Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Emitere dispozitie prin care sa se retrocedeze imobilul constructie

Emitere dispozitie prin care sa se retrocedeze imobilul constructie

  Publicat: 30 Oct 2012       1741 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Reclamantii G. M., E.A., P.M., P.G. si P.S. au chemat in judecata pe paratul Municipiul Galati prin Primar, si au contestat dispozitia nr. 3522/SR/11.10.2007 emisa de Primaria Mun. Galati, solicitand anularea partiala a acesteia si emiterea unei dispozitii prin care sa li se retrocedeze si imobilul constructie, situat in Galati, str. M. nr. 143, precum si diferenta in suprafata de 386,84 m.p.

Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.


In motivarea actiunii s-au aratat urmatoarele;


- ca prin notificarea nr. 2/N/14.05.2001, autoarea reclamantilor (P. D. E.) a solicitat restituirea in natura a imobilului (teren si constructie) situat in Galati, str. M. nr. 143, precum si diferenta in suprafata de 386,84 m.p.;


- ca imobilul - teren si constructie - a fost trecut in proprietatea statului in baza Decretului de expropriere nr. 605/25.07.1966, fapt recunoscut si prin dispozitia contestata, prin care se retine, totodata, ca a fost restituita suma primit cu titlu de despagubiri, conform chitantei seria TS3A, nr. 7847683/31.08.2007.


S-a mai aratat de catre reclamanti, ca au fost indusi in eroare cand primaria le-a comunicat faptul potrivit caruia restituirea in natura a imobilului revindecat este conditionata de inapoierea sumei primite ca despagubire, solicitandu-li-se sa restituie intreaga suma primita la data exproprierii, reactualizata conform Legii nr. 10/2001, fara sa se specifice ca trebuie restituita numai despagubirea ce se cuvine pentru teren .


Reclamantii au mai aratat ca, desi prin adresa nr. 80948 comunicata la data de 31.08.2007, Primaria Municipiului Galati i-a instiintat faptul potrivit caruia, dosarul intocmit in baza notificarii nr.2/2001 privind imobilul situat in Galati, str. M. nr. 143, a fost analizat de Comisia interna din cadrul institutiei respective, solutia rezultata fiind restituirea in natura a imobilului, insa s-a dispus restituirea in natura numai a imobilului teren .


S-a aratat, totodata, ca, desi s-a facut dovada dreptului de proprietate asupra constructiei care nu a fost demolata, Primaria Mun. Galati a incalcat dispozitiile art. 11 alin. 1 din Legea nr. 10/2001 care prevede ca imobilele expropriate si ale caror constructii edificate pe acesta, nu au fost demolate, se vor restitui in natura persoanelor indreptatite.


S-a precizat de asemenea, ca prin dispozitia contestata, s-a restituit reclamantilor numai 394,60 m.p. din intreaga suprafata expropriata, desi, conform actelor atasate la notificarea nr. 2-2001, rezulta ca suprafata expropriata este de 781,44 m.p.


In drept, au fost invocate dispozitiile art. 11 si 24 din Legea nr. 10/2001.


Prin intampinare, paratul a solicitat respingerea actiunii si mentinerea dispozitiei nr. 3522/11.10.2007.


Ulterior, reclamantii au precizat capatul de cerere referitor la restituirea in natura a diferentei de teren expropriat in sensul ca solicita sa li se restituie in natura, diferenta de teren in suprafata de 270,79 m.p.


La termenul de judecata din 29.02.2008, aparatorul reclamantilor au solicitat efectuarea unei expertize pentru identificarea imobilului - teren si constructii - situat in Galati, str. M. nr.143.


In raportul de expertiza s-a concluzionat ca, potrivit actelor de proprietate, mostenitorii defunctilor P.G. si P. E., au detinut imobilul din str. M. nr. 131 (actual nr. 143) in suprafata de 781,8 m.p.


S-a precizat ca in Foaia matricola din anii 1966-1975 figureaza la numarul matricol 1299, P.G. si P.E. cu imobilul situat in Galati, str. M. nr. 143, precum si suprafata de 780 m.p.


La termenul de judecata din 1.10.2008, reprezentantul paratei a depus la dosar, in xerocopie, Decretul nr. 605/25.07.1966 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unor imobile situate in orasul Galati si transmiterea acestora catre Uniunea Generala a Sindicatelor din Romania.


S-a mai depus si declaratia autentificata sub nr. 2026/13.09.2002 din care rezulta ca numita P.E. a primit suma de 26 000 lei pentru imobilul situat in Galati, str. M. nr. 143, ca despagubire pentru exproprierea abuziva.


In urma analizarii probelor administrate prin sentinta civila nr. 1266/14.10.2008 pronuntata de Tribunalul Galati a fost admisa contestatia petentilor, a fost anulata in parte dispozitia nr. 3522/2007 emisa de Primaria municipiului Galati si a fost obligata aceasta institutie sa emita o noua dispozitie prin care sa se retrocedeze petentilor si imobilul casa de locuit precum si restul de teren in suprafata de 270,79 m.p. retinandu-se in esenta faptul ca in cauza sunt aplicabile dispozitiile art. 11 alin.1 din Legea nr.10/2001 potrivit carora imobilele expropriate si nedemolate se vor restitui in natura persoanelor indreptatite.


Impotriva acestei hotarari au declarat apel paratul Municipiul Galati cat si reclamanta P.S.


Parata a sustinut ca potrivit dispozitiilor art. 2 alin.2 si art.3 din Decretul de expropriere nr. 605/1966 doar terenul a fost trecut in proprietatea statului, constructia fiind trecuta in proprietatea Uniunii Generale a Sindicatelor din Romania astfel ca in mod nelegal s-a dispus emiterea unei noi dispozitii prin care sa se restituie si imobilul constructie, acesta nefiind niciodata in proprietatea paratei.


Reclamanta P.S. a sustinut ca suprafata de teren ce trebuie restituita este de 386,84 m.p. si nu 270,79 m.p. asa cum a stabilit instanta de fond, nefiind luata in considerare si suprafata de 116,05 m.p. teren pe care se afla constructia.


Prin decizia civila nr. 166 din 19.05.2009 pronuntata de Curtea de Apel Galati au fost admise apelurile reclamantilor si desfiintandu-se hotararea primei instante cauza a fost trimisa pre rejudecare la aceasta instanta.


A retinut instanta de apel ca asa cum rezulta din dispozitia nr. 3522/SR/11.10.2007 emisa de Primaria municipiului Galati imobilul constructie revendicat de reclamanti nu poate fi restituit intrucat competenta de solutionare a acestui capat de cerere formulat de petenti in notificare apartine U.G.S.R. - Casa de Cultura a Sindicatelor Galati, institutie care are in proprietate imobilul potrivit decretului de expropriere aratat mai sus.


Sustinerile paratei sunt confirmate si de adresele emise de Serviciul de revendicari din cadrul acestei institutii din continutul carora rezulta faptul ca imobilul revendicat nu figureaza in registrul de inventar.


De asemenea, din art. 2 al Decretului de expropriere nr. 605/25.07.1966 emis de Consiliul de Stat al R.S.R. constructia expropriata trece in proprietatea Uniunii Generale a Sindicatelor din Romania.


Fata de probele la care s-a facut referire s-a considerat ca in mod nelegal s-a dispus obligarea Primariei Municipiului Galati sa emita o dispozitie de restituire a constructiei in conditiile in care imobilul in discutie, potrivit decretului de expropriere a trecut in proprietatea U.G.S.R.


In acest context, instanta de fond trebuia sa analizeze posibilitatea introducerii in cauza a U.G.S.R. proprietara imobilului revendicat.


Potrivit dispozitiilor art. 294 Cod procedura civila, in apel nu se pot face cereri noi astfel ca implicit nu se poate dispune introducerea in cauza a altor parti, insa din probele administrate rezulta necesitatea punerii in discutie a introducerii in cauza a U.G.S.R.


Pentru considerentele aratate, Curtea a desfiintat hotararea instantei de fond trimitand cauza spre rejudecare la aceasta instanta pentru a pune in discutia partilor introducerea in cauza a detinatorului imobilului revendicat

Pronuntata de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 166 din data 19.05.2009


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Galati    Imobil    Decretul 605/1966    Despagubiri    Legea 10/2001    Revendicare    Mostenire    Mostenitori    Tribunalul Galati
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Contestatie la raport de distribuire. Distribuirea onorariului de succes al lichidatorului. Ordinea de distribuire a sumelor obtinute din vanzarea bunului obiect al garantiei imobiliare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 168/A din 16.05.2018 a Curtii de Apel Galati

Conflict negativ de competenta intre sectiile civile ale aceluiasi tribunal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 48 din 30 mai 2018 a Curtii de Apel Galati

Conflict negativ de competenta generat de obiectul actiunii in materia fondului funciar
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 56 din 18 iunie 2018 a Curtii de Apel Galati

Predare temporara in cazul in care predarea unei persoane in baza unui mandat european de arestare a fost amanata. Inoportunitatea predarii atunci cand persoana solicitata este arestata preventiv in cauza in care este judecata in Romania
Pronuntaţă de: Incheierea din 18 ianuarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Revizuire. Inscrisurile descoperite in Arhivele Statului nu reprezinta „inscrisuri noi”
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 19/A din 02.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Contract de inchiriere. Efectele clauzelor contractuale. Aplicarea dispozitiilor art. 131 din Legea nr. 85/2014
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 194/11.06.2020

Delimitare unitati administrativ teritoriale. Atributiile instantelor judecatoresti in procedura de delimitare. Etapele delimitarii unitatilor administrativ teritoriale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 501/2 iulie 2020

Accesiune reala imobiliara artificiala. Actiuni in constatare formulate, succesiv, cu privire la aceeasi suprafata de teren
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1883 din 7 octombrie 2020

Drept de proprietate dobandit ope legis. Actiune in constatare interogatorie. Interes actual
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 956 din 27 mai 2020

Contract de vanzare-cumparare cu drept de habitatie viagera. Actiune in rezolutiune. Neindeplinirea culpabila a obligatiei privind asigurarea folosintei imobilului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 331 din 6 februarie 2020Articole Juridice

Dobandirea dreptului de servitute, de trecere si de acces prin hotarare judecatoreasca
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Utilizarea si dezvaluirea fara temei legal a unor imagini din sistemul de supraveghere video al asociatiei de proprietari
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Prelucrarea de date cu caracter personal inexacte si dezvaluirea acestora catre un partener contractual
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

GDPR: Montarea unor camere video in perimetrul apartamentului proprietate personala
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Recuperarea creantelor constructorului: Cum se inscrie ipoteca legala a constructorului in cartea funciara
Sursa: Societatea de avocatura Pavel, Margarit si Asociatii

Conditiile in care se poate construi pe un teren privat cu functiunea de spatiu verde, dupa suspendarea PUZ-urilor coordonatoare de sector
Sursa: Roxana Dudau, Partener Asociat si coordonator al practicii de drept imobiliar din cadrul Radu si Asociatii SPRL