faptelor reclamate nu era un `` magistrat`` in sensul Conventiei.


Raportat la aceste principii statuate in jurisprudenta europeana, in prezenta cauza Tribunalul a constatat ca masura preventiva a fost dispusa de procuror in conformitate cu dispozitiile procedurale legale in vigoare la acel moment, cand hotararea in cauza Pantea nici nu era pronuntata de CEDO.


Instanta a apreciat ca in mod normal si just nu se poate evalua din perspectiva unor imprejurari viitoare conduita si modul de actiune al organelor judiciare, care, in esenta, nu au procedat decat la aplicarea unor dispozitii legale.


In consecinta, emiterea mandatului de arestare preventiva de catre procuror s-a realizat in virtutea prerogativelor legale conferite acestuia, prin dispozitiile Codului de procedura penala, in vigoare la acel moment.


Principiile dezvoltate in jurisprudenta CEDO, in special in cauza Pantea, au fost transpuse in ordinea constitutionala nationala prin revizuirea Constitutiei din octombrie 2003, deci ulterior perioadei care face obiectul analizei de fata.


Totodata se constata ca masura arestarii preventive impotriva reclamantului a fost luata prin ordonanta procurorului pentru o perioada de 30 de zile, de la data de 07.02.2001 pana la data de 08.03.2001.


Reclamantul a fost trimis in judecata la data de 02.03.2001, prin rechizitoriul nr. 15/P/2001, iar la data de 06.03.2001 instanta de judecata a apreciat ca subzista temeiurile care au stat la baza luarii masurii arestarii preventive si a dispus, conform art. 300 alin. 1 si 3 Cod procedura penala, mentinerea arestarii preventive.


Ulterior prelungirea arestarii a fost dispusa periodic de instanta investita cu solutionarea cauzei, care, in final, a pronuntat o hotarare de condamnare la pedeapsa inchisorii, din durata pedepsei fiind dedusa durata arestarii preventive.


Impotriva acestei decizii a declarat recurs reclamantul care a sustinut ca in mod gresit paratul Statul Roman a invocat neindeplinirea conditiilor prevazute de art. 504 Cod procedura civila si implinirea termenului de prescriptie de 18 luni.


A solicitat sa fie adus in fata instantei pentru a-si sustine actiunea .


In concluziile orale, reclamantul a sustinut ca actiunea a fost formulata in termenul prevazut de lege, iar pe fondul cauzei a apreciat ca in mod nelegal mandatul de arestare a fost emis de un procuror si nu de un judecator.


Instanta a reiterat din oficiu exceptia prescriptiei dreptului material la actiune.


Prin decizia civila nr. 299/R din 11.05.2011 a Curtii de Apel Galati s-a respins ca nefondat apelul declarat de reclamant.


Pentru a decide astfel, instanta a retinut urmatoarele:


Raportat la temeiul de drept invocat - art. 5 alin. 3 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, Curtea a analizat daca astfel de actiune este imprescriptibila sau supusa unui termen de prescriptie extinctiva.


``Stabilirea bazei legale a unei actiuni de catre instanta si termenele limita pentru introducerea unei actiuni se numara printre limitarile permise ale dreptului de acces la o instanta (cauza Perez de Rada Cavanilles impotriva Spaniei - Hotararea din 28 octombrie 1988).


De altfel si Conventia Europeana a Drepturilor Omului stabileste astfel de termene limita in care poate fi invocata incalcarea drepturilor fundamentale ocrotite, fixand un termen de 6 luni de la epuizarea cailor de atac interne.


Actiunea formulata de reclamant este o actiunea in raspundere delictuala contra Statului pentru incalcarea dispozitiilor art. 5 alin. 3 din Conventia Europeana .


Potrivit dispozitiilor art. 8 din Decretul Lege nr. 167/1958 ``prescriptia dreptului la actiune in repararea pagubei pricinuite prin fapta ilicita incepe sa curga de la data cand pagubitul a cunoscut sau trebuia sa cunoasca atat paguba, cat si pe cel ce raspunde de ea``.


Prin urmare, s-au stabilit doua momente de la care prescriptia poate incepe sa curga :


1) momentul subiectiv al cunoasterii pagubei si pe cel ce raspunde de ea;


2) momentul obiectiv (judecatoreste determinat) al datei la care trebuia sa cunoasca acest element .


Instanta a apreciat ca, in speta de fata, momentul la care Curtea Europeana a Drepturilor Omului a condamnat Romania pentru incalcarea art. 5 alin. 3 apreciind ca procurorul nu indeplineste conditiile de impartialitate si independenta fata de executiv, astfel ca nu se incadreaza in categoria ``magistratului`` imputernicit prin lege cu exercitarea atributiilor judiciare, reprezinta momentul obiectiv la care reclamantul trebuia sa cunoasca paguba si pe cel ce raspunde de ea.


In aceste conditii, Curtea de Apel Galati a apreciat ca punct de plecare al termenului de prescriptie data de 06.12.2004, data publicarii in Monitorul Oficial al Hotararii din 3 iunie 2003 in cauza Pantea impotriva Romaniei. Raportat la acest moment, termenul de 3 ani, prevazut de art. 8 din Decretul Lege nr. 167/1958 era implinit, prin urmare dreptul material la actiune era prescris.


Curtea a apreciat insa, ca nu e posibila schimbarea solutiei instantei de fond in acest sens, tocmai pentru a nu infrange principiul ``neagravarii situatiei in propria cale de atac - non reformatio in pejus`` prevazut de dispozitiile art. 296 teza II Cod procedura civila si din aceste considerente, avand in vedere dispozitiile art. 296 alin. 1 Cod procedura civila a respins apelul ca nefondat. Invocarea exceptiei din oficiu face insa inutila analiza pe fond a apelului.

Pronuntata de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 299 din data 11.05.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Galati    Arestare preventiva    Raspundere delictuala    Magistrat    Dreptul material la actiune    Principiul "non reformatio in pejus"    Decretul-Lege 167/1958    Actiune imprescriptibila    Prescriptie extinctiva    CEDO    Ministerul Public    Exceptia prescriptiei dreptului material la actiune    Procuror general    Putere executiva    Mentinere arestare preventiva    Statul Roman    Termen de prescriptie    Judecator    Procuror
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Conflict negativ de competenta intre sectiile civile ale aceluiasi tribunal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 48 din 30 mai 2018 a Curtii de Apel Galati

Conflict negativ de competenta generat de obiectul actiunii in materia fondului funciar
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 56 din 18 iunie 2018 a Curtii de Apel Galati

Predare temporara in cazul in care predarea unei persoane in baza unui mandat european de arestare a fost amanata. Inoportunitatea predarii atunci cand persoana solicitata este arestata preventiv in cauza in care este judecata in Romania
Pronuntaţă de: Incheierea din 18 ianuarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Revizuire. Inscrisurile descoperite in Arhivele Statului nu reprezinta „inscrisuri noi”
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 19/A din 02.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma a fi concediati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Cerere de acordare a unor masuri reparatorii prin echivalent aferente unui imobil preluat abuziv in perioada comunista. Obligatia dovedirii calitatii de proprietar la momentul confiscarii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 708 din 10 februarie 2020

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Pentru admiterea revizuirii faptele trebuie sa fie noi, iar nu mijloacele de proba in dovedirea unei fapte sau imprejurari cunoscute de instanta la solutionarea cauzei
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 40/A/2019

Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Consideratii asupra constitutionalitatii competentei Curtilor de Apel de a judeca infractiunile savarsite de magistratii ce functioneaza in cadrul acestora
Sursa: Irina Maria Diculescu

Principiul controlului ierarhic al activitatii procurorului – masura benefica sau permisiva de abuz?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii 165/2013 privind finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate in mod abuziv – aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Faptele salariatului care pot constitui abateri disciplinare. Spete si doctrina relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

Clauza de neconcurenta in contractele de munca. Aplicabilitate practica. Solutii jurisprudentiale
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Neconstitutionalitatea dispozitiilor referitoare la durata arestului la domiciliu
Sursa: EuroAvocatura.ro

RECHIZITORIUL conform Noului cod de procedura penala
Sursa: EuroAvocatura.ro