Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Nulitate decizie de imputare. Suma retinuta din drepturi salariale

Nulitate decizie de imputare. Suma retinuta din drepturi salariale

  Publicat: 06 Nov 2012       4118 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Prin sentinta civila nr. 570 din 09.04.2010 pronuntata de Tribunalul Maramures s-a admis in parte actiunea civila formulata de reclamantul G.I., in contradictoriu cu parata S.C. I. S.A. si in consecinta s-a constatat nulitatea deciziei de imputare nr. 197/21.09.2009 emisa in sarcina reclamantului si a fost obligata parata sa restituie reclamantului suma de 786 lei, retinuta in baza acestei decizii.

(din Legea 10 din 2001) Actul scris prin care un cult religios sau o comunitate a unei minoritati nationale care se pretinde a fi indreptatit/a,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Forma de organizare a unui grup de executanti individuali, ale caror actiuni sunt interdependente si determinate de indivizibilitatea procesului de productie.
A fost promulgat la 11.09.1865
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
A fost promulgat la 11.09.1865
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
A fost promulgat la 11.09.1865
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
A fost promulgat la 11.09.1865
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
A fost promulgat la 11.09.1865
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Posibilitatea de a pretinde o anumita conduita, in considerarea realizarii unui drept subiectiv viitor si previzibil, prefigurat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
A fost promulgat la 11.09.1865
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Calificativ care exprima neconcordanta unui fapt sau act, a unei conduite, cu prevederile legii si cu celelalte norme de convietuire sociala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.

S-au respins celelalte capete de cerere .
Pentru a pronunta aceasta sentinta tribunalul a retinut ca reclamantul a fost angajat al paratei in baza contractului individual de munca incheiat pe durata nedeterminata, in meseria de zidar, incepand cu data de 20.11.2008.
La data de 11.05.2009, in baza actului aditional nr. 3012/ 12.05.2009, intocmit pe baza deciziei 60/08.05.2009 reclamantul a fost promovat in functia de maistru, iar in baza actului aditional 5527/10.08.2009, intocmit in baza deciziei nr. 163/07.08.2009 a fost incadrat ca sef de echipa . Potrivit inscrierilor din carnetul de munca, de la pozitia 58, efectuate in baza adresei paratei nr. 6391/14.09.2009 la data de 16.09.2009, contractul individual de munca al reclamantului a incetat in temeiul art. 55 lit. b Codul muncii., acesta semnand nota de lichidare intocmita la data de 14.09.2009, odata cu nota de lichidare fiindu-i predat reclamantului si carnetul de munca .
Masura incetarii raportului de munca nu a fost contestata.
Prin decizia de imputare nr.197/21.09.2009, emisa de intimata, s-a stabilit recuperarea de la reclamant a sumei de 786 lei, reprezentand prejudiciu cauzat paratei din vina acestuia, suma stabilita fiind retinuta din drepturile salariale cuvenite reclamantului.
Cu privire la aceasta decizie, instanta avand in vedere ca potrivit art. 164 din Codul muncii ``Nici o retinere din salariu nu poate fi operata, in afara cazurilor si conditiilor prevazute de lege``, a invocat din oficiu, prin prisma dispozitiilor art.137 cod procedura civila, exceptia nulitatii deciziei de imputare, exceptie care face de prisos analizarea temeiniciei deciziei de imputare.
Cu exceptia retinerilor din salariu pentru sumele determinate de catre angajator reprezentand impozite si contributii, celelalte retineri se efectueaza numai in temeiul unui titlu executoriu si in cadrul procedurii executarii silite. Mai mult, retinerea daunelor cauzate angajatorului nu poate fi efectuata pe baza oricarui titlu executoriu, ci numai in baza unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile.
Prin inscrisul depus la dosar, parata a fost de acord cu admiterea exceptiei nulitatii deciziei de imputare, invocand totodata, exceptia tardivitatii contestarii deciziei de incetare a contractului individual de munca .
Instanta a apreciat ca aceasta exceptie este lipsita de obiect, reclamantul asa cum si-a precizat actiunea la fila 52 din dosar, nu contesta masura incetarii contractului individual de munca ci doar dispozitia de schimbare din functie.
Cu privire la dispozitia de schimbare din functia de maistru ,respectiv decizia nr. 163/07.08.2009 , avand in vedere dispozitiile art.283 Codul muncii se retine ca, cererile in vederea solutionarii unui conflict de munca pot fi formulate: ``a) in termen de 30 de zile calendaristice de la data in care a fost comunicata decizia unilaterala a angajatorului referitoare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea contractului individual de munca;``
Desi nu s-a facut dovada comunicarii efective a deciziei de schimbare din functie, reclamantul nu a contestat comunicarea acesteia, iar masura dispusa prin aceasta a fost si cauza nemultumirilor sale care au dus la incetarea raporturilor de munca .
Fata de considerentele de drept retinute, atacarea deciziei de schimbare din functie apare ca tardiva, dar avand in vedere ca la momentul formularii contestatiei impotriva acesteia raportul de munca dintre parti era deja desfacut, cererea de anulare a deciziei de schimbare din functie este lipsita de interes, fiind apreciata si nefondata.
In privinta daunelor morale solicitate de reclamant s-a retinute, astfel cum a statuat si Inalta Curte de Casatie si Justitie, ca, in temeiul raspunderii patrimoniale a angajatorului, astfel cum este reglementata in art. 269 alin. (1) din Codul muncii, pot fi acordate daune morale salariatilor numai in ipoteza in care legea le prevede ori au fost inserate in contractul colectiv de munca sau in contractul individual de munca anumite clauze referitoare la raspunderea angajatorului si pentru asemenea daune.
Cum in speta nu s-a facut dovada in sensul aratat, acestea au fost apreciate ca neintemeiate, astfel cum a fost apreciata si solicitarea de acordare a daunelor materiale, care nu au fost dovedite.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamantul G.I. solicitand admiterea recursului, modificarea in parte a Sentintei civile nr. 570/2009, in sensul constatarii nulitatii absolute a Deciziei 163/07.08.2009 si modificarea in cartea de munca la functia de maistru si obligarea intimatei la plata daunelor morale solicitare, respectiv 10.000 lei.
In motivarea recursului a aratat ca a solicitat ca in contradictoriu cu intimata sa se anuleze decizia de imputare obligarea la plata daunelor morale si nulitatea absoluta a Deciziei nr. 163-07.08.2009, pe care a criticat-o pentru nelegalitatea acesteia, raportat la faptul ca nu se putea dispune schimbarea functiei detinute decat cu respectarea legislatiei, respectiv ca o sanctiune sau cu acordul salariatului, in prezenta cauza nu au fost incidente nici unul dintre cele doua cazuri prevazute expres de legiuitor, incalcandu-se flagrant prevederile art. 266 alin. A,b,c,d, 267 al 1-4, 268, al.2 si urm din Codul muncii.
In ceea ce priveste cererea de constatare a nulitatii absolute a deciziei de schimbare din functie, instanta a respins aceasta exceptie apreciind-o ca lipsita de interes raportat la faptul ca nu a inteles sa atace decizia de incetare a contractului de munca, apreciind astfel ca exceptia nulitatii absolute ar fi tardiva si raportat la faptul ca raporturile de munca cu intimata erau incetate ar aparea aceasta cerere ca lipsita de interes .
Apreciaza ca aceste aspecte avute in vedere de catre instanta de fond se intemeiaza pe sustineri neconforme cu starea de fapt si cu probatoriul administrat, avand in vedere ca a invocat cauze de nulitate absoluta, aceste motive de nulitate absoluta pot fi invocate oricand, ele sunt imprescriptibile un act nul nu poate sa produca nici un efect, iar cererea de a fi radiata o mentiune facuta in cartea de munca in baza unui act nul considera ca este perfect admisibila.
Nu poate fi retinuta lipsa de interes a reclamantului in operarea acestei modificari, chiar raportat la faptul ca raportul de munca cu intimata a incetat, afland de aceasta decizie de schimbare a functiei doar la data cand a primit carnetul de munca deci cu ocazia incetarii raportului de munca cu intimata.
Interesul este vadit si actual, cu atat mai mult cu cat este in cautarea unui alt loc de munca, si la toate interviurile unde se prezinta i se cere carnetul de munca, CV, iar potentiali angajatori pleaca de la premisa ca aceasta inscriere are caracterul unei retrogradari, iar acest lucru este de natura sa-i creeze un dezavantaj si un handicap in negocierea cu un potential angajator cat si in a gasi un loc de munca .
Considera ca daunele morale solicitate sunt pe deplin justificate, raportat la faptul ca a avut de suferit traume morale care sunt greu de reparat, asa cum ele au fost detaliate prin scriptul denumit - cerere pe fond .
Parata SC I. SA Baia Mare prin intampinare a solicitat respingerea recursului.
Analizand recursul formulat, prin prisma motivelor invocate, Curtea constata ca acesta este nefondat, urmand a fi respins pentru considerentele ce se vor arata in continuare:
Potrivit art.283 Codul muncii, cererile in vederea solutionarii unui conflict de munca pot fi formulate: ``a) in termen de 30 de zile calendaristice de la data in care a fost comunicata decizia unilaterala a angajatorului referitoare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea contractului individual de munca``.
In sedinta publica din data de 19.03.2010, in fata instantei de fond, contestatorul a invederat instantei ca decizia i-a fost comunicata la trei zile dupa data de 07.08.2009. Ca atare, nu pot fi retinute sustinerile din recurs potrivit carora contestatorul ar fi luat cunostinta de continutul deciziei abia la data la care a primit carnetul de munca .
Raportat la data recunoscuta de catre contestator in fata instantei de fond, in mod corect aceasta a admis exceptia tardivitatii contestatiei si a dispus in consecinta respingerea acesteia.
In ceea ce priveste petitul privind obligarea paratei la plata daunelor morale, curtea retine ca acesta se subsumeaza constatarii nulitatii sau netemeiniciei deciziei de schimbarea locului de munca . Or, cata vreme nu s-a dovedit caracterul ilicit al faptei prejudiciabile, Curtea retine ca nu sunt indeplinite conditiile angajarii raspunderii materiale a angajatorului, nici sub aspectul daunelor morale.
In consecinta, constatand ca instanta de fond a pronuntat o hotarare legala si temeinica, in temeiul art. 304 ind. 1 raportat si art. 312 C.pr.civila, curtea va respinge ca nefondat recursul declarat de reclamantul G.I. impotriva sentintei civile nr. 570 din 09.04.2010 a Tribunalului Maramures pe care o va mentine.Pronuntata de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr. 573 din data 15.02.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Cluj    Contract individual de munca    Exceptia tardivitatii contestatiei    Daune materiale    Daune morale    Inalta Curte de Casatie si Justitie    Carnet de munca    Drepturi salariale    Salariat    Salariu de baza    Angajat    Angajator    Decizie de imputareComentează: Nulitate decizie de imputare. Suma retinuta din drepturi salariale
Alte Speţe

Decizia ICCJ 5/2017. Medicul sef de sectie din cadrul unui spital public are calitatea de functionar public in sensul legii penale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 1/2017, privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori. Credite in Franci elvetieni. Informare privind riscul ratei de schimb valutar
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Indeplinirea atributiilor de serviciu in mod corespunzator. Inexistenta prejudiciului in patrimoniul salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 96/2016 din 20.01.2016

Neintrunirea cumulativa a elementelor raspunderii patrimoniale a salariatului. Pagube incadrate in riscul normal al serviciului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a pentru cauze privind Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 2851 din 31.05.2016

Despagubirea salariatului pentru pierderea capacitatii de munca, din culpa angajatorului
Pronuntaţă de: Tribunalul B, Sectia I Civila, Sentinta nr. 69/2016 din 04.02.2016

Prescriptia dreptului angajatorului de a pretinde unui salariat acoperirea prejudiciului
Pronuntaţă de: Tribunalul D, Sectia Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizie nr. 2123/2016 din 24.06.2016

Obligarea angajatorului la plata drepturilor salariale neacordate, cu titlu de diurna
Pronuntaţă de: Tribunalul Bistrita-Nasaud, Sectia I Civila, Sentinta nr. 281/F/2016 din 06.06.2016

Munca la negru in perioada de proba. Sanctiune
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 1050 din 29.02.2016

Inlocuirea de catre instanta a sanctiunii aplicate angajatorului. Avertisment pentru neincheierea contractului de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul V, Sectia Civila, Decizia nr. 1005/A/2016

Nelegalitatea hotararii de incetare de drept a contractului de munca. Inexistenta contractului valabil incheiat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 3491/2016 din 23.06.2016Articole Juridice

Procedura acordarii voucherelor de vacanta in anul 2018 pentru unitatile de invatamant, MEN si alte unitati din subordinea/coordonarea acestuia
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

ICCJ. Contestatie decizie incetare contract individual de munca. Insolventa. Suspendare de drept
Sursa: Avocat Lacatus Igor

Contract individual de munca (Model 2018) | PDF si Word
Sursa: MCP Cabinet avocati

Noile reglementari privind ucenicia la locul de munca. Conditii de angajare, drepturi si obligatii ale partilor
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

Asistentul personal profesionist pentru persoane cu handicap. Angajare, conditii si proceduri de atestare
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Raporturi juridice de munca ”sui generis” intre primar/viceprimar si unitatile administrativ-teritoriale
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim