Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Spete Drept Succesoral » Sistare stare de indiviziune asupra imobil

Sistare stare de indiviziune asupra imobil

  Publicat: 08 Nov 2012       5483 citiri        Secţiunea: Spete Drept Succesoral  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Prin sentinta civila nr. 2395/22.02.2010, a Judecatoriei Cluj-Napoca, a fost admisa actiunea civila formulata de catre reclamantii M.I.V. si M.M., astfel cum a fost precizata, in contradictoriu cu paratii M.P., identica cu M.P., decedata in cursul procesului, prin mostenitorii M.V. Si M.P., K.S., decedat in cursul procesului prin mostenitorii K.E.M. si K.K.I., si in consecinta:

Proprietate pe cote parti avand ca obiect o universalitate juridica,
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Reprezinta suma de bani care se da unuia dintre copermutanti (partile din contractul de schimb), in cazul in care bunurile care se schimba nu sunt de valoare egala.
Reprezinta suma de bani care se da unuia dintre copermutanti (partile din contractul de schimb), in cazul in care bunurile care se schimba nu sunt de valoare egala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Fractiune a dreptului de proprietate comuna asupra unui bun sau asupra unei mase de bunuri.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Inscris prin care o persoana este chemata in fata otganului de urmarire penala,
Inscris prin care o persoana este chemata in fata otganului de urmarire penala, a instantei de judecata penala sau civila ori a altui organ de jurisdictie in legatura cu un proces.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.


S-a dispus sistarea starii de indiviziune asupra imobilului inscris in CF 18182 Cluj-Napoca, nr.top 21086/1 compus din casa, curte si gradina in strada D., nr.190 (actualmente strada Aleea B.nr.24) cu suprafata de 4077 mp conform variantei V1 din raportul de expertiza tehnica juridiciara efectuat de expert, parte integranta din hotarare .


Reclamantii au fost obligati sa achite paratelor K.E.M. si K.K.I., in calitate de mostenitoare ale defunctului K.S., sulta pentru cota de 1/6 parte din teren in cuantum de 117.995,17 lei si sulta pentru cota de 1/6 parte din constructie in cuantum de 509,68 lei, in termen de 30 de zile de la data comunicarii sentintei.


Paratele K.K.I. si K.E.M., in calitate de mostenitoare ale defunctului K.S., au fost obligate sa achite reclamantilor, in solidar, suma de 483,7 lei, cu titlu de cota parte din impozitul datorat pentru teren si constructie aferent perioadei 2004-2009.


Paratele K.K.I. si K.E.M., au fost obligate, in solidar, la plata in favoarea reclamantilor a sumei de 139,75 lei, cheltuieli de judecata .


Prin decizia civila nr. 596/A/14.12.201 a Tribunalului Cluj, respins ca apelul declarat de paratele K.E.M. si K.K.I., decedata in cursul procesului, continuat de mostenitoarea K.K. a fost respins ca nefondat.


Impotriva acestei decizii au declarat recurs paratele apelante, solicitand casarea ei si trimiterea cauzei spre rejudecare, in vederea suplimentarii probatiunii, in sensul reevaluarii imobilului obiect al partajului.


Paratii M.I.V. si sotia M.M. si M.V., prin intampinare, au solicitat respingerea recursului ca nefondat, paratul M.V. solicitand si despagubiri in suma de 1000 lei pentru exercitarea abuziva de catre paratele recurente a drepturilor procesuale, ceea ce a dus la prelungirea procesului pe o durata de 7 ani.


Asa cum rezulta din dovada de indeplinire a procedurii de citare, recurentele au fost citate cu mentiunea de a achita o taxa judiciara de timbru de 10.665,43 lei si un timbru judiciar de 5 lei la valoarea masei de partajat, respectiv la 711.029 lei, insa acestea nu s-au conformat dispozitiilor instantei, achitand doar suma de 1067 lei.


Au invocat, prin reprezentantul prezent in fata instantei ca au fost in eroare cu privire la cuantumul taxei judiciare de timbru, insa aceasta imprejurare nu a fost dovedita, ele neformuland cerere de reexaminare a taxei si nici cererea de acordare a ajutorului public judiciar, cererea lor de amanare fiind nejustificata, in conditiile in care au calitatea de recurente, decizia din recurs le-a fost comunicata inca de la data de 21.01.2011, recursul fiind depus la 2.02.2011, ele avand obligatia de a timbra recursul insa la momentul declararii acestuia si de a cunoaste cuantumul taxei judiciare de timbru, neputand invoca necunoasterea legii.


S-a invocat imprejurarea ca pe citatie nu figureaza data la care aceasta a fost comunicata recurentelor, insa citatia cuprinde cuantumul taxei judiciare de timbru si termenul de judecata, iar data la care aceasta a fost inmanata rezulta din dovada de indeplinire a procedurii de citare.


Intrucat, desi au fost citate cu mentiunea de a achita taxa judiciara de timbru aferenta recursului, cu indicarea sanctiunii, recurentele nu s-au conformat acestei dispozitii a instantei, in temeiul art. 137 alin. 1 Cod proc.civ., raportat la art. 20 alin. 3 din Legea nr. 146/1997, recursul urmeaza a fi anulat ca insuficient timbrat.


Paratul M.V. a formulat o cerere de obligare a recurentelor la plata unor despagubiri in suma de 1000 Ron, pentru exercitarea abuziva a drepturilor procesuale, insa aceasta cerere urmeaza a fi respinsa ca nefondata de instanta de recurs, pe motiv ca nu este vorba de o exercitare cu rea credinta a drepturilor procesuale, in sensul art. 723 Cod proc.civ., paratele exercitand caile de atac prevazute de lege si formuland cereri in probatiune in limitele prevazute de lege.

Pronuntata de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.926 din data 10.03.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Cluj    Judecatoria Cluj-Napoca    Mostenire    Despagubiri    Legea 146/1997    Mostenitor    Indiviziune    Sulta    Tribunalul Cluj    Partaj    Drepturi procesuale    Ajutor public judiciar
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Stingerea litigiului prin tranzactie. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1042 din 17 iunie 2020

Principiile fundamentale ale procesului civil. Decaderea reclamantului din proba incuviintata. Conditii si efecte. Rolul judecatorului in aflarea adevarului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1572 din 16 septembrie 2020

Actiune in raspundere civila delictuala. Vatamarea integritatii corporale. Pierderea capacitatii de munca. Lipsa unui contract de munca valabil incheiat anterior producerii faptei ilicite
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 38 din 15 ianuarie 2020

Nelegalitatea procedurii cercetarii disciplinare prealabile atrage nulitatea deciziei de sanctionare disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizia civila nr. 762/A/2019 din data de 21.05.2019

Contract de munca temporara. Angajarea muncitorilor pusi la dispozitie. Plata de daune compensatorii
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL CLUJ - DECIZIA CIVILa Nr. 473 din 18 Septembrie 2019

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Pot fi atacate in justitie, cu actiune in anulare, si hotararile adoptate de adunarea speciala a actionarilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJArticole Juridice

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

O clauza contractuala care nu a fost negociata se aplica intre parti in lipsa unui acord diferit in aceasta privinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Emiterea ordinului de protectie. Conditii si Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Concedierea salariatilor. Consecintele nerespectarii termenului de preaviz
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

[Av. Muncii] Scopul acordarii termenului de preaviz in cazul concedierii salariatilor
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim