Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Transport public local. Nelegalitate act administrativ atacat

Transport public local. Nelegalitate act administrativ atacat

  Publicat: 13 Nov 2012       2290 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Prin sentinta civila nr. 338 din 26.01.2010 a Tribunalului Maramures, s-a admis actiunea promovata de reclamantele: SC H.T. SRL Baia Mare, SC D.T. SRL Baia Mare si SC N.N. SRL, Baia Mare in contradictoriu cu paratul CONSILIUL LOCAL al municipiului BAIA MARE, si in consecinta:

Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Persoana pusa sub interdictie judecatoreasca sau careia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi prevazuta de legea penala.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Domeniu de activitate in care conditiile sunt de asemenea natura incat
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.


S-a anulat Hotararea nr. 282/16.07.2009 privind unele reglementari referitoare la efectuarea transportului public local pe raza Municipiului Baia Mare, emisa de Consiliul Local al Municipiului Baia Mare.


Pentru a hotari astfel, prima instanta a retinut ca prin Hotararea nr. 282/2009 privind unele reglementari referitoare la efectuarea transportului public local pe raza Municipiului Baia Mare emisa de Consiliul Local al Municipiului Baia Mare s-a interzis circulatia autobuzelor apartinand altor transportatori rutieri decat SC U. SA pe liniile prevazute in Programul de transport public local aprobat prin H.C.L. nr. 480/2008 privind aprobarea Regulamentului pentru transport public local, a indicatorilor de performanta si a Programului de transport public local precum si parcarea autobuzelor pe domeniul public al Municipiului Baia Mare, inclusiv in parcarile publice ale municipiului.


Din analiza inscrisurilor existente in dosar se constata ca reclamantele sunt detinatoarele unor licente de traseu cu valabilitate din anul 2008 si pana in 2011, insotite de caiete de sarcini care cuprind graficul de circulatie, acestea neputand a mai fi respectate in conditiile adoptarii hotararii contestate desi au fost aprobate si eliberate de autoritatile competente. Din cuprinsul acestor licente de traseu reiese ca reclamantele in calitate de operatori de transport au obligatia prestarii serviciului de transport rutier de persoane inclusiv pe raza Municipiului Baia Mare, cu opriri in statiile aflate pe raza Municipiului Baia Mare.


Art. 19 din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local include printre obligatiile autoritatilor administratiei publice aceea de a asigura tratament egal si nediscriminatoriu pentru toti operatorii de transport rutier si transportatorii autorizati si de a asigura un mediu concurential si transparent in acest domeniu, iar dispozitiile art. 6 din Ordinul nr. 252/2007 privind aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 92/2007, stipuleaza faptul ca accesul autovehiculelor in statiile publice este gratuit si nediscriminatoriu pentru operatorii de transport rutier carora li s-au atribuit trasee, conform graficelor de circulatie.


In situatia de fata, asa cum s-a aratat anterior, reclamantelor li s-a atribuit trasee, insotite de grafice de circulatie in care sunt indicate atat statiile de oprire cat si locurile de stationare.


Pentru considerentele sus mentionate s-a apreciat ca prin hotararea atacata a fost favorizat un singur transportator rutier, respectiv SC U. SA, hotararea fiind adoptata cu incalcarea principiilor potrivit carora in activitatea de transport public locala trebuie respectata promovarea concurentei intre operatorii de transport si garantarea accesului egal si nediscriminatoriu al operatorilor de transport si al transportatorilor autorizati la piata transportului public local, motiv pentru care actiunea a fost admisa potrivit dispozitivului.


Impotriva acestor hotarari, a declarat recurs, paratul CONSILIUL LOCAL BAIA MARE, solicitand admiterea acestuia, modificarea sentintei civile atacate si, procedand la rejudecarea cauzei solicita respingerea actiunii reclamantelor-intimate.


Analizand recursul formulat prin prisma motivelor invocate, Curtea retine urmatoarele:


Pe fondul cauzei, relativ la recursul declarat impotriva sentintei nr. 338 din 26 ianuarie 2010 pronuntata de instanta de fond, Curtea retine ca sentinta instantei de fond este legala si temeinica iar motivele de recurs evocate nu sunt fondate, avand in vedere considerentele ce vor fi expuse in continuare:


Din lectura recursului Curtea nu intrevede exact care ar fi motivele de recurs evocate de recurent deoarece o trimitere formala la textele art. 304 pct. 1-9 C.pr.civ. nu s-a facut.


Se retine ca recurentul evoca din nou aspecte referitoare la temeinicia hotararii instantei de fond, chestiuni ce intra in campul de analiza circumscris de art. 3041 C.pr.civ. sens in care se va antama si analiza instantei de recurs.


Asa cum a aratat si argumentat pertinent instanta de fond, prin actul administrativ cu caracter normativ atacat se incalca o serie de reguli si principii stabilite de Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice si de Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local.


Astfel, conform art. 8 alin. 2 lit. k) din Legea nr. 51/2006 prevede la nivel de regula obligatorie pentru autoritatile administratiei publice locale ca in exercitarea competentelor si atributiilor ce le revin in sfera serviciilor de utilitati publice sa adopte hotarari, intre altele, cu privire la restrangerea ariilor in care se manifesta conditiile de monopol .


Prin hotararea adoptata de Consiliul local Baia Mare se constata ca doar un singur operator de transport are acces la infrastructura rutiera, poate executa transport local si are acces in statiile intermodale si la parcari din municipiul Baia Mare, or aceasta contravine evident textului legal mai sus mentionat.


Mai apoi, prin aplicarea acestui act normativ reclamantelor li se incalca in mod evident drepturile si intereselor lor legitime ce decurg din calitatea acestora de operatori de transport licentiati pe perioada in curs a detinerii licentei legale.


Apoi strict cu privire la piata transportului local, conform art. 1 alin. 4 lit. a) din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, serviciul de transport public local si de marfuri se organizeaza de catre autoritatile administratiei publice locale, pe raza unitatii administrativ-teritoriale, cu respectarea, intre altele, a promovarii concurentei intre operatorii de transport, respectiv transportatori autorizati, carora li s-a atribuit executarea serviciului si garantarea accesului egal si nediscriminatoriu al operatorilor de transport si al transportatorilor autorizati la piata transportului public local.


Totodata, este de semnalat ca in conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1 lit. a) si b) din aceeasi lege, autoritatile administratiei publice locale au, fata de operatorii de transport rutier si transportatorii autorizati, intre altele, obligatia sa asigure un tratament egal si nediscriminatoriu pentru toti operatorii de transport rutier si transportatorii autorizati si sa asigure accesul operatorilor de transport rutier si transportatorilor autorizati pentru realizarea serviciilor de transport public local intr-un mediu concurential si transparent.


Or, in cazul de fata prin maniera in care autoritatea parata a adoptat reglementarile referitoare la efectuarea transportului public local pe raza municipiului Baia Mare infrange dispozitiile legale mai sus evocate intrucat favorizeaza, prin exceptie, un singur transportator local in detrimentul reclamantelor care se situeaza in aceeasi categorie cu agentul economic mentionat in actul administrativ supus cenzurii.


Fata de cele ce preced si in lipsa altor critici de nelegalitate si netemeinicie, Curtea retine ca sentinta instantei de fond este legala si temeinica, valorifica legal dispozitiile legale mai sus analizate de instanta de recurs si sanctioneaza corect cu nelegalitatea actul administrativ atacat, incat din aceasta perspectiva, instanta urmeaza ca in temeiul art. 20 alin. 3 din Legea nr. 554/2004 corelat cu art. 312 C.pr.civ. sa respinga recursul ca nefondat.Pronuntata de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr. 1838 din data 01.07.2010


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Cluj    Tribunalul Maramures    Transport public local    Utilitate publica    Servicii comunitare    Legea 92/2007    Transport rutier    Legea 51/2006    Legea 554/2004Comentează: Transport public local. Nelegalitate act administrativ atacat
Alte Speţe

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 10/2019: in cazul nedepunerii armei la un armurier autorizat dupa expirarea permisului de arma, arma si munitia intra sub incidenta confiscarii speciale chiar daca a fost dispusa clasarea.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia nr. 38/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 591 alin. (2) din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia ICCJ 8/2019: ranirea uneia sau mai multor persoane intr-un accident de circulatie inainte de parasirea locului accidentului nu are in vedere si autoranirea, cand singura persoana ranita este insusi conducatorul singurului autovehicul implicat in accident.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 220/2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din OUG 70/2016
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ: actiunea de conducere a unui vehicul, astfel cum este prevazuta de art. 336 din Codul penal, nu presupune in mod necesar punerea in miscare a vehiculului prin actionarea sistemelor de autopropulsie.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Dificultatea efectuarii dovezii prin inscrisuri a activitatii prestate ca lucrator CAP
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj Sectia a IV-a L.M.A.S., Decizia civila nr. 101/A/2017, in sedinta publica din 9 martie 2017

Decizia nr. 696/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 209 alin. (16) din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala

Diurna reprezinta potrivit jurisprudentei C.J.U.E. „alocatie specifica detasarii” si, ca atare, parte a salariului minim. Totodata, potrivit modificarilor Codului fiscal, diurna intra in baza de calcul a contributiilor sociale obligatorii.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj Sectia a IV-a pentru Litigii de munca si Asigurari sociale, Decizia civila nr. 99/A/2017, in sedinta publica din 9 martie 2017

Principiul repararii integrale a prejudiciului suferit ca efect al esalonarii titlurilor executorii impune si acordarea daunelor-interese moratorii sub forma dobanzii legale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj Sectia I Civila, Decizia civila nr. 132/A/2017, in sedinta publica din 31 ianuarie 2017Articole Juridice

Termenul de prescriptie pentru solicitarea de reparatii materiale in urma condamnarii politice a unui ascendent din perspectiva liberului acces la justitie
Sursa: Irina Maria Diculescu

Concedierea salariatilor. Consecintele nerespectarii termenului de preaviz
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

[Av. Muncii] Scopul acordarii termenului de preaviz in cazul concedierii salariatilor
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

ICCJ. Decizia de concediere nu mai poate fi revocata dupa comunicarea acesteia catre salariat
Sursa: EuroAvocatura.ro

CJUE. Este interzisa transmiterea si prelucrarea datelor cu caracter personal intre autoritatile administratiei publice fara informarea persoanelor vizate
Sursa: Euroavocatura.ro

Partile obligate sa participe la sedinta de informare. Cererile incidentale
Sursa: EuroAvocatura.ro