Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Mediere » Autorizarea ca formator profesional al mediatorilor

Autorizarea ca formator profesional al mediatorilor

  Publicat: 05 Mar 2013       2588 citiri        Secţiunea: Mediere  


Consiliul European este termenul folosit pentru a denumi intalnirile periodice ale Sefilor de stat sau de guvern din statele membre ale Uniunii Europene.
Pe rol fiind judecarea cauzei de contencios administrativ si fiscal privind pe reclamanta Centrul Regional de G. si O. I in contradictoriu cu paratul Consiliul de N., avand ca obiect alte cereri.

Prevazute in sectiunea II, cap.II, t.IX, C. proc. pen., partea generala;
Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
Examinare, analizare a unei probleme inainte de a se lua o hotarare definitiva.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este o procedura diplomatica de reglementare a diferendelor internationale, drept conferit puterilor straine conflictului de a media ostilitatile, chiar in decursul acestora. Mediatorul trebuie sa fie un tertstat, un grup de state, O.N.U. sau institutiile sale specializate, alte organizatii internationale cu vocatie mondiala sau regionala sau o personalitate de prestigiu - acceptat de comun acord, de catre partile aflate in conflict.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Legea privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Legea privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Este o procedura diplomatica de reglementare a diferendelor internationale, drept conferit puterilor straine conflictului de a media ostilitatile, chiar in decursul acestora. Mediatorul trebuie sa fie un tertstat, un grup de state, O.N.U. sau institutiile sale specializate, alte organizatii internationale cu vocatie mondiala sau regionala sau o personalitate de prestigiu - acceptat de comun acord, de catre partile aflate in conflict.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,


La apelul nominal facut in sedinta publica, lipsesc partile .


Procedura de citare este legal indeplinita.


S-a facut referatul cauzei de catre grefier, care arata ca dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc in sedinta publica din data de 16.06.2008 care au fost cuprinse in incheierea din acea zi, parte integranta din prezenta hotarare, cand, din lipsa de timp pentru deliberare s-a amanat pronuntarea pentru astazi, 23.06.2008.


Dupa deliberare;


CURTEA DE APEL:


Asupra cauzei de contencios administrativ de fata;


Prin cererea inregistrata la aceasta instanta sub nr.209/45/17.03.2008, reclamanta Centrul Regional de G. si O. I a chemat in judecata parata Consiliul de N. B, pentru a se constata existenta aprobarii tacite cu privire la autorizarea reclamantei ca formator profesional al meditorilor, in conformitate cu prevederile Legii 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator.


Motiveaza reclamanta ca la 15.11.2007 a depus la sediul paratei dosarul privitor la autorizarea sa, conform Hotararii 5/2007 a Consiliului N. pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de N., dosar atasat in copie la actiune si primit de destinatara conform confirmarii.


Urmare corespondentei purtate cu presedinta institutiei parate, a procedat la completarea documentatiei, in conditiile in care, fiind beneficiara a unei Diplome de acreditare a programelor de cursuri si servicii in domeniul rezolvarii conflictelor, emisa de Centrul E. de Rezolvare a Conflictelor, la 1.03.2006, ii era aplicabila o procedura de autorizare simplificata, raportat dispozitiilor art.5 al.1 lit. a) din cap. IV al Directivei 92/51/D., insa parata nu s-a conformat exigentelor art.52 din Hotararea 5/2007 sus-mentionata, care o obliga a raspunde solicitantului in termenul de 30 zile prevazut de O.G. 27/2003.


Intrucat nici pana la data introducerii actiunii de fata parata nu i-a comunicat daca dosarul sau s-a aflat pe lista de analiza in sedinta din 3.02.2008, ori s-a amanat, nici daca dosarul sau este eventual incomplet, sau daca i-a fost admisa cererea, considera actiunea sa ca fiind intemeiata.


In al doilea rand, considera reclamanta ca actiunea sa este admisibila si prin prisma prevederilor art.6 din OUG 27/2003, intrucat acestea isi gasesc admisibilitatea si in ipoteza in care cererea persoanei interesate are ca obiect eliberarea sau reinnoirea unei autorizatii de catre institutia competenta, iar aceasta nu procedeaza la rezolvarea cererii in termenul de 30 zile de la depunere, ratiunea textului fiind aceea de sanctionare a atitudinii pasive a institutiei competente, instanta neavand competenta in acest caz in verificarea fondului cererii, ci doar in privinta respectarii termenului de raspuns.


Intrucat raportat caracterului de contencios administrativ al cererii, precum si al incadrarii paratei in categoria institutiilor publice centrale conform art.1 si art.17 al.1 din Hotararea nr.5/2007 a Consiliului N., competenta de solutionare revine acestei curti, ca prima instanta de contencios administrativ, solicita admiterea cererii sale in contradictor cu parata Consiliul de N..


Parata a depus documentatia ce a stat la baza cererii de autorizare in cauza, iar prin intampinare a invocat exceptiile de necompetenta materiala a instantei si de inadmisibilitate a actiunii intemeiate pe dispozitiile OUG 27/2003 privind aprobarea tacita, intrucat Consiliul de N. nu se constituie ca o ``autoritate publica`` in sensul legii contenciosului administrativ.


Prin incheierea din 12.05.2008 Curtea a respins aceste exceptii, pentru motivele acolo invocate.


Pe fondul cauzei arata parata ca raportat dispozitiilor art.42 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de N., acesta ``analizeaza cererile depuse in ultimele 30 de zile``, iar nu sa solutioneze cererile ``in termen de 30 zile``, astfel ca solicita respingerea actiunii reclamantei ca nefondata.


Instanta din oficiu a pus in discutia partilor competenta paratei in emiterea autorizatiei de formator profesional a mediatorilor, raportat dispozitiilor art.20 lit. c) si d) din Legea 192/2006.


Raspunzand acestei exceptii, parata invoca lipsa sa de calitate procesuala pasiva in cauza, intrucat competenta sa recunoscuta prin art.20 lit. d) din Legea 192/2006 se limiteaza la intocmirea si actualizarea listei furnizorilor de formare a mediatorilor ce au obtinut autorizarea conform cadrului legal existent in domeniul formarii profesionale a adultilor, respectiv Legea 192/2000.


Reclamanta, prin concluziile depuse in cauza, considera insa ca dosarul pe care l-a depus la Consiliul de N. a avut ca obiect avizarea si implicit autorizarea sa,- conform dispozitiilor Hotararii 5/2007 privind Regulamentul de organizare si functionare a institutiei parate -, ca formator al mediatorilor si intrucat a atasat toata documentatia legala in acest sens, solicita a-i fi admisa actiunea asa cum a fost formulata.


Curtea, analizand prioritar exceptia lipsei de calitate procesuala a paratei, raportat petitului actiunii reclamantei ce vizeaza constatarea aprobarii tacite privind avizarea si ``obligarea unei entitati inrudite sa emita o autorizare``, in sensul art.3 al.1 lit. a) din OUG 27/2003 privind aprobarea tacita (care ar include in notiunea de autorizatie ``si avizele, licentele, permisele, aprobarile sale, alte asemenea operatiuni administrative prealabile ori ulterioare autorizarii``), constata exceptia ca fiind intemeiata, pentru considerentele de mai jos.


Astfel, OUG nr.27/2003, ce se constituie ca temei juridic al actiunii reclamantei, ``reglementeaza procedura aprobarii tacite, ca modalitate alternativa de emitere sau reinnoire a autorizatiilor de catre autoritatile administratiei publice``.


Obiectul autorizatiei vizate prin actiune, il reprezenta exercitarea de reclamanta a activitatii de ``formator profesional al mediatorilor in conformitate cu dispozitiile Legii 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator``, desi printre atributiile recunoscute acestei institutii, prin art.20 din lege, se regaseste doar cea privind: ``d) intocmeste si actualizeaza lista furnizorilor de formare a mediatorilor care au obtinut autorizarea in conformitate cu cadrul legal existent in domeniul formarii profesionale a adultilor``, pe langa cele de promovare a activitatii de mediator si de reprezentare a intereselor acestora.


Ori, cadrul legal de autorizare in domeniul formarii profesionale a adultilor il constituie OG 129/2000, care da in competenta Consiliului National de G. Profesionala a B. ``activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesionala`` (art.19 al.1), prin intermediul comisiilor de autorizare, ce elibereaza in acest sens un ``document ale carui forma, continut si regim de eliberare se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii si solidaritatii sociale si al ministrului educatiei si cercetarii``.


Rezulta asadar, ca reclamanta se putea adresa paratei, doar pentru a fi trecuta in lista furnizorilor de formare a mediatorilor, si numai dupa ce in prealabil ar fi probat obtinerea acestei calitati, prin parcurgerea si finalizarea procedurii de autorizare in fata comisiilor de autorizare din cadrul Consiliului National de G. Profesionala a B., mentionata anterior, Consiliul de N. neavand in competenta efectuarea verificarilor si emiterea ``documentelor`` privind recunoasterea competentelor de formator profesional al reclamantei.


Este adevarat ca notiunea de ``autorizatie``, astfel cum este definita in art.3 al.1 lit. a) din OUG 27/2003, se refera si la includerea ``avizelor, licentelor, permiselor, aprobarilor`` premergatoare etapei autorizarii, dar cu conditia implicita ca acestea sa fie date in competenta autoritatii administratiei publice emitente a autorizatiei. Asa fiind instanta nu poate retine sustinerea reclamantei, privind posibilitatea obligarii in acest cadru procesual, a ``unei entitati inrudite``, a emite o autorizatie in sensul legii, in conditiile in care autoritatea administrativa competenta nici nu figureaza ca parte in proces, iar reclamanta nu a evocat macar, faptul sesizarii D. in sensul emiterii autorizatiei de formator profesional in litigiu, pentru a se pune problema incidentei OUG 27/2003 in contradictor cu aceasta.


Concluzionand, fata de cele aratate in cele ce preced, Curtea constatand lipsa de calitate procesuala a paratei Consiliul de N., in emiterea autorizatiei de formator profesional, a carei aprobare tacita s-a solicitat in cauza, urmeaza a respinge actiunea promovata de reclamanta Centrul Regional de G. si O. I, in contradictor cu aceasta autoritate administrativa pe acest considerent procedural.Pentru aceste motive,


In numele legii,


HOTARASTE:Respinge actiunea formulata de reclamantul Centrul Regional de G. si O. I, in contradictor cu parata Consiliul de N. B.


Irevocabila.


Pronuntata in sedinta publica azi, 23.06.2008.

Pronuntata de: Curtea de Apel Iasi, Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta nr. 125 din 23.06.2008


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Iasi    Legea 192/2006    OUG 27/2003    Legea 192/2000
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Invocarea exceptiei de necompetenta teritoriala dupa primul termen de judecata
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 640/2020

ICCJ. Fals in inscrisuri sub semnatura privata. Continutul infractiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Competenta materiala. Locul executarii obligatiei. Lipsa unei stipulatii contrare ori daca locul platii nu se poate stabili potrivit naturii prestatiei sau in temeiul contractului, al practicilor statornicite intre parti ori al uzantelor
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 418/2019

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Constitutionalitatea judecarii cererii de recuzare de catre insisi colegii judecatorului recuzat
Pronuntaţă de: Decizia Curtii Constitutionale nr. 366 din 28 mai 2019

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 749/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Codul de Procedura Civila precum si ale unor dispozitii din OUG 80/2013
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 3/2019 privind solutionarea sesizarilor formulate prin care se solicita pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia nr. 779/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 43 alin. (2) din Legea nr. 85/2014
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a RomanieiArticole Juridice

Termenul de apel in litigiile de munca constitutionalitate si oportunitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

ICCJ. Comunicarea deciziei de concediere prin posta electronica
Sursa: euroavocatura

ICCJ. Decizia de concediere nu mai poate fi revocata dupa comunicarea acesteia catre salariat
Sursa: EuroAvocatura.ro

Nota critica asupra initiativei de propunere legislativa de modificare si completare a Legii medierii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Controlul de legalitate al acordului de mediere efectuat de instanta de judecata
Sursa: EuroAvocatura.ro

Controlul de legalitate al acordului de mediere efectuat de notarul public
Sursa: EuroAvocatura.ro

Necesitatea controlului de legalitate al acordului de mediere
Sursa: EuroAvocatura.ro