Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Mediere » Acord de mediere. Impacarea partilor cu privire la pretentiile civile.

Acord de mediere. Impacarea partilor cu privire la pretentiile civile.

  Publicat: 13 Mar 2013       10795 citiri        Secţiunea: Mediere  


Pe rol fiind solutionarea cauzei civile privind pe reclamantul A.B. si pe parata C.D., prin mandatar avocat G.C.R., avand ca obiect constatare.


Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Masura de constrangere efectuata in temeiul dispozitiei date de organul administrativ competent
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Drept real de garantie imperfect, conform caruia persoana detinatoare a unui bun (indiferent de natura lui) pe care trebuie sa-l restituie are dreptul sa-l retina
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
(comunitate de bunuri) Regim stabilit de lege sau prin invoiala partilor cu privire la bunurile lor.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
(Acting in concert) Atunci cand doi sau mai multi investitori actioneaza in baza unei intelegeri cu scopul atingerii unui obiectiv comun - de exemplu, obtinerea unei pozitii de control sau majoritare intr-o companie detinuta public prin cumpararea actiunilor companiei respective de pe piata secundara.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Dovada scrisa prin care
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Denumire data monedei unice europene.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Act adoptat de organele de stat,
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Desemneaza orice instrument bilateral sau multilateral in domeniul securitatii sociale care leaga sau va lega, in mod exclusiv, doua sau mai multe state,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Operatie de impartire a proprietatii commune intre coproprietari in urma careia fiecare dintre acestia devine proprietar exclusiv asupra unui, unor bun sau a unei parti determinate material.
(comunitate de bunuri) Regim stabilit de lege sau prin invoiala partilor cu privire la bunurile lor.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Denumire data monedei unice europene.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;


La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns reclamantul, asistat de avocat D.V., iar pentru parata a raspuns mandatar - avocat G.C.R..


Procedura de citare este legal indeplinita.


S-a facut referatul cauzei dupa care, mandatara paratei, depune la dosar procura judiciara autentificata sub nr.2254 din 23.09.2010 de B.N.P. T..


Aparatorul reclamantului depune la dosar procesul-verbal nr.40 din 30.11.2010 de inchidere a medierii, adresa emisa de Biroul de Mediator, precum si acordul de mediere (impacare) nr.30 din 30.11.2010 si solicita sa se ia act de prezentul acord de mediere. Solicita, de asemenea, sa se restituie reclamantului taxa judiciara de timbru.


Instanta a dat citire prezentului acord de mediere, pe care l-a explicat partilor. Aparatorul reclamantului solicita sa se ia act de acordul de mediere incheiat de parti si sa se pronunte o hotarare de expedient.Mandatara paratei solicita sa se ia act de acordul de mediere incheiat de parti si sa se pronunte o hotarare de expedient.


INSTANTA,


Constata ca prin actiunea civila inregistrata pe rolul acestei instante sub numarul de mai sus, reclamantul A.B. a solicitat in contradictoriu cu paratele C.D. si E.F. sa se constate ca paratele sunt succesoarele defunctului M., prima in calitate de sotie supravietuitoare, iar a doua in calitate de fiica; sa se constate ca el impreuna cu sotia lui au efectuat cu banii si munca lor lucrari de investitii la imobilul proprietatea parintilor paratei, inscris in CF 2329 Sercaia, nr. top. 207/1, 208/1 si sa se dispuna obligarea paratelor sa-l despagubeasca, retinand ca prin aceste lucrari a sporit simtitor valoarea intregului imobil. Reclamantul a aratat ca a efectuat urmatoarele investitii: la camera socrilor a efectuat tencuieli interioare, soba de teracota cu cos zidit pentru evacuare fum, pardoseli interioare, usi, ferestre, finisaje etc.; hol la intrare, baie si camera tencuita, tavanit, montat gresie, usi; bransament apa si canalizare; baie cu toate instalatiile, obiecte sanitare, gresie si faianta; construit garaj, camara, cotet gaini din zidarie, tencuieli interioare si exterioare, acoperis cu tigla, finisaje; revizuit complet acoperisul de la casa, schimbat majoritatea lemnariei si tigla; construit 2 sobe de teracota; refacut tencuiala fatada curte, vopsit fatada si tamplaria; soclu pe toata lungimea casei din ciment cu piatra de rau; tencuit grajduri, turnat beton, amenajat microferma pentru cresterea porcilor; refacut acoperisul pe 5 camere cu tigla noua tip Bramac si lati noi; revizuit restul acoperisului, schimbat lemnaria si tigla uzata cu lati si lemnarie din pin si tigla tip Crispadin; bransament de gaz metan inclusiv proiect si racord; construit patul de porumb, etajat pe garaj, beton curte; construit hangar acoperit pentru utilaje agricole, efectuat instalatie electrica curent trifazat; schimbat instalatia de baie si hidrofor; modernizat bucatarie si hol, respectiv tencuit tavane, schimbat tencuieli in trei camere, lambrisat bucatarie, hol intrare, usi intrare in pivnite etc.; schimbat jgheaburile si scocurile pentru scurgerea apei. Reclamantul a mai solicitat instituirea unui drept de retentie in favoarea lui asupra intregului imobil pana la despagubirea sa. A solicitat cheltuieli de judecata,


in drept a invocat art.36 din Codul familiei, art.482 si urmatoare, art. 992 si urmatoarele din Codul civil, art. 274 din Codul de procedura civila.


Paratele au depus la dosarul cauzei intampinare si cerere reconventionala, prin care a aratat ca actiunea reclamantului este prematur introdusa. Cu privire la actiunea reconventionala, paratele au aratat ca parata C.D., in timpul casatoriei ei cu reclamantul, a dobandit mai multe bunuri comune asupra carora au o contributie egala de 1/2 parte fieecare. in cursul procesului parata E.F. a decedat. Parata a depus la dosarul cauzei o completare la intampinare prin care a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale active, in ceea ce priveste petitul unu al cererii de chemare in judecata si a aratat ca, calitatea procesuala activa presupune existenta unei identitati intre persoana reclamantului si persoana care este titularul dreptului in raportul juridic dedus judecatii, iar pe de alta parte, intre persoana paratului si cel obligat in acelasi raport juridic. Parata a mai invocat exceptia prescriptiei dreptului material la actiune . Parata a depus la dosarul cauzei si o precizare a cererii reconventionale, prin care a aratat ca, prin contractul de vanzare-cumparare incheiat in data de 20.08.2008 cu S.C. A. SA, a achizitionat impreuna cu reclamantul un imobil in satul Vad, pentru unul din copii, pentru care a platit suma de 200.000.000 lei. Terenul arabil din Verzerie Sercaia a fost achizitionat printr-un contract sub semnatura privata si a fost folosit de reclamant de la cumparare si pana in prezent, acesta valorand 2.500 lei; terenul cuprins in adeverinta nr.2174/08.05.2006 a fost achizitionat in baza Legii 18/1991 de ambele parti si folosit de reclamant, valorand 5000 lei; prin procesul verbal incheiat intre reclamant in calitate de vanzator si numitul T.D., in calitate de cumparator, s-a incheiat un contract de vanzare -cumparare avand ca obiect autoturismul ARO 243, reclamantul incasand intreaga suma de 14.000.000 rol pe care a cheltuit-o in interes personal.; autoturismul Ford Mondeo cumparat de parata impreuna cu reclamantul a costat 5000 euro si a fost `nmatriculat pe numele fiului lor (acesta fiind cumparat in urma vanzarii autoturismului Dacia, care a fost al familiei; parintii ei contribuind cu 50% din valoarea acesteia). parata a mai aratat ca tractorul de care a facut vorbire in cererea reconventionala valoreaza 5000 lei, acesta a fost vandut de reclamant, iar suma de bani a fost -`dosita de reclamant in interes personal; turma de peste 100 oi a vandut-o si -eclamantul a folosit sumele de bani in interes personal. Parata a solicitat respingerea actiunii tinand cont de cele precizate in cererea reconventionala.


In drept s-a invocat art. 115 -118 din Codul de procedura civila.


Instanta, examinand actele si lucrarile dosarului, retine in fapt urmatoarele:


La acest termen de judecata - 30 noiembrie 2010 - partile au depus la dosarul cauzei un acord de mediere (impacare) intervenit intrei ei si au solicitat instantei sa a act de aceasta intelegere incheiata si sa pronunte o hotarare de expedient.


intrucat acordul de mediere (impacare) intervenit intre parti exprima vointa libera a acestora, priveste drepturi de care partile pot sa dispuna, iar prin aceasta nu se incalca_dispozitii imperative ale legii, instanta urmeaza ca, in temeiul depozitiilor art.271 din Codul de procedura civila, sa ia act de intelegerea partilor si sa pronunte o hotarare de expedient.


PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII, HOTARASTE:


in baza art. 271 din Codul de procedura civila:


la act si consfinteste prezentul ACORD DE MEDIERE (IMPACARE):


``Subsemnatul M.P., in calitate de mediator, autorizat prin Hotararea nr. 1560 on data de 12.04.2009, a Consiliului de Mediere, in conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 192/2006 privind medierea, organizarea si exercitarea profesiei de ~ediator, am intocmit in forma scrisa prezentul acord de mediere (impacare), urmare crocesului de mediere realizat cu participarea urmatoarelor persoane:


inainte de incheierea acordului de impacare, participantilor ii s-au explicat septurile si obligatiile legate de procedura de mediere, drepturile si obligatiile ce -ezulta din incheierea acordului, urmarile cu caracter juridico-civil ce rezulta din acord .


Prezentul acord de impacare priveste litigiul ce face obiectul dosarului cu nr. jnic 1558/226/2006, aflat pe rolul Judecatoriei Fagaras, cu termen de judecata la data de 30 11.2010, privind partaj bunuri comune.


Partile convin in mod benevol, prin exprimarea libera a vointei, in lipsa oricaror constrangi. ca litigiul cu privire la toate capetele de cerere formulate de ambele carti, sa se stinga astfel:


D-na C.D., domiciliata in X. achita d-lui A.B, domiciliat in Z. suma totala de 3000 Euro, din care pana la data de 31 decembrie 2010, suma de 2000 Euro si suma de 1000 Euro, pana la data de 31 ianuarie 2011.


Totodata, prin incheierea prezentului acord, partile declara ca nu mai au nici un fel de pretentii reciproce in legatura cu bunurile comune, bunuri proprii sau obligatii banesti.


Partilor li s-a adus la cunostinta faptul ca prezentul acord are valoarea unui inscris sub semnatura privata, ca acesta poate fi supus verificarii notarului public in vederea autentificarii si faptul ca, in cazul prezentarii acestuia in fata instantei de judecata, aceasta va lua act de invoiala partilor si va pronunta o hotarare de expeA¬dient executorie, iar la cerere va dispune restituirea taxei de timbru achitata cu ocazia deschiderii procesului.


Prezentul acord a fost intocmit in 4 (patru) exemplare, din care unul ramane la Biroul de mediator, cate un exemplar s-a eliberat partilor, iar un exemplar va fi comunicat instantei de judecata, impreuna cu procesul-verbal de inchidere a medierii, intocmit la data de 30.10.2010 in Fagaras".


In baza art. 63 alin. 2 din Legea nr. 192/2006 dispune restituirea taxei de timbru reclamantului, in cuantum de 2696 lei.


Cu recurs in 15 zile de la comunicare .

Pronuntata de: Judecatoria Fagaras, Sentinta civila nr. 2026 din 30.11.2010


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Fagaras    Legea 192/2006    Imobil    Acord de mediere    Taxa de timbru
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Cerere de consfintire a unui acord de mediere avand ca obiect iesirea din indiviziune asupra unui imobil. Competenta teritoriala
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1968 din 18 iunie 2014

Elementele constitutive ale infractiunii de santaj
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov, Incheierea nr. 1/F din 16.03.2011

Acord de mediere. Iesire din indiviziune. Depunerea inscrisurilor doveditoare de catre mediatorul partilor
Pronuntaţă de: Judecatoria Pucioasa, Sentinta civila nr. 1470 din 17.12.2010

Acord de mediere investit cu formula executorie. Partaj bunuri dobandite in timpul casatoriei desfacute prin divort
Pronuntaţă de: Judecatoria Targoviste, Sentinta civila nr. 827 din 28.02.2011

Acord de mediere privind recuperarea de catre Casa Judeteana de Pensii a sumelor platite cu titlu de pensie de urmas
Pronuntaţă de: Tribunalul Dambovita, Sectia civila, Sentinta civila nr. 774 din 27.04.2010

Acord de mediere. Reincredintarea minorului si sistarea pensiei de intretinere
Pronuntaţă de: Judecatoria Ramnic Sarat, Sentinta civila nr. 662 din 18.03.2011

Mediere. Partajarea bunuri comune
Pronuntaţă de: Judecatoria Iasi

Solutionarea pe cale amiabila a laturii civile a cauzei printr-un acord de mediere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti - Decizia penala nr.74/R din 27 ianuarie 201

Acord de mediere intr-o actiune avand ca obiect pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic
Pronuntaţă de: Judecatoria Chisineu Cris - sentinta civila nr.285/4.04.2012 pronuntata in dosarul nr. 313/210/2012

Partajarea averii succesorala prin acord de mediere
Pronuntaţă de: JUDECATORIA ONESTI - Pronuntata in sedinta publica din 20.11.2012Articole Juridice

Nota critica asupra initiativei de propunere legislativa de modificare si completare a Legii medierii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Controlul de legalitate al acordului de mediere efectuat de instanta de judecata
Sursa: EuroAvocatura.ro

Controlul de legalitate al acordului de mediere efectuat de notarul public
Sursa: EuroAvocatura.ro

Necesitatea controlului de legalitate al acordului de mediere
Sursa: EuroAvocatura.ro

Medierea in procesele penale. Solutionarea actiunii civile
Sursa: EuroAvocatura.ro

Medierea in cauzele cu mai multi inculpati
Sursa: EuroAvocatura.ro

Medierea in cauzele penale
Sursa: EuroAvocatura.ro