Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Lipsa caracterului vatamator al actului administrativ atacat

Lipsa caracterului vatamator al actului administrativ atacat

  Publicat: 13 Nov 2012       2736 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Prin sentinta civila nr. 524 din 12 februarie 2010, a Tribunalului Cluj s-a respins actiunea reclamantului R.R. impotriva paratei DIRECTIA GENERALA DE AISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CLUJ CLUJ-NAPOCA, avand ca obiect contencios administrativ.

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
Puterile publice existente in stat. Potrivit Constitutiei Romaniei autoritatile publice sunt:
Puterile publice existente in stat.
Cuprinde regulile care guverneaza organizarea unui stat dat si raporturile dintre acel stat si agentii sai, pe de o parte, si ceilalti participanti la astfel de raporturi juridice, pe de alta.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Totalitatea activitatilor desfasurate, in regim de putere publica,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sunt raporturi juridice care apar in cursul desfasurarii procesului penal si sunt reglementate de norme procesual penale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Puterile publice existente in stat. Potrivit Constitutiei Romaniei autoritatile publice sunt:
Puterile publice existente in stat.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.


Pentru a hotari astfel, prima instanta a retinut ca probatiunea administrata atesta ca reclamantul s-a adresat paratei cu anumite aspecte privind exercitiul drepturilor parintesti privind minora rezultata din casatorie, iar aceasta i-a raspuns comunicandu-i informatiile de specialitate privind protectia si promovarea drepturilor copilului dar concomitent si cele privind indeplinirea obligatiilor corelative ce le revin in calitate de parinti ai acesteia.


Potrivit prev.art. 2 pct.1 lit.c din Legea 554/2004 ``actul administrativ este actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publica in vederea executarii ori a organizarii executarii legii, dand nastere, modificand sau stingand raporturi juridice``.


Din prevederile legale mentionate rezulta ca actul administrativ este un act unilateral, emis de autoritatile publice in scopul executarii sau organizarii executarii legii si este un act juridic deoarece da nastere, modifica sau stinge raporturi juridice; natura raporturilor juridice este de drept public sau administrativ, caracterizate prin faptul ca partile raportului sunt pe de o parte administratia publica, iar pe de alta parte, persoanele fizice, juridice, sau tot administratia publica prin organele sale.


Analizand actele a caror anulare se solicita, instanta a constatat ca acestea au caracterul unor raspunsuri, respectiv adrese in care reclamantul a fost informat cu privire la cele solicitate dar nu constituie acte administrative ci doar operatiuni materiale tehnice deoarece nu dau nastere, modifica sau stinge raporturi juridice .


Analizand obiectul actiunii judiciare prin prisma prevederilor Legii nr. 554/2004 - art.8, instanta a apreciat ca actiunea in constatare nu se circumscrie competentei speciale statuate de acest act normativ.


Fata de cele expuse, tribunalul a apreciat ca actele a caror anulare se solicita nu sunt acte administrative in sensul art. 2 pct.l lit.c din Legea 554/2004, motiv pentru care s-a dispus respingerea petitelor l si 2 ca inadmisibile.


In ceea ce priveste petitul de rd.3, instanta a apreciat ca in speta nu sunt incidente prev.art. 2.1 lit.h din Legea 554/2004, deoarece nu suntem in prezenta unui refuz de solutionare a cererii, exprimata cu exces de putere, a vointei de a nu rezolva cererea intrucat parata, asa cum atesta actele depuse de reclamant a raspuns cererilor formulate de acesta.


Referitor la incidenta in speta a prevederilor art. 7 din Legea 554/2004, instanta a apreciat ca aceasta exceptie este fara obiect privind petitele l si 2, iar in cadrul petitului de rd.3 aceasta procedura nu se impune.


Impotriva acestei hotarari a declarat recurs, in termen legal, reclamantul R.R. solicitand in principal, casarea sentintei atacate si trimiterea cauzei spre rejudecare instantei de fond, iar in subsidiar, rejudecarea cauzei si modificarea in totalitate a sentintei atacate si admiterea cererii de chemare in judecata .


In motivarea recursului, reclamantul a aratat ca sentinta atacata nu face absolut nici o referire la actele administrative care formeaza obiectul cauzei, ceea ce echivaleaza cu o grava incalcare a dreptului reclamantului la un proces echitabil.


In al doilea rand, nu s-a analizat toate petitele din actiunea reclamantului, omitand a analiza si a se pronunta asupra petitului privind constatarea vatamarii drepturilor acestuia prin actele administrative care au format obiectul actiunii, nu s-a analizat in concret nici unul din motivele invocate in actiunea introductiva, sentinta fiind practic nemotivata.


In al treilea rand, a aratat in mod gresit ca actele administrative au caracterul unor raspunsuri, respectiv adrese, care au fost depuse de catre parat in doua dosare in instanta, cu scopul de a produce efecte impotriva reclamantului.


Analizand sentinta atacata prin prisma motivelor de recurs si a apararilor formulate, Curtea retine urmatoarele:


Instanta de fond a procedat, in mod corect, la o evaluare a actelor depuse in probatiune de catre reclamant, analizand natura lor juridica.


Aceasta analiza este obligatorie din prisma dispozitiilor art.1 alin.1 din Legea nr.554/2004, unde se prevede, in esenta, ca actele administrative vatamatoare, pot fi anulate pe calea contenciosului administrativ.


Practic, inainte de a analiza aspecte privind legalitatea actelor si deci natura lor vatamatoare pentru drepturile si interesele reclamantului, instanta de fond a procedat la analiza caracterelor specifice actului administrativ si a constatat ca acestea nu se regasesc in privinta actelor a caror anulare se cere.


Rezulta cu claritate, prin utilizarea repetata a expresiei ``actele a caror anulare se cere``, de catre instanta de fond, ca aceasta a procedat la analiza actelor indicate in actiunea introductiva de catre reclamant.


Analiza caracterului de acte administrative a actelor a caror anulare se cere este prioritara. Concluzia instantei ca acele acte nu au caracterul unor acte administrative nu mai impune analiza ipoteticei lor naturi vatamatoare.


Sub acest aspect, criticile formulate la pct. 1-3 din recurs sunt nefondate.


Actul administrativ este, definit la art.2 alin.1 lit.c din Legea nr.554/2004, unde se arata: ``act administrativ - actul unilateral cu caracter individual sau normativ, emis de o autoritate publica in vederea executarii ori a organizarii executarii legii, dand nastere, modificand sau stingand raporturi juridice; sunt asimilate actelor administrative, in sensul prezentei legi, si contractele incheiate de autoritatile publice care au ca obiect: punerea in valoare a bunurilor proprietate publica; executarea lucrarilor de interes public; prestarea serviciilor publice; achizitiile publice``.


Din cadrul definitiei legale se pot extrage trasaturile esentiale ale unui act administrativ.


Nu orice manifestare de vointa a unei autoritati publice imbraca forma unui act administrativ.


Astfel, in adresa nr.3616/3820/09.06.2008 parata expune reclamantului cadrul legal de solutionare a unei petitii, face referire la un alt raspuns, adresat fostei sotii a reclamantului, precum si la o viitoare conduita, prealabila, dintr-un litigiu.


In acest act, parata nu a manifestat vointa de a da nastere sau stinge raporturi juridice, actul avand un caracter informativ.


Apoi, prin adresa nr.4757/06.08.2008 parata ii reaminteste reclamantului obligatiile pe care le are in relatiile cu fiica minora si mama acesteia.


Nici in acest act parata nu se manifesta cu intentia de a emite un act administrativ, actul fiind la fel, unul informativ.


Intampinarea depusa de catre parata in dosarul nr. abc/211/2008 pentru termenul din 13.08.2008 exprima punctul de vedere al paratei, fata de actiunea introductiva, manifestare de vointa necenzurabila din partea instantei, pe calea unei actiuni in anularea actului administrativ.


Potrivit art.115 si urm. C.pr.civ., intampinarea este un act de procedura, specific procesului civil si poate fi asimilat unui act administrativ.


Pertinenta punctului de vedere al paratei din acel litigiu, a fost analizat de acea instanta investita cu solutionarea cererii de emitere a ordonantei presedintiale.


La fel, adresa nr.2552/16.04.2008 exprima un punct de vedere al paratei fara consecinte juridice si in acelasi timp, necenzurabil, adresa nefiind un act administrativ.


Aceeasi este situatia si cu adresele nr.1411/16.03.2005 si adresa nr.8440/II/1/6/16.05.2007.


In consecinta, fata de cele mentionate anterior, se va respinge recursul si se va mentine in intregime hotararea atacata.

Pronuntata de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr. 1973 din data 10.09.2010


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Cluj    Tribunalul Cluj    Drepturi parintesti    Minor    Casatorie    Legea 554/2004    Act administrativ individual    Act administrativ normativ
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Contract de munca temporara. Angajarea muncitorilor pusi la dispozitie. Plata de daune compensatorii
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL CLUJ - DECIZIA CIVILa Nr. 473 din 18 Septembrie 2019

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Pot fi atacate in justitie, cu actiune in anulare, si hotararile adoptate de adunarea speciala a actionarilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ. Fals in inscrisuri sub semnatura privata. Continutul infractiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

RIL - Decizia ICCJ 2/2019 - tribunalele specializate sunt competente sa solutioneze apelurile in cererile formulate in procedura executarii silite in materiile ce fac obiectul specializarii lor.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia CCR nr. 274/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii ale art. 421 din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Sentinta nr. 263/CA/2016 -Actiune in Contencios administrativ S.D. - S.A. impotriva Guvernului Romaniei si intervenientului Ministerul Finantelor Publice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel OradeaArticole Juridice

O clauza contractuala care nu a fost negociata se aplica intre parti in lipsa unui acord diferit in aceasta privinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Constitutionalitatea incetarii de drept a contractelor de munca ale unor cadre universitare care nu sunt studenti-doctoranzi sau nu au obtinut diploma de doctor
Sursa: Irina Maria Diculescu

Contul bancar ca element obligatoriu al cererii de chemare in judecata problema liberului acces la justitie si confidentialitatii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Concedierea salariatilor. Consecintele nerespectarii termenului de preaviz
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

[Av. Muncii] Scopul acordarii termenului de preaviz in cazul concedierii salariatilor
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

CJUE. Este interzisa transmiterea si prelucrarea datelor cu caracter personal intre autoritatile administratiei publice fara informarea persoanelor vizate
Sursa: Euroavocatura.ro