Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Obligatie de a face. Inmatricularea unui autoturism fara plata taxei pe poluare

Obligatie de a face. Inmatricularea unui autoturism fara plata taxei pe poluare

  Publicat: 28 Feb 2013       5422 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Pe rol judecarea cauzei privind pe reclamant T.V. si pe parat S.P.C.R.P.C., avand ca obiect obligatia de a face .


Prevazute in sectiunea II, cap.II, t.IX, C. proc. pen., partea generala;
Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Cauza care inlatura raspunderea penala, reglementata in cap. III, t. VII, art. 131, C. pen., partea generala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Prevazuta in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea generala,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ legislativ compus din doua camere si care poarta denumiri diferite (Adunarea Nationala si Senat in Franta, Bundestag si Budesrat in Germania, Camera Comunelor si Camera Lorzilor in Anglia, Congres in S.U.A.etc.).
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Pierderea increderii in moneda unei tari sau in alte active financiare ale acesteia,
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Constituţia României - Intrare in vigoare: 31/10/2003
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Legea suprema a unui stat care reglementeaza relatiile sociale fundamentale privind instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Ramura economica a activitatii economice constituita pe baza diviziunii muncii, care transforma obiecte preluate din natura sau alte materii prime (produse agricole, piscicole)
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;


La apelul nominal facut in sedinta publica au lipsit partile .


Procedura de citare fiind legal indeplinita.


Dupa efectuarea referatului oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, invedereaza ca prin serviciul registratura-arhiva s-au depus din partea reclamantei inscrisuri prin care face dovada celor mentionate in actiune si chitanta nr.2445906 din data de 04.01.2012 privind achitarea taxei de timbru de 4 lei si 0,30 lei timbru judiciar.


Tribunalul din oficiu verificandu-si competenta in temeiul art. 1591 alin.4 astfel cum a fost modificat prin Legea nr.202/2010 stabileste ca este competent material si teritorial sa judece cauza.


Constatandu-se cauza in stare de judecata, tribunalul a trecut la solutionare, avand in vedere ca s-a solicitat judecarea cauzei si in lipsa .


TRIBUNALUL


Asupra cauzei de fata ;


Prin cererea inregistrata la instanta reclamanta T.V. a chemat in judecata parata S.P.C.R.P.C solicitand instantei ca prin sentinta ce o va pronunta, sa fie obligata aceasta la inmatricularea fara plata taxei pe poluare a autovehiculului marca Peugeot 206 cu seria sasiu VF32AHFZE40718439.


In motivarea cererii, reclamanta a aratat ca a achizitionat un autoturism marca PEUGEOT 206 cu seria sasiu VF32AHFZE40718439, care fusese inmatriculat pentru prima data la data de 17.01.2000 intr-un stat apartinand Uniunii Europene si adus in Romania in anul 2009, cu achitarea tuturor taxelor ce se cuvin pentru a fi inmatriculat in circulatie.


Considera reclamanta ca prevederile OUG 50/2008 nu pot fi aplicate deoarece incepand cu 01.01.2007 Romania a devenit stat membru al Uniunii Europene.


Si in Romania taxa de poluare este achitata numai de primul detinator, in legislatia interna neexistand reglementari privind perceperea taxei cu ocazia revinderii autoturismelor.


In consecinta, pentru autoturismele inmatriculate in Romania nu se plateste taxa de poluare cu ocazia revinderii, in timp ce pentru autoturismele inmatriculate in celelalte state comunitare si reinmatriculate in Romania se percepe aceasta taxa, deci rezulta o diferenta de tratament ceea ce constituie o discriminare a regimului juridic fiscal si contravine dispozitiilor mentionate in Tratatul CEE.


Aceste dispozitii se opun unei taxe speciale de inmatriculare pentru achizitiile intracomunitare se autoturisme neinmatriculate pe teritoriul national, astfel incalcandu-se principiul libertatii circulatiei marfurilor, adica se dezavantajeaza, direct sau indirect, masinile din celelalte tari membre U.E., in competitia cu produsele similare autohtone.


O.G. nr.50/2008 nu poate fi aplicat deoarece prin art. 142/2 modifica Codul Fiscal, acest lucru nefiind legal, deoarece orice modificare adusa acestuia se face prin lege promovata cu 6 luni inainte de data intrarii in vigoare a acesteia nu prin ordonanta de urgenta .


Orice modificare sau completare la prezentul cod fiscal intra in vigoare cu incepere din prima zi a anului urmator celui prin care a fost adoptat. Aceste motive demonstreaza nelegalitatea ordonantei privind taxa de poluare in baza caruia este obligat sa o plateasca.


In drept, reclamanta si-a intemeiat prezenta actiune pe dispozitiile art.,112 cod procedura civila, art.110 (90 ), art.30 si art.34 din Tratatul Comunitatii Europene, art.1080 alin.1 Cod civil, Legea nr.554/2004 si art.274 Cod procedura civila.


In dovedirea actiunii, reclamantul a depus la dosar in fotocopie, actele de provenienta a autoturismului.


Legal citata, parata nu a formulat intampinare.


Analizand actele si lucrarile dosarului, tribunalul retine urmatoarele:


Din actele si lucrarile dosarului se constata ca reclamanta a achizitionat din Franta autoturismul marca PEUGEOT 206, inmatriculat prima data la 17.01.2000 in Franta si s-a adresat paratei in vederea inmatricularii, din intampinare rezultand refuzul avand in vedere ca din punctul de vedere al acesteia in acest mod s-au respectat dispozitiile legale, dandu-se curs cererii solicitantului doar dupa ce sunt depuse toate documentele necesare pentru inmatriculare, inclusiv dovada achitarii taxei de poluare.


Cererea reclamantului vizeaza incompatibilitatea dispozitiilor OUG nr. 50/2008 cu cele ale Tratatului CE, art. 90, cu consecinta nelegalitatii platii taxei de poluare in vederea inmatricularii.


S-a solicitat inmatricularea autoturismului conform OUG nr. 50/2008 intrata in vigoare la 1 iulie 2008, la art. 2 lit. a definindu-se autovehiculul nou ca fiind ``orice autovehicul care nu a mai fost niciodata vandut anterior intr-un alt scop decat cel al revanzarii sau livrarii sale si astfel nu a mai fost niciodata inmatriculat``, din inscrisurile depuse de reclamant rezultand ca autoturismul este unul second - hand, pentru care s-ar datora taxa de poluare indiferent cand s-ar face inmatricularea dupa 1 iulie 2008.


In temeiul art. 4, taxa de poluare se plateste cu ocazia primei inmatriculari a unui autovehicul in Romania , fara a se face distinctia intre autoturismele produse in tara si cele din afara ei, intre autoturismele noi si cele second-hand. Insa, intrucat actul normativ a intrat in vigoare la 1 iulie 2008, rezulta ca taxa este datorata numai pentru autoturismele ce se inmatriculeaza prima data in Romania, nu si pentru cele aflate deja in circulatie, inmatriculate in tara.


Avand in vedere scopul emiterii actului normativ(expunerea de motive ce insoteste proiectul de lege privind aprobarea OUG nr. 50/2008 depus la Parlament la 10.09.2008 cu numar PL - X 536), in sensul ca neadoptarea de urgenta a ordonantei ar fi fost facilitarea intrarii in Romania a unui numar mare de autoturisme second - hand cu o vechime de peste 10 ani, se concluzioneaza ca s-a dorit ca taxa de poluare al carui scop este in principiu corect (poluatorul plateste) sa aiba ca efect imediat diminuarea introducerii in tara a autoturismelor second-hand deja inmatriculate intr-un alt stat membru.


Cu atat mai mult, dupa modificarea OUG nr. 50/2008 prin OUG nr. 208/2008, intre 15 dec. 2008 si 31 dec.2009 sunt exceptate de la plata autovehiculele cu o capacitate cilindrica ce nu depaseste 2000 cm3, si care se inmatriculeaza prima data in Romania sau in alte state membre ale UE.


Conform legislatiei din februarie 2009 (OUG nr. 50/2008 modificata de OUG nr. 218/2008, ce abrogat OUG 208/2008 si ulterior modificata de OUG 7/2009), autoturismele M1 cu norma de poluare E4 si o capacitate cilindrica de pana la 2000 cm3. precum si toate autovehiculele N1 cu E4, sunt scutite de plata taxei de poluare in Romania daca se inmatriculeaza pentru prima data in tara sau in alt stat membru UE, intre 15 dec. 2008 - 31 dec. 2009, legislatia prezenta prevazand dublarea taxelor aplicabile altor vehicule ce fac obiectul taxei (in raport de OUG nr. 50/2008 in vigoare la 1 iulie 2008).


La finele anului 2008 Comisia Europeana a transmis Guvernului Romaniei ca noua taxa de poluare, triplata, in cazul masinilor second-hand incalca legislatia comunitara si trebuie modificata, nefiind prima data cand CE a atentionat Romania asupra taxei auto ilegale. Aceasta intrucat in scrisoarea de notificare din martie 2008 se atrage atentia asupra modificarii taxei, cu mentiunea ca reglementarile sunt discriminatorii in privinta autoturismelor second-hand importate din alte state europene. Pe de alta parte la 25.06.2009 CE a cerut Romaniei sa modifice legislatia privind taxa de poluare (fosta taxa de prima inmatriculare) care in forma existenta in februarie 2009 este discriminatorie si menita sa protejeze industria nationala a autovehiculelor noi din Romania.


In conformitate cu jurisprudenta constata a Curtii de Justitie Europene, statele membre pot sa prevada taxarea diferentiata a unor produse similare, cu conditia ca aceasta sa se bazeze pe criterii diferite si sa nu aiba ca efect protejarea productiei nationale.


In opinia comisiei, criteriul ``primei inmatriculari`` ce figureaza in OG nr. 50/2008 (in forma initiala din iulie 2008, dar si cea din prezent) nu este o cerinta pe deplin obiectiva intrucat nu tine seama de calitatea intrinseca a masinilor. In anumite cazuri, cerintele ar putea duce la discriminarea masinilor de ocazie ce provin din alte state membre.


In urma aplicarii cerintei de``prima inmatriculare``, conform OUG nr. 50/2008, toate masinile noi inmatriculate in perioada stabilita de legislatia romaneasca, care intra direct pe piata masinilor de ocazie din Romania, circula fara sa fie supuse acestei taxe. Pe de alta parte, masinile de o calitate asemanatoare, care urmeaza sa fie inregistrate in Romania in aceeasi perioada, dar nu pentru prima data si care intra in concurenta cu produsele nationale, vor fi supuse unei taxe substantiale.


Taxa nu este aplicata tuturor poluatorilor din Romania (autoturismelor), scade pe masura ce autovehiculul este mai vechi, deci polueaza mai mult, se aplica nu la prima inmatriculare pe teritoriul CE, ci la prima inmatriculare in Romania si reprezinta o taxa similara cu impozitul anual calculat la capacitatea cilindrica.


Concluziile sunt mai evidente in conditiile modificarii OUG nr. 50/2008 prin OUG nr. 218/2008, in preambulul ultimei figurand ``avand in vedere concluziile analizei gradului de adancire a crizei financiare si economice, ce releva o scadere importanta a pietelor auto a productiei industriei furnizoare, precum si masurile de sustinere a sectorului de automobile, afectat de criza financiara internationala, faptul ca Guvernul Romaniei se preocupa de luarea masurilor care sa asigure pastrarea locurilor de munca in economia romaneasca, iar la un loc de munca in industria constructoare sunt patru locuri de munca in industria furnizoare ``.


Concluzionand, se retine de catre tribunal ca asa cum este reglementata, taxa de poluare nu se percepe pentru un autoturism produs in Romania sau in alte state UE, daca a fost anterior inmatriculat in Romania, fiind insa perceputa la autoturismul produs in tara sau in alt stat membru UE, daca este inmatriculat prima data in Romania.


OUG nr. 50/2008 contravine dispozitiilor art. 90 din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene intrucat este destinata sa diminueze introducerea in Romania a unor autoturisme second-hand deja inmatriculate intr-un alt stat membru UE, precum cel achizitionat de reclamant pentru care s-a achitat in Italia taxa de poluare, favorizandu-se astfel vanzarea autoturismelor second - hand deja inmatriculate in Romania si, mai recent, a autoturismelor noi produse in Romania.


Conform jurisprudentei CJE (Comisia c. Grecia, cauza 375/1995 si cea cu nr. 90/1994) dispozitiile fiscale nationale nu pot fi considerate compatibile cu dreptul comunitar decat in masura in care exclud orice posibilitate ca produsele importate sa fie supuse unor impozite mai mari decat cele aplicate produselor nationale similare, fiind in mod evident discriminatorii.


Dupa aderarea Romaniei la 1 ian. 2007 la U.E. acest lucru nu este admisibil intrucat produsele importate sunt din alte tari membri ale U.E., norma fiscala (OUG nr.50/2008) diminuand sau fiind susceptibila sa diminueze chiar si potential, consumul produselor importate si astfel fiind influentata alegerea consumatorilor.


La pronuntarea solutiei, se va avea in vedere si hotararea pronuntata de Curtea de Justitie a Uniunii Europene in cauza C 402/09 Tatu contra Romaniei, conform careia`` articolul 110 TFUE trebuie interpretat in sensul ca se opune ca un stat membru sa instituie o taxa pe poluare aplicata autovehiculelor cu ocazia primei lor inmatriculari in acest stat membru, daca regimul acestei masuri fiscale este astfel stabilit incat descurajeaza punerea in circulatie, in statul membru mentionat, a unor vehicule de ocazie cumparate in alte state membre, fara insa a descuraja cumpararea unor vehicule de ocazie avand aceeasi vechime si aceeasi uzura de pe piata nationala``.


In hotararea pronuntata in cauza C/263/10 de catre Curtea de Justitie a Uniunii Europene Nisipeanu contra Romaniei la punctul 29 au fost reluate concluziile din cauza Tatu.


Relevante sunt si celelalte argumente ale Curtii, punctul 27 in sensul ca toate versiunile de modificare a OUG nr. 50/2008 mentin un regim de impozitare care descurajeaza inmatricularea in Romania a unor autovehicule de ocazie cumparate din alte state membre si care se caracterizeaza printr-o uzura si o vechime importante, in timp ce vehicule similare puse in vanzare pe piata nationala a vehiculelor de ocazie nu sunt in nici un fel grevate de o asemenea sarcina fiscala. Pe de alta parte, cu ocazia sedintei care a avut loc dupa pronuntarea hotararii Tatu, Guvernul roman nu a sustinut ca ar exista o diferenta relevanta in scopul examinarii compatibilitati cu art. 110 TFUE a unei taxe precum cea reglementata de OUG nr. 50/2008, intre versiunea initiala a acesteia si cele ulterioare.


Obiectivul protectiei mediului care se materializeaza in faptul, pe de o parte de a impiedica prin aplicarea unei taxe disuasive circulatia in Romania a unor vehicule deosebit de poluante, precum cele care corespund normelor Euro 1 si Euro 2 si care au o capacitate cilindrica mare, pe de alta parte de a folosi veniturile generate de aceasta taxa pentru finantarea unor proiecte de mediu, ar putea fi realizat mai complet si mai coerent aplicand taxa pe poluare oricarui vehicul de acest tip care a fost pus in circulatie in Romania. O astfel de taxare, a carei punere in aplicare in cadrul unei taxe anuale rutiere este perfect posibila, nu ar favoriza piata nationala a vehiculelor de ocazie in detrimentul punerii in circulatie a vehiculelor de ocazie importate si ar fi, in plus, conform principiului ``poluatorul plateste``.


Concluzionand, intrucat C.J.C.E., in exercitarea jurisdictiei conferite de art.267 T.F.U.E. ( fostul 234 C.E. ) da interpretari unei norme de drept european, clarifica sau defineste acolo unde este necesar intelesul si intinderea normei asa cum aceasta ar fi trebuit inteleasa si aplicata de la data intrarii ei in vigoare, se retine ca taxa pe poluare instituita prin dispozitiile O.U.G. nr.50/2008 pentru autoturismele de ocazie cumparate din alte state membre ale Uniunii Europene este contrara dreptului comunitar, decizia Curtii fiind obligatorie pentru instanta din Romania ce a adresat intrebarea preliminara si in egala masura pentru toate instantele nationale care sunt sesizate cu o problema similara, efectele celor doua hotarari pronuntate ca urmare a intrebarilor preliminare adresate Curtii producand efecte retroactiv cu 1.07.2008 intrucat cererea de limitare in timp a efectelor hotararii Nisipeanu a fost respinsa, apreciindu-se ca nu este intrunit criteriul esential constand in riscul unor perturbari grave, nefiind necesar a se verifica indeplinirea celui de-al doilea criteriu.


Edificatoare pentru speta este si hotararea preliminara pronuntata de Curtea de Justitie in cauza 106/77, Simmenthal II, concluzia fiind aceea ca ``instanta nationala care a fost invitata sa aplice dreptul comunitar are obligatia de a aplica aceste dispozitii in plenitudinea lor si sa refuze din oficiu aplicarea oricaror norme juridice contrare, chiar daca este ulterioara si nu are nevoie ca intr-un astfel de caz sa astepte interventia prealabila a unor instrumente legislative, constitutionale sau procedurale``, judecatorul national avand obligatia ca in temeiul art. 148 alin. 2 din Constitutia Romaniei sa lase norma interna neaplicata si sa dea eficienta dreptului european.


Avand in vedere ca dreptul european este un sistem de drept autonom fata de cel intern, insa a carui norme prevaleaza in fata oricaror dispozitii contrare, rezulta ca normele unionale cu caracter obligatoriu se impun voles-nolens tuturor subiectelor de drept, in concret nu doar celor enumerate in art.148 alin.4 din Constitutie ( Parlament, Presedintele Romaniei, Guvernul si instantele judecatoresti ) ci si organelor administrative, in acest sens fiind hotararea din 28 iunie 2001 pronuntata de Curtea de Justitie a Uniunii Europene in afacere C-118/00, Gervais Larsy, hotararea din 09 septembrie 2003, afacerea C-198/01, Consorzio Industrie Fiammiferi.


Prin instituirea taxei pe poluare prin O.U.G. nr.50/2008, cu 01.07.2008 s-au abrogat dispozitiile art.2141- 2143 din Legea nr.571/2003 ce au reglementat cu incepere din 01.01.2007 taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, asa incat Ordinul face trimitere la un act normativ abrogat.


Aceasta intrucat, in cuprinsul O.U.G nr.50/2008, nu exista o mentiune conform careia in situatia in care printr-un act normativ anterior prezentei se face trimitere la `` taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule`` trimiterea se va socoti facuta la dispozitiile ``taxei pe poluare`` instituita prin OUG nr.50/2008.


Conform art.8 si 18 din Legea nr.554/2004, actiunea se priveste ca fiind intemeiata si va fi admisa, obligand parata sa procedeze la inmatricularea autoturismului, fara plata taxei de poluare, respectiv autoturismul marca PEUGEOT 206, numar de identificare VF32AHFZE40718439, inmatriculat prima data la 17.01.2000 in Franta .


PENTRU ACESTE MOTIVE,


IN NUMELE LEGII


HOTARASTE


Admite actiunea formulata de catre reclamanta T.V, impotriva paratei S.P.C.R.P.C.


Obliga parata sa inmatriculeze autoturismul reclamantei marca PEUGEOT 206, numar de identificare VF32AHFZE40718439, inmatriculat prima data la 17.01.2000 in Franta , fara plata taxei de poluare.


Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare .


Pronuntata in sedinta publica de la 18 ianuarie 2012, la sediul Tribunalului Gorj.

Pronuntata de: Tribunalul Gorj, Sectia C.A.F., Sentinta civila nr. 99 din 18.01.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Gorj    Legea 202/2010    Inmatriculare    Taxa de poluare    Autoturism    OUG 50/2008    TCE    Legea 554/2004    OUG 208/2008    OUG 7/2009    Norma de poluare    TFUE    Legea 571/2003
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Executarea obligatiei de plata a despagubirilor civile. Ridicarea sechestrului asigurator
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, incheierea nr. 100 din 25 februarie 2020

Actiune in pretentii formulata ulterior inchiderii procedurii insolventei. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1395 din 16 iulie 2020

Importanta indicarii unui spor stabilit prin CCM in contractul individual de munca sau actele aditionale la acesta
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta Civila nr. 1003/10.12.2020

Jurisdictia muncii si solutionarea conflictelor de munca. Exceptia necompetentei functionale
Pronuntaţă de: Tribunalul GORJ – Sentinta civila nr. 78/10.01.2019

Concedierea pentru savarsirea unei abateri disciplinare poate fi dispusa numai dupa indeplinirea de catre angajator a cercetarii disciplinare prealabile
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA – Decizia civila nr. 02.04.2019

Modificarea unilaterala a felului muncii si implicit a salariului. Nelegalitatea deciziei angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 459 din data de 28 Octombrie 2020

Nerespectarea regulilor de procedura interna a angajatorului. Abatere disciplinara
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentita civila nr. 213 din data de 02 Iunie 2020

Nulitatea absoluta a deciziei de imputare. Lipsa unui titlu executoriu
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr. 372/2019

Obligarea angajatorului la plata orelor suplimentare prestate de salariat. Dispozitii legale incidente
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj – Sentinta civila nr. 534/10.09.2020

Dovada platii contravalalorii orelor suplimentare, a orelor lucrate sambata si duminica si a orelor lucrate pe timp de noapte. Contract de munca temporara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA - DECIZIE Nr. 2152 din 23 Iulie 2020Articole Juridice

ORDONANTA de clasare dupa examinarea sesizarii pentru, lipsa conditiilor de fond si / forma ale acesteia
Sursa: EuroAvocatura.ro

Avantajele medierii. Solutii jurisprudentiale
Sursa: EuroAvocatura.ro

Procedura simplificata a judecatii in cazul recunoasterii vinovatiei. Judecata in cazul recunoasterii vinovatiei
Sursa: EuroAvocatura.ro