Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Contract de mandat. Clauza de neconcurenta. Nerespectarea clauzei

Contract de mandat. Clauza de neconcurenta. Nerespectarea clauzei

  Publicat: 06 Apr 2013       6269 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Potrivit legii nr 58/1998 privind activitatea bancilor comerciale, acestea (atat persoanele juridice romane, cat si sucursalele unor banci straine) pot desfasura, in limita autorizatiei primite de la BNR, urmatoarele activitati:
In cazul in care colaboratorul unei societati care isi desfasoara activitatea in domeniul brokeraj-ului in asigurari isi incalca obligatia contractuala de a nu detine actiuni sau parti sociale la alte societati concurente actiunea in daune formulata impotriva acestuia este intemeiata, neavand relevanta faptul ca societatile infiintate de colaborator nu ar fi desfasurat activitati .

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
(Broker ) Persoana autorizata care tranzactioneaza actiuni in numele clientului.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Denumire data monedei unice europene.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Persoana indreptatita sa exercite directia, supravegherea si controlul asupra modului de indeplinire a functiei pe care a incredintat-o altei persoane (prepusului).
Suma platita unei persoane, fizice sau juridice (mandatar) pentru intermedierea unor activitati comerciale, bancare, bursiere etc.
Stipulatie sau prevedere contractuala, prin care partile stabilesc de comun acord, anticipat si prin apreciere, cuantumul despagubirilor ce vor fi datorate de partea in culpa, in cazul neindeplinirii ori implinirii necorespunzatoare a obligatiilor asumate.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Denumire data monedei unice europene.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Stipulatie sau prevedere contractuala, prin care partile stabilesc de comun acord, anticipat si prin apreciere, cuantumul despagubirilor ce vor fi datorate de partea in culpa, in cazul neindeplinirii ori implinirii necorespunzatoare a obligatiilor asumate.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Denumire data monedei unice europene.
Despagubiri banesti care se acorda prin hotarare judecatoreasca unei persoane pentru acoperirea prejudiciului cauzat de o alta persoana
Denumire data monedei unice europene.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Denumire data monedei unice europene.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Ordonanta de Guvern nr.124/2000 pentru “completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si drepturile conexe, prin adoptarea de masuri pentru combaterea pirateriei in domeniile audio si video, precum si a programelor pentru calculator”, instituie pentru persoanele care produc, distribuie, comercializeaza sau inchiriaza programe pentru calculator pe teritoriul Romaniei, obligatia sa comunice Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, urmatoarele:
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Denumire data monedei unice europene.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Denumire data monedei unice europene.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Definirea pietei relevante este un instrument in vederea identificarii si a definirii perimetrului in interiorul caruia se desfasoara concurenta dintre firme.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Conform art. 301 Cod Penal, fabricarea ori punerea in circulatie a produselor care poarta denumiri de origine ori indicatii de provenienta false,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
(Broker ) Persoana autorizata care tranzactioneaza actiuni in numele clientului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Denumire data monedei unice europene.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
(Broker ) Persoana autorizata care tranzactioneaza actiuni in numele clientului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
(Broker ) Persoana autorizata care tranzactioneaza actiuni in numele clientului.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
(Broker ) Persoana autorizata care tranzactioneaza actiuni in numele clientului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.

Prin sentinta civila nr. 8544 din 21 decembrie 2010, Tribunalul Comercial Cluj a admis in parte actiunea formulata si precizata de reclamanta SC OVB A.R. Broker Asigurari SRL in contradictoriu cu paratii D.P., P.E. si I.A. si, in consecinta, a obligat paratul D.P. sa plateasca reclamantei 4.000 lei daune morale; a obligat parata P.E. sa plateasca reclamantei 10.000 Euro penalitati contractuale si daune morale; a respins capatul de cerere pentru obligarea paratei I.A. la plata de daune-interese, a obligat paratii P.E. si D.P. sa plateasca, in solidar, cheltuieli de judecata in suma de 9.478,58 lei.

Pentru a pronunta aceasta solutie, tribunalul a retinut ca intre reclamanta in calitate de comitent si paratul D.P., in calitate de comisionar, s-a incheiat contractul de comision nr. 918839/30 ianuarie 2008, care a reglementat cadrul general de derulare a raporturilor juridice dintre aceste parti, urmand ca in principiu colaboratorul sa intermedieze si sa ofere consultanta in legatura cu asigurarile incheiate, in beneficiul societatii reclamante care isi desfasoara activitatea in domeniul brokeraj-ului in asigurari si pensii.

De asemenea, intre reclamanta si parata P.E., in calitate de colaborator, s-a incheiat contractul de mandat nr. 902497/2 iunie 2008 care a avut acelasi obiect ca si contractul sus-mentionat.

Aceeasi este situatia contractului nr. S11/184/17 aprilie 2007 incheiat intre reclamanta si parata I.A.

In contractul de mandat incheiat intre reclamanta si parata P.E. a fost stipulata o clauza penala potrivit careia in cazul in care colaboratorul isi incalca obligatiile contractuale prevazute la art. 8.1 raportat la art. 13.5 (una dintre acestea fiind obligatia de a nu detine actiuni sau parti sociale nici direct, nici indirect, nici personal, nici prin interpusi la societati concurente), colaboratorul se obliga la plata daunelor interese in suma de 3.000 Euro pentru fiecare incalcare in parte .

Parata este asociat si administrator la doua societati care actioneaza in acelasi domeniu de activitate cu reclamanta si care folosesc aceleasi politici ca si reclamanta, incercand totodata sa preia colaboratorii si clientii acesteia.

Contractul incheiat cu paratul D.P. nu contine o clauza penala pentru ipoteza in care acesta si-ar incalca obligatia de a nu detine actiuni sau parti sociale (respectiv sa fie asociat sau administrator) la societati concurente.

Insa acesta a infiintat impreuna cu P.E. un numar de doua firme care actioneaza in acelasi domeniu de activitate cu reclamanta, astfel ca instanta a apreciat ca sunt intemeiate pretentiile cu privire la daunele morale pretinse de la paratul D.P.

Instanta a retinut ca nu sunt intemeiate pretentiile reclamantei cu privire la sumele de 500 Euro reprezentand daune-interese compensatorii si 200 Euro cu titlu de penalitati contractuale pretinse de la parata I.A.

Impotriva acestei hotarari au declarat apel paratii D.P. si P.E.

Prin decizia civila nr. 231 din 14 noiembrie 2011, Curtea de Apel Cluj, Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal, a admis apelurile declarate de paratii D.P. si P.E. si a schimbat in parte sentinta atacata in sensul ca a respins actiunea formulata impotriva paratului D.P., a admis in parte actiunea formulata impotriva paratei P.E. si a obligat-o pe aceasta la plata sumei de 3.000 Euro reprezentand daune-interese in favoarea reclamantei, a mentinut celelalte dispozitii.

Pentru a pronunta aceasta solutie, Curtea a retinut ca nu exista o obligatie in sarcina paratului D.P. cu privire la respectarea vreunei clauze de concurenta astfel ca in ceea ce il priveste pe acest parat nu se poate retine existenta vreunei obligatii .

S-a retinut ca nu exista probe care sa dovedeasca o stare de fapt contrara celei afirmate de parat in aparare, ceea ce confirma imprejurarea ca intre reclamanta si paratul D.P. nu a fost incheiata o conventie in baza careia sa se fi nascut dreptul reclamantei de a cere daune-interese pentru realizarea de activitati de aceeasi natura cu cele realizate de reclamanta.

De asemenea, in ceea ce priveste apelul declarat de parata P.E. s-a retinut ca prima instanta in mod eronat a apreciat ca se aplica cumulat obligatia de plata a daunelor interese in baza clauzei penale intrucat din cuprinsul clauzei 8.1 coroborat cu dispozitiile art. 13.5 in aplicarea prevederilor art. 14 se retine ca, in fapt, realizarea concurentei prin fapta prevazuta la art. 8.1 este privita ca o singura incalcare, astfel ca obligatia urmeaza a fi stabilita in conformitate cu prevederile art. 14.1 teza I din Conventia partilor astfel ca daunele-interese sunt in suma de 3.000 Euro pentru fiecare incalcare in parte .

Probatoriul administrat, insa, nu confirma imprejurarea ca ar fi intemeiate pretentiile reclamantei cu privire la diferenta de suma pretinsa pana la 10.000 Euro care ar reprezenta daune morale pentru prejudiciul de natura nepatrimoniala cauzat reclamantei intrucat, contrar celor retinute de catre prima instanta, nu s-a dovedit activitatea realizata de cele doua firme, desfasurarea activitatii pe aceeasi piata relevanta si cu privire la aceiasi consumatori tinta. Sustinerile privind destabilirea structurii organizatorice prin plecarea unui colaborator si incurajarea plecarii altor colaboratori nu a fost dovedita.

Impotriva acestei decizii a formulat recurs P.E., invocand dispozitiile art. 304 pct. 7 si 9 C. proc. civ. si criticand decizia sub urmatoarele aspecte:

Actiunea reclamantei trebuie respinsa pe exceptia insuficientei timbrari a actiunii. S-a ``trecut`` nesperat de usor peste acest aspect.

Instanta de apel nu a observat faptul ca reclamanta a incalcat in mod abuziv dreptul la munca si, nu in ultimul rand, la supravietuire, prin inserarea in cadrul contractului a unei clauze ``de neconcurenta``, pentru care nu s-a acordat recurentei niciun drept banesc.

Recurenta sustine ca nu a facut concurenta neloiala reclamantei intrucat, pe de o parte, societatile pe care le-a infiintat nu au lucrat efectiv, iar, pe de alta parte, acestea au figurat in alta zona a tarii, departe de sediul reclamantei.

Analizand recursul prin prisma motivelor de nelegalitate invocate, Inalta Curte apreciaza ca acesta este nefondat si urmeaza a fi respins pentru urmatoarele considerente:

Actiunea reclamantei a fost legal timbrata, la valoarea pretentiilor deduse judecatii, potrivit dispozitiilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru. In apelul promovat de parata P.E. nu se critica hotararea instantei de fond sub acest aspect.

Asa fiind, acest motiv de recurs este nefondat.

Pe fondul cauzei, Inalta Curte retine ca intre SC OVB A.R. Broker de Asigurare SRL si recurenta a fost incheiat contractul de mandat nr. 902497/2 iunie 2008 si, potrivit clauzelor contractuale, recurenta, in calitate de colaborator, nu poate detine actiuni sau parti sociale (respectiv sa fie asociat sau administrator) nici direct, nici indicat, nici indirect, nici prin interpusi la aceste societati concurente si nu are dreptul de a promova si stimula activitatea concurentiala a acestor societati, fie personal, fie prin terti.

Potrivit dispozitiilor art. 14.1 din contract, in cazul in care colaboratorul incalca oricare din prevederile stipulate la pct. 13.5 se obliga la plata daunelor interese in suma de 3.000 Euro pentru fiecare incalcare in parte .

Este de necontestat ca recurenta are calitatea de asociat si administrator in societatile: USCF Broker de Asigurare SRL si respectiv USCF Broker SRL, care au ca obiecte de activitate: activitati ale agentilor si broker-ilor de asigurari, evaluare a riscului de asigurare si a pagubelor, activitati de intermediere a tranzactiilor financiare.

De altfel, recurenta recunoaste ca a infiintat respectivele societati, chiar prin motivele de recurs.

Asa fiind, recurenta si-a incalcat obligatiile pe care si le-a asumat prin contractul de mandat incheiat cu SC OVB A.R. Broker de Asigurare SRL si, ca atare, in mod corect a fost obligata la plata despagubirilor catre aceasta.

Nu are relevanta ca societatile infiintate de recurenta nu ar fi desfasurat activitati, cata vreme, recurenta raspunde pentru detinerea calitatii de asociat si administrator in acestea, potrivit contractului de mandat incheiat cu societatea intimata.

Fata de aceste considerente, Inalta Curte a apreciat ca in cauza nu exista motive de nelegalitate care sa impuna casarea sau modificarea deciziei recurate si, pe cale de consecinta, potrivit dispozitiilor art. 312 alin. (1) C. proc. civ., recursul a fost respins ca nefondat.
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 3235 din 14 iunie 2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Comercial Cluj    Clauza de neconcurenta    Contract de mandat
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Contract de asigurare. Excluderea unor riscuri de la asigurare
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 787 din 28 februarie 2014

Momentul invocarii exceptiei de neexecutare a contractului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 150/2012

Obligatie de plata a restului de pret, afectata de conditie. Indeplinirea conditiei. Refuzul cumparatorului de a plati pretul
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 4034 din 18 octombrie 2012

Clauza de neconcurenta. Sanctiunea nerespectarii cerintelor legale privitoare la continutul clauzei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara, Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 2433 din 16 noiembrie 2011

Acord de mediere efectuat in cadrul procedurii de insolventa
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj-Napoca - Decizia nr. 1824/2009 din 26-mai-2009

Procedura insolventei. Acord de mediere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia Comerciala, de Contencios administrativ si fiscal, Decizia civila nr. 1824 din 26 mai 2009

Reziliere contract de leasing. Neplata rata. Daune interese
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr. 2016 din data 14.09.2010

Instituire sechestru asigurator. Lipsa titlului executoriu al creditorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr. 1865 din data 02.07.2010

Dispunere deschidere procedura generala insolventa. Numire administrator judiciar
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr. 232 din data 24.01.2011Articole Juridice

Dialogurile MCP (XV) - Restituirea indemnizatiei de neconcurenta dupa anularea deciziei de concediere
Sursa: MCP Cabinet avocati

Dialogurile MCP (XIV) Clauza de formare profesionala. Aspecte practice privind restiturea sumelor de catre salariati
Sursa: MCP Cabinet avocati

Dialogurile MCP (VI): Activarea clauzei de neconcurenta
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Inopozabilitatea clauzei de „neracolare” fata de salariat. Diferente fata de clauza de neconcurenta
Sursa: MCP Cabinet avocati

Neafectarea venitului lunar de catre clauza de neconcurenta
Sursa: MCP Cabinet avocati

Conditiile in care poate fi prevazuta si opusa clauza de neconcurenta
Sursa: MCP Cabinet avocati

Formalitatile necesare transferului salariatilor de la un angajator (cedent) la altul (cesionar)
Sursa: Av. Iulian Gales