din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1503 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Hartuirea morala la locul de munca. Atingerea personalitatii, demnitatii sau integritatii unei persoane

Hartuirea morala la locul de munca. Atingerea personalitatii, demnitatii sau integritatii unei persoane

  Publicat: 19 Dec 2023       723 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Contractul individual de munca se caracterizeaza prin urmatoarele elemente: prestarea muncii, salariul si subordonarea angajatului fata de angajator, neexistand contract individual de munca fara unul dintre aceste elemente.


1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Concept utilizate de stiintele comportamentale (psihologie, sociologie, psihologie judiciara), prin el intelegandu-se ansamblul actelor, reactiilor (glandulare, motorii, afective, verbale) prin care o persoana raspunde intr-o imprejurare data la solicitarile mediului inconjurator.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Concept utilizate de stiintele comportamentale (psihologie, sociologie, psihologie judiciara), prin el intelegandu-se ansamblul actelor, reactiilor (glandulare, motorii, afective, verbale) prin care o persoana raspunde intr-o imprejurare data la solicitarile mediului inconjurator.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Rezultat al masurilor de protectie a muncii si al acelor masuri care urmaresc asigurarea confortului fizic, psihic si social al omului in procesul muncii.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Reprezentare grafica, sintetica, a structurii organizatorice a unei unitati, cuprinzand compartimentele ei
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Infractiune constand din raportul sexual cu o persoana de sex feminine care nu a implinit carsta de 14 ani.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Decizia de neparticipare este o scutire acordata unei tari care nu doreste sa se alature celorlalte state membre ale Uniunii intr-un anumit domeniu al cooperarii comunitare, ca mod de evitare a unui impas general.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Concedierea colectiva reprezinta concedierea, intr-o perioada de 30 de zile calendaristice, ca urmare a dificultatilor economice, a transformarilor tehnologice sau a reorganizarii activitatii, a unui numar de:
Denumire data monedei unice europene.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Expresie folosita in t. VIII, art. 146, C. proc. pen., partea generala,
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Concept utilizate de stiintele comportamentale (psihologie, sociologie, psihologie judiciara), prin el intelegandu-se ansamblul actelor, reactiilor (glandulare, motorii, afective, verbale) prin care o persoana raspunde intr-o imprejurare data la solicitarile mediului inconjurator.
1. Persoana fizica sau juridica ce sufera un prejudiciu sau o vatamare a drepturilor sale prin fapta ilicita a unei alte persoane si care este indreptatita sa
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).

Disciplina o conditie obiectiva, necesara si indispensabila desfasurarii activitatilor angajator .


Hartuirea morala consta intr-un comportament abuziv, inacceptabil in mediul de munca, contrar eticii motiv pentru care, prevenirea hartuirii morale la locurile de munca este unul dintre obiectivele anuntate in Comunicarea Comisiei Europene privind noua strategie in domeniul securitatii si sanatatii in munca .


S-a apreciat de catre instante ca, uneori, problemele cauzate de administrare deficitara, de frustrare, de insecuritate financiara a jobului pot crea medii ostile in cadrul relatiilor de munca, salariati si angajati intr-o permanenta comuna, dependenta care pot degenera in practica. presupun marginalizarea de orice fel a unui angajat cu efecte de durata asupra psihicului acestuia.


La nivel international nu exista o definitie unanim acceptata privind hartuirea morala.


Un exemplu de definitie ar fi: hartuirea morala la locul de munca este un comportament irational, repetat, fata de un angajat sau grup de angajati, constituie un risc pentru sanatate si securitate .


In speta ce urmeaza a fi prezentata, se va pune problema daca concedierea salariatului a avut motive obiective sau subiective in procedura reorganizarii societatii.


In fapt, reclamantul si-a desfasurat activitatea in cadrul S.C. Al. S.R.L., pe functia de Reprezentant Comercial, in baza Contractului individual de munca .


Constatandu-se anumite deficiente la nivel organizatoric, in luna septembrie 2020, Administratorului Societatii, prin Adresa inregistrata sub nr. 3001/25.09.2020, a solicitat efectuarea unei analize economico-financiare a societatii, cu precadere a Departamentului de vanzari avand in vedere ca acesta a fost afectat prin transformari organizationale, relationale si functionale a mediului economic, a urmarilor cauzate de pandemie si a restrictiilor. impuse pentru limitarea efectelor acestora.


In acest sens, a fost intocmit Raportul de analiza a eficientei economice inregistrate sub nr. x/30.09.2020 prin care s-a evaluat si analizat performanta/eficienta Departamentului de vanzari al punctului de lucru Bucuresti.


Deficientele constatate prin Raportul nr. x/30.09.2020 concretizate prin scaderea eficientei/om vanzari din cadrul Departamentului de vanzari din Romania (Bucuresti), comparativ cu eficienta/om vanzari din cadrul celorlalte tari din regiunea ENSE in care activeaza Al., a impus reanalizarii schemei de personal a Departamentului de Vanzari din cadrul punctului de lucru din Bucuresti, in vederea cresterii eficientei si a randamentului cost-incasari efective.


In consecinta, Administratorul S.C. Al. S.R.L. Romania a emis Decizia nr. y/05.10.2020 prin care a decis desfiintarea unui post de Reprezentant Comercial si redistribuirea atributiilor aferente postului desfiintat de Reprezentant Comercial intre titularii celor trei posturi de Reprezentant Comercial existent in organigrama societatii.


In acest context, apelanta-parata S.C. Al. S.R.L. a emis si comunicat intimatului-reclamant la data de 21 octombrie 2020 Preavizul de concediere nr. z/21.10.2020, iar la expirarea duratei preavizului, a fost emisa si Decizia de concediere individuala nr. t/17.12.2020, comunicata reclamantului la data de 17.12.2020, prin care i s-a adus la cunostinta ca inceteaza contractul individual de munca ca urmare a desfiintarii postului de Reprezentant Comercial pe care aceasta il ocupa, decizie care a fost justificata de raport . de analiza eficienta economica.


Totodata, reclamantul i-au fost aduse la cunostinta prin Decizia de concediere individuala nr. 3512/17.12.2020, atat motivele de fapt care au determinat concedierea, astfel cum sunt inscrise la punctul 2 din decizie, cat si motivul de drept, astfel cum este inscris la punctul 3 din decizie .


Prin contestatia formulata impotriva Deciziei de concediere individuala nr. t/17.12.2020, reclamantul-intimat a invocat atat nelegalitatea, cat si netemeinicia aceasta, considerand intreaga procedura de reorganizare ar fi avut ca scop motiv subiectiv, respectiv presupusa dorinta a reprezentantului legal de a-l inlatura pe acesta din cadrul societatii.


Astfel, Tribunalul a fost investit cu un conflict de munca avand ca obiect contestatia deciziei de concediere .


Instanta a retinut ca sustinerile reclamantului cu privire la hartuirea morala au fost generice, nefiind in concret explicate raportat la un anume context, anume intervale de timp si nefiind dovedite.


De asemenea, s-a retinut ca reclamantul considera necesara, pentru protectia sanatatii sale psihice impotriva abuzurilor angajatorului obligatiei acestuia la plata sumei de 30.000 Euro insa a luat in considerare o simpla presupunere a reclamantului in raport de care ar fi suferit un prejudiciu moral si care nu se subsumeaza. dispozitiilor Ordonantei nr. 137/2000 modificata prin Legea nr. 167/2020.


In lipsa unor dovezi certe, instanta a respins ca neintemeiata aceasta cerere deoarece nu s-a facut dovada prejudiciului care sa il indreptateasca pe reclamant la reparatia baneasca solicitata.


Pentru motivele mai sus expuse, Tribunalul a constatat nerespectarea conditiilor de fond si de forma ale deciziei contestate care determina caracterul nelegal si netemeinic al acesteia, iar in temeiul dispozitiilor art. 76, art. 78 si art. 80 din Codul muncii a admis in partea cererea de chemare in judecata, a anulat decizia nr. t/17.12.2020 emisa de parata si a obligat parasirea sa reintegreze reclamantul in functia si pe postul detinute anterior concedierii.


Impotriva acestei Sentinte civile, S.C. Al. S.R.L a declarat apel, iar Curtea a retinute considerate:


Prima conditie pentru a ne afla in fata unei hartuiri morale la locul de munca se refera la existenta unor comportamente, a unui limbaj, a unor acte, gesturi sau inscrisuri, care sa aiba o anumita durata, repetate sau sistematice, ceea ce presupune ca hartuirea. morala trebuie sa inteleasa ca un proces care presupune derularea in timp, prin existenta unor actiuni repetate sau continue.


A doua conditie prevazuta de lege impune ca aceste comportamente sa aiba ca efect atingerea personalitatii, demnitatii sau integritatii fizice sau psihice a angajatului.


Curtea a constatat ca cerinta ca actul producator de prejudicii morale sa fie intentionat sa verifice exclusiv prima conditie prevazuta de art. 4 lit. d din Legea nr. 202/2002, nu si pe a doua.


Rezulta astfel ca, pe de o parte comportamentul necorespunzator trebuie sa fie voluntar, cu excluderea unor acte/fapte accidentale si neintentionate.


Pe de alta parte, potrivit definitiei legale a hartuirii morale la locul de munca, nu este necesar ca aceste acte/ fapte/ gesturi sa fi fost savarsite cu intentia de a aduce atingere personalitatii, demnitatii sau integritatii unei persoane .


Cu alte cuvinte exista hartuire chiar daca autorul hartuirii nu a intentionat ca prin actiunile sale sa discrediteze o alta persoana sau sa ii afecteze in mod deliberat conditiile de munca .


Este suficient ca actiunile sale, savarsite voluntar, nu accidental, sa fi determinat astfel de consecinte .


O interpretare contrara ar avea ca rezultat lipsirea dispozitiei legale de orice efect util, din cauza dificultatilor de a se dovedi intentia rauvoitoare a autorului unui comportament de hartuire morala si ar lipsi victima de protectie juridica adecvata.


Prin urmare, in considerarea argumentelor anterior expuse, Curtea a constatat ca este suficient ca reclamantul angajat sa dovedeasca existenta unor acte/fapte succesive ale societatii parate, derulate intr-un anumit interval de timp, de natura sa afecteze demnitatea locului de munca si de munca . starea sa psihica, pentru a se concluziona ca ne aflam in prezenta unei hartuiri morale din partea angajatorului.


Din aceasta perspectiva Curtea a constatat ca instanta de fond nu a analizat fiecare fapta vatamatoare invocata de reclamant prin raportare la probele administrate in cauza si legislatia incidenta, apreciind ca aspectele invocate au caracter de generalitate.


De asemenea, Curtea a retinut ca instanta de fond, dupa ce a respins proba testimoniala propusa de reclamant in dovedirea faptelor ce ar constitui hartuire din partea angajatorului, a concluzionat in mod nejustificat in considerentele sentintei apelate ca reclamantul nu a dovedit hartuirea.


In concluzie, procedand la rejudecarea fondului, in temeiul efectului devolutiv al caii de atac a apelului, potrivit art. 477 din Codul de procedura civila, prin raportare la criticile expuse, Curtea a retinut caracterul netemeinic al solutiei Tribunalului in ceea ce priveste respingerea cererii reclamantului de obligare a paratei la plata de daune morala.
Pronuntata de: Tribunalul Bucuresti


Citeşte mai multe despre:    Codul muncii    hartuire morala    codul muncii 2024
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Restituirea sumelor incasate de salariat ca urmare a interpretarii eronate a prevederilor legale privind salarizarea
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Neefectuarea coprespunzatoare a cercetarii disciplinare prealabile Comportamente inadecvate sau nedrepte la locul de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Acordarea drepturilor salariale prevazute in contractul colectiv de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BucurestiArticole Juridice

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Model contract de munca 2024. CIM editabil 2024!
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cand il preceda in mod direct repausul zilnic se adauga la repausul saptamanal
Sursa: MCP Cabinet avocati

Transportatorii rutieri nu pot transfera unor terte persoane responsabilitatea de a respecta perioadele de conducere si perioadele de repaus ale conducatorilor auto
Sursa: MCP Cabinet avocati

Concedierea Salariatilor. Modalitati de incetare a CIM si contestarea deciziei de concediere
Sursa: MCP Cabinet avocati

Interdictia suprapunerii programului de lucru in cazul salariatilor cu mai multe locuri de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati