Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Incetarea contractului individual de munca pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba

Incetarea contractului individual de munca pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba

  Publicat: 13 Mar 2013       3682 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Forma a vinovatiei , reglementata in cap. I , t. II, art. 19, C. pen., partea generala.Legea arata ca fapta este savarsita cu intentie cand infractorul:
Din cuprinsul prevederilor art. 31 alin. 41(dupa republicare art. 31 alin. 3) din Codul muncii rezulta fara echivoc faptul ca pentru a opera incetarea unui contract individual de munca in temeiul acestui text de lege este suficienta si necesara indeplinirea urmatoarelor conditii: salariatul sa se afle inauntrul perioadei de proba sau la sfarsitul acesteia, sa existe intentia unilaterala a uneia dintre parti, in sensul desfiintarii contractului, iar aceasta intentie sa fie exprimata in scris, sub forma unei notificari.

Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Dovada pe care o poate face cel chemat sa raspunda pentru insulta sau calomnie, in scopul de a stabili adevarul afirmatiei sau imputarii facute si a inlatura astfel caracterul penal al faptei.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Forma a vinovatiei , reglementata in cap. I , t. II, art. 19, C. pen., partea generala.Legea arata ca fapta este savarsita cu intentie cand infractorul:
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Dovada pe care o poate face cel chemat sa raspunda pentru insulta sau calomnie, in scopul de a stabili adevarul afirmatiei sau imputarii facute si a inlatura astfel caracterul penal al faptei.
Forma a vinovatiei , reglementata in cap. I , t. II, art. 19, C. pen., partea generala.Legea arata ca fapta este savarsita cu intentie cand infractorul:
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.

Prin urmare, norma legala evocata echivaleaza cu o clauza de dezicere a contractului individual de munca, indiferent daca acesta a fost incheiat pe perioada determinata sau pe perioada nedeterminata, interesand doar existenta conventiei partilor cu privire la instituirea unei perioade de proba . In acest context, angajatorul poate sa rezilieze contractul fara preaviz si fara motivare, nefiind necesar ca notificarea scrisa sa imbrace forma unei decizii de concediere, care sa raspunda exigentelor impuse de art. 62 alin. 2 din Codul muncii, cum in mod gresit se pretinde de catre reclamanta.

Prin sentinta civila nr. 845/26 aprilie 2011, Tribunalul Mures a respins actiunea civila formulata de reclamanta O.R.M. in contradictoriu cu parata S.C. M.C. & C. Romania S.R.L.

In adoptarea acestei solutii, tribunalul a retinut ca la incheierea contractului individual de munca al reclamantei (pe durata nedeterminata), partile au convenit si in privinta unei perioade de proba de 30 de zile calendaristice, incepand cu data angajarii (11.10.2010), situatie in care parata - prin emiterea notificarii nr. 685/04.11.2010, a respectat prevederile art. 31 alin. 41 din Codul muncii, in conformitate cu care, pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba, contractul individual de munca poate inceta numai printr-o notificare scrisa, la initiativa oricareia dintre parti.

De asemenea, tribunalul a apreciat ca este inutila verificarea legalitatii deciziei nr. 62/04.11.2010, prin care parata a dispus incetarea raporturilor de munca ale reclamantei in temeiul acelorasi prevederi legale, incepand cu data de 08.11.2010, astfel cum i s-a transmis si prin notificarea anterior mentionata.

Reclamanta a declarat recurs impotriva acestei hotarari, apreciind ca a fost concediata abuziv, actul emis de angajator fiind unul arbitrar, neacordandu-i-se sansa de a afla care au fost motivele pentru care nu putea presta in continuare activitatea pentru care a fost angajata.

S-a mai sustinut ca decizia de incetare a contractului individual de munca este netemeinica si nelegala, intrucat parata nu a respectat prevederile art. 31 alin. 5 din Codul muncii, in conformitate cu care pe durata perioadei de proba salariatul se bucura de toate drepturile si are toate obligatiile prevazute in legislatia muncii, situatie in care, daca ar fi apreciat ca nu corespunde din punct de vedere profesional, angajatorul era obligat ca, prin raportare la dispozitiile art. 61 lit. d) din acelasi cod, sa emita o decizie de concediere care sa respecte cerintele impuse de art. 62 alin. 2, cerinte pe care nu le indeplineste decizia nr. 62/04.11.2010, a carei verificare sub aspectul legalitatii a fost in mod gresit omisa de catre prima instanta.

De asemenea, reclamanta a apreciat ca doar in situatia in care contractul individual de munca ar fi fost incheiat pe perioada determinata s-ar fi pus problema denuntarii unilaterale a acestuia, printr-o notificare intemeiata pe dispozitiile art. 31 alin. 41 din Codul muncii, iar nu si in situatia unui contract incheiat pe perioada nedeterminata.

Pentru motivele aratate, reclamanta a solicitat casarea sentintei atacate, rejudecarea in fond a cauzei, anularea deciziei de concediere si reintegrarea pe postul detinut anterior, precum si obligarea paratei la plata drepturilor salariale cuvenite si a despagubirilor solicitate cu titlu de daune morale, in cuantum de 5.000 lei.

Parata a depus la dosar intampinare, prin intermediul careia a solicitat respingerea recursului, apreciind ca hotararea primei instante este legala si temeinica, in contextul in care masura privind incetarea raporturilor de munca ale reclamantei a fost luata inauntrul perioadei de proba si cu respectarea prevederilor legale incidente.

Examinand recursul dedus judecatii, prin raportare la motivele invocate, precum si din oficiu, in limitele prevazute de art. 3041 si 306 alin. 2 Cod procedura civila, Curtea a constat ca acesta este nefondat, astfel ca a fost respins ca atare, pentru urmatoarele considerente:

Din cuprinsul prevederilor art. 31 alin. 41 din Codul muncii rezulta fara echivoc faptul ca pentru a opera incetarea unui contract individual de munca in temeiul acestui text de lege este suficienta si necesara indeplinirea urmatoarelor conditii: salariatul sa se afle inauntrul perioadei de proba sau la sfarsitul acesteia, sa existe intentia unilaterala a uneia dintre parti, in sensul desfiintarii contractului, iar aceasta intentie sa fie exprimata in scris, sub forma unei notificari.

Prin urmare, norma legala evocata echivaleaza cu o clauza de dezicere a contractului individual de munca, indiferent daca acesta a fost incheiat pe perioada determinata sau pe perioada nedeterminata, interesand doar existenta conventiei partilor cu privire la instituirea unei perioade de proba . In acest context, angajatorul poate sa rezilieze contractul fara preaviz si fara motivare, nefiind necesar ca notificarea scrisa sa imbrace forma unei decizii de concediere care sa raspunda exigentelor impuse de art. 62 alin. 2 din Codul muncii, cum in mod gresit se pretinde de catre reclamanta - recurenta.

Imprejurarea ca, ulterior emiterii notificarii scrise sau concomitent cu emiterea acesteia, insa tot inauntrul perioadei de proba sau la sfarsitul acesteia, angajatorul intelege sa-si concretizeze aceeasi intentie de denuntare unilaterala a contractului prin intermediul unui alt act scris, intitulat, precum in cazul din speta - ``decizie de incetare a contractului de munca``, nu este de natura a conduce la concluzia ca acest ultim inscris trebuie sa corespunda cerintelor prevazute de art. 62 alin. 2 din Codul muncii, cu atat mai mult cu cat nu face altceva decat sa reia elementele expuse in cuprinsul notificarii, cu privire la data incetarii raporturilor de munca si a temeiului de drept care a determinat luarea acestei masuri, respectiv art. 31 alin. 41 din Codul muncii.

Prin urmare, in mod corect a procedat prima instanta atunci cand a optat pentru a nu verifica legalitatea deciziei nr. 62/04.11.2010 prin prisma respectarii cerintelor prevazute de art. 62 alin. 2 din Codul muncii.

De asemenea, nu poate fi primita critica reclamantei - recurente, conform careia decizia emisa de catre parata in sensul celor de mai sus ar fi trebuit sa se raporteze le prevederile art. 61 lit. d) din Codul muncii, sub acest aspect omitandu-se a se observa ca textul de lege invocat reglementeaza unul dintre cazurile de concediere pentru motive care tin de persoana salariatului (necorespundere profesionala), or, in cazul din speta este vorba de incetarea contractului individual de munca in temeiul prevederilor art. 31 alin. 41 din Codul muncii, respectiv de denuntarea unilaterala a acestuia pe durata perioadei de proba, situatie in care angajatorul nu este obligat sa arate motivele de fapt care l-au determinat sa actioneze de o atare maniera.

Avand in vedere considerentele anterior expuse, neidentificand in cauza niciunul dintre motivele de nelegalitate reglementate de art. 304 Cod procedura civila si nici din oficiu, vreun motiv de ordine publica, in sensul prevederilor art. 306 alin. 2, Curtea a respins ca nefondat recursul examinat.
Pronuntata de: Curtea de Apel Targu Mures - Decizia nr. 1070/R din 13-oct-2011


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Mures    Perioada de proba
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Pensionarii militari decorati cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Hotarare penala prin care s-a solutionat si actiunea civila. Efecte asupra actiunii in regres formulata ulterior de prepusul - debitor solidar
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 45 din 16 ianuarie 2020

Raspundere civila delictuala. Despagubiri solicitate de catre victima unui accident rutier
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 202 din 29 ianuarie 2020

Emiterea si comunicarea Notificarii prin care inceteaza Contractul individual de munca in perioada de proba. Drepturi salariale
Pronuntaţă de: Tribunalul Constanta - Sentinta civila nr. 257/11.02.2020

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia nr. 3/2019 privind solutionarea sesizarilor formulate prin care se solicita pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 5/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 32 din Legea nr. 7/1996
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia de concediere a salariatului aflat in perioada de proba reprezinta o prerogativa discretionara a angajatorului, exigentele acestuia neputand fi cenzurate pe calea contestatiei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova Sectia I Civila, Decizia civila nr. 681/2017, in sedinta publica din 9 martie 2017

Munca la negru in perioada de proba. Sanctiune
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 1050 din 29.02.2016

Legalitatea masurii de incetare a contractului individual de munca. Indeplinirea obligatiei de instiintare a salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Dambovita, Sectia I Civila, Complet specializat in solutionarea litigiilor de munca si asigurari sociale, Sentinta civila nr. 801 din 19.05.2016Articole Juridice

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul muncii aplicabil 2023 | Descarca integral PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati

Dialogurile MCP (X) - Utilizarea retelelor de mesagerie electronica in raporturile de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (IX): Incetarea abuziva a contractului de munca in perioada de proba
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (II – pe durata starii de urgenta)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

In aceasta perioada inregistrati o crestere a solicitarilor pentru consiliere cu privire la modul de incetare a contractelor de munca pe perioada starii de urgenta?
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut