Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Insolventa si Faliment » Aprobare raport intocmit de administratorul judiciar privitor la intrarea in faliment prin procedura simplificata a insolventei

Aprobare raport intocmit de administratorul judiciar privitor la intrarea in faliment prin procedura simplificata a insolventei

  Publicat: 07 Nov 2012       4335 citiri        Secţiunea: Insolventa si Faliment  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Reprezinta procedura prevazuta de prezenta lege, prin care debitorul care indeplineste conditiile prevazute la art. 1 alin. (2)
Prin Sentinta comerciala nr. 602 din 27.05.2010 pronuntata de Tribunalul Bistrita-Nasaud in temeiul art. 54 alin. 4 din Legea nr. 85/2006, privind procedura insolventei, s-a aprobat raportul intocmit de administratorul judiciar privitor la intrarea in faliment prin procedura simplificata a debitorului S.C. D. S.R.L. si in consecinta:

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate procesuala, desfasurata in scopul scoaterii la iveala a unor obiecte sau inscrisuri
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.


S-a admis cererea administratorului judiciar C.M. Bistrita si in temeiul art. 107 alineatul 1 lit. d din Legea nr. 85/2006, s-a dispus inceperea procedurii simplificate a falimentului in ce priveste pe debitorul S.C. D. S.R.L.


Pentru a pronunta aceasta hotarare, instanta de fond a retinut urmatoarele:


Prin sentinta comerciala nr.1238 din 8 decembrie 2009, pronuntata de Tribunalul Bistrita-Nasaud s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolventa impotriva debitorului SC D. SRL Sieu Magherus, fiind numit administrator judiciar practicianul in insolventa SCP C.M.


Sentinta privind deschiderea procedurii generale de insolventa a devenit irevocabila, nefiind atacata cu recurs si prin Raportul prevazut de art.54 din Legea nr.85/2006, administratorul judiciar a aratat ca a notificat administratorul statutar al debitorului, prin adresa nr. 07/ 05.01.2010, sa depuna actele si documentele prevazute de art.28 din lege, iar prin adresa nr.06/05.01.2010, a convocat adunarea generala extraordinara a asociatilor pentru data de 14.01.2010, ora 13, in vederea numirii unui administrator special, insa actele solicitate si nici documentele contabile ale societatii nu au fost depuse si la adunarea generala nu s-a prezentat nimeni, astfel ca, debitorul se incadreaza in prevederile art. 1 alin. 2 lit. c pct. 2-4 si lit. g din lege, in considerarea carora propune deschiderea procedurii simplificate de faliment impotriva debitorului.


Debitorul si creditorii debitorului nu si-au exprimat pozitia fata de propunerea administratorului judiciar, aceea de deschiderea procedurii simplificate a falimentului impotriva debitorului, desi, anterior termenelor de judecata din 11 mai 2010 si inregistrata in data de 11 mai 2010 a solicitat, amanarea cauzei in vederea angajarii unui aparator, iar judecata s-a amanat la termenul din 27 mai 2010, cand debitorul nu s-a prezentat in instanta nici printr-un reprezentant al societati si nici prin avocat si nici nu a formulat vreo cerere in scris.


Avand in vedere continutul raportului intocmit de administratorul judiciar si tinand seama de actele si lucrarile dosarului, instanta a constatat ca debitorul nu a depus,in termenul prev. de art.35 din Legea nr.85/2006, la dosar actele prevazute de art.28 alin.1 din lege(de altfel,actele nu au fost prezentate nici pana la data prezentei sentinte), iar actele constitutive si documentele contabile ale societatii nu au fost depuse la dosar si nici nu au fost prezentate administratorului judiciar, in conditiile in care administratorul societatii nu poate fi gasit, desi a depus o cerere de amanare a cauzei, dar nu s-a prezentat in instanta. S-a mai retinut ca debitorul nu si-a manifestat intentia de reorganizare, respectiv nu a depus declaratia prev. de art.28 alin.1 lit. h din lege,iar pe de alta parte, nici una din celelalte persoane indreptatite nu a propus un plan de reorganizare a debitorului, in conditiile art.94 din Legea nr.85/2006.


Asa fiind, instanta a apreciat ca sunt indeplinite conditiile prevazute de art.1 alin.2, lit. c, pct.2-4 si lit. d din Legea nr.85/2006 pentru deschiderea procedurii simplificate de faliment si astfel, in temeiul art.54 alin.4 din lege, raportul administratorului judiciar va fi aprobat, iar in baza art..107 alin.1 lit. D din lege, s-a dispus deschiderea procedurii simplificate a falimentului impotriva debitorului, dizolvarea debitorului si ridicarea dreptului de administrare a acestuia.


Impotriva acestei hotarari a declarat recurs debitoarea SC D. SRL Sieu Magherus, prin adm. P.M.J., si P.M.J., solicitand admiterea recursului in baza disp. art. 312 cod proc., civ., casarea sentintei atacate si trimiterea cauzei pentru rejudecare instantei de fond .


In motivare s-a aratat ca prin sentinta atacata s-a dispus inceperea procedurii simplificate a debitoarei, la cererea administratorului judiciar, retinandu-se ca debitoarea nu a depus in termenul legal actele constitutive si documentele contabile ale societatii, nu si-a manifestat intentia de reorganizare, nici debitoarea si nici creditorii.


Actele constitutive si documentele contabile nu au fost depuse dintr-o imprejurare mai presus de vointa debitoarei, respectiv datorita faptului ca acestea au fost ridicate de organele de cercetare penala in baza procesului verbal de perchezitie domiciliara din 10.11.2009 intocmit in dosar 24D/P/2009 al Parchetului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud. Conform acestui proces verbal de perchezitie, au fost ridicate de la contabil de catre organele de politie toate actele ce in conformitate cu art. 28 al. 1 din legea 8512006 trebuiau depuse la dosarul cauzei sau la administratorul judiciar. Evident ca orice plan de reorganizare trebuia sa porneasca de la stabilirea situatiei economico-financiare actuale a debitoarei si prin urmare, datorita imposibilitatii stabilirii acesteia, debitoarea a fost pusa in imposibilitatea depunerii unui plan de reorganizare.


Prin urmare, apreciaza ca instanta de fond nu a cercetat suficient fondul cauzei si solicita casarea sentintei atacate si trimiterea cauzei pentru rejudecare la instanta de fond . Cum regula in materia insolventei este reorganizarea iar falimentul este o exceptie, solicita a se pune in vedere instantei de rejudecare sa efectueze o adresa la organul de cercetare penala pentru a comunica copia actelor ridicate cu ocazia perchezitiei, acte pe baza carora sa se stabileasca daca este posibila SI sustenabila reorganizarea sau se impune declararea falimentului.


Analizand recursul declarat, Curtea retine urmatoarele:


La termenul din data de 14.12.2010 instanta din oficiu a invocat exceptia lipsei calitatii de reprezentant a debitoarei in persoana fostului administrator statutar P.M.J. si in conformitate cu dispozitiile art. 161 alin. 1 C.p.c. a acordat un termen pentru dovedirea calitatii de reprezentant a debitoarei in persoana fostului administrator statutar P.M.J.. La termenul din data de 25.01.2010 aparatorul ales al recurentei a declarat expres, aspect consemnat in practicaua sentintei care face corp comun cu hotararea faptul ca nu poate face dovada calitatii de administrator special al recurentei in persoana fostului administrator statutar deoarece calitatea de administrator special a fost atribuita unei alte persoane .


Conform art. 18 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 ,,dupa deschiderea procedurii, adunarea generala a actionarilor/asociatilor debitorului, persoana juridica, va desemna, pe cheltuiala acestora, un reprezentant, persoana fizica sau juridica, administrator special, care sa reprezinte interesele societatii si ale acestora si sa participe la procedura, pe seama debitorului. Dupa ridicarea dreptului de administrare, debitorul este reprezentat de administratorul judiciar/lichidator care ii conduce si activitatea comerciala, iar mandatul administratorului special va fi redus la a reprezenta interesele actionarilor/asociatilor.,,


In consecinta, rezulta intr-un mod lipsit de echivoc faptul ca, prezentul demers judiciar constand in exercitarea unei cai de atac impotriva sentintei de trecere a debitoarei in faliment poate fi exercitat in numele debitoarei doar de catre administratorul special, in nici un caz de catre fostul administrator statutar care in prezenta etapa procedurala nu mai are nici o calitate de a reprezenta debitoarea.


Fiind in prezenta unui demers judiciar care trebuia realizat intr-un anumit termen sub sanctiunea decaderii, recursul formulat de catre o persoana lipsita de calitatea de reprezentant putea fi insusita de catre reprezentantul legal al debitoarei (administratorul special in speta) numai inainte de expirarea termenului de declarare si motivare a caii de atac.


Pentru toate aceste argumente, in baza dispozitiilor art. 312 alin. 1 C.p.c. exceptia lipsei calitatii de reprezentant a fostului administrator statutar P.M.J. va fi admisa si recursul declarat de catre acesta va fi respins cu aceasta motivare.

Pronuntata de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.247 din data 25.01.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Cluj    Legea 85/2006    Faliment    Insolventa    Tribunalul Bistrita-Nasaud    Creditor    Debitor    Drept de administrare    Exceptia lipsei calitatii de reprezentant
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Stingerea litigiului prin tranzactie. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1042 din 17 iunie 2020

Principiile fundamentale ale procesului civil. Decaderea reclamantului din proba incuviintata. Conditii si efecte. Rolul judecatorului in aflarea adevarului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1572 din 16 septembrie 2020

Actiune in raspundere civila delictuala. Vatamarea integritatii corporale. Pierderea capacitatii de munca. Lipsa unui contract de munca valabil incheiat anterior producerii faptei ilicite
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 38 din 15 ianuarie 2020

Nelegalitatea procedurii cercetarii disciplinare prealabile atrage nulitatea deciziei de sanctionare disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizia civila nr. 762/A/2019 din data de 21.05.2019

Contract de munca temporara. Angajarea muncitorilor pusi la dispozitie. Plata de daune compensatorii
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL CLUJ - DECIZIA CIVILa Nr. 473 din 18 Septembrie 2019

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Pot fi atacate in justitie, cu actiune in anulare, si hotararile adoptate de adunarea speciala a actionarilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJArticole Juridice

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

O clauza contractuala care nu a fost negociata se aplica intre parti in lipsa unui acord diferit in aceasta privinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Concedierea salariatilor. Consecintele nerespectarii termenului de preaviz
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

[Av. Muncii] Scopul acordarii termenului de preaviz in cazul concedierii salariatilor
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

CJUE. Este interzisa transmiterea si prelucrarea datelor cu caracter personal intre autoritatile administratiei publice fara informarea persoanelor vizate
Sursa: Euroavocatura.ro

Remediile clasice vs. remediile actuale pentru iesirea din contractele paguboase
Sursa: EuroAvocatura.ro