Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Contestatie la modificarea unilaterala a contractului individual de munca. Repunerea in situatia anterioara

Contestatie la modificarea unilaterala a contractului individual de munca. Repunerea in situatia anterioara

  Publicat: 28 Feb 2013       4772 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Pe rol se afla solutionarea contestatiei de modificare unilaterala contact de munca formulata de catre petentul F C in contradictoriu cu intimata U C B.

1. In dreptul civil, vezi Contract de mandat, Procura, Reprezentare.
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Din punctul de vedere al dreptului civil, actul juridic prin care o persoana (delegant) insarcineaza o alta persoana (delegat) sa execute o anumita prestatie in favoarea unei terte persoane (delegatar), cu consimtamantul acesteia.
Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Calificativ propriu normei juridice care stabileste categoric cerinta ca subiectul de drept sa aiba numai o anumita conduita,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Obligatie ce revine partilor dintr-un proces de a face dovada imprejurarilor, faptelor, afirmatiilor, sustinerilor pe care isi intemeiaza pretentiile ori apararile prezentate in fata organului de jurisdictie.
Fapta de a face, de a comite. Vezi si Fapt omisiv.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.


La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns petentul personal asistat de avocat C M cu imputernicire avocatiala GJ nr.0007165 emisa in baza contractului de asistenta juridica depusa la fila 4 din dosar si pentru unitatea intimata consilier juridic P V cu delegatie nr.9886 din data de 05.09.2011 depusa la fila 15 din dosar.


Procedura de citare este legal indeplinita.


S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta dupa care,


Nemaifiind alte cereri de formulat si probe de administrat, iar dosarul se afla in stare de judecata, s-a acordat cuvantul pe fond .


Avocat C M , pentru petent, a invocat exceptia nulitatii absolute a deciziei contestate, solicitand admiterea acesteia, iar pe fondul cauzei a solicitat admiterea contestatiei asa cum a fost formulata in sensul anularii deciziei nr.529/24.06.2011 emisa de unitatea intimata, repunerea petentului in situatia anterioara, respectiv in meseria de muncitor-bucatar, obligarea unitatii intimate la plata diferentei dintre drepturilor salariale cuvenite functiei de muncitor bucatar si cele acordate pentru functia de ingrijitor, incepand cu data de 24.06.2011 pana la repunerea in situatia anterioara, precum si reactualizarea acestor drepturi cu indicele de inflatie, cu cheltuieli de judecata reprezentand onorariu de avocat.


Reprezentantul unitatii intimate-consilier juridic P V a solicitat respingerea exceptiei invocate de petent, iar pe fondul cauzei solicita respingerea ca netemeinica si nelegala a contestatiei, fara cheltuieli de judecata, depunand la dosarul cauzei concluzii scrise si inscrisuri (filele 105-107).TRIBUNALULPrin cererea de chemare in judecata inregistrata la Tribunalul Gorj-Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale sub nr. a€¦a€¦.., petentul F C a chemat in judecata intimata U C B solicitand instantei ca prin hotararea ce va pronunta, sa dispuna anularea deciziei nr. 529/24.06.2011 emisa de unitatea intimata, repunerea petentului in situatia anterioara emiterii acestei decizii, obligarea unitatii intimate la plata drepturilor salariale cuvenite si neacordate, precum si reactualizarea acestor drepturi cu indicele de inflatie pentru perioada cuprinsa intre data cand trebuiau acordate fiecare dintre salariile cuvenite si data platii efective, cu cheltuieli de judecata .


Motivandu-si contestatia, petentul a aratat ca in fapt, a indeplinit functia de muncitor bucatar la unitatea intimata U C B ,, incepand cu data de 27.10.2008, conform contractului individual de munca incheiat intre angajat si angajator, pe perioada nedeterminata. Mai mult, arata petentul ca activitatea a desfasurat-o in cadrul bucatariei din cadrul Complexului Studentesc Debarcader, cu un program complet incepand cu orele 08.00-16.00, indeplinindu-si obligatiile de serviciu, dar incepand cu data de 30.06.2011 i-a fost comunicata decizia nr.529 prin care i s-a adus la cunostinta faptul ca postul sau a fost restructurat si ca va trece de pe postul de muncitor bucatar pe post de ingrijitor.


Mai invedereaza petentul ca aceasta decizie este nelegala, fiind lovita de nulitate, intrucat nu indeplineste cerintele legale nici ale unei modificari ale contractului individual de munca si nici ale unei decizii de concediere individuala. Aceasta decizie prin care nu se inceteaza contractul individual de munca, dar se modifica ,,felul, locul muncii, conditiile de munca si salariul ,,nu se putea dispune decat in baza acordului de vointa al ambelor parti, respectiv angajat si angajator avand in vedere dispozitiile art. 41 din Codul Muncii. De asemenea nici in situatia prevazuta de art.42 din Codul Muncii nu se poate modifica unilateral contractul individual de munca, deoarece locul de munca poate fi modificat unilateral de catre angajator, ca urmare a delegarii sau al detasarii, pe durata careia, salariatul isi pastreaza functia si celelalte drepturi prevazute in contractul individual de munca si pentru ca aceasta decizie sa fie una de concediere pentru motive ce nu tin de persoana salariatului, aceasta insemna ca angajatorul trebuia sa respecte dispozitiile art.65 Codul Muncii, iar decizia trebuia sa contina in mod obligatoriu cerintele prevazute de art. 74 din Codul Muncii, insa niciuna din aceste dispozitii nu a fost respectata, asa incat aceasta decizie este lovita de nulitate. Mai mult, prevederile acestei decizii sunt abuzive, in realitate nu este efectiva, nu are o cauza reala si serioasa.


S-a mai aratat ca in cadrul Complexului Studentesc, odata cu inceperea activitatii studentesti, activitatea de bucatarie este absolut necesara, fiind servite de catre studenti doua mese, pranz si cina si in cadrul acestui serviciu de administratie a ramas un muncitor-bucatar pensionar cu o jumatate de norma, iar salariul de baza este asigurat din fonduri repartizate de la bugetul de stat, 1a care se adauga o plata intre 10-30% din fonduri proprii, astfel fata de aceste considerente decizia este nula si nelegala.


In dovedire a depus petentul la dosar in fotocopie decizia nr. 529/24.06.2011, contractul individual de munca, diploma de absolvire a scolii profesionale seria FN nr. 136470, carta U C B ,, si cartea de identitate seria GZ nr. 254357.


Intimata Universitatea ,, Constantin Brancusi ,, a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea exceptiei nulitatii absolute a deciziei intrucat decizia contestata de catre petent a fost emisa cu respectarea dispozitiilor art. 65 din Legea nr.53/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, iar pe fondul cauzei respingerea contestatiei si mentinerea deciziei nr. 529/24.06.2011 ca temeinica si legala.


Se arata de catre intimata ca intentia de a restructura unul din cele doua posturi de bucatar, data in cursul anului prin Hotararea nr.85/16.05.20011 de catre Senatul Universitatii nu a fost contestata de catre petent, acesta fiind actul administrativ principal, iar decizia este actul subsecvent. De asemenea decizia cuprinde motivele de fapt si de drept care au stat la baza sa, respectiv reorganizarea activitatii, desfiintarea (restructurarea) unuia din cele doua posturi de bucatari, precum si dificultatile economico-financiare cu care s-a confruntat si se confrunta intimata, iar restructurarea a corespuns din aceste considerente unei nevoi reale a intimatei si nu a fost un pretext de inlaturare a petentului din cadrul acesteia. Mai mult desfiintarea locului de munca a indeplinit conditiile cumulative cerute de lege, respectiv : desfiintarea postului sa fie determinata de dificultatile economice prin care trece angajatorul, ca spre exemplu pierderile economice si imposibilitatea obiectiva de a indeplini obligatiile contractuale, de transformarile tehnologice care se impun si care pot viza intreaga activitate a intimatei sau doar a unor compartimente, sau de reorganizare a activitatii angajatorului in scopul eficientizarii activitatii .


De asemenea se invedereaza ca intimata s-a aflat in prezenta unei cauze reala si totodata obiectiva, intrucat restructurarea unuia din cele doua posturi de bucatar a avut loc ca urmare a existentei unuia din motivele enumerate expres si limitativ de art. 65 alin. 1 din Codul Muncii, iar nu ca urmare a atitudinii subiective a intimatei fata de salariatul pe care il considera ca nu mai corespunde postului. Mai mult criza economica a intimatei, dificultatile financiare ale acesteia in special, eforturile sustinute ale conducerii intimatei de a mentine intregul personal existent, imposibilitatea de a organiza concursuri pentru ocuparea posturilor vacante, indiferent de natura acestora, incetarea raporturilor de munca cu acordul partilor, in mod unilateral prin demisie sau in urma pronuntarii unor hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, dar si adoptarea unor acte administrative de rationalizare a cheltuielilor prin restructurare, care vizau printre altele si un post de bucatar, sunt suficiente motive sa adopte si sa emita actele administrative invocate in sfera legalitatii si temeiniciei.


S-a mai aratat ca dificultatile economico-financiare reale, obiective si concrete cu care se confrunta intimata sunt datorate scaderii drastice a alocatiei bugetare acordate intimatei de catre M.E.C.T.S., scaderii substantiale a cifrei anuale de scolarizare si implicit a numarului de studenti, eliminarea unor taxe percepute de catre subscrisa si care se constituiau venituri proprii, prin intrarea in vigoare a noi legi a educatiei nationale si imposibilitatea normei de plata cu ora catre cadrele didactice asociate, reorganizarea intregii activitati cuprinzand si nivelul functiilor de conducere, astfel prin aceasta masura a restructurarii intimata a realizat o economie substantiala privind salariile, restructurandu-se un post cu norma intreaga si platind un salariu lunar mai mic celuilalt bucatar, salariu corespunzator unei fractiuni din norma intreaga ( 1 ).


S-a depus la dosar de catre unitatea intimata in fotocopie, hotararea nr. 282 din data de 28 iulie 2011, hotararea nr. 85 din data de 16 mai 2011, decizia nr.529 din data de 24.06.2011, actul aditional nr. 2 la contractul de munca nr.452/27.10.2008, contractul de munca nr. 452 din data de 27.10.2008 .


Intimata U C B ``a formulat note de sedinta prin care a reiterat sustinerile formulate prin intampinare, depunand practica judiciara.


In dovedire, a depus, in copie: Hotararea nr.81 din 09.03.2011a Senatului, adresa nr.10852/03.10.2011, adresa nr.10847 din 03.10.2011, U C B``, referatul nr.10696 din 28.09.2012.


Fata de exceptia nulitatii absolute a deciziei invocata de petent, instanta va admite exceptia si constata nulitatea absoluta a deciziei pentru urmatoarele considerente:


Instanta constata insa ca in conformitate cu dispozitiile art. 41 alin. 1 din Codul muncii, contractul individual de munca poate fi modificat numai cu acordul partilor. Alineatul 2 al aceluiasi articol prevede ca oricare dintre elementele contractului individual de munca poate fi modificat, cu titlu de exceptie, in mod unilateral, numai in cazurile si in conditiile prevazute in cod.


In conformitate cu dispozitiile art.48 din Codul Muncii, angajatorul poate modifica temporar locul si felul muncii, fara consimtamantul salariatului si in cazul unor situatii de forta majora, cu titlu de sanctiune disciplinara sau ca masura de protectie a salariatului.


De asemenea, intimata nu a sustinut ca modificarea felului muncii a fost luata ca sanctiune, ci a invocat masuri de eficientizare a activitatii sale. O astfel de aparare nu poate fi primita de instanta, aceasta situatie nefiind prevazuta de dispozitiile legale enuntate.


Nu poate fi primita nici sustinerea intimatei potrivit careia petentului i s-a propus mutarea la un alt compartiment ca ingrijitor, tocmai pentru a fi indeplinita a doua conditie de fond intrinseca necesara pentru validitatea deciziei contestate intrucat decizia contestata nu este o decizie care indeplineste cerintele unei modificari a contractului individual de munca si nici prevederile art.76 lit.d) din Codul Muncii, intrucat in cauza nu sunt incidente dispozitiile art. 64 din Codul muncii.


Mai mult decat atat, intimata a emis un act aditional la contractul individual de munca al petentului (fila 28 din dosar) prin care se precizeaza la art.1 ca se modifica contractul individual de munca incepand cu data de 24.06.2011 cand se va trece de pe postul de muncitor bucatar din cadrul Complexului Studentesc Debarcader, pe postul de ingrijitor in cadrul Serviciului Administrativ, Achizitii si Investitii, urmare a restructurarii postului de muncitor bucatar, act aditional pe care petentul nu l-a semnat.


In acest context, intimata nu a putut justifica modificarea unilaterala a felului muncii si ca principiul stabilitatii in munca a fost incalcat.


De asemenea potrivit art.65 din Codul Muncii ``Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului reprezinta incetarea contractului individual de munca determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fara legatura cu persoana acestuia. Desfiintarea locului de munca trebuie sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si serioasa.


Dispozitiile art.76 din Codul muncii statueaza faptul ca decizia de concediere se comunica salariatului in scris si trebuie sa contina in mod obligatoriu:


a) motivele care determina concedierea;


b) durata preavizului;


c) criteriile de stabilire a ordinii de prioritati, conform art. 69 alin. (2) lit. d), numai in cazul concedierilor colective;


d) lista tuturor locurilor de munca disponibile in unitate si termenul in care salariatii urmeaza sa opteze pentru a ocupa un loc de munca vacant, in conditiile art. 64.


Ori prevederile art.78 din acelasi act normativ stabilesc in mod imperativ ``faptul ca concedierea dispusa cu nerespectarea procedurii prevazute de lege este lovita de nulitate absoluta.


Analizand decizia nr.529/24.06.2011(fila 5 din dosar) nu rezulta insa ca masura dispusa de intimata reprezinta o restructurare a postului petentului, in preambulul deciziei fiind enumerate Hotararea nr.85/2011 a Biroului Senatului U C B ``, Contractul Colectiv de munca unic la nivelul Universitatii si art. 64 pct.g din Carta Universitatii fara a fi indeplinite conditiile obligatorii prevazute de art.78 din Codul Muncii. Singura mentiune referitoare la restructurare a fost facuta in art.1 din decizie si anume ``urmare a restructurarii postului de muncitor bucatar``.


Prin urmare nu poate fi retinuta apararea intimatei cum ca decizia contestata a fost emisa cu respectarea dispozitiilor art.65 din Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare.


Simpla mentiune in preambulul deciziei a Hotararii nr.85/16.05.2011 a Biroului Senatului Universitatii ``Constantin Brancusi`` nu inlocuieste expunerea motivelor de fapt si de drept care au stat la baza sa si care au fost mentionate in intampinare de intimata.


Mai mult decat atat, din lecturarea hotararii mai sus mentionate (filele 24-26 din dosar) reiese ca singura mentiune referitoare la restructurarea postului petentului este la art.16 prin care ``se aproba restructurarea unui post de muncitor-bucatar si pentru a gasi solutii privind eficientizarea activitatii la Complexul Studentesc Debarcader``, neanalizandu-se sub nici o forma ``reorganizarea activitatii, desfiintarea (restructurarea) unuia din cele doua posturi de bucatari, precum si dificultatile economico-financiare cu care s-a confruntat si se confrunta


intimata `` asa cum se mentioneaza in intampinare (fila 17 din dosar ) `` .


Astfel, in ceea ce priveste fondul cauzei, instanta retine temeinicia contestatiei formulata de catre petent pentru urmatoarele considerente:


Intimata aratat ca motivele care au determinat concedierea petentei au fost dificultatile economico-financiare reale, obiective si concrete cu care se confrunta institutia, respectiv, scaderi drastice a alocatiei bugetare acordate de catre M.E.C.T.S., scaderea substantiala a cifrei anuale de scolarizare, si implicit a numarului de studenti, eliminarea unor taxe percepute si care constituiau venituri proprii, imposibilitatea achitarii normei de plata cu ora catre cadrele didactice asociate.


In fapt, petentul a fost angajatul intimatei Universitatea ``Constantin Brincusi``, in functia de muncitor-bucatar, incepand cu 27.10.2008, conform contractului individual de munca (filele 6-8 din dosar) si pana la data de 24.06.2011 cand postul sau a fost restructurat si petentul fost trecut pe postul de ingrijitor , fara a se preciza temeiul juridic al masurii luate.


Motivele invocate de intimata in luarea acestei masuri, au fost reorganizarea activitatii, desfiintarea (restructurarea) unuia dintre cele doua posturi de muncitor-bucatar, precum si dificultatile de ordin economico - financiar cu care se confrunta aceasta.


In speta, nu exista o cauza reala si serioasa a desfiintarii postului petentului.


Cu privire la respectarea dispozitiile art. 65-66 din Codul Muncii, instanta retine ca in conformitate cu dispozitiile acestui articol, desfiintarea locului de munca trebuie sa fie efectiva , sa aiba o cauza reala si sa fie serioasa.


Prin caracterul efectiv al desfiintarii locului de munca trebuie sa se inteleaga respectarea cerintei ca respectivul loc de munca sa fi fost suprimat din statul de functii.


Pentru ca o cauza sa fie reala si serioasa este necesar sa fie intrunite urmatoarele conditii : sa aiba caracter obiectiv, respectiv in temeiul Codului Muncii (art.65 alin.1), sa fie impusa de dificultati economice, transformari tehnologice sau de o reorganizare a activitatii, cauza trebuind sa fie independenta de factori subiectivi ; sa fie precisa (exacta) , sa constituie veritabilul motiv al concedierii, adica sa nu disimuleze in alt temei (cum ar fi intentia de a-l concedia cu orice chip pe un anumit salariat, prin sustinerea uneia dintre ipotezele stabilite de art.65 alin.1); sa fie serioasa, in sensul ca dificultatile economice, transformarile tehnologice sau o reorganizare a activitatii, dupa caz, sa aiba o anumita gravitate care sa impuna cu adevarat reducerea unui loc de munca sau unor locuri de munca, respectiv sa existe un raport proportional intre cauza si efect.


In ceea ce priveste caracterul efectiv al desfiintarii locului de munca, instanta retine ca un post de muncitor-bucatar a fost desfiintat, dar desfiintarea locului de munca nu a avut o cauza reala si serioasa.


In ceea ce priveste faptul ca nu a existat o cauza reala si serioasa, instanta retine din inscrisurile depuse la dosarul cauzei, ca prin hotararile interne emise la nivelul institutiei de invatamant superior, respectiv, Hotararea nr.282/28.07.2011 a Senatului UCB, ulterioara de altfel masurii restructurarii postului petentului s-a hotarat reducerea programului de lucru si numarul de zile reduse pentru fiecare persoana/luna(filele 51-53 din dosar ).


Prin Hotararea nr. 90/07.07.2011(filele 57 -59) de asemenea nu exista nici o referire la dificultatile economice existente si nici cu privire la masurile de eficientizare a activitatii in vederea redresarii .


Nici prin Hotararile nr.81/09.03.2011, 80 din 25.02.2011(filele 60-76 ) nu se face nici o referire concreta la necesitatea restructurarilor ca urmare situatiei financiare a unitatii.


Toate celelalte aspecte invocate de intimata constand in masuri de rationalizare stricta si imediata a cheltuielilor, au fost infirmate de chiar de inscrisurile depuse de intimata si mentionate mai sus.


Potrivit adresei nr.13257/15.12.2011 postul ramas in urma restructurarii pe petentului este ocupat in prezent de Balasin Patru pensionar cu grad de invaliditate, conform deciziei nr.714/19.02.2010 a Casei Judetene de Pensii Gorj.


Mai mult decat atat, din situatia privind cheltuielile de personal pentru functia de muncitor bucatar si adresa nr.423/17.01.2012 in anul universitar 2011/2012, la Caminul Studentesc Debarcader au servit masa in medie un numar de 41 studenti/luna , prin urmare a crescut numarul de studenti ulterior masurii desfiintarii postului petentului, ceea ce nu mai justifica masura desfiintarii postului .


Sintagma invocata de intimata in decizia de concediere, respectiv desfiintarea postului a fost obiectiv determinata de necesitatea reorganizarii institutiei de invatamant superior, implica nu doar invocarea unor simple motive de ordin economic, ci este necesara dovedirea unor greutati reale in ansamblul activitatii societatii, aspect pe care intimata nu l-a dovedit asa cum rezulta din inscrisurile depuse la dosarul cauzei.


De asemenea, intimata nu a demonstrat ca restructurarea postului petentului este singura solutie posibila in redresarea sa economica, celelalte masuri de reorganizare dovedindu-se insuficiente sau inadecvate, angajatorul trebuind sa aduca justificari serioase legate de necesitatea desfiintarii postului raportat la motivele de ordin economic, de dovedirea unor greutati reale din punct de vedere financiar pe care nu le poate depasi decat prin desfiintarea anumitor posturi (in speta postul de muncitor-bucatar).


Or, desi conform art. 287 Codul muncii, sarcina probei revine angajatorului, petentul nu este tinut sa faca dovada unui fapt negativ din ratiuni evidente, tinand de imposibilitatea dovedirii unui asemenea fapt . Faptul negativ nu poate fi dovedit decat indirect prin proba faptului pozitiv contrar.


Fata de toate aceste considerente, tribunalul apreciaza ca intimata nu a facut dovada legalitatii deciziei contestate astfel incat urmeaza sa admita contestatia si in baza art.80 din Codul Muncii va fi obligata intimata sa repuna petentul in situatia anterioara emiterii deciziei, respectiv functia de muncitor bucatar in cadrul Complexului Studentesc Debarcader si obligarea intimatei la plata drepturilor salariale cuvenite functiei de muncitor bucatar si cele acordate pentru functia de ingrijitor, incepand cu data de 24.06.2011 si pana la repunerea in situatia anterioara, reactualizate la data platii efective.


In baza art. 274 Cod procedura civila, intimata va fi obligata la plata catre petent a sumei de 300 lei cheltuieli de judecata reprezentand onorariu avocat conform chitantei nr.95 din 15.09.2011 depusa la dosar.


PENTRU ACESTE MOTIVE,


IN NUMELE LEGII


HOTARASTE


Admite exceptia nulitatii absolute a deciziei nr. 529/24.06.2011 invocata de petent.


Constata nulitatea absoluta a deciziei nr.529/24.06.2011 si pe fond admite contestatia formulata de catre petentul F C cu domiciliul judetul Gorj in contradictoriu cu intimata U C B ,, cu sediul judetul Gorj.


Obliga intimata sa repuna petentul in situatia anterioara emiterii deciziei, respectiv functia de muncitor bucatar in cadrul Complexului studentesc Debarcader.


Obliga intimata la plata diferentei dintre drepturile salariale cuvenite functiei de muncitor bucatar si cele acordate pentru functia de ingrijitor, incepand cu data de 24.06.2011 si pana la data repunerii in situatia anterioara, reactualizata la data platii efective.


Obliga intimata la plata catre petent a cheltuielilor de judecata in cuantum de 300 lei.


Cu drept de recurs in 10 zile de la comunicare .


Pronuntata in sedinta publica azi, 19.01.2012, la Tribunalul Gorj.


Pronuntata de: Tribunalul Gorj, Sectia Conflicte de munca, Sentinta civila nr. 211 din 19.01.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Gorj    Contract individual de munca    Concediere    Modificare unilaterala    Legea 53/2003    Principiul stabilitatii in munca    Repunerea in situatia anterioara    Desfiintarea postului    Nulitate absoluta
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Imunitatea de jurisdictie a Uniunii Europene. Incheiere contract individual de munca
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 40/A din 07.03.2018 a Curtii de Apel Galati

Institutie publica. Concurs pentru angajarea personalului contractual. Conditii de participare si criterii de selectie. Dispozitii legale aplicabile. Notiunile de „vechime in specialitatea studiilor absolvite” si „experienta profesionala si/sau in specialitate”. Activitate de voluntariat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 993/11.11.2020

Executarea obligatiei de plata a despagubirilor civile. Ridicarea sechestrului asigurator
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, incheierea nr. 100 din 25 februarie 2020

Actiune in pretentii formulata ulterior inchiderii procedurii insolventei. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1395 din 16 iulie 2020

Importanta indicarii unui spor stabilit prin CCM in contractul individual de munca sau actele aditionale la acesta
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta Civila nr. 1003/10.12.2020

Obligarea angajatorul la eliberarea unei adeverinte privind incadrarea in grupa a II-a de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Suceava - Sentinta civila nr. 517 din data de 14 iulie 2020

Stabilirea unei clauze penale prin Contractul individual de munca. Nulitate absoluta partiala
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL PITESTI - DECIZIA CIVILA nr. 2493/20.05.2019

Modificarea unilaterala a contractului individual de munca prin schimbarea fisei postului. Termenul de contestare a deciziei curge de la momentul comunicarii fisei de post.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 1275/2020 din 05.06.2020

Litigiile intemeiate pe Legea contenciosului administrativ sunt de compenteta tribunalului cand au ca finalitate analiza unui raport juridic de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia nr. 192/2020 din 12.03.2020

Existenta unui conflict de munca poate interveni doar ulterior dobandirii statutului de salariat, respectiv angajator, prin intocmirea unui contract individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sentinta civila nr. 4 din data de 20 Ianuarie 2020Articole Juridice

Dialogurile MCP (XIII) - Incetarea contractului de munca temporara
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dreptul la deconectare al salariatului in era digitala. Reglementare
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Contract individual de munca, Model 2021. PDF si Word editabil
Sursa: MCP Cabinet avocati

Particularitati privind procedura concilierii in litigiile de munca
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Procedura concilierii conflictelor de munca. Suspendarea termenelor de solutionare a conflictelor de munca pe durata concilierii
Sursa: avocat Ioana Emilia | MCP Cabinet avocati

Updatarea Regulamentului intern al angajatorului cu procedura de solutionare amiabila a conflictelor de munca
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati.

Contractul de munca si lucratorul “au pair”
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati