Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Dispunere plata amenda de catre primar

Dispunere plata amenda de catre primar

  Publicat: 08 Nov 2012       3325 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Prin sentinta civila nr. 814 din 05.03.2010 pronuntata in dosarul nr. 1654/242/2009 al Tribunalului Cluj, s-a admis in parte actiunea formulata de reclamanta S.C.P.E.E.H.H. in contradictoriu cu paratii CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI POIENI si PRIMARUL COMUNEI POIENI.

Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Act adoptat de organele de stat,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Act adoptat de organele de stat,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Caracteristica a hotararilor judecatoresti definitive sau a hotararilor cu executie provizorie, pronuntate de instantele judecatoresti, a hotararilor altor organe jurisdictionale,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Persoana care, in baza unei cambii, isi asuma obligatia de a garanta indeplinirea prestatiei (efectuarea platii) de care este tinut trasul ca debitor cambial principal, putand fi urmarita,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Reglementata in cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Confirmare intr-o anumita functie
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Inscriere a unui drept real imobiliar sau notarea unui act cu privire la un imobil, in cartea funciara.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Confirmare intr-o anumita functie
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Inscriere a unui drept real imobiliar sau notarea unui act cu privire la un imobil, in cartea funciara.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Suma de bani aflata intr-un depozit la tras-banca-, pe baza careia titularul contului poate emite un cec sau o cambie,
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Legea contenciosului administrativ
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Cel dintai termen intr-un litigiu civil la care, partile fiind legal citate, pot pune concluzii.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Legea contenciosului administrativ
Organ de stat sau al unitatii administrativ-teritoriale care actioneaza in regim de putere publica pentru satisfacerea unui interes public.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor care impiedica infaptuirea justitiei,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Totalitatea activitatilor desfasurate, in regim de putere publica,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Act adoptat de organele de stat,
1. Atributie exclusiva acordata unei persoane, unei functii sau unui organ.
1. Atributie exclusiva acordata unei persoane, unei functii sau unui organ.
Act adoptat de organele de stat,
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Despagubiri ce se acorda partii vatamate


S-a dispus aplicarea, Primarului comunei Poieni, jud Cluj, a unei amenzi in cuantum de 13,5 lei pe zi de intarziere, incepand cu data de 30 noiembrie 2007 si pana la data punerii in executare a sentintei civile nr. 1881/2007 pronuntata de Tribunalul Cluj in dosarul civil nr. xxxx/117/2007.


In motivare se arata ca prin sentinta civila nr. 1881/21.09.2007 Consiliul Local Poieni a fost obligat sa adopte o hotarare de avizare a documentatiei executate in conformitate cu prevederile HG nr 834/1991 pentru obiectivul ``Colonia Floroiu``, ``Statia de epurare`` si ``Captare apa amonte Colonie``. Cu toate ca sentinta mai sus mentionata a ramas irevocabila si a fost investita cu formula executorie Consiliul Local Poieni refuza sa se conformeze dispozitiilor acesteia. Aceasta in conditiile in care reclamanta a efectuat numeroase demersuri pentru punerea in aplicare a dispozitiilor sentintei mentionate.


Urmare a reorganizarii suferite de SC H. SA a fost constituita Sucursala Hidrocentrale Oradea, obiectivele ``Colonia Floroiu``, ``Statia de epurare`` si ``Captare apa amonte Colonie trecand in patrimoniul nou infiintatei sucursale. Sucursala Oradea a continuat demersurile in vederea aplicarii dispozitiilor Sentintei civile nr 1881/2007 insa si acestea au ramas fara rezultat.


Prin sentinta civila nr 367/2009 Judecatoria Huedin a admis exceptia necompetentei materiale a acestei instante, invocata din oficiu, declinand competenta in favoarea Tribunalului Cluj.


Astfel cum rezulta din inscrisurile depuse la dosar, reclamanta a solicitat paratului Consiliul Local al Comunei Poieni, in mai multe randuri, punerea in aplicare a dispozitiilor sentintei civile nr 1881/2007. Aceste demersuri au continuat si dupa ce obiectivele ``Colonia Floroiu``, ``Statia de epurare`` si ``Captare apa amonte Colonie`` au trecut in patrimoniul nou infiintatei sucursale ``Hidrocentrale Oradea`` ca urmare a reorganizarii S.C.P.E.E.H.H. SA.


Adresele emise de reclamanta catre Consiliul Local Poieni in vederea punerii in executare a sentintei civile nr 1881/2007 a Tribunalului Cluj au ramas fara vreun raspuns pana la data promovarii actiunii de fata.


Constatand ca paratul CONSILIUL LOCAL POIENI nu a respectat dispozitiile curpinse in Sentinta civila nr 1881/2007 pronuntata de Tribunalul Cluj in termenul prevazut de art. 24 alin. 1 din Legea nr 554/2004 Tribunalul a dispus aplicarea unei amenzi Primarului comunei Poeini, in suma de 13,5 lei pe zi de intarziere, incepand cu data de 30 noiembrie 2007 si pana la data punerii in executare a sentintei civile nr 1881/2007 pronuntata de Tribunalul Cluj in dosarul nr xxxx/117/2007.


In privinta cererii avand ca obiect obligarea partilor la plata sumei de cu titlu de despagubiri pentru intarziere, tribunal a retinut ca ii revine reclamantei sarcina de a proba existenta si cuantumul daunelor suferite ca urmare a neexecutarii hotarii judecatoresti, raportat la prevederile art. 1169 Cod civil.Cu toate acestea reclamanta nu a inteles sa aduca probe in sustinerea capatului de cerere avand ca obiect plata de daune in suma de 10.000 lei , astfel ca acest petit a fost respins.


Impotriva sentintei a declarat recurs Institutia Primarului Comunei Poieni prin Primarul Comunei Poieni, prin care a solicitat in principal admiterea recursului, casarea hotararii atacate si trimiterea cauzei spre rejudecare, si in subsidiar, admiterea recursului, modificarea hotararii in sensul respingerea cererii reclamantei, cu cheltuieli de judecata .


In motivare se arata ca prin hotararea atacata i s-a aplicat amenda in cuantum de 13,5 lei pe zi de intarziere incepand cu data de 30 noiembrie 2007 si pana la punerea in executare a sentintei civile nr. 1881/2007 pronuntata de Tribunalul Cluj in dosar nr. xxxx/117/2007 .


Pentru cererea formulata in principal, arata ca, conform art. 25 din Legea 554/2004, hotararea privind sanctiunea la art. 24 a aceleiasi legi se ia in Camera de Consiliu si nu in sedinta publica cum a procedat instanta a carei hotarare o ataca, nerespectarea acestei cerinte atragand nulitatea hotarararii. Rezulta asadar ca s-au incalcat regulile privind principiul publicitatii. Sanctiunea pentru incalcarea unei astfel de norme procedurale este nulitatea actului, nulitate care potrivit art. 108 din Codul de procedura civila poate fi ridicata de parte sau, din oficiu, in orice stare a pricinii.


Pentru cererea formulata in subsidiar, precizeaza ca dispozitivul sentintei civile nr. 1881/2007 a carei hotarare se cere a fi pusa in aplicare, pronuntata de Tribunalul Cluj in dosarul nr. xxxx/117/2007, prevede: "admite actiunea reclamantei ... impotriva paratului Consiliul Local Poienia€¦``.


Asadar, hotararea enuntata obliga doar Consiliul local al Comunei Poieni la a adopta hotararea solicitata, nu si pe Primarul Comunei Poieni care nu a fost parte in dosarul xxxx/117/2007 al Tribunalului Cluj.


Recurentul in calitate de Primar nu poate fi obligat la a duce la indeplinire o hotarare care pe de-o parte in dispozitivul ei, nu il menioneaza si nici nu il obliga la nimic, iar pe de alta parte nu intra in competente sa o puna in execuare, singura autoritate care poate respecta si pune in executare aceasta hotarare fiind Consiliul Local al Comunei Poieni, organ caruia Legea nr. 215/2001, art 36 ii confera aceasta putere .


Dispozitiile art. 24 din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ prevad la alin 2 la obligatia executarii faptul ca ``se aplica conducatorului autoritatii publice, sau dupa caz, persoanei obligate o amenda``.


In acest context, in calitate de Primar, nu este conducatorul Consiliului Local astfel cum prevede si Legea 215/2001, prerogativele de organ deliberativ apartine exclusiv Consiliului Local, unicul care putea sa adopte o hotarare de avizare a documentatiei pentru reclamanta.


Motivul invocat de Consiliul Local al Comunei Poieni este faptul ca terenul pentru care se doreste a se emite avizul pentru HG 834 este faptul ca terenul se afla in domeniul public. In consecinta, apreciaza ca pana la urma se poate vorbi de lipsa calitatii procesual-pasive a recurentului de a fi debitor .


Impotriva aceleiasi sentinte a declarat recurs si S.C.P.E.E.H.H. SA Bucuresti, prin care a solicitat admiterea recursului si modificarea in parte a hotararii atacate, sub aspectul capatului de cerere referitor la obligarea paratilor la plata despagubirilor pentru intarzierea si punerea in executare a Sentintei civile 1881/27.09.2007 pronuntate de Tribunalul Cluj in dosarul nr. xxxx/117/2007.


In motivarea recursului arata ca sentinta civila nr. 1881/21.09.2007 a fost investita cu formula executorie, insa Consiliul Local Poieni nu a inteles sa se conformeze dispozitiilor acesteia, desi recurenta a adresat nenumarate solicitari in acest sens.


Desi cu prilejul fiecarei adrese, recurenta a adus la cunostinta Consiliului faptul ca intelege sa se prevaleze de prevederile art. 24 si urmatoarele din Legea nr. 554/2004, precum si de dispozitile Codului de procedura civila privitatoare la sanctiunile aplicabile debitorului in cazul neexecutarii obligatiilor stabilite in sarcina sa, Consiliul Local Poieni, nu a inteles sa raspunda decat adresi nr. 874/04.03.2009 a Sucursalei Oradea. Astfel, prin raspunsul nr. 2470/15.04.2009, inregistrat sub numarul 1469/22.04.2009 la sediul Sucursalei Oradea, Consiliul a incunostiintat-o pe recurenta asupra faptului ca in sedinta de Consiliul din data de 19.03.2009 a fost pusa in discutie solicitarea recurentei, urmand ca in sedinta de Consiliul din data de 23.04.2009 sa fie trecuta pe ordinea de zi si dezbatuta.


Fata de lipsa comunicarii oricarei pozitii a Consiliului Local Poieni, alta decat refuzul de executare a dispozitivului sentintei civile nr. 1881/21.09.2007, a formulat o cerere de executare, intemeiata pe dispozitiile art. 24 din Legea nr. 554/2004, constituindu-se in acest sens dosarul nr. 1654/242/2009 in care a fost pronuntata sentinta recurata prin prezenta .


Cu trimitere la prevederile art. 304 pct. 9 din c.proc.civ., critica sentinta civila nr. 814/05.03.2010 in ceea ce priveste respingerea capatului 3 al cererii de chemare in judecata, respectiv neacordarea de catre instanta de judecata a despagubirilor pentru intarziere in cuantum de 10.000 (zecemii) Ron. Asa cum a indicat prin cererea de chemare in judecata, acestea reprezinta valoarea despagubirilor pentru intarziere datorate de catre Consiliul Local Poieni, pe care recurenta le solicita urmare a prejudiciului suferit prin neexecutarea benevola de catre parat a dispozitivului Sentintei civile nr. 1881/21.09.2007, de mai bine de doi ani, prejudiciu constand in: -imposibilitatea recurentei de obtinere a Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate al SC H. SA pentru obiectivele mentionate in cuprinsul cererii; - imposibilitatea recurentei de intabulare a dreptului de proprietate al SC H. SA pentru obiectivele mentionate in cuprinsul cererii; -imposibilitatea uzarii de catre recurenta de prerogativele conferite de statulul de proprietar al obiectivelor mentionate in cuprinsul cererii ;


Din punctul de vedere al S.C. H. S.A., hotararea instantei de respingere a capatului de cerere privitor la obligarea paratei la plata despagubirilor de intarziere este data cu aplicarea gresita a legii. Cu privire la dispozitiile art. 24 alin. 2 teza 1 acest text de lege, arata ca instanta i-a admis cererea de amendare a conducatorului autoritatii publice, facand aplicabilitatea art. 24 alin. 2 teza 1 din Legea 554/2004, ignorand insa prevederile tezei a II -a a cestui articol potrivit cu care ``... reclamantul are dreptul la despagubiri pentru intarziere``.


Fata de natura si intinderea prejudiciului suferit prin neexecutarea benevola a dispozitiilor sentintei civile nr. 1881/21.09.2007, anterior enumerate (imposibilitatea de obtinere a Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate al SC H. SA pentru obiectivele mentionate in cuprinsul cererii; imposibilitatea de intabulare a dreptului de proprietate al SC H. SA pentru obiectivele mentionate in cuprinsul cererii; imposibilitatea uzarii de catre recurenta de prerogativele conferite de statulul de proprietar al obiectivelor mentionate in cuprinsul cererii), solicitarea sumei de 10.000 lei cu titlu de despagubiri pentru intarziere este practic imposibil de cuantificat.


In considerarea beneficiului acordat de art. 24 alin. 2 teza a II -a reclamantului a carui cerere este gasita intemeiata, indica suma modica de 10.000 lei, avand in vedere si perioada de timp scursa de la obtinerea titlului executoriu si pana la punerea in executare efectiva a Sentintei 1881, respectiv aproape 3 ani, facand totodata aplicabilitate in aceasta speta cel putin a doua din principiile fundamentale ale dreptului civil, material si procesual, respectiv principiului proprietatii si mai ales principiului disponibilitatii.


Cererea recurentei a fost in mod netemeinc si nelegal respinsa, instanta aplicand spetei un text de lege neincident in materie si netinand cont de faptul ca prin respingerea solicitarii recurentei, practic a inlaturat dreptul acesteia de acoperire a prejudiciului suferit, desi culpa paratului a fost retinuta.


In drept, isi intemeiaza cererea pe dispozitiile art. 299 si urmat. C. proc. civ., art. 304 pct. 9 C.Proc.Civ., art. 3041 C.proc.civ., art. 24 din Legea 554/2004.


Prin intampinarea formulata intimata a solicitat respingerea recursului declarat de catre Primarul Comunei Poieni ca nefondat.


Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:


Cu privire la solutionarea dosarului in sedinta publica, instanta de recurs retine faptul ca, asa cum in mod intemeiat a sustinut intimata, vatamarea pricinuita prin judecarea pricinii cu neobservarea dispozitiilor art. 25 din Legea nr. 554/2001 trebuia invocata de partea interesata potrivit art. 108 C.proc civ. Art. 25 din Legea nr. 554/2001 nu prevede nulitatea actelor procedurale savarsite in sedinta publica in cazul incidentei art. 24 alin. 2 din Legea nr. 554/2001.


Mai mult decat atat, potrivit art. 108 alin. 2 si 3 Cod proc.civ., celelalte nulitati (altele decat nulitatile de ordine publica) se declara numai dupa cererea partii care are interes sa le invoce iar neregularitatea actelor de procedura se acopera daca partea nu a invocat-o la prima zi de infatisare ce a urmat dupa aceasta neregularitate si inainte de a pune concluzii pe fond .


Primarul comunei Poieni nu a invocat in nici un moment al judecarii dosarului pe rolul Tribunalului Cluj nulitatea rezultand din aceasta neobservare a dispozitiilor art. 25 alin. 1 din Legea nr. 554/2001, nedovedind vreo vatamare in aceste sens, motiv pentru care se impune inlaturarea acestui motiv de recurs.


Analizarea pe fond a temeiniciei recursurilor deduse judecatii depinde intr-o masura esentiala de interpretarea corecta a dispozitiilor art. 24 din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ si de analizarea incidentei acestor dispozitii in cazul concret dedus judecatii.


Conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 554/2004:``(1) Daca in urma admiterii actiunii autoritatea publica este obligata sa incheie, sa inlocuiasca sau sa modifice actul administrativ, sa elibereze un alt inscris sau sa efectueze anumite operatiuni administrative, executarea hotararii definitive si irevocabile se face in termenul prevazut in cuprinsul acesteia, iar in lipsa unui astfel de termen, in cel mult 30 de zile de la data ramanerii irevocabile a hotararii.


(2) In cazul in care termenul nu este respectat, se aplica conducatorului autoritatii publice sau, dupa caz, persoanei obligate o amenda de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de intarziere, iar reclamantul are dreptul la despagubiri pentru intarziere.


(3) Neexecutarea din motive imputabile sau nerespectarea hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile pronuntate de instanta de contencios administrativ, in termen de 30 de zile de la data aplicarii amenzii prevazute la alin. (2), constituie infractiunea€¦a€¦.``


Textul enuntat releva faptul ca recurentul Primarul Comunei Poieni poate fi sanctionat doar in doua ipoteze: ca persoana obligata prin titlul executoriu sau in calitate de conducator al autoritatii publice.


Prima ipoteza nu poate fi retinuta deoarece titlul executoriu, in concret dispozitivul sentintei civile nr. 1881/2007 care se cere a fi pusa in aplicare, pronuntata de Tribunalul Cluj in dosarul nr. xxxx/117/2007, prevede: "admite actiunea reclamantei ... impotriva paratului Consiliul Local Poienia€¦``. Asadar, hotararea enuntata obliga doar Consiliul local al Comunei Poieni la a adopta hotararea solicitata, nu si pe Primarul Comunei Poieni care nu a fost parte in dosarul xxxx/117/2007 al Tribunalului Cluj.


Nici cea de a doua ipoteza nu este indeplinita deoarece nici un argument de text din Legea 215/2001 privind administratia publica locala nu conduce la ideea ca recurentul are calitatea de conducator al Consiliului Local Poieni si in aceasta calitate ar putea impune o anumita hotarare organului deliberativ. In realitate, recurentul in calitate de Primar nu poate fi obligat la a duce la indeplinire o hotarare care pe de-o parte in dispozitivul ei, nu il menioneaza si nici nu il obliga la nimic, iar pe de alta parte nu intra in competenta sa sa o puna in execuare, singura autoritate care poate respecta si pune in executare aceasta hotarare fiind Consiliul Local al Comunei Poieni, organ caruia art. 36 din Legea nr. 215/2001, ii confera aceasta prerogativa.


In calitate de Primar, recurentul nu este conducatorul Consiliului Local; dimpotriva, astfel cum prevede si Legea 215/2001, prerogativa de organ deliberativ apartine exclusiv Consiliului Local, unicul care putea sa adopte o hotarare de avizare a documentatiei pentru reclamanta, asa cum s-a dispus si prin hotararea judecatoreasca pusa in executare .


Pentru toate aceste argumente, in baza dispozitiilor art. 304 alin. 1 punctul 9 C.p.c. instanta va admite recursul declarat de INSTITUTIA PRIMARULUI COMUNEI POIENI impotriva sentintei civile nr. 814 din 5.03.2010 a Tribunalului Cluj pe care o va modifica in sensul ca va respinge ca neintemeiata cererea de chemare in judecata a reclamantei.


In mod subsecvent va fi respins in baza dispozitiilor art. 312 alin. 1 C.p.c. si recursul declarat de reclamanta S.C.P.E.E.H.H. SA Bucuresti impotriva aceleiasi hotarari, deoarece in conditiile modificarii sentintei recurate si respingerii cererii de chemare in judecata dispare orice temei juridic al recurentei de a pretinde despagubiri .

Pronuntata de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr. 541 din data 08.02.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Cluj    Tribunalul Cluj    HG 834/1991    Legea 215/2001    Formula executorie    Exceptia necompetentei materiale    Despagubiri    Daune    Judecatoria Huedin    Legea 554/2001    Legea 554/2004
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Stingerea litigiului prin tranzactie. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1042 din 17 iunie 2020

Principiile fundamentale ale procesului civil. Decaderea reclamantului din proba incuviintata. Conditii si efecte. Rolul judecatorului in aflarea adevarului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1572 din 16 septembrie 2020

Actiune in raspundere civila delictuala. Vatamarea integritatii corporale. Pierderea capacitatii de munca. Lipsa unui contract de munca valabil incheiat anterior producerii faptei ilicite
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 38 din 15 ianuarie 2020

Nelegalitatea procedurii cercetarii disciplinare prealabile atrage nulitatea deciziei de sanctionare disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizia civila nr. 762/A/2019 din data de 21.05.2019

Contract de munca temporara. Angajarea muncitorilor pusi la dispozitie. Plata de daune compensatorii
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL CLUJ - DECIZIA CIVILa Nr. 473 din 18 Septembrie 2019

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Pot fi atacate in justitie, cu actiune in anulare, si hotararile adoptate de adunarea speciala a actionarilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJArticole Juridice

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

O clauza contractuala care nu a fost negociata se aplica intre parti in lipsa unui acord diferit in aceasta privinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Constitutionalitatea incetarii de drept a contractelor de munca ale unor cadre universitare care nu sunt studenti-doctoranzi sau nu au obtinut diploma de doctor
Sursa: Irina Maria Diculescu

Contul bancar ca element obligatoriu al cererii de chemare in judecata – problema liberului acces la justitie si confidentialitatii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Concedierea salariatilor. Consecintele nerespectarii termenului de preaviz
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

[Av. Muncii] Scopul acordarii termenului de preaviz in cazul concedierii salariatilor
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim