Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Penal » Dreptul de apreciere al autoritatilor publice a prezumtiei de nevinovatie

Dreptul de apreciere al autoritatilor publice a prezumtiei de nevinovatie

  Publicat: 06 Apr 2013       2547 citiri        Secţiunea: Drept Penal  


Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Instituirea, prin intermediul dispozitiilor art. 1 alin. (1) din Ordinul ministrului Sanatatii nr. 1082/2010, coroborate cu cele ale art. 11 lit I) din acelasi act normativ, in sarcina candidatilor la concursul pentru ocuparea functiei de manager de spital, a conditiei de a nu fi in curs de urmarire penala, este nelegala, aceste prevederi intrand in contradictie cu Constitutia Romaniei, care in art. 28 alin. (11) prevede ca „pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti, persoana este considerata nevinovata”.

(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004). Exercitarea dreptului de apreciere, apartinand autoritatilor administratiei publice,
Caracteristica a hotararilor judecatoresti definitive sau a hotararilor cu executie provizorie, pronuntate de instantele judecatoresti, a hotararilor altor organe jurisdictionale,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Persoana care exercita provizoriu o functie in locul titularului.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Legea suprema a unui stat care reglementeaza relatiile sociale fundamentale privind instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii
Principiu fundamental prevazut in cap. I, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Potrivit dispozitiilor procesual penale, invinuitul dau inculpatul nu este obligat sa probeze nevinovatia sa,
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Legea suprema a unui stat care reglementeaza relatiile sociale fundamentale privind instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Constitutie (tratat instituind o Constitutie pentru Europa). La 18 iunie 2004, cei 25 de sefi de stat si de guvern ai Uniunii Europene au adoptat un tratat instituind o Constitutie pentru Europa.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Legea suprema a unui stat care reglementeaza relatiile sociale fundamentale privind instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Reprezinta o faza a procesului penal, constand in activitatea desfasurata de organele de urmarire penala
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Potrivit dispozitiilor procesual penale, invinuitul dau inculpatul nu este obligat sa probeze nevinovatia sa,
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului penal.
Act adoptat de organele de stat,
Potrivit dispozitiilor procesual penale, invinuitul dau inculpatul nu este obligat sa probeze nevinovatia sa,
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004). Exercitarea dreptului de apreciere, apartinand autoritatilor administratiei publice,
Caracteristica a hotararilor judecatoresti definitive sau a hotararilor cu executie provizorie, pronuntate de instantele judecatoresti, a hotararilor altor organe jurisdictionale,
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

Chiar daca Ministerul Sanatatii are dreptul de a institui conditii speciale pentru persoanele fizice care doresc sa ocupe functia de manager in spitalele publice, acesta nu poate fi exercitat arbitrar, fara o justificare rezonabila, pentru ca, potrivit art. 2 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 554/2004, exercitarea dreptului de apreciere al autoritatilor publice prin incalcarea drepturilor si libertatilor cetatenilor constituie exces de putere .


Prin cererea de chemare in judecata inregistrata la data de 24 noiembrie 2010 pe rolul Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal, reclamantul MA, in contradictoriu cu paratul Ministerul Sanatatii, a solicitat instantei ca, prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna anularea in parte a Ordinului ministrului sanatatii nr.1082/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica din spitalele publice din reteaua proprie a Ministerului Sanatatii, in ceea ce priveste:

- art.1 alin.(1) lit.e) care prevede ``sau in curs de urmarire penala``;
- art.11 lit.l) care prevede: candidatii sunt obligati sa depuna o declaratie pe propria raspundere ca nu sunt in urmarire penala sau nu au cunostinta de aceasta.

In motivarea cererii, reclamantul arata ca ocupa functia de manager interimar al Institutului de Pneumologie X si intentioneaza sa participe la concursul pentru ocuparea functiei de manager.

Prin dispozitiile contestate din Regulamentul aprobat prin Ordinului ministrului sanatatii nr.1082/2010 este prevazuta conditia ca persoana care participa la concursul pentru ocuparea functiei de manager sa nu fie in curs de urmarire penala.

Reclamantul sustine ca dispozitiile respective contravin art.23 alin.(8) din Constitutie si art.52 din Codul de procedura penala, referitoare la prezumtia de nevinovatie si ale art.41 alin.(1) din Constitutie, referitoare la alegerea libera a profesiei si a locului de munca .

Totodata, reclamantul sustine ca Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii nu face nicio distinctie cu privire la inceperea urmaririi penale.

In sustinere, reclamantul invoca dispozitiile art.6 par.2 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

Paratul Ministerul Sanatatii a formulat intampinare, prin care a invocat exceptia inadmisibilitatii actiunii si a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata.

Cu privire la exceptia inadmisibilitatii actiunii si la fondul cauzei, paratul sustine ca dispozitiile art.23 alin.(8) din Constitutie si ale art.52 din Codul de procedura penala, invocate de reclamant nu au nicio relevanta in solutionarea cauzei, iar prevederile contestate de reclamant sunt in concordanta cu dispozitiile Legii nr.95/2006 si ale H.G. nr.144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii.

Prin sentinta civile nr.4239 din 17 iunie 2011, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a hotarat urmatoarele:

- a respins exceptia inadmisibilitatii actiunii, ca neintemeiata, retinand ca paratul a argumentat exceptia pe baza unor aspecte ce tin de fondul cauzei, care urmeaza a fi analizate de instanta cu ocazia examinarii pe fond a pricinii;
- a admis cererea formulata de reclamantul MA si a anulat in parte Ordinul ministrului sanatatii nr.1082/2010 in privinta art.1 alin.(1) lit.e) referitor la ``in curs de urmarire penala`` si art.11 lit.l) din Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica din spitalele publice din reteaua proprie a Ministerului Sanatatii.

Pe fondul cauzei, curtea de apel a retinut, in esenta, ca este nelegala instituirea prin dispozitiile contestate a conditiei de admitere la concursul pentru ocuparea functiei de manager de spital ca persoana candidata sa nu fie in curs de urmarire penala, intrucat o asemenea conditie nu este prevazuta de Legea nr.95/2006 si contravine prezumtiei de nevinovatie, cu incalcarea art.23 alin.(11) si art.41 alin.(1) din Constitutie .

Impotriva sentintei civile nr.4239 din 17 iunie 2011 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal, a declarat recurs paratul Ministerul Sanatatii, invocand art.304 pct.(7), (8) si (9) Cod procedura civila fara a structura criticile in motivele de modificare invocate.

In memoriul de recurs, recurentul-parat reia apararile cuprinse in intampinarea depusa la fondul cauzei prin care a solicitat respingerea actiunii, deoarece actul administrativ contestat nu incalca nicio prevedere legala in vigoare respectandu-se dispozitiile Legii nr. 95/2006 si ale H.G. nr. 144/2010, si nu contine dispozitii discriminatorii ci doar conditiile ce trebuie indeplinite cumulativ de catre candidati in vederea ocuparii prin concurs a functiei de manager al unei unitati sanitare din reteaua proprie a Ministerului Sanatatii.

Arata recurentul ca prevederile art.23 alin .8 din Constitutie si art.52 Cod procedura penala nu au relevanta in solutionarea cauzei.

Recursul este nefondat pentru urmatoarele considerentele.

Actul administrativ supus controlului de legalitate pe calea contenciosului administrativ este Ordinul nr.1082/2010 privind ``Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului de ocupare a functiei de manager persoana fizica din spitalele publice din reteaua proprie a Ministerului Sanatatii``.

Intimatul-reclamant MA a solicitat anularea in parte a actului administrativ respectiv Art. 1 alin. (1) care prevede ca `` Ocuparea functiei de manager din spitalele publice aflate in reteaua proprie a Ministerului Sanatatii se face prin concurs, la care au acces persoane fizice care intrunesc cumulativ conditiile:

e) nu sunt condamnati penal sau in curs de urmarire penala``; precum si art. 11 lit. I) potrivit caruia "Dosarul de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente:

I) declaratia pe propria raspundere ca nu este urmarit penal si nu are cunostinta ca a fost inceputa urmarirea penala asupra sa;"

Asa cum a retinut si prima instanta instituirea conditiei obligatorii de participare la concursul pentru ocuparea functiei de manager de spital, pentru candidati sa nu fie in curs de urmarire penala este nelegala pentru ca intra in contradictie cu Constitutia care in art.28 alin.11 prevede ca ``pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti, persoana este considerata nevinovata``, iar in art.41 alin.1 ca ``alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupatiei precum si a locului de munca este libera``.

Principiul prezumtiei de nevinovatie este consacrat si in Codul de procedura penala care in art.52 prevede ca ``orice persoana este considerata nevinovata pana la stabilirea vinovatiei sale printr-o hotarare penala definitiva``.

Este adevarat ca in cuprinsul actiunii, s-a facut trimitere la prevederile art.23 privind Libertatea Individuala din Constitutie, insa judecatorul fondului a indicat corect textul constitutional care consacra principiul prezumtiei de nevinovatie.

Chiar daca recurentul-parat are dreptul sa instituie conditii speciale pentru persoanele fizice care doresc sa ocupe functia de manager in spitalele publice din reteaua Ministerului Sanatatii, dreptul sau de apreciere nu poate fi exercitat arbitrar, fara o justificare rezonabila, pentru ca, potrivit art.2 alin .(1) lit.n) din Legea nr.554/2004, exercitarea dreptului de apreciere al autoritatilor publice prin incalcarea drepturilor si libertatilor cetatenilor constituie exces de putere .

Mai mult conditionarea participarii la concurs pentru ocuparea functiei de manager prin impunerea conditiei privind depunerea de catre candidat a unei declaratii ca nu este in curs de urmarire penala, conditie care nu a fost prevazuta prin Legea nr.95/2006 este excesiva si nu a fost justificata obiectiv de un scop legitim.

In consecinta, fata de cele aratate constatand ca sentinta primei instante este legala, in temeiul art.312 alin .(1)-(3) Cod procedura civila, recursul formulat in cauza a fost respins ca nefondat.
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 2170 din 4 mai 2012


Citeşte mai multe despre:    Urmariere penala    Prezumtia de nevinovatie    Curtea de Apel Bucuresti    Legea 554/2004    Legea 95/2006
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Salariatului nu i se poate aplica o sanctiune disciplinara neprevazuta de Codul muncii. Salariatul nu poate fi sanctionat de doua ori pentru aceeasi fapta. Nulitate decizie de sanctionare disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov - Decizia civila nr. 465/06- 07- 2020

Decizia C.C.R. nr. 224/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 123/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 103 alin. (8) din OUG nr. 195/2002
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 692/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 421 pct. 2 lit. a) teza a doua din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia Curtii Constitutionale nr. 738/2018 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 167 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 844/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 52 alin. (1) lit. b) teza a doua din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala, Decizia nr. 844/2018

Cauza Cazan impotriva Romaniei. Rele tratamente aplicate unui avocat in timpul reprezentarii unui client in faza de urmariere penala
Pronuntaţă de: CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI, SECTIA A PATRA - HOTARAREA din 5 aprilie 2016

Neinlaturarea indoielii asupra vinovatiei inculpatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Constanta, Decizia nr. 100/P din 31.01.2012

Revocarea obligarii de a nu parasi tara. Grup infractional organizat. Inselaciune cu consecinte deosebit de grave
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.643/R din data 31.08.2010Articole Juridice

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior – pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Momentul pana la care poate fi emisa decizia de sanctionare disciplinara. Doctrina si practica relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea suspendarii contractului individual de munca la initiativa angajatorului atunci cand salariatul a fost trimis in judecata pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta
Sursa: Irina Maria Diculescu

Poate fi obligat Statul Roman la plata cheltuielilor de judecata efectuate de inculpatul achitat pentru ca fapta penala nu exista?
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Prezumtia de nevinovatie in noul cod de procedura penala. Art. 4 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Sarcina probei. Art. 99 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cauza Michaud v. France. Datoria de “vigilenta continua” asupra avocatilor
Sursa: EuroAvocatura.ro