Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Recurs declarat de avocat in numele partii, fara imputernicire avocatiala

Recurs declarat de avocat in numele partii, fara imputernicire avocatiala

  Publicat: 13 Mar 2013       4029 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Prin sentinta civila nr.325 din 15.02.2011, pronuntata de Tribunalul Maramures, a fost admisa actiunea formulata de reclamantul V.L. in contradictoriu cu paratii SC SRL si Inspectoratul Teritorial de Munca Maramures.

Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Dovada pe care o poate face cel chemat sa raspunda pentru insulta sau calomnie, in scopul de a stabili adevarul afirmatiei sau imputarii facute si a inlatura astfel caracterul penal al faptei.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Obligatie ce revine partilor dintr-un proces de a face dovada imprejurarilor, faptelor, afirmatiilor, sustinerilor pe care isi intemeiaza pretentiile ori apararile prezentate in fata organului de jurisdictie.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
1. In dreptul civil, vezi Contract de mandat, Procura, Reprezentare.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. In dreptul civil, vezi Contract de mandat, Procura, Reprezentare.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
In materie civila, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila, judecata in recurs cuprinde masurile pregatitoare judecarii (verificarea, daca hotararea atacata a fost comunicata tuturor partilor din proces, daca cererea de recurs a fost timbrata, fixarea termenului de judecata etc.) si judecarea propriu-zisa,
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.

S-a constatat ca reclamantul V.L. a avut calitatea de angajat al paratei SC K.C. SRL in perioada 15.04.2010 - 21.06.2010.

A fost obligata parata SC K.C. SRL sa intocmeasca in forma scrisa contractul individual de munca pentru perioada 15.04.2010 - 21.06.2010 si sa inscrie perioada lucrata in carnetul de munca al reclamantului.

A fost obligata parata SC K.C. SRL sa achite obligatiile privind fondul de asigurari sociale si fondul pentru plata ajutorului de somaj pentru perioada 15.04.2010 - 21.06.2010.

A fost obligata parata SC K.C. SRL la plata catre reclamant a drepturilor salariale restante, in cuantum de 300 lei.

A fost obligata parata SC K.C. SRL la plata catre reclamant a sumei de 1240 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata .

Pentru a hotari astfel, prima instanta a retinut ca din depozitia martorului H.S., rezulta ca reclamantul V.L. a prestat munca pentru parata SC K.C. SRL in perioada aprilie - iunie 2010, in calitate de muncitor, pentru un salariu tarifar orar de 6 lei pe ora.

Parata nu a incheiat un contract individual de munca in forma scrisa, cu toate ca s-a obligat sa inscrie perioada lucrata in carnetul de munca al reclamantului.

Potrivit declaratiei aceluiasi martor, parata a achitat reclamantului drepturile salariale aferente lunilor aprilie si mai 2010, ramanand o restanta de aproximativ 300 lei pentru luna iunie 2010.

In conformitate cu dispozitiile art. 16 din Codul muncii, contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana, iar obligatia intocmirii revine angajatorului.

In situatia in care contractul individual de munca nu a fost incheiat in forma scrisa, se prezuma ca a fost incheiat pe o durata nedeterminata, iar partile pot face dovada prevederilor contractuale si a prestatiilor efectuate prin orice alt mijloc de proba .

Controlul efectuat de Inspectoratul Teritorial de Munca Maramures, invocat de parata in cuprinsul intampinarii, cu toate ca vizeaza perioada mai 2010 - august 2010, a fost realizat in luna septembrie 2010, ulterior incetarii activitatii de catre reclamant.

Constatarile procesului-verbal de contraventie nr. 26072 din 27.09.2010 nu sunt obligatorii pentru instanta, care a analizat coroborat toate probele administrate in cauza.

Potrivit art. 40 alin. 2 lit. f) din Codul muncii, angajatorul are obligatia sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si sa retina si sa vireze contributiile si impozitele datorate de salariati, in conditiile legii.

Calculul si plata contributiei de asigurari sociale datorate de asiguratii care isi desfasoara activitatea pe baza de contract individual de munca se face lunar de catre angajator .

In acelasi sens sunt si dispozitiile Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.

Parata nu a facut dovada platii drepturilor salariale solicitate catre reclamant si nici a contributiilor aferente pentru perioada 15.04.2010 - 21.06.2010, cu toate ca sarcina probei ii incumba, potrivit art. 287 din Codul muncii.

Raportat la considerentele mai sus-expuse, tribunalul a apreciat actiunea formulata ca fiind intemeiata si, in consecinta, o va admite.

In baza art. 16 alin. 1 si 2 din Codul muncii, instanta a constatat ca reclamantul V.L. a avut calitatea de angajat al paratei SC K.C. SRL in perioada 15.04.2010 - 21.06.2010 si a obligat parata SC K.C. SRL sa intocmeasca in forma scrisa contractul individual de munca pentru perioada 15.04.2010 - 21.06.2010 si sa inscrie perioada lucrata in carnetul de munca al reclamantului.

Conform art. 40 alin. 2 lit. f) din Codul muncii, instanta a obligat parata SC K.C. SRL sa achite obligatiile privind fondul de asigurari sociale si fondul pentru plata ajutorului de somaj pentru perioada 15.04.2010 - 21.06.2010.

In baza art. 40 alin 2 lit. c), art. 161, art. 163, art. 287 din Codul muncii, instanta a obligat parata SC K.C. SRL la plata catre reclamant a drepturilor salariale restante, in cuantum de 300 lei.

In baza art. 274 alin. 1 Cod procedura civila, retinand ca a cazut in pretentii, fiind in culpa procesuala, instanta a obligat parata SC K.C. SRL la plata catre reclamant a sumei de 1240 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentand onorariu avocat, conform chitantei nr. 4191889 din 8.02.2011 si facturii fiscale nr. 12 din 8.02.2011, depuse la dosar fond .

Impotriva acestei hotarari, parata S.C. K.C. SRL prin avocat C.Z. a declarat recurs prin care a solicitat modificarea sentintei in sensul respingerii actiunii prezentand motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza.

Reclamantul V.L. a depus intampinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nefundat si obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata, iar la termenul din 4 iulie 2011 a invocat exceptia lipsei dovezii calitatii de reprezentant a d-nului avocat C.Z.

Examinand hotararea in raport de exceptia invocata, Curtea de Apel constata urmatoarele:

Prezentul recurs a fost declarat in numele paratei S.C. K.C. SRL de d-nul avocat C.Z. care a reprezentat aceasta parte in fata primei instante, Tribunalul Maramures.

Or, desi d-nul avocat C.Z. a semnat recursul declarat in numele paratei, nu a justificat prin imputernicire avocatiala dreptul de a reprezenta partea in fata Curtii de Apel Cluj.

Astfel, imputernicirea acordata avocatului in dosarul de fond ii permite acestuia sa asiste si sa reprezinte partea in fata Tribunalului Maramures, nu si in fata instantei de recurs.

Chiar daca in conformitate cu dispozitiile art.69 alin.2 C.pr.civ., avocatul care a reprezentat partea in fata primei instante poate sa exercite fara imputernicire in acest sens, calea de atac impotriva hotararii date, acest act de conservare menit sa pastreze dreptul la exercitarea caii de atac trebuie insusit de catre parte, deoarece nu se incadreaza in limitele mandatului acordat avocatului.

Or, in speta, parata nu si-a insusit calea de atac declarata de avocatul sau de la fond desi a fost citata in acest sens, ceea ce atrage incidenta exceptiei lipsei dovezii calitatii de reprezentant conform art.161 alin.1 C.pr.civ.

Pentru considerentele expuse anterior, Curtea de Apel in temeiul art.161 alin.1 C.pr.civ., va anula ca efect al admiterii exceptiei lipsei dovezii calitatii de reprezentant, recursul declarat de parata S.C. K.C. SRL, care in temeiul art.274 C.pr.civ. va fi obligata la plata catre intimatul reclamant a sumei de 1240 lei, cheltuieli de judecata in recurs reprezentand onorariu de avocat (fila 37).
Pronuntata de: Curtea de Apel Cluj, Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2805 din 05 septembrie 2011


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Maramures    Avocati    Imputernicire avocationala    Curtea de Apel Cluj
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Conditii privind incadrarea in grupe superioare de munca. Regasirea activitatilor prestate printre cele enumerate in Ordinul nr. 50/1990 si existenta conditiilor deosebite de munca la locul de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Ploiesti - Decizia civila nr. 2556 din data de 23 octombrie 2019

Actiune in constatarea grupei I de munca. Discriminarea prin raportare la alti salariati incadrati in grupa de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel PLOIESTI- Decizia civila nr. 2556/23.10.2019

Obligarea angajatorului la plata drepturilor salariale restante si a dobanzii legale aferente acestora
Pronuntaţă de: Tribunalul BUZAU - Sentinta civila nr. 4471/08.08.2019

Dovedirea faptei ce reprezinta abatere disciplinara. Sarcina probei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BUCURESTI - Decizie civila nr. 1343/07.03.2019

Sarcina probei in litigiile de munca. Salariatului caruia i se imputa un fapt negativ ii revine sarcina probei faptului pozitiv contrar
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Suceava - Decizia civila nr. 996/2013 din 18.09.2013

Rolul activ al instantei de judecata in litigiile de munca. Constatarea din oficiu a nulitatii deciziei de sanctionare disciplinara pentru lipsa descrierii faptei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizia civila nr. 1222/2017 din 13.10.2017

Modificarea unilaterala a contractului individual de munca prin schimbarea fisei postului. Termenul de contestare a deciziei curge de la momentul comunicarii fisei de post.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 1275/2020 din 05.06.2020

Lipsa elementelor obligatorii ale deciziei de concediere atrage sanctiunea nulitatii absolute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti - Decizia civila nr. 2114 din data de 18 aprilie 2019

Descrierea faptei nu poate fi suplinita prin probatoriul administrat in cursul judecatii. Nulitatea absoluta a deciziei de sanctionare disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 4151/2020

Anuntarea angajatorului despre existenta unui concediu medical ulterior emiterii deciziei de concediere.Neincidenta interdictiei concedierii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia - Decizia civila nr. 201 din data de 06 Martie 2019Articole Juridice

Interdictia suprapunerii programului de lucru in cazul salariatilor cu mai multe locuri de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul muncii aplicabil 2023 | Descarca integral PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati

Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut